| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I VIERDALEN I


 

 

 

Søren Jonsen f. omkring 1730 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Nilsdatter f. 1737 og 2. gang med Maren Nilsdatter f. 1758)

 

 

 

Søren Jonsen, f. omkring 1730,[1] d. ca 1786 på Viersdalen i Eidanger.

Han var sønn av Jon Sørensen Søndre Nordal.

 

Han brukte som forlover ”Povel Haagensen paa Gaarden Næss i Thiose Sogn”. Søren var sønn i det 1. ekteskap til Jon Sørensen Ødegaarden som kom fra Kjose og denne forloveren var bror til Søren sin mor, Ingeborg Håkonsdatter.

 

Han ble oppsitter på en del av Viersdalen (Det som senere ble Bnr.1) da han i 1765 giftet seg med enken der.

 

Trol. 22/8-1765 i Eid. Copul. 22/10-1765.

Soldat, Søren Jansøn og Enken Anne Nielsd. Viersdalen.

Caut: Ole Sørensen Landgangen og Povel Haagensen paa Gaarden Næss i Thiose Sogn.

 

Sammen med Christen Nielsen Viersdalen kjøpte han gården Viersdalen av David Nilsen Lerstang i 1778. Samme år ble det tinglyst et dokument om jordmarken og skogens deling mellom disse. Gårdens skyld var da til sammen 1 hud og 7 skinn - dvs hver halvpart på 9 1/2 skinn. Han døde før 1787, da han kone Mari giftet seg igjen som enke.

 

Anno 03.09.1778 – Sr. David Nielsen med Curator Christen Hesselberg deres skiøde til Christen Nielsen og Søren Johnsen paa 1 ½ huud jordgods udj grd. Wiersdalen 1700 rd. (dat. 26.06.1778)

 

Anno 03.09.1778 – I duplo. Skovbytte brev imellom Christen Nielsen Wiersdahlen og Søren Jonesen Wiersdahlen, angaaende jordmarken og skovdeling mellom disse som ejere af Wiersdahlen. (dat. 18.06.1778)

 

Han har her kjøpt 4 1/2 skinn av gården:

Anno 03.09.1778 – Søren Jonsen Wiersdahlens skiøde til Cornelius Hansen Sundsaasen paa 4 ½ skind skyld udj grd. Wiersdahlen for betalt 425 rd. (dat. 28.06.1778)

Anno 04.09.1778 – Cornelius Hansen Sundsaasen har transportert sit skiøde til Søren Jonsen paa 4 ½ skind skyld udj grd. Wiersdalen imod indbetalt 425 rd. (dat. 03.09.1778)

 

Han giftet seg 2. gang i 1780.

 

Trol. 19/7-1780 i Eid. Copul. 27/9-1780.

Enkem. Søren Jonsøn Wiersdal og P. Mari Nilsd. Traaholt.

Caut: Corporal Amun Knuds. og Knud Nils. Qwæstad.

 

Han nevnes på Viersdalen i 1782:

Wiersdahl, Søren, 1 kone, 4 barn, 1 tjenestepike

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 98           

30.5., 27.7.1786 - Wiersdahlen (Viersdalen) i Eidanger

       Søren Jonsen død g. Maren Nilsdtr. g.1.m. Anne Nilsdtr. død.

       Barn i 1ste:

       1. Larine Sørensdtr. 19 år.

       2. Maria Sørensdtr. 12 år.

       Barn i 2ne:

       3. Nils Sørensen 5 år.

       4. Anders Sørensen ¾ år.

       Laugverge for enken: Stenner Kjendalen

       Formynder for Anders, morbror Amund Flogstad og

                formynder for Nils, morbror Knud Qvæstad.

Gods:   Skjøte fra David Nilsen Brevik 26.6.1778:

       Do. 4.11.1786 fra Cornelius Sundsåsen.

       Tils.9 ½ skind m.b.: 850 rdl.

Brutto: 1107-0-22.

Netto: 453-3-16.

