| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOVHOLT |  


 

 

 

Nils Olsen f. ca 1711 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Kirsten Nilsdatter f. ca 1708 og 2. gang med Maria Larsdatter f. 1725)

 

 

 

Nils Olsen, f. ca 1711 på Flåtten i Eidanger,[1] d. 1790 på Midtre Løberg i Gjerpen,[2] gravlagt 23.09.1790 på Gjerpen kirkegård.2

Han var sønn av Ole Olsen Flåtten.

 

Han stod som Nils Olsen Flåtten da han giftet seg 1. gang i 1733.

 

Trol. 18/4-1733 i Eid. Copul. 15/3-1733.

Soldat, Niels Olsøn Flaaden og Kirsti Nielsd.

Caut: Rolf Larsøn (segl) og Anders Rasmuson (segl).

 

Løvenskiold eide 3 1/2 hud i Hovholt i Eidanger. Dette ifølge matrikulen av 1747. Gjerpen kirke eide den andre halvparten. Oppsittere var Niels og Anders. Nils var Nils Olsen. Nils ble nevnt som soldat da han giftet seg og da de døpte barn i 1733 og 1734.

 

Matrikulen 1747
Hovholt
Eiere: Gjerpen kirke 3 huder 6 skind, Cacelieraad Løvenskiold 3 huder 6 skind

Oppsittere: Niels og Anders

 

Han giftet seg 2. gang i 1750.

 

Trol. 13/10-1750 i Eid. Copul. 11/11-1750.

Enkem. Niels Olsøn Hogholt med Pigen Maria Larsd. Grave. (Ørevig).

Ole Flotten og Anders Hogholt caverede at det var holdt Skifte efter hans første kone.

Caut: Ole Olsøn Flotten og Hans Andersøn Mule.

 

Familien bodde på Hovholt til ca 1757. Da flyttet familien til Midtre Løberg i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

Løberg M. i Gjerpen i 1764:

Eier: Cap. Rasch et. Løvenschiold.

Mand og kone: Niels Olsen+k.

 

Gravlegges i Gjerpen i 1790 som "Nils Olessøn Løberg 84 aar".

 

14/10/1790  NILS OLSSEN    Skifte 682

M.Løberg    Arvinger:            Pro.k. 11, s. 490b

                           Barna:

                           1.         Lars Nilssen, myndig, bor på gården.

                           2.         Ole Nilssen    29 år.

                           3.         Amund Nilssen  25 "

                           4.         Anders Nilssen 23 "

                           5.         Kristi Nilsdtr. enke etter Jacob Jonssen Roligheten u/Gjerpen prestegd.

                6.         Anne Nilsdtr. g.m. Jon Jonssen u/N.Løberg.

                           7.         Maria Nilsdtr. g.m. Nils Skjelsvik, men død, 3 barn:

                          a.         Hans Nilssen  20 år.

                         b.         Ole Nilssen   18 "

                         c.         Elen Nilsdtr. 30 "

                                    Alle oppholder seg på Wiersdalen i Eidanger.

                                    Formynder for disse ble Jacob Hanssen i Eidanger.

                           8.         Berthe Nilsdtr. død, etterlatt seg en datter:

                         a.         Netten Jacobsdtr. 20 år.

                                    Formynder: Faren Jacob Halvorssen.

                           9.         Anne Nilsdtr. død, etterlatt seg 3 barn:

                         a.         Kristi Larsdtr. g.m. Peder Hegna.

                         b.         Loriel Larsdtr. ugift.

                         c.         Maria Larsdtr.  --"--.

                        Formynder for disse to ble Peder Hegna.

                10. Anthonette Nilsdtr. død, etterlatt seg 2 barn:

                         a.         Hans Olssen, er hos faren på gd. Røe i Eidanger.

                         b.         Lars Olssen, ----------------"-----------------.

                        Faren, Ole Røe, er formynder for sine barn.

                11. Mari Nilsdtr. g.m. Torstein Hanssen Bøe i Gjerpen.

Brt: 55 - 1 - 18

Gjeld: 61 - 1 - 16 (insolvent).

