| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I STULEN I


 

 

 

 

Harald Pedersen f. ca 1682 og Margrethe Clausdatter f. ca 1681 sin familie

 

 

 

 

Harald Pedersen, f. ca 1682,[1] d. 1741 på Stulen i Eidanger,[2] gravlagt 07.05.1741 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Peder Andersen Stulen.

 

Han giftet seg i 1707.

 

4/9-1707 Blef her i Eidanger Trolofvit Harald Pedersen Stuelen med sin fæstemøe Margareth Clausdaatter.

Cav: Niels Nielsen Lander og Ole Larsen Syndsaasen.

 

Harald ble nevnt som bruker på Stulen i ekstraskatteregnskapet fra 1711. Dette var under den store nordiske krigen. Det står der at Harald Pedersen Stulen er ute som soldat så han deltok nok i krigen som soldat. 

 

De døpte barn på Stulen i 1712.

 

I 1712 finnes denne tinglysningen datert 15.07.1712:

Harald Pedersen lod lyse Karen Sal. Halfvors Stedsmaal Sedel, paa en ødegaars Plads, Lønnebachen Kaldet.

 

Harald Pedersen fikk i 1720 ”steds seddel” på 1 ½ hud i Stulen:

Anno 25.07.1720 – Ligsaa hans sted seddel til Harald Pedersen paa 1 ½ hud i Stulen. (dat. 13.07.1720)

 

De døpte også sitt neste barn på Stulen i 1720.

 

Mellom 1712 og 1720 fikk de ingen barn, og mellom ekstraskatten i 1711 og matrikulen i 1723 finnes det ingen oversikt over brukerne på Lønnebakke. Hans Trulsen hadde fått bygsel på Lønnebakke litt tidligere i 1712, så dersom Harald flyttet dit var det to brukere der en periode. Men fra 1710 var de på bosatt på Stulen.

 

Han var oppsitter på Stulen sammen med sin bror Anders i 1723.

 

Stulen i 1725:

Stulen

Skylder 3 ½ Hud, udreeder En half Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Harald Pedersøn 1 Hud 10 Skind og Anders Pedersøn 1 Hud 10 Skind.

Harald Pedersøn gl. 47 aar, har tient for Soldat, Er frisk, gift med Margareta Clausdatter gl. 44 aar. Har En Søn Peder Haraldsøn gl. 17 aar, 3de døttre Karen Haraldsdatter gl. 15 aar, Anne Haraldsdatter gl. 12 aar, Marie Haraldsdatter gl. 4 aar. Ingen Tienistefolch.

Anders Pedersøn gl. 55 aar, tient for Soldat, gift med Marte Johnsdatter gl. 66 aar, ingen Børn, 1 Tienistedreng Knud Knudsøn gl. 11 aar, tiener uden løn, 1 Tienistepige Karen Nielsdatter gl. 28 aar tiener for aarsløn, hieme i Laurwigen. Er en gl. ungkarl til Huuset, Erich Schreder gl. 70 aar.

Til gaarden er lidet granerskov til smaalast og huushielp, ingen Huusfolch eller løsgiengere til gaarden.

 

Han gravlegges som "Harald Pedersøn Stuulen 59 aar".

 

 

Gift 1707,[4] med Margrethe Clausdatter, f. ca 1681,[5] d. 1764 i Brevik, gravlagt 27.05.1764 på Brevik kirkegård.[6]

 

Margrethe:

Trolig gravlagt i Brevik som "Magrethe Clausdatter pa Kirkeøen 86 aar". Hennes sønn bodde i Brevik. 

 

Ei Kirsten Clausdatter fikk et uekte barn i Eidanger i 1714. Ut fra navnet var dette var trolig Margrethe sin søster. Jeg tar med hennes her.

 

Det som trolig var Margrethe Clausdatter sin søster, Kirsten Clausdatter f. omkring 1685 fikk et uekte barn med Christen Hansen f. omkring 1680

 

 

Christen Hansen og Kirsten Clausdatter sitt uekte barn:

 

I.    Anne Christensdatter, f. 1714 i Eidanger,[7] døpt 23.09.1714 i Eidanger kirke.[8]

      

       Et uægte pigebarn N. Anne, moderens nafn Kirsten Clausdatter, faderen som hun baade i sin barns nød og siden i eforløssen bekiende var Christen Hansen Hofsrøe                                                  

       Faddere: baaren af Karen Christophersdatter Waller, assist: Margrethe Clausdatter Stuelen, manfaddere: Søfren Jonsen Koggersvold, Jørgen Bentsen.

 

      

 

Harald Pedersen og Margrethe Clausdatter sine barn:

 

 

I.    Karen Haraldsdatter, f. ca 1707,[9],[10] d. 1782 på Klevstrand i Eidanger,[11] gravlagt 17.11.1782 på Eidanger kirkegård.[12]

      

      

       Gift 27.01.1731 i Eidanger kirke,[13] med[14] Tollef Pedersen, f. ca 1701,[15] (sønn av Peder Nilsen og Birthe Olsdatter), d. 1764 på Klevstrand i Eidanger,[16] gravlagt 08.04.1764 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Se Klevstrand u/Kleven

 

 

 

II.   Peder Haraldsen, f. ca 1708.[18]

      

 

       Gift 10.06.1730 i Eidanger kirke,[19] med[20] Sara Andersdatter, f. ca 1709,[21] (datter av Anders Jacobsen og Inger Larsdatter).