 

Her brukes som formynderen ”morbror Amund Flogstad”. Dette må være Amund Knudsen Flogstad. Moren til Sørens 2. hustru Maren Nilsdatter var Margrethe Larsdatter. Hun fikk Amund Knudsen på Åltvedt i Gjerpen i 1746 i sitt første ekteskap med Knud Gundersen. Han er dermed morbroder i og med at han er morens halvbror.

 

 

(1) Gift 22.10.1765 i Eidanger kirke,[2] med[3] Anne Nilsdatter, f. 1737 på Hovholt i Eidanger,[4] (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter), døpt 16.06.1737 i Eidanger kirke,[5] d. 1779 på Viersdalen i Eidanger,[6] gravlagt 01.04.1779 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Anne:

Niels Olsen Hogholt og Kirsten Nielsdatter - Anne

Faddere: baaren af Marte Torkildsdatter Hogholt, Guri Nielsdatter ibid., mandfaddere: Niels Pedersen Hogholt, Anders Nielsen ibid.

 

Det er nok hun som konfirmeres i Eidanger i 1755 bosatt på Langangen som "Anne Nielsdatter Landgangen 18 aar".

 

Hun var enke etter Lars Nilsen Viersdalen da hun giftet seg med Søren Jonsen. Se Viersdalen denne gården

 

Gravlagt som "Anne Nilsdatter Wiersdalen 42 aar".

 

Hun ble oppgitt som datter (død) i skifte etter Niels Olsen på Løberg i Gjerpen i 1790. Peder Hegna ble formynder for sine unge svigerinner.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10a, side 5           

27.5.1779 Viersdalen i Eidanger

       Anne Nielsdtr. død g.1.m. Lars Nielsen død g.2.m. Søren Jonsen.

       Barn:

       1.   Kierstie Larsdtr., aflet i egteskap med første avdøde mand Lars Nilsen.

       2.   Larine Sørensdtr. 12 år

       3.   Maria Sørensdtr. 5 år

Brutto 1024-2-18.

Netto 149-1-2. Heri medregnet jord: i Viersdalen 9 ½ skind m.B. for 850 rdlr.

 

 

(2) Gift 27.09.1780 i Eidanger kirke,[8] med[9] Maren Nilsdatter, f. 1758 på Tråholt i Eidanger,[10] (datter av Nils Larsen og Margrethe Larsdatter), døpt 28.06.1758 i Eidanger kirke,[11] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke,[12] d. 1803 på Viersdalen i Eidanger,[13] gravlagt 09.09.1803 på Eidanger kirkegård.[14]

 

Maren:

Niels Traaholts barn navnl. Mari                                           

Faddere: baaren af Povel Traaholts kone, Ingeborg Larsdatter Qvæstad, mandfaddere: Søren Qvæstad, Ole Flogstad, Iver Larsen nordre Lunde.

 

Konfirmert i 1773 som "Mari Nilsdatter Traaholt 16".

 

Gravlagt som "Maren Nilsd. Wiersdalen 45 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 104b

Skifte 16. Februar 1804 paa gaarden Wiersdahlen i Eidanger.

Maren Nielsdatter, død - enkemand Erich Larsen

Barn

Fra 1. ægteskab med Søren Johnsen:

1. Niels Sørensen, død og efterladt sig en Søn:

    - Niels Nielsen, 3 maaneder, hos moderen Eli Larsdatter som opholder sig hos sin fader Lars Iversen paa gaarden Sæteret i Præstegieldet.

2. Anders Sørensen, 18 aar, opholder sig her ..?..

Fra sidste ægteskab med enkemanden Erich Larsen:

3. Søren Erichsen, 15 aar.

4. Lars Erichsen, 13 aar.

5. Hans Erichsen, 10 aar.

6. Jacob Erichsen, 1 aar.

Formyndere:

- morfaderen Lars Iversen Sæteret for Niels Nielsen (Dette var nok enkemannens far. JO)

- den afdødes broder Amund Knudsen Flogstad for sønnen Anders Sørensen.

- enkemanden værge for sine umyndige sønner.