 

 

(1) Gift 15.03.1733 i Eidanger kirke,[3] med Kirsten Nilsdatter, f. ca 1708 på Hovholt i Eidanger,[4] (datter av Nils Pedersen og Berthe Hansdatter), d. 1749 på Hovholt i Eidanger,4 gravlagt 17.06.1749 på Eidanger kirkegård.[5]

 

Kirsten:

Hun kom fra Hovholt i Eidanger.

 

Gravlegges som "Niels Hogholtes kone Kirsten Nielsdatter 41 aar".

 

 

(2) Gift 11.11.1750 i Eidanger kirke,3 med[6] Maria Larsdatter, f. 1725 på Nordre Grava i Eidanger,[7] (datter av Lars Pedersen og Anna Andersdatter), døpt 11.03.1725 i Eidanger kirke,[8] d. 1774 på Midtre Løberg i Gjerpen,2 gravlagt 28.05.1774 på Gjerpen kirkegård.2

 

Maria:

Laers Pedersen Grafva og Anna Andersdatter - Maria

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Nedre Lunde, Magdallene Andersdatter Salboen, Berthe Laersdatter Søndre Røe, mandfaddere: Laers Laersen Røe Søndre, Anders Olsen Ørevig, Anders Nielsen Lundre.

 

Hun var bosatt på Ørvik da hun giftet seg, men kom fra Grava.

 

Hun gravlegges i 1774 i Gjerpen som "Nils Olsen Løbergs kone 51 aar".

 

24/5/1775      MARIE LARSDATTER                      Skifte 398

Løberg         Arvinger:                             Pro.k. 9, s. 335a

               Enkem. Niels Olssen og barna:

               1. Lars Nielssen     18 år.

               2. Ole Nielssen      15 "

               3. Anund Nielssen    11 "

               4. Anders Nielssen    8 "

               5. Kirsten Nielsdtr. 23 "

               6. Anne Nielsdtr.    20 "

               Faren selv verge for sine barn.

Brt: 113 - 1 - 8

Net: 103 - 3 - 12.

 

 

 

I.    Maria Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1733 på Hovholt i Eidanger,4 døpt 19.07.1733 i Eidanger kirke,[9] d. 1733 på Hovholt i Eidanger,4 gravlagt 23.09.1733 på Eidanger kirkegård.5

      

       Niels Olsen Soldat paa Hougholt og Kirsten Nielsdatters første ægte barn Maria.

       Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Flaaden, assist.: Gurj Nielsdatter Hougholt. Mandf: Niels Andfindsøn Hougholt, Niels Olsøn Hougholt, Olle Olsøn Flaaden

      

       Gravlagt som "Niels Olsøn Haugholt og Kirstine Nielsdatters ægte barn Marie Nielsdatter 20 uger 2 dager".

 

 

 

 

II.   Maria Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1734 på Hovholt i Eidanger,6 døpt 20.10.1734 i Eidanger kirke,[10] d. 1774 på Solli i Eidanger,[11] gravlagt 17.07.1774 på Eidanger kirkegård.11

      

       Soldat Niels Olsen Hougholt og Kirsten Nielsdatter - Maria

       Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Nordre Lunde, Aaste Olsdatter Flaatten, mandfaddere: Niels Olsen Hougholt, Soldat Olle Olsen Flaaden, Anders Nielsen Hougholt.

      

      

       Gift 03.08.1753 i Eidanger kirke,3 med Nils Amundsen, f. 1726 på Langangrønningen i Eidanger,[12] (sønn av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter), døpt 26.01.1726 i Eidanger kirke,8 d. 1788 på Skjelsvik i Eidanger,[13] gravlagt 12.03.1788 på Eidanger kirkegård.13

      

        Se Solli

 

 

 

      

III. Berthe Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1736 på Hovholt i Eidanger,6 døpt 12.02.1736 i Eidanger kirke,[14] konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[15] d. 1776 i Østre Porsgrunn.[16]

      

       Niels Hougholtis ægre barn N. Birthe

       Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter, Guri Nielsdatter, mandfaddere: Jacob Olsen, Niels Hansen, Olle Nielsen.

      

       Konfirmert i Eidanger 18. april 1751 som "Birthe Nielsdatter Hovolt".

 

       Hun giftet seg i 1768.

 

       Østre Porsgrunn Trol. 20/10-1768.

