| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I VIERDALEN I


 

 

 

Lars Nilsen f. 1731 og Anne Nilsdatter f. 1737 sin familie

 

 

 

Lars Nilsen, f. 1731 på Viersdalen i Eidanger,[1] døpt 07.10.1731 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke,[3] d. 1764 på Viersdalen i Eidanger,[4] gravlagt 22.01.1764 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Nils Olsen Viersdalen.

 

Niels Olsen Vierdalen og Aase Laersdatter - Laers

Faddere: baaren af Ellj Laersdatter Valler, Lispet Hansdatter Lillegaarden, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Christen Olsen Qvæstad, Knudt Knudtsen Viersdallen.

 

Han konfirmeres i Eidanger i 1752 som "Lars Nielsen Viersdal 21 aar".

 

Han giftet seg i 1761.

 

Trol. 17/9-1761 i Eid.

Uk. Lars Nielsen Viersdalen og Pigen Anne Nielsd. Hovolt.

Caut: Knud Flaatten og Anders Hovolt.

 

Viersdalen 1762:

Gaardsnavn: Viersdalen

Eier: Proprietair gods Niels Larsen

Mand og hustru: Niels Viersdalen og kone, Christen Viersdalen og kone,

Lars Viersdalen og kone

Barn 12 aar: Kistine Nielsdatter, Marthe Bolette

Drenger over 12 aar: Ole Erichsen, Ole Tollisen, Mads Giertsen

Piiger over 12 aar: Mari Nielsdatter

 

Han gravlegges som " Laers Nielsen Wiersdalen 34 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 375b      

27.3.1764 Viersdalen i Eidanger

       Lars Nielssen død g. Anne Nielsdtr.

       Barn:

       1. Kisten Larsdatter 1 ¼ år.

Laugverge for enken: Christen Nielsen Wiersdalen

Brutto 101-2-20.

Netto 51-2-4.

 

 

Gift 1761,[6] med[7] Anne Nilsdatter, f. 1737 på Hovholt i Eidanger,[8] (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter), døpt 16.06.1737 i Eidanger kirke,[9] d. 1779 på Viersdalen i Eidanger,[10] gravlagt 01.04.1779 på Eidanger kirkegård.[11]

 

Anne:

Niels Olsen Hogholt og Kirsten Nielsdatter - Anne

Faddere: baaren af Marte Torkildsdatter Hogholt, Guri Nielsdatter ibid., mandfaddere: Niels Pedersen Hogholt, Anders Nielsen ibid.

 

Det er nok hun som konfirmeres i Eidanger i 1755 bosatt på Langangen som "Anne Nielsdatter Landgangen 18 aar".

 

Hun ble enke i 1764 og giftet seg på nytt i 1765.

 

Trol. 22/8-1765 i Eid. Copul. 22/10-1765.

Soldat, Søren Jansøn og Enken Anne Nielsd. Viersdalen.

Caut: Ole Sørensen Landgangen og Povel Haagensen paa Gaarden Næss i Thiose Sogn.

 

Se Viersdalen denne gården

 

Gravlagt som "Anne Nilsdatter Wiersdalen 42 aar".

 

Hun ble oppgitt som datter (død) i skifte etter Niels Olsen på Løberg i Gjerpen i 1790. Peder Hegna ble formynder for sine unge svigerinner.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10a, side 5          

27.5.1779 Viersdalen i Eidanger

       Anne Nielsdtr. død g.1.m. Lars Nielsen død g.2.m. Søren Jonsen.

       Barn:

       1.   Kierstie Larsdtr., aflet i egteskap med første avdøde mand Lars Nilsen.

       2.   Larine Sørensdtr. 12 år

       3.   Maria Sørensdtr. 5 år

Brutto 1024-2-18.

Netto 149-1-2. Heri medregnet jord: i Viersdalen 9 ½ skind m.B. for 850 rdlr.

 

 

 

I.    Kirsti Larsdatter, f. 1763 på Viersdalen i Eidanger,[12],[13] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[14] død 16.03.1833 på Hasler i Eidanger,[i] gravlagt 31.03.1833 på Eidanger kirkegård.11

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 6. mars 1763 finnes blant introduserte kvinner "Lars Viersdals kone" etter å ha fått et barn.

      

       Hun var 1 1/4 år gammel ved skifte etter faren i 1764.

      

       Konfirmert i 1778 som "Kirsten Larsdatter Wiersdal 16 aar".

 

      

       Gift 07.07.1785 i Eidanger kirke,[15] med[16] Peder Rasmussen, f. 1756 på Hasler i Eidanger,[17] (sønn av Rasmus Olsen og Kirsten Torkildsdatter), døpt 14.03.1756 i Eidanger kirke,[18] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[19] d. 1809 på Hasler i Eidanger,[20] gravlagt 22.03.1809 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Se Hasler

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 188.

[9]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[13]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[19]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 258.