Brutto: 2154-3-11

Netto: 1410-2-20

Jordegods: 9½ skind (?) i gaarden Wiersdahlen, takst 2000 rdlr.

 

 

 

I.    Larene Sørensdatter, (datter av Søren Jonsen og Anne Nilsdatter) f. 1766 på Viersdalen i Eidanger,[15] døpt 19.05.1766 i Eidanger kirke,[16] d. 1766 på Viersdalen i Eidanger,[17] gravlagt 21.12.1766 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Søren Jonsen Wiersdal og k. Ane Nilsdtr. Larene

       Faddere: 1. Aaste Nilsdtr. Wiersdal 2. Maren Nilsdtr. p. Kleven 3. Nils Anunsen Solie 4 Anders Olsen ibid 5. Jacob Andersen Wiersdal.

      

       Gravlagt som "Søren Jons. Wiersdals P.B. Laurene 39 uger".

 

 

 

II.   Larene Sørensdatter, (datter av Søren Jonsen og Anne Nilsdatter) f. 1767 på Viersdalen i Eidanger,[19] døpt 22.11.1767 i Eidanger kirke,[20] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[21] d. 1822 på Hustuft i Hedrum.[22]

      

       Søren Jonsen Wiersdal og k. Anne Nilsdtr. Larene

       Faddere: 1. Maria Nilsdtr. Solie 2. Marta Boletta Christensdtr. Wiersdal 3. Anders Olsen Solie 4. Anun Olsen Ødegaard og 5. Nils Olsen Kindalen

      

       Konfirmert i 1783 som "Larine Sørensdatter Wiersdal 16".

 

      

       Gift 30.09.1791 i Eidanger kirke,[23],[24],[25] med Anund Olsen, f. 1767 på Oklungen i Eidanger,[26] (sønn av Ole Larsen og Karen Christensdatter), døpt 25.10.1767 i Eidanger kirke,[27] d. 1839 på Hustuft i Hedrum.[28]

      

       Se Hustuft i Hedrum

 

      

 

III. Anthonette Sørensdatter, (datter av Søren Jonsen og Anne Nilsdatter) f. 1770 på Viersdalen i Eidanger,[29] døpt 28.10.1770 i Eidanger kirke,[30] d. 1771 på Viersdalen i Eidanger,[31] gravlagt 13.03.1771 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Søren Jonsen Wiersdal og k. Anne Nilsdtr. - Anthonette

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Maren Nilsdr. Tweten 3. Christen Nilsen Wiersdal 4. Anders Sørensen Langangen.

      

       Gravlagt som "Anthonette Sørensd. Wiersdalen 22 uger".

 

 

 

IV. Kirsten Sørensdatter, (datter av Søren Jonsen og Anne Nilsdatter) f. 1772 på Viersdalen i Eidanger,[33] døpt 26.01.1772 i Eidanger kirke,[34] d. 1772 på Viersdalen i Eidanger,[35] gravlagt 22.03.1772 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Søren Jonsen Wiersdal og k. Anne Nilsdtr. - Kirsten

       Faddere: 1. Marie Nilsdtr. Solie 2. Marte Boletta Christensdtr. Wiersdal 3. Christen Nilsen ibid 4. Ole Jacobsen Rørerø 5. Isac Olsen Solie.

      

       Gravlagt som "Kirsten Sørensd. Wiersdal 6 uger".

      

        

 

V.   Jacob Sørensen, (sønn av Søren Jonsen og Anne Nilsdatter) f. 1773 på Viersdalen i Eidanger,[37] døpt 14.02.1773 i Eidanger kirke,[38] d. 1773 på Viersdalen i Eidanger,[39] gravlagt 04.07.1773 på Eidanger kirkegård.[40]

      

       Søren Jonsen Wiersdal og k. Anne Nilsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Aaste Nilsdtr. ibid 2. Ingebor Olsdtr. Solie 3. Jacob Halvorsen af Porsgrund 4. Tosten Hansen Tweten 5. Ole Jacobsen Grave.

      

       Gravlagt som "Jacob Sørens. Wiersdal 20 uger".