      

       Se Stulen denne gården

 

 

      

III. Anne Haraldsdatter, f. 1712 på Stulen i Eidanger,[22] døpt 09.10.1712 i Eidanger kirke,[23] d. 1752 på Oksum i Eidanger,[24] gravlagt 17.09.1752 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Harald Pedersen Stuelen og Margrethe Clausdatter - Anne

       Faddere: baaren av Karen Valler, assist: Kirsten Pedersdatter Lander og Sirj Hansdatter Valler, mandfaddere: Anders Pedersen Stuelen, Olle Søfrensen Lander.

      

 

       Gift 1745,[26] med[27] Peder Nilsen, f. 1720 på Vrangsund i Brunlanes,[28] (sønn av Nils Andersen og Anne Knudsdatter), døpt 28.07.1720 i Brevik kirke,[29] d. 1776 på Saga i Eidanger,[30] gravlagt 21.04.1776 på Eidanger kirkegård.[31]

      

       Se Saga

 

      

 

IV. Maria Haraldsdatter, f. 1720 på Stulen i Eidanger,[32],[33] døpt 28.03.1720 i Eidanger kirke,[34] d. 1720 på Stulen i Eidanger,[35] gravlagt 10.11.1720 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Harrall Pedersen Stuelen og Margrethe Calusdatter - Maria

       Faddere: baaren af Gunille Pedersdatter Døvig, Daarthe Nielsdatter Lander, Ellen Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Anders Pedersen Stuellen, Laers Pedersen Landgangen.

      

       Hun gravlegges som "Harrall Pedersøn Stuelens lille datter Maren 7 maaneder".

      

 

 

V.   Maria Haraldsdatter, f. 1721 på Stulen i Eidanger,[37],[38] døpt 27.09.1721 i Eidanger kirke.[39]

      

       Harrall Pedersen Stuelen og Margrette Clausdatter - Maria

       Faddere: baaren af Gunille Pedersdatter Døvigen, Maren Søfrensdatter Oxum, Anne Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Anders Pedersen Stuelen.

      

      

       Gift 03.02.1746 i Eidanger kirke, med Jens Knudsen, f. ca 1720,[40] (sønn av Knud Pedersen og Maren Jacobsdatter).

      

       Se under hans foreldre på Håøya

 

 

      

VI. Jacob Haraldsen, f. 1727 på Stulen i Eidanger,[41] døpt 05.01.1727 i Eidanger kirke,[42] d. 1784 i Brevik, gravlagt 09.12.1784 på Brevik kirkegård.[43]

      

       Harrall Pedersen Stuelen og Margarette Clausdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Lander, Sara Andersdatter Rørarøe, mandfaddere: Anders Pedersen Stuellen, Hans Ellefsen LIllegaarden, Peder Harrallsen Stuelen.

      

       Brevik 1762:

       Nr 15

       Mand og hustru: Jacob Persen Stuulen og kone

       Huusfolk: Jacob Haraldsen

 

       Han giftet seg 1. gang i Bamble i 1763.

 

       Bamble - trolovet 04.01.1763 - viet 30.05.1763:

       Soldat Jacob Haraldsen fra Brevig ungkarl og

       Marthe Jensdatter Slottenæseje ved Langesund.

       Caut: Erich Erichsen Eeg og Ole Arnoldsen Synbye.

 

       Han giftet seg 2. gang i Brevik i 1765.

      

       Brevik: trolovet 30.12.1765, viet 29.05.1766     

       Enkemand Jacob Haraldsen og enken Anne Olsdatter

       Caut: Povel Omborsnæs, Jacob Pedersen i Bakken.

 

       Gravlagt som "Jacob Haralson 59 aar".

      

       1785 5/2               Protokoll 11 fol. 9b

       Jacob Haraldsen +     g. Anne Olsdtr.

       Brevik

                   Barn:

                   1.  Margrethe Jacobsdtr., 22 år

       Brt. 51 - 3 - 12

       Net. 5 - 1 - 12.

      

      

       (1) Gift 30.05.1763 i Bamble,[44] med Marthe Jensdatter, f. ca 1732,[45] d. 1764 i Brevik, gravlagt 04.07.1764 på Brevik kirkegård.[46]

      

       Marthe:

       Hun kom fra «Slottenæseje ved Langesund» da de giftet seg.

 

       Gravlagt som "Martha Jensdatter 32 aar".

 

      

       (2) Gift 29.05.1766 i Brevik kirke,[47] med Anne Olsdatter, f. 1724 i Brevik (datter av Ole Jonsen og Marthe Michelsdatter), døpt 12.11.1724 i Brevik kirke,[48] d. 1788 i Brevik, gravlagt 03.06.1788 på Brevik kirkegård.[49]

      

       Anne:

       Ole Joensens P.B. Anne

       baaren af Mad'me Dorothe Niels Hansens, Cathrine Jacobsdatter, Ingebore Joensdatter, mandfaddere: Mons. Ferrøe, Halvor Eek, Claus Pedersen

      

       Ole Jonsen, som var trolover, var hennes far.

 

       Gravlagt som "Anne Olsd. - afg. Jacob Haraldsons enke 66 aar".

 

      Se Brevik 1762

 

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Brevik, døde 1764-1775 registrert av Frank Johannesen på internett.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 7.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 7.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 199.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 199.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 199.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 199.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 199.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[18]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[21]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[25]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[26]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 98.

[28]  Alder ved død.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 25.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 98.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[36]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[40]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[43]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[44]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 86-87.

[45]  Alder ved død.

[46]  Brevik, døde 1764-1775 registrert av Frank Johannesen på internett.

[47]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 86.

[48]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[49]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[50]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35j.

[51]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.