| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| FLÅTTEN |


 

 

 

 

Ole Olsen f. ca 1664 og Anne Nilsdatter f. ca 1675 sin familie

 

 

 

Ole Olsen, f. ca 1664,[1] d. 1734 på Flåtten i Eidanger,[2] gravlagt 02.12.1734 på Eidanger kirkegård.2

Han var nok sønn av Ole Flåtten.

 

Det var trolig hans far som brukte Flåtten i 1700.

 

Det var trolig denne Ole som bruket Nordre Rød i 1700:

I rostjenesteberegningen av 1700 var brukerne var brukerne på Nordre Rød Hans, Laurs og Ole. Christen Clausen eide 2 ½ hud og Engebret Høysets arvinger eide ½ hud.

 

Han fikk i 1705 en bygselsseddel på 3 huder av Flåtten:

Anno 17.03.1705 - Ole Olsen Flaaten lod lyse Hr. Halfvors bøxel sedel paa halvparten af 3 huder i Flaaten (dat. 20.11.1705)

 

Han kom fra Flåtten da han giftet seg i 1702.

 

Den 13. July 1702 bestillet Ole Olssen Flaaden for sig og sin Fæstemøe, Anne Nielsdaatter,

til nestkommende Søndag, Dom 5. Trin. (16/7-1702).

Cav: Hans Anderssen Rød.

 

Han ble ikke nevnt på Nordre Rød i 1711 da han trolig var på Flåtten. I ekstraskatten (skoskatten) i 1711 finner vi Ole Olsen med kvinne på Flåtten:

Ole Olsen Flaaten lod lyse Hr. Halfvors Bøxel Sedel paa Halfparten af 3 huder i Flaatten. (datert 21.11.1705)

Hr. Fredrich Meyers bøxel Sedel til Ole Olsen paa dend halfve part af 3 huder i Flaaten (datert 28.11.1719)

 

Han skrev i 1719 under på en ny bygselsseddel på 3 huder i Flåtten:

Anno 18.04.1720 - Hr. Fredrich Meyers boxel sedel til Ole Olsen paa den halfve part af 3 huder i Flaaten (dat. 28.11.1719)

 

I 1723 virker det som han igjen var oppsitter på Nordre Rød:

Matrikulen av 1723 oppførte på Nordre Rød Jørgen Mandal som eier av 2 ½ hud med bygselsrett og Ole Høgsets arvinger som eiere av 6 skinn. Oppsittere var Hans, Lars og Ole.

 

Han ble i 1725 også oppført som eier på Nordre Rød:

Røe Nordre

Skylder 3 Huuder, udreeder (åpent felt. G.S.) Soldat, bruges af 3de Bønder Nafnlig Hans Andersøn 1 ½ Huud, Lars Jensøn 9 Skind, og Ole Olsøn Flaatten 9 Skind.          

 

Flåtten 1725:

Skylder 2 Tønder og 1 Huud, udreeder ¾ Soldat. Bruges af 2de Bønder Nafnlig Ole Olsøn 1 Tønde 6 Skind og Ole Solvesen 1 Tønde 6 Skind.

Ole Olsøn 61 aar gamel er gift med Anne Nielsdatter gl. 50 aar, haver 2de Søne Nafnlig Ole Olsøn gl. 18 aar, Niels Olsøn gl. 14 aar og datter Aaste Olsdatter gl. 11 aar.

Til Gaarden er ingen Skoug uden allene Knap til Gierdefang og Brændeved.

 

Ole Solvesen gl. 30 aar tiener for Soldatter er gift med Dorte Nielsdatter gl. 38 aar, haver 2de Søner Nafnlig Even Olsøn gl. 5 aar og Amund Olsøn gl. 2 aar og 1 datter Kirsten Olsdatter gl. 6 aar. Haver 1 tienistepige Nafnlig Elen Pedersdatter gl. 12 aar, tiener for aarsløn. Haver og tilhuuse hos sig sin gl. Moder Dorte Ifversdatter gl. omtrent 67 aar.

Forbemelte Ole Olsøn haver tient for Marin og er temelig frisk med nu.

Til Gaarden er iche videre Herlighed end før er anført.

 

Han gravlegges i 1734 som "Ole Olsen Flooten 70 aar gl".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B, side 217b     

14.4.1735    Flaatten i Eidanger

       Ole Olsen død, e. Anna Nielsd.

