| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Ole Hansen Lilje f. 1740 og Cathrine Hansdatter Leth f. ca 1750 sin familie

 

 

 

 

Ole Hansen Lilje, født 1740 i Eidanger,[1] døpt 24.11.1740 i Eidanger kirke,[2] død 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 14.11.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Hans Sivertsen og Anne Sophie Olsdatter Kjær.

 

Hans Sivertsen og Anne Sophia Olsdatter - Ole

Faddere: baaren af Jomfrue Karen Bowman, Kirstine Jobsdatter, mandfaddere: Thomas Bugge, Uldrich Bugge, Mons. Ebbesen.

 

Han er nevnt i skifte etter Jochum Andersen på Prestegården i Eidanger i 1777:

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9, side 553b         

11.2.1777    Præstegaarden i Eidanger

       Ungkarl Jochum Andersen død (i tjeneste på Præstegaarden).

       Morbroderen Anders Olsen, klokker i Hedrum i Larvik grevskap,

     død og etterlot seg:

       1. Søren Andersen boende i Hedrum sogn og mundig.

       2. Ole Andersen, er skoleholder ved Helgeroen eller paa Næshet, myndig.

       3. Kirstine Andersdatter, gift og bor i Jarlsberg grevskap, ved Sundbye.

       Morsøster Anne Sophie Olsdatter, død og etterlot seg:

       4. Sivert Hansen i Porsgrund, myndig.

       5. Ole Hansen, skræder i Porsgrund, myndig.

       6. Lisbeth Hansdatter gift med klokkeren til Herum Jens Pedersen

       7. Malene Hansdatter, død og etterlot seg 2 barn:

           a. Anne Magrethe Christophersdtr. 17 år

           b. Else Christophersdstr. 14 år.

       Morsøster Magrethe Olsdatter, død og etterlot seg:

    8. Else Kirstine Jacobsdatter gift med Christian Hansen boende i Scheen.

Brutto 19-1-22.

Netto 7-0-6.

 

Ole var borger og skreddermester.

 

Borgerskap i Skien:

Ole Hansen Lillie av Porsgrunn. B. som skreddermester 26/8 1768.

 

Han giftet seg i 1769.

 

Østre Porsgrunn Trol. 4/8-1769.

Borger og Skrædder Ole Hansen med p. Cathrine Halvorsd. af Holmestrand.

Cav: Johannis Sørensen Leie, Sivert Hansen.

 

Østre Porsgrunn 16.11.1769:

Cop. Skrædder Ole Hansen Lilje med pigen Catrine Hansdatter.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 72

Ole Hansen - Huusejer - 60 aar - Begge i 1ste ægteskab - Borger og skrædder

Cathrine Hansdtr - Hans kone - 51 aar - Begge i 1ste ægteskab

Sophia - Deres børn - 26 aar - Ugivt

Hans Christian - Deres børn - 23 aar - Ugivt - Maler svend

Anne Maria - Deres børn - 14 aar – Ugivt

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 128 L.matr.no. 30 a. Handelsbanken

I 1782 kjøber Ole Hansen Skrædder huset. Han er i mandtallet for 1801, men Ole Mikkelsen maa have kjøbt huset af ham

 

Kirkebakken 19, L.matr.no. 93. Fru Haraldsens hus.

Fra ca. 1770 eier Ole Hansen Lilje huset.

 

Gravlagt som "Ole Hansen Lillie 74 aar".

 

 

Forlovet 04.08.1769 i Østre Porsgrunn,[4] gift 16.11.1769 i Østre Porsgrunn kirke,4 med Cathrine Hansdatter Leth, født ca 1750,1 død 01.06.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.06.1825 i Østre Porsgrunn.[5]

 

Cathrine:

Hun kom ifølge vielsen fra Holmestrand.

 

Nevnt her i 1815.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.67

Avskrift 1

Matros Gunder Jacobsens enke 90 aar (Rar alder med tanke på sønnen under? Hun var nok bare gårdseier her.)

Sønn Jacob Gundersen 25 aar - Fraværende i mange aar

Logerende Enken Cathrine Hansdatter 76 aar

Sønn Olaus Olsen 35 aar - Fraværende i mange aar

Datter Anne Marie Olsdatter 30 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke almisselem Elen Abrahamsdatter 70 aar

Logerende

Almisselem Enken Cathrine Hansdatter 76 aar

Ole Petter Gundersen Vægter 36 aar

Kone Anne Maria Olsdatter 30 aar

 

Gravlagt som "Cathrine Hansdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 70 aar".