       Matros og uk. Jacob Halvorsen med p. Berthe Nielsd.

       Cav: Christen Olsen, Lars Ledvorsen.

 

       Østre Porsgrunn 24.11.1768: Cop. ungkarl og matros Jacob Halvorsen og pige Berthe Nilsdatter.

      

       Bosatt i Østre Porsgrunn.

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 496b

       Skifte 14. August 1776 udi østre Porsgrund

       Berthe Nielsdatter, død - enkemand Jacob Halvorsen

       Barn:

       1. Anthonette Jacobsdatter, 5 aar.

       Enkemanden Jacob Halvorsen formynder for sin datter.

       Sum inntekt: 22-1-5

       Sum gjeld og utgift: 25-1-5.

 

      

       Gift 24.11.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[17],[18] med Jacob Halvorsen, f. 1741 på Osebakken i Gjerpen (sønn av Halvor Nilsen og Inger Henriksdatter), døpt 03.12.1741 i Gjerpen,[19] d. 22.04.1800 på Osebakken i Gjerpen,19 gravlagt 20.07.1800 i Gjerpen.19

      

       Jacob:

       Faddere: Søren og Knud Nielssønner, Gunnar Haagenssøn, Hans Houens qde.. Anne Henrichsdatter.

      

       Han giftet seg 2. gang i 1776.

      

       Trol. 16/8-1776.

       Enkem. og Matros, Jacob Halvorsen med p. Karen Pedersd.

       Cav: Laue Knudsen, Halvor Christensen.

      

       Østre Porsgrunn 14.11.1776:

       Cop. enkemand og matros Jacob Halvorsen med pigen Karen Pedersdatter.

      

       Han ble nevnt i Kjølnesgaten 5 på Osebakken i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Jacob Halvorssøn, død paa Aasebakken, menes at være mod 60 aar".

      

       Hans enke Berthe Olsdatter bodde u. Ø. Borge (Osebakken) med barna Karen Kirstine, Ingeborg, Ole og Jacob i 1801.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

       Jacob giftet seg 2. gang 14.11.1776 i Østre Porsgrunn kirke,[20] med Karen Pedersdatter, f. ca 1736,1 d. 1804 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 04.11.1804 i Gjerpen.1

 

       Karen:

       Gravlagt som "Jacob Halvorssøns kone Karen Pedersdtr. f. Aasebn, meldt at være 64 aar".

 

 

       Barn:

      

       A.   Kirsten Jacobsdatter, (datter av Jacob Halvorsen og Berthe Nilsdatter) f. 1769 på Osebakken i Gjerpen, døpt 06.08.1769 i Gjerpen,5 d. 1775 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 20.08.1775 i Gjerpen.5

            

             Jacob Halvorsens pb. Kisten

             Faddere: Søren Jonsens kone, Helvig Eriksdtr., Nils Løberg, Nils Halvorsen, Jacob Olsen.

            

             Gravlagt som "Jacob Halvorsens dtr. Kisten f. Oseb. 6 aar".

 

 

       B.   Antonette Jacobsdatter, (datter av Jacob Halvorsen og Berthe Nilsdatter) f. 1771 på Osebakken i Gjerpen,[21] døpt 17.02.1771 i Gjerpen.[22]

            

             Jacob Halvorsens pb. Anthonette fra Osebachen.

             Test: Niels Løbergs kone, Ingebor Erichsdtr., Niels Halvorsen, Niels Amundsen, Ulrich Knudsen.

            

            

             (1) Gift 30.07.1797 i Eidanger kirke,13,[23] med Hans Olsen, f. ca 1755 på Halvarp i Eidanger,[24] (sønn av Ole Larsen og Sissel Isaksdatter), konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[25] d. 1803 på Myrgård u/Halvarp i Eidanger,[26] gravlagt 06.02.1803 på Eidanger kirkegård.[27]

            

            

             (2) Gift 31.07.1806 i Eidanger kirke,[28],[29] med Sivert Larsen, f. ca 1781.[30]

            

             Se Halvarp

            

            

 

       C.   Anne Jacobsdatter, (datter av Jacob Halvorsen og Berthe Nilsdatter) f. 1774 på Osebakken i Gjerpen, døpt 25.03.1774 i Gjerpen.5

            

             Jacob Halvorsens pb. Anne fra Osebachen

             Faddere: Knud Kiølnæses kone, Karen Halvorsdatter, Hans Nilsen, Nils Halvorsen.

