| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NEDRE LUNDE   


 

 

Ingebret Hansen f. 1722 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anna Larsdatter f. 1726 og 2. gang med Martha Christensdatter f. 1743)

 

 

 

Ingebret Hansen, f. 1722 på Nedre Lunde i Eidanger,[1] døpt 23.08.1722 i Brevik kirke,[2],[3] d. 1789 på Nedre Lunde i Eidanger,[4] gravlagt 09.04.1789 på Eidanger kirkegård.4

Han var sønn av Hans Nilsen Nedre Lunde.

 

Eidanger kirkebok:

i Brevig, Hans Nielsen Lundes og Anne Ingebredtsdatters første barn, 1. Ingebredt

Faddere: baaren af Boell Axelsdatter, Magdallenne Andersdatter Ørrevig, Maren Nielsdatter Ørrevig, mandfaddere: Sigur Aslachsen Aachlungen, Niels Olsen Lunde, Anders Nielsen Lunde.

 

Brevik kirkebok: fra Lunde Hans Nielsens dr.b. og P.b. ægte børn Tvillinger det eene Navnlig (Ingen navn nevnt. JO), holt for Daaben af Madame Bodel Axelsdatter Jacob Nielsens, assist: (Ingen ting mer skrevet. JO)

Han var tvilling til Amborg.

 

Han giftet seg i 1750.

 

Trol. 13/8-1750 i Eid. Copul. 8/10-1750.

Uk. Ingebret Hansøn Nedre Lunde og Pigen Anne Larsd. Qvæstad.

Caut: Lars Søndre Lunde og Joen Kiørholt.

 

Han ble bruker på Nedre Lunde.

 

Han var oppsitter på Lunde Nedre i 1762 sammen med sin far Nils:

Gaardsnavn: Lunde Nedre

Eier: Proprietair gods, Nils Larsens

Mand og hustru: Hans Lunde og kone, Jacob Lunde og kone

Engebreth Lunde og kone

Drenger over 12 aar: Anders Evensen

Piiger over 12 aar: Maria Hansdatter, Thore Andersdatter

 

Han giftet seg 2. gang i 1768.

 

Trol. 29/12-1767 i Eid. Copul. 4/2-1768.

Enchemand Engebret Hans. Lunde nedre og P. Marte Christensd. Qvæstad.

Caut: Jacob Nilsøn Lunde og Ole Larsøn Flochstad.

 

Han nevnes som oppsitter på Nedre Lunde i matrikulen i 1774 sammen med sin onkel Jacob Nilsen:

Eiere – Tønsberg kirke og Nils Larsens stærbo

Oppsittere – Jacob Nilsen og Engebret

 

Han var oppsitter på Nedre Lunde i 1782 sammen med sitt søskenbarn Jon og Jon sine foreldre (Ingebret sin onkel og tante):

Lunne ned., Engebret, 1 kone, 5 barn, 1 dreng

Lunne ned., Jon, 1 kone, 2 barn, 1 pige, Fader og moder 

 

Gravlagt som "Engebrict Hans. Lunde Nedre 67 aar".

 

 

(1) Gift 08.10.1750 i Eidanger kirke,[5] med1 Anna Larsdatter, f. 1726 på Kvestad i Eidanger,[6] (datter av Lars Sørensen og Ambor Olsdatter), døpt 13.01.1726 i Eidanger kirke,[7] d. 1763 på Nedre Lunde i Eidanger,1 gravlagt 08.10.1763 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Anna:

Lars Søfrensen Qvæstads ægte barn, (Hans kone Ambor Olsdatter ble ikke nevnt. JO) - Anna

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde Søndre, Maren Olsdatter Quæstad, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Stoed Søfrensen Smecherøe, Hans Thorcheldsen Hovgholt.

 

Gravlagt i 1763 som "Ingebret Nedre Lundes kone 38 aar".

 

Det er skifte etter henne på Lunde 23. februar 1764.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 358b

23.2.1764    Lunde i Eidanger "Lonne" (Nedre Lunde)

       Anne Larsdtr. død g. Engelbreth Hansen.

       Barn:

       1.    Hans Engebrethsen 12 ½ år.

       2.   Anne Engebrethsdatter 9 år.

       3.   Ambor Engebrethsdatter 5 år.

       4.   Maren Engebrethsdatter 9 år.

Brutto 60-1-16.

Netto 42-3-".

 

 

(2) Gift 04.02.1768 i Eidanger kirke,5 med[9] Martha Christensdatter, f. 1743 på Kvestad i Eidanger,[10] (datter av Christen Olsen og Maren Andersdatter), døpt 24.11.1743 i Eidanger kirke.10

 

Martha:

Christen Qvædstads ægte datter Nom. - Martha

Faddere: baaren af Jacob Qvædstads kone Oste Olsdatter, Margrete Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Lars nordre Lunde, Christen Nielsen Ødegaarden.