 

 

 

I.    Gunild Sophie Olsdatter, f. 1770 i Østre Porsgrunn, døpt 12.04.1770 i Østre Porsgrunn kirke,[6] d. 1810 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 24.04.1810 i Gjerpen.[7]

      

       Døbt Ole Hansen Lilies og Catrine Hansdatters barn Gunille Sophie.

       Test: Sivert Hansen, Hans Bagge, Peder Simonsen, pigen Else Catrine Hansdatter, pigen Maria Hansdatter.

      

       Gravlagt som "Pigen Gunnil Olesdtr. f. Aasebn, død hos Lave Knudssøn, meldt at være ved 40 aar".

      

       21/4/1810      GUNHILD OLSDATTER                     Skifte 1066

       Aasebakken     - Tjente hos Laue Knutssen Berg -     Pro.k. 15, s. 312b

                      Arvinger:

                      Mora Anne Chatrine ....... og avdødes søsken:

                      1. Hans Olssen, bor i Porsgrunn.

                      2. Else Chathrine Olsdtr., tjener i Flensborg.

                      3. Anne Marie Olsdtr., hos mora i Porsgrunn.

                      Broren ble verge for sine 2 søstre.

       Brt: 52 - 3 - 16

       Net: 21 - 1 - 12.

 

 

 

II.   Malene Maria Olsdatter, f. 1771 i Østre Porsgrunn, døpt 12.11.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[8] d. 1772 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.03.1772 i Østre Porsgrunn kirkegård.6

      

       Døbt Ole Hansen Lilie og Catrine Hansdatter Leths barn Malene Maria.

       Test: Frue Lieutenant Trøgels, Madselle Anne Boletha Lange, Mons. Folkmand, Mons. Møller, Mons. Tønnis Miltzau.

      

       Gravlagt som "Ole Hansens barn Malene Maria 3 maaneder".

 

 

 

III. Else Cathrine Olsdatter, f. 1773 i Østre Porsgrunn, døpt 11.02.1773 i Østre Porsgrunn kirke,[9] d. 1774 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.09.1774 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

      

       Ole Hansen Skrædder og Catrine Hansdatters barn Else Cathrine.

       Test: Johannis Hansen, Johan Wilhelm Wejdenauer, Thomas Jørgensen, Johan Henr. Vejdenauers kone Maria Hansdatter, pigen Else Jensdatter.

      

       Gravlagt som "Ole Hansen Lillies barn Else Cathrine 1¾ aar".

 

 

 

IV. Otthe Leth Olsen, f. 1775 i Østre Porsgrunn, døpt 31.01.1775 i Østre Porsgrunn kirke,[11] d. 1775 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.06.1775 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       Døbt Ole Hansen Lillie og Catrine Hansdatters barn Otthe Leth.

       Test: Anders Sørensens kone af Scheen, pigen Margrethe Hansdatter, Otthe Leth, Peter Strømdal, Henrich Vejdenauer.

      

       Gravlagt som "Ole Hansens barn Ottho Leth ½ aar".

 

 

 

V.   Hans Christian Olsen Lilje, født 1776 i Østre Porsgrunn, døpt 16.04.1776 i Østre Porsgrunn kirke,[13] konfirmert 06.10.1793 i Østre Porsgrunn kirke,[14] død 11.12.1837 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.12.1837 i Østre Porsgrunn.[15]

      

       Døbt Ole Hansen Lillie og Catrine Hansdatters barn Hans Christian.

       Test: Anders Carlsen, Sivert Hansen, Michael Siversen, Henrich Vejdenauers kone Maria Hansdatter, pigen Marthe Maria Christendatter.

      

       Trolig konfirmert som "6. Hans Olsen 16 aar".

      

       Bosatt i Vestre Porsgrunn under folketellingen i 1801. Her var den 21 år gamle Hans Olsen ført som losjerende ugift daglønner hos Johannes Hansen.

      

      

       (1) Gift 06.11.1803 i Porsgrunn,[16] med Kirsten Marie Nilsdatter, f. 1777 i Vestre Porsgrunn,1 (datter av Nils Sørensen og Karen Jensdatter), døpt 05.10.1777 i Vestre Porsgrunn kirke,[17] d. 1805 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.03.1805 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

      

       (2) Gift 16.09.1808 i Eidanger kirke,[19] med Anne Jacobsdatter, født 1780 på Saubrekkka u/Klepp i Gjerpen,[20] (datter av Jacob Sørensen og Ragnild Christensdatter), døpt 30.07.1780 i Gjerpen.[21]

      

        Anne:

        Hannes foreldre nevnes under hennes farfar, Søren Haagensen, på Finsrud u/Austad i Siljan.