      

 

 

VI. Maria Sørensdatter, (datter av Søren Jonsen og Anne Nilsdatter) født 1774 i Viersdalen i Eidanger,[i],[ii] døpt 19.08.1774 i Eidanger kirke,[iii] konfirmert 04.10.1789 i Eidanger kirke,[iv] død 10.01.1838 i Østre Porsgrunn, gravlagt 17.01.1838 i Østre Porsgrunn.[v]

      

       Søren Jonsen Wiersdal og k. Anne Nilsdtr. - Maria

       Faddere: 1. Aaste Nilsdtr. ibid 2. Maria Ericsdtr. ibid 3. Nils Amunsen ibid 4. Stener Nilsen Kiøndal.

      

       Hun er oppført i skifte etter moren i 1780 som 3 år gammel.

      

       Konfirmert som "Maria Sørensdatter Wiersdal 15".

      

       Hun er også nevnt i skifte etter morfaren, Nils Olsen på Løberg i 1790, som ugift.

      

       Hun er fadder for Peder Rasmusen Lunde N. og k. Kisten Larsdtr. datter Anne i 1794:

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Maria Sørensdtr. Lunde 3. Isac Qvæstad 4. Torjus Lunde S. 5. Anders Nilsen i Prgd.

      

       Det er ganske sikkert hun som giftet seg med enkemannen Ole Larsen i Porsgrunn i 1798.

 

       Cop. 28/6-1798. Trol. 26/4-1798.

       Enkem. Ole Larsen med p. Maria Sørensd.

       Forl: Christen Hovholt, Tollev Rasmussen.

      

       Vi finner "Peder Rasmusens kone Kirstine Sørensdatter" som den første fadderen for deres barn i 1805. Jeg finner ikke noen ektepar med dette navnet, så dette er nok ekteparet som nevnes over her som "Peder Rasmusen Lunde N. og k. Kisten Larsdtr.". Vi ser at Marie Sørensdatter i fadder for deres barn i 1794. Har ikke funnet noe annet om denne Mari Sørensdatter og ikke noen annen i 1801 som kan være henne. Denne Kirsten Larsdatter som er gift med Peder Rasmussen Lunde er Mari Sørensdatter sin halvsøster. De hadde felles mor.

      

       Fadder for Mari og Ole sitt andre barn, Ole Rasmussen, var nok bror til denne Peder Rasmussen Lunde.

      

      

       Gift 28.06.1798 i Porsgrunn, med Ole Larsen, født ca 1763,29 død 11.05.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 17.05.1825 i Østre Porsgrunn.[vi]

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

VII. Jacob Sørensen, (sønn av Søren Jonsen og Anne Nilsdatter) f. 1777 på Viersdalen i Eidanger,[41] d. 1777 på Viersdalen i Eidanger,[42] gravlagt 26.10.1777 på Eidanger kirkegård.[43]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1777 "Søren Jonsen Wiersdalens k. efter hiemmedøbte D. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Søren Jons. Wiersdalens Hiemedøbte D.B. Jacob 4 dager".

 

 

 

VIII. NN Sørensen, (sønn av Søren Jonsen og Anne Nilsdatter) f. 1779 på Viersdalen i Eidanger,[44] d. 1779 på Viersdalen i Eidanger,[45] gravlagt 17.01.1779 på Eidanger kirkegård.[46]

      

       Gravlagt som "Søren Jonson Wiersdalens dødf. D.B.".

 

 

 

IX. Nils Sørensen, (sønn av Søren Jonsen og Maren Nilsdatter) f. 1781 på Viersdalen i Eidanger,[47] døpt 15.07.1781 i Eidanger kirke,[48] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[49] d. 1803 på Viersdalen i Eidanger,[50] gravlagt 21.08.1803 på Eidanger kirkegård.[51]

      

       Søren Jonsen Wiersdal og k. Maren Nilsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Ambor Nilsdtr. Traaholt 3. Jacob Larsen Flochstad 4. Stener Nielsen Kiøndal 5. Peder Rasmussen Hasler.