 

 

             Gift 16.09.1808 i Eidanger kirke,20 med Hans Christian Olsen Lilje, f. 1776 i Østre Porsgrunn (sønn av Ole Hansen Lilje og Cathrine Hansdatter Leth),

             døpt 16.04.1776 i Østre Porsgrunn kirke,10 konfirmert 06.10.1793 i Østre Porsgrunn kirke.[31]

      

            Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

       D.   Karen Kirstine Jacobsdatter, (datter av Jacob Halvorsen og Karen Pedersdatter) f. 1785 på Osebakken i Gjerpen, døpt 30.10.1785 i Gjerpen.5

            

             Jacob Halvorsens pb. Karen Kistine fra Osebachen

             Faddere: Halvor Nilsens kone, Margrethe Nilsdtr., Halvor Tolfsen, Lars Rønningen.

 

             Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

      

IV. Anne Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1737 på Hovholt i Eidanger,6 døpt 16.06.1737 i Eidanger kirke,2 d. 1779 på Viersdalen i Eidanger,[32] gravlagt 01.04.1779 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Niels Olsen Hogholt og Kirsten Nielsdatter - Anne

       Faddere: baaren af Marte Torkildsdatter Hogholt, Guri Nielsdatter ibid., mandfaddere: Niels Pedersen Hogholt, Anders Nielsen ibid.

      

      

       (1) Gift 1761,3 med20 Lars Nilsen, f. 1731 på Viersdalen i Eidanger,20 (sønn av Nils Olsen og Åse Larsdatter), døpt 07.10.1731 i Eidanger kirke,8 konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke,[34] d. 1764 på Viersdalen i Eidanger,[35] gravlagt 22.01.1764 på Eidanger kirkegård.23

      

       Se Viersdalen

 

      

       (2) Gift 22.10.1765 i Eidanger kirke,3 med20 Søren Jonsen, f. omkring 1730,[36] (sønn av Jon Sørensen og Ingeborg Håkonsdatter), d. ca 1786 på Viersdalen i Eidanger.

      

       Se Viersdalen

 

 

      

V.   Antonette Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1739 på Hovholt i Eidanger,6 døpt 15.02.1739 i Eidanger kirke,[37] konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[38] d. 1770 på Rørarød i Eidanger,[39] gravlagt 06.01.1770 på Eidanger kirkegård.27

      

       unge Niels Olsen Hovolt og Kirsten Nilsdatter - Antonette

       Faddere: baaren af Ole Flottens kone Maria Andersdatter, Gun Nielsdatter, mandfaddere: Niels Anfinsen, gamle Niels Olsen Hogholt, Anders Nielsen ibid.

      

       Konfirmert som "Antonette Nielsdatter Hovolt 16 aar".

      

      

       Gift 1761,3 med[40] Ole Jacobsen, f. ca 1737,[41],[42] (sønn av Jacob Olsen og Åste Olsdatter), konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,26 d. 1820 på Rørarød i Eidanger,29 gravlagt 09.12.1820 på Eidanger kirkegård.[43]

 

       Se Rørarød

 

 

 

VI. Maren Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1741 på Hovholt i Eidanger,6 døpt 11.05.1741 i Eidanger kirke.[44]

      

       Niels Olsen Hougholt og Kirsten Nielsdatter - Maren

       Faddere: baaren af gamle Niels Olsen Hougholtis k., Gurj Nilsdatter Hougholt, mandfaddere: Jacob Qvæstad, Lars Nielsen Hougholt.

 

 

 

VII. Maren Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1743 på Hovholt i Eidanger,6 døpt 09.06.1743 i Eidanger kirke,[45] d. 1810 på Nordre Bø i Gjerpen,19 gravlagt 21.01.1810 på Gjerpen kirkegård.19

      

       Niels Olsen Hogholt og Kirsten Nielsdatter - Maren

       Faddere: baaren af Jacob Qvædstads kone Oste Olsdatter, Guri Evensdatter Lunde, mandfaddere: Peder Rolfsdatter Schielsvig, Anders Nielsen Hogholt.