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

VI. Olaus Olsen, f. 1778 i Østre Porsgrunn, døpt 04.04.1778 i Østre Porsgrunn kirke,[22] d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 18.08.1781 i Østre Porsgrunn kirkegård.[23]

      

       Døbt Ole Hansen Lillie og Cathrine Hansdatters barn Olaus.

       Test: Johan Vejdenauers kone Maria Hansdatter, pigen Marthe Maria Siversdatter, Anders Hanen, Anders Carlsen, Halvor Michelsen.

      

       Gravlagt som "Ole Hansens barn Olaus 3 aar".

 

 

 

VII. Else Cathrine Olsdatter, f. 1780 i Østre Porsgrunn, døpt 17.05.1780 i Østre Porsgrunn kirke,[24] konfirmert 01.10.1797 i Østre Porsgrunn kirke.[25]

      

       Døbt Ole Hansen Lillie og Cathrine Hansdatters barn Else Cathrine.

       Test: Else Hansdatter Bruun, Ane Siversdatter, Michel Olsen, Halvor Michelsen, Willads Christensen, Peder Olsen Blyeberg.

      

       Konfirmert som "Else Christine Olsdatter 15 aar".

 

       Hun tjente i Flensburg i 1810.

 

 

 

VIII. Olaus Olsen, f. 1782 i Østre Porsgrunn, døpt 16.07.1782 på Østre Porsgrunn kirke.[26]

      

       Døbt Ole Hansen og Cathrine Hansdatters barn Olaus.

       Test: Vilhelm Vjdenauers kone Else Hansdatter, pigen Maren Olsdatter, Henrich Weidenauer, Sivert Hansen, Halvor Michelsen, Christian Johannisen, Lars Hansen, Peder Olsen Blyeberg.

 

       Han nevnes ikke i skifte etter sin søster i 1810. Under tellingen i 1815 nevnes han under sin mor som "fraværende i mange aar".

 

 

 

IX. Anne Maria Olsdatter, født 1784 i Østre Porsgrunn, døpt 15.09.1784 i Østre Porsgrunn.[27]

      

       Confirmered Ole Hansen Lillie og Cathrine Hansdatters hiemmedøbte barns daab, Ane Maria kaldet.

       Test: Vilhelm Weidenauers kone Else Hansdatter, pigen Ane Siversdatter, Sivert Hansen, Lars Hansen, Matthias Pedersen Schrøder, Anders Hansen, Christen Hovholdt.

 

       Viet 27/12-1814

       Ole Petter, 32 aar. Graver og Vegter i Østre Porsgrund.

       Anne Maria Olsd., 30 aar.

       Forl: Ole Endresen, Hans Maler.

 

 

       Gift 27.12.1814 i Østre Porsgrunn kirke,16 med Ole Petter Gundersen, født 1784 i Østre Porsgrunn,[28] (sønn av Gunder Olsen og Helene Rasmusdatter), døpt 07.05.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[29] konfirmert 20.04.1800 i Vestre Porsgrunn kirke.31

      

       Ole:

       Døbt Gunder Olsen og Helene Rasmusdatters barn Ole.

       Test: Hans Torjusens kone Ane Maria Christensdatter, pigen Inger Danielsdatter, Christen Jonsen, Lars Engelsen, Friderich Evensen.

      

       Konfirmert som "ØP 6. Ole Petter Gundersen 16 aar".

 

       Se mer, også barn, under hans foreldre

    

X.   Anders Olsen, f. 1786 i Østre Porsgrunn, døpt 04.10.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[31] d. 1796 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.09.1796 på Østre Porsgrunn kirkegård.[32]

      

       Døbt Ole Hansen Lillie og Ane Cathrine Hansdatters barn Anders.

       Test: Henrich Weidenauers kone Maria Hansdatter, pigen Karen Christensdatter, Anders Carlsen, Sivert Hansen, Lars Buse, Niels Sivertsen.

      

       Gravlagt som "Ole Hansen skrædders barn Anders 8 aar".

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 63.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 318-319.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 32-33.

[5]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 34-35.

[7]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 42-43.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 46-47.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 56-57.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 58-59.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 62-63.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 66-67.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 186-187.

[15]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 185.

[16]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[17]  Solumslekt

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[19]  Eidanger, Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[20]  Skifte etter faren.

[21]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 76-77.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 88-89.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 265.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 98-99.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 110-111.

[28]  Alder ved konfirmasjonen.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 108-109.

[30]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 235.

[31]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 126-127.

[32]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 210-211.