      

       Konfirmert som "Nils Sørensen Wiersdal 16".

 

 

       Han fikk et uekte barn med Karen Jonsdatter, f. ca 1772.[52]

 

      

       (2) Gift 23.06.1803 i Eidanger kirke,[53] med[54] Ellen Larsdatter, f. 1779 på Nordalseter i Eidanger,[55],[56] (datter av Lars Iversen og Gunild Eriksdatter), døpt 03.01.1779 i Eidanger kirke,[57] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[58] d. 1837 på Ragnildrød i Hedrum.[59]

      

       Se Viersdalen denne gården

 

 

 

X.   Anders Sørensen, (sønn av Søren Jonsen og Maren Nilsdatter) f. 1783 på Viersdalen i Eidanger,[60] døpt 21.09.1783 i Eidanger kirke,[61] d. 1785 på Viersdalen i Eidanger,[62] gravlagt 19.07.1785 på Eidanger kirkegård.[63]

      

       Søren Jonsen Wiersdal og k. Maren Nilsdtr. - Anders

       Faddere: 1. Sara Christophersdtr. Langang 2. Aase Christensdtr. Wiersdal 3. Stener Kiøndal 4. Anders Solie 5. Nils Larsen Wiersdal.

      

       Gravlagt som "Anders Sørens. Wiersdal 2 aar".

      

 

 

XI. Anders Sørensen, (sønn av Søren Jonsen og Maren Nilsdatter) f. 1785 på Viersdalen i Eidanger,[64] døpt 11.09.1785 i Eidanger kirke,[65] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[66] d. 1874.[67]

      

       Søren Jonsen Wiersdal og k. Maren Nilsdtr. - Anders

       Faddere: 1. Kisten Larsdtr. Rørerød 2. Marte Jonsdtr. Langangen 3. Stener Nilsen Kiøndal 4. Anun Olsen Wiersdal 5. Lars Nilsen Traaholt.

      

       Konfirmert som "Anders Sørensen Wirsdalen 15".

      

       Bosatt på Kvestad i 1801 hos Knud Nilsen som "Anders Sørensen,Tjenestefolk, 15 år".         

      

       Han levde under skifte etter moren i 1804.

      

       Copul. 12.10.1810 i Eid.

       Ungkarl Anders Sørensen Traaholt og Pigen Margrethe Jonsdatter Traaholt.

       Caut: Knud Qvæstad og Lars Traaholt.

 

       Han bodde hos sønnen Jon i Brevik i tellingen i 1865:

       John Andersen 46 år - Herregaardstranden - Husfader Logerende - g - Skomager

       Hanna Andersen 35 år - Brevig - Husmoder - g

       Anders M. Andersen 11 år - Brevig - Søn - ug   

       Hulda Andersen 9 år - Brevig - Datter - ug       

       Oluf Andersen 6 år - Herregaardstranden - Søn - ug    

       Hans Andersen 4 år - Herregaardstranden - Søn - ug   

       Anders Sørensen 85 år - Viirsdalen pr Eidanger          - e - forsørges af Søn.

 

      

       Gift 12.10.1810 i Eidanger kirke,[68] med Margrethe Jonsdatter, f. 1784 på Nedre Lunde i Eidanger,[69] (datter av Jon Jacobsen og Gunhild Amundsdatter), døpt 03.10.1784 i Eidanger kirke,[70] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[71] død 11.06.1851 på Herregårdstranden i Eidanger,49 gravlagt 15.06.1851 på Eidanger kirkegård.[vii]

      

       Margrethe:

       Jon Jacobsen Lunde Nedre og k. Gunil Amunsdtr. - Margrete

       Faddere: 1. Kisten Andersdtr. af Brevig 2. Inger Halvorsdtr. Lillegaard 3. Jens Iwersen Grava 4. Lars Amunsen Gusfred 5. Amun Engebrictsen Waller.

      

       Konfirmert som "Margrete Jonsdatter Traaholt 15".