       Barn:

1.    Ole Olsen 28 år, gift.

2.    Niels Olsen 25 år, gift.

3.    Aaste Olsd. 21 år, ugift.

Brutto 48-1-16.

Nt: 42-0-8.

 

 

Gift 16.07.1702 Eidanger kirke,[3] med Anne Nilsdatter, f. ca 1675,1 (datter av Nils Elefsen og Nils Ellefsen sin 1. kone).

 

Anne:

Dorthe Nilsdatter som var gift med Ole Solvesen Flotten var nok hennes søster. 

Nils Kleven som de brukte som fadder i 1714 var nok hennes bror. (ev. hennes far.?)

Denne Nils Kleven brukte også hennes mann som faddere for sine barn.

      

De var nok alle barn av Nils Ellefsen Kleven.

 

 

I.    Amund Olsen, f. ca 1703 på Flåtten i Eidanger,[4] d. 1724 på Flåtten i Eidanger,[5] gravlagt 10.02.1724 på Eidanger kirkegård.5

      

       Han gravlegges som "Amund Olsøn Flaatten 21 aar 5 maaneder".

      

 

 

II.   Ole Olsen, f. ca 1707 på Flåtten i Eidanger,1 d. 1780 på Flogstad i Eidanger,[6] gravlagt 08.06.1780 på Eidanger kirkegård.6

 

       Han kom fra Flåtten da han giftet seg.

 

      

       Gift 21.10.1733 i Eidanger kirke,3 med Maren Andersdatter, f. ca 1711 på Ørvik i Eidanger,1 (datter av Anders Olsen og Maren Nilsdatter), d. 1765 på Flåtten i Eidanger,[7] gravlagt 04.05.1765 på Eidanger kirkegård.[8]

 

       Se Flåtten denne gården

      

      

 

III. Nils Olsen, f. ca 1711 på Flåtten i Eidanger,1 d. 1790 på Midtre Løberg i Gjerpen,[9] gravlagt 23.09.1790 på Gjerpen kirkegård.9

      

       Han stod som Nils Olsen Flåtten da han giftet seg 1. gang.

      

      

       (1) Gift 15.03.1733 i Eidanger kirke,3 med Kirsten Nilsdatter, f. ca 1708 på Hovholt i Eidanger,[10] (datter av Nils Pedersen og Berthe Hansdatter), d. 1749 på Hovholt i Eidanger,10 gravlagt 17.06.1749 på Eidanger kirkegård.[11]

      

      

       (2) Gift 11.11.1750 i Eidanger kirke,3 med[12] Maria Larsdatter, f. 1725 på Nordre Grava i Eidanger,[13] (datter av Lars Pedersen og Anna Andersdatter), døpt 11.03.1725 i Eidanger kirke,[14] d. 1774 på Midtre Løberg i Gjerpen,9 gravlagt 28.05.1774 på Gjerpen kirkegård.9

      

       Se Hovholt

 

 

      

IV. Åste Olsdatter, f. 1714 på Flåtten i Eidanger,[15] døpt 05.08.1714 i Eidanger kirke,15 d. 1777 på Kvestad i Eidanger,[16] gravlagt 27.02.1777 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Olle Olsen Flaatten og Anne Nielsdatter - Aastøe

       Faddere: baaren af Elen Olsdatter Røe, assist: Dorothe Ifversdatter, Dorothe Nielsdatter Klefuen, mandfaddere: Niels Klefuen, Niels Anfindsen, Even Solvesen Flaatten.

      

      

       (1) Gift 28.05.1735 i Eidanger kirke,3 med16 Jacob Olsen, f. ca 1711 på Kvestad i Eidanger,[18] (sønn av Ole Gudmundsen og Marthe Christensdatter), d. før 1751.

 

       Se Kvestad

      

 

       (2) Gift 03.08.1751 i Eidanger kirke,3 med16 Nils Mortensen, f. 1724 på Åsterød i Gjerpen,[19] (sønn av Morten Børgersen og Marthe Christophersdatter), døpt 09.04.1724 i Gjerpen kirke,19 d. 1800 på Kvestad i Eidanger,[20] gravlagt 13.11.1800 på Eidanger kirkegård.20

      

       Se Kvestad

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 292.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 173.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[9]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 188.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 243.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 7.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 84.

[19]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.