      

      

       Gift 24.02.1773 i Eidanger kirke,3 med2 Torstein Hansen, f. ca 1742,[46] d. 1805 på Bø i Gjerpen,[47] gravlagt 27.11.1805 på Gjerpen kirkegård.35

      

       Nordre Tveten

 

 

      

VIII. Guri Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter) f. 1746 på Hovholt i Eidanger,6 døpt 16.10.1746 i Eidanger kirke,[48] d. 1748 på Hovholt i Eidanger,6 gravlagt 14.12.1748 på Eidanger kirkegård.5

      

       Niels Hogholt og Kirsti Nielsdatters datter Guri                                                

       Faddere: baaren af Lars Landgangens kone Guri Nielsdatter, Ingeborg Olsdatter Hogholt, mandfaddere: Ole Flotten og Lars Nielsen Hogholt.

      

       Gravlagt som "Niels Høgholtes og Guri Nielsdatters ægte datter Guri 2 aar". Her er nok morens navn skrevet galt.

 

 

 

IX. Kirsten Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Maria Larsdatter) f. 1751 på Hovholt i Eidanger,2 døpt 22.08.1751 i Eidanger kirke.[49]

      

       Niels Hogholt og Maria Larsdatters datter Kirsti                                               

       Faddere: baaren af Anders Hogholts kone, Anne Olsdatter Flaatten, mansfadder: Hans Muule, Lars Nielsen Hogholt.

 

       Hun giftet seg i 1769.

 

       Trol. 28/3-1769. Cop. 10/5-1769.

       Enkemand Jacob Jens. Grini af Gierpen Sogn og Pigen Marte Halvorsd. Høysæt.

       Caut.: Nils Wetlesøn Holte og Peder Lars. Høysæt.

 

       Hun ble konfirmert i Gjerpen i 1769, 17 år gammel. Bodde på Roligheten u/Sneltvedt i Gjerpen.

      

       Hun står som "enke etter Jacob Janssen Roligheten u/Gjerpen prestegd." under skifte etter faren i 1790.

 

      

       Gift 14.11.1776 i Gjerpen,19 med Jacob Jansen, f. 1745 på Grini Søndre i Gjerpen,24 (sønn av Jan Sørensen og Anne Jacobsdatter), døpt 14.03.1745 i Gjerpen,19 d. 1790 i Gjerpen, d. 22.04.1790 på Gjerpen kirkegård.19

      

       Jacob:

       Gravlagt som "Jacob Jansen 47 aar".

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

X.   Anne Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Maria Larsdatter) f. 1754 på Hovholt i Eidanger,6 døpt 24.03.1754 i Eidanger kirke.[50]

      

       Niels Hovolts barn navnl. Anne                                     

       Faddere: baaren af Ole Flaattens kone, Lisbeth Larsdatter, mandfaddere: Knud Flaatten, Anders Hovolt, Ole Larsen.

 

       Hun giftet seg i 1776.      

      

       Forlovet:

       1776. d.25. Apr. uk. Jon Jonsen og p. Anne Nielsdtr. fra Løberg.

       Viet:

       1776. d.3.Oct.:  uk. Jon Jonsen og p. Anne Nielsdtr. fra Løberg.

 

      

       Gift 03.10.1776 i Gjerpen kirke,[51] med Jon Jonsen, f. 1754 på Løberg i Gjerpen (sønn av Jon Jacobsen og Kirsten Corfitsdatter), dåp 08.09.1754 i Gjerpen.19

      

       Jon:

       Bosatt på Løberg nordre i Gjerpen.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

XI. Lars Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Maria Larsdatter) f. 1756 på Hovholt i Eidanger,[52] døpt 01.03.1756 i Eidanger kirke,40 d. 10.08.1834 på Løberg i Gjerpen.[53]

      

       Niels Hovolts barn navnl. Lars                                                   

       Faddere: baaren af Niels Qvæstads kone, Anne Olsdatter Flaatten, mandfaddere: Anders Hovolt, Knud og Abraham Flaatten.

      

       Han kom fra Mellom Løberg i Gjerpen. Han overtok gården på Løberg. Oppgitt som sønn i skiftet etter Niels Olsen på Løberg, Gjerpen i 1790. Bruker av Midtre Løberg (1/2) - 3 huder - fra 1777.