      

       Gravlagt som "Margrethe Johnsdatter 67 1/2 år - Kona til huusmd. Anders Sørensen - Herregaardstranden".

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Søren Andersen, født 01.06.1811 på Tråholt i Eidanger,[viii] døpt 11.06.1811 i Eidanger kirke.53

              

               Anders Sørensen Traaholt og Margrethe Jonsdatter - Søren

               Faddere: Amborg Virsdalen, Marthe Traaholt, Knud Qvæstad, Lars og Amund Traaholt.

              

               Viet - 01.06.1843 Eidanger

               Ungkar og arbeidsmand Søren Andersen, 32 år, Herregårdstrand i Eidanger

               Pike Anne Elisabeth Sørensdatter, 25 år, Brevik

               Niels Hansen og Anders S.

 

              

               Gift 01.06.1843 i Eidanger, med Anne Elisabeth Sørensdatter, født ca 1818.

 

 

              

        B.    Jon Andersen, født 04.07.1816 på Tråholt i Eidanger, døpt 21.07.1816 i Eidanger kirke,[ix] død 21.06.1817 på Tråholt i Eidanger, gravlagt 29.06.1817 på Eidanger kirkegård.[x]

              

               Jon - Foreldre: Inderst Anders Sørensen Traaholt og Margrethe Jonsdatter

              

               Gravlagt som "Jon Andersen Traaholt 1 aar".

              

 

 

        C.    NN Andersdatter, født 1819 på Tråholt i Eidanger, død 10.01.1819 på Tråholt i Eidanger, gravlagt 14.02.1819 på Eidanger kirkegård.55

              

               Anders Sørensen Traaholt og Margrethe Jansdatters dødfødte pigebarn

              

 

 

        D.    Jon Andersen, født 21.04.1820 på Herregårdstranden i Eidanger, døpt 07.05.1820 i Eidanger kirke.54

              

               Jon - Foreldre: Anders Sørensen Herregaardstranden og Margrethe Jonsdatter, inderster

              

               Jon var skomaker og ble bosatt på Herregårdstranden etter foreldrene.

              

               De solgte plassen og nevnes i Brevik i 1865, 1875 og 1885 tellingene. De nevnes med 4 barn i 1865. hans far var da bosatt hos dem.

 

              Brevik 1865:

              John Andersen 46 år - Herregaardstranden - Husfader Logerende - g - Skomager

              Hanna Andersen 35 år - Brevig - Husmoder - g

              Anders M. Andersen 11 år - Brevig - Søn - ug       

              Hulda Andersen 9 år - Brevig - Datter - ug           

              Oluf Andersen 6 år - Herregaardstranden - Søn - ug        

              Hans Andersen 4 år - Herregaardstranden - Søn - ug      

              Anders Sørensen 85 år - Viirsdalen pr Eidanger - e - forsørges af Søn.

 

              

               Gift49 med Hanna Marie Olsdatter, født 1831.[xi]

 

               Hanna Marie:

               Ifølge 1865 tellingen var hun født i Brevik.

 

 

              

        E.    Maren Andersdatter, født 18.11.1824 på Herregårdstranden i Eidanger, døpt 25.12.1824 i Eidanger kirke.54

              

               Maren - Foreldre: Anders Sørensen og Margrethe Jonsdatter Herregaardstranden, husmand.

 

              

               Gift 1850,49 med Christen Nilsen, født 1825,49 (sønn av Nils Tollefsen).

              

               Christen:

               Han bodde på Døvik og var sønn av Nils Tollefsen Søli i Gjerpen.

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 188.

[5]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[12]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[22]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[23]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[24]  Presteattest datert 1. september 1791. Prestearkivet for Eidanger, SA Kongsberg.

[25]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[28]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[52]  1801 tellingen.

[53]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 76.

[55]  Eidanger, folketellingen 1801.

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 69.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[59]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 877.

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[62]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[64]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[67]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 86.

[68]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.[i]  1801 tellingen.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 74.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[v]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt, side 186.

[vi]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[vii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[ix]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[x]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xi]  1875 tellingen, 1875 tellingen.