 

      

       Gift 02.01.1778 i Gjerpen,41 med Marthe Andersdatter, f. 1758,41 (datter av Anders Larsen og Kirsten Olsdatter), d. 1813 i Gjerpen.41

      

       Marthe:

       Hennes foreldre var bosatt på Roppestad i Hedrum.

 

       Hun ble konfirmert i Gjerpen i 1774, 16 år gammel. Bodde i 1801 på Mellom Løberg i Gjerpen.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

XII. Malene Nilsdatter, (datter av Nils Olsen og Maria Larsdatter) f. 1758 på Hovholt i Eidanger,[54] døpt 22.10.1758 i Eidanger kirke,42 d. 1759 på Hovholt Eidanger,5 gravlagt 06.05.1759 på Eidanger kirkegård.5

      

       Niels Hovolts barn navnl. Malene                                              

       Faddere: baaren af Niels Christensen kone i Brevig, Zidsel Rollaugsdatter Oxum, mandfaddere: Anders Hovolt, Even Hejna, Ole Olsen Flatten.

      

       Gravlagt som "Niels Hovolts barn Malene 6 maaneder 3 uger".

 

 

 

XIII. Ole Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Maria Larsdatter) f. 1760 på Haukeråsen i Gjerpen,2 døpt 24.08.1760 i Gjerpen kirke.2

      

       Nils Haucheraasens db. Ole

       Faddere: Christen Larsens kone, Anne Sørensdatter, Christen Larsen, Osmun Olsen, Ammund Nilsen.

      

       Ole bodde på gården hele sitt liv. I 1801 bodde han der sammen med broren Lars som da hadde overtatt gården. Ole ble der betegnet som "vanvittig".

 

 

 

XIV. Anund Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Maria Larsdatter) f. 1764 på Løberg i Gjerpen,2 døpt 23.04.1764 i Gjerpen kirke.2

      

       Nils Olsen Løbergs db. Anun

       Faddere: Anun Løbergs kone, Ingebor Christensdatter, Nils Sørensen Løberg, Anders Jonsen. Bodde på N. Løberg en tid. Fra 1799 på Myren u. N. Løberg.

      

       Forlovet:

       1791. d.13. Oct. Soldat Anun Nielssøn og e. Berthe Svensdtr. Løberg.

       Viet:

       1791. d.10.Nov. Soldat Anun Nielssøn og enken Berthe Svensdtr. Løberg.

 

      

       Gift 10.11.1791 i Gjerpen kirke,39 med Berthe Svendsdatter.

 

      

 

      

XV. Anders Nilsen, (sønn av Nils Olsen og Maria Larsdatter) f. 1767 på Løberg i Gjerpen,[55],[56],[57] døpt 22.02.1767 i Gjerpen.[58]

      

       Nils Olsen Løbergs db. Anders

       Faddere: Annun Løbergs kone, Berthe Nilsdtr., Nils Løberg, Anun Løberg, Nils Halvorsen.

      

      

       Gift 1797,3 med Amborg Ingebretsdatter, f. 1759 på Nedre Lunde i Eidanger,[59] (datter av Ingebret Hansen og Anna Larsdatter), døpt 18.02.1759 i Eidanger kirke,[60] konfirmert 01.10.1775 i Eidanger kirke,[61] d. 1802 på Ramberg i Eidanger,[62] gravlagt 13.05.1802 på Eidanger kirkegård.50

      

       Se Ramberg

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 188.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 243.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, side 6.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 18.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 85.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 32.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[16]  Skifte etter han.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[18]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 68-69.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[22]  Gjerpen, døpte 1681-1814  registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[25]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 436.

[29]  Eidanger, Viede 1800 til 1814  Registrert av Jørn Olsen.

[30]  1801 tellingen.

[31]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 186-187.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[36]  Stipulert, Stipulert.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 51.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[42]  Alder ved konfirmasjonen.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 67.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 82.

[46]  Alder ved død.

[47]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 119.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 118.

[51]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 181.

[53]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 627.

[56]  1801 tellingen.

[57]  Skifte etter moren.

[58]  Gjerpen, døpte 1681-1814  registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[59]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 253.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.