 

Marthe Christensdatter Kvestad ble nevnt som gift med Engebret Hansen Lunde under skifte etter sin bror Gudmund i 1771.

 

Det var nok hun som var bosatt hos Abraham Eriksen på Lunde i Eidanger i 1801 som "Marthe Christensdtr., 66 år, Enke, Inderste".

 

 

 

 

I.    Hans Ingebretsen, (sønn av Ingebret Hansen og Anna Larsdatter) f. 1751 på Nedre Lunde i Eidanger,1 døpt 20.06.1751 i Eidanger kirke,[11] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke,[12] d. 1802 i Brevik, gravlagt 30.12.1802 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Ingebret nedre Lunde og Anne Larsdatters søn Hans                                                    

       Faddere: baaren af Niels Traaholtes kone Magrete Larsdatter, Giertrud Larsdatter Hejestad, mandfaddere: Jacob nedre Lunde, Ole Flochstad, Søren Larsen Qvæstad.

      

       Han er 12 år under skifte etter moren i 1764.

      

       Konfirmert i 1768 som "Hans Ingebrichtsen Lunde 16".

      

      

       Gift 14.10.1779 i Eidanger kirke,5 med Maria Jonsdatter, f. 1746 på Ørvik i Eidanger,[14] (datter av Jon Børresen og Else Andersdatter), døpt 04.08.1746 i Eidanger kirke,[15] d. 1809 i Brevik, gravlagt 18.06.1809 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Se Ørvik

 

 

      

II.   Anne Ingebretsdatter, (datter av Ingebret Hansen og Anna Larsdatter) f. 1754 på Nedre Lunde i Eidanger,1 døpt 08.12.1754 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke.12

      

       Ingebreth nedre Lundes barn navn. Anne                                                          

       Faddere: baaren af Jacob Lundes kone, Mari Olsdatter, mandfaddere: Niels Traaholt, Ole Flogstad, Søren Qvæstad.

      

       Hun er 9 år under skifte etter moren i 1764.

      

       Konfirmert i 1771 som "Anne Engebretsdatter Lunde N 17".

 

      

       Gift 23.11.1786 i Eidanger kirke,5 med Arne Hansen, f. 1764 på Ås i Eidanger,[18] (sønn av Hans Andersen og Sara Arnesdatter), døpt 22.07.1764 i Eidanger kirke,18 konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke.[19]

      

       Se Nordre Ås

 

      

 

III. Amborg Ingebretsdatter, (datter av Ingebret Hansen og Anna Larsdatter) f. 1759 på Nedre Lunde i Eidanger,[20] døpt 18.02.1759 i Eidanger kirke,[21] konfirmert 01.10.1775 i Eidanger kirke,[22] d. 1802 på Ramberg i Eidanger,[23] gravlagt 13.05.1802 på Eidanger kirkegård.24

      

       Ingebreth nedre Lundes barn navnl. Ambor                                           

       Faddere: baaren af Søren Qvæstads kone, Sara Jacobsdatter Lunde, mandfaddere: Niels Traaholt, Ole Flogstad, Jacob Qvæstad.

      

       Hun var 5 år under skifte etter moren i 1764.

      

       Konfirmert i 1775 som "Ambor Engebretsdatter Lunde 16".

      

      

       Gift 1797,5 med Anders Nilsen, f. 1767 på Løberg i Gjerpen,[24],[25],20 (sønn av Nils Olsen og Maria Larsdatter), døpt 22.02.1767 i Gjerpen.[26]

      

       Se Ramberg

 

      

      

IV. Maria Ingebretsdatter, (datter av Ingebret Hansen og Anna Larsdatter) f. 1763 på Nedre Lunde i Eidanger,[27] konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke.5

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 6. februar 1763 finnes blant introduserte kvinner "Ingebret nedre Lundes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1779 som "Maria Engebretsdatter Lunde 17".

 

       Ei Maren stod nevnt til slutt av jentene under skifte etter moren i 1764. Søsterene som ble nevnt over er 9 år og 5 år, så kommer "Maren Engebrethsdatter 9 år". I forhold til kronologien skulle hun vært under 5 år. Dette er derfor feilskrevet. Det skulle stått 1 år. Dermed var nok dette datteren Maria født i 1763 .

 

       Hun fikk et uekte barn i 1801 som "Marie Ingebretsdatter" ettersom hennes bror er fadder.

    

 

       Forhold til Ole Olsen, f. omkring 1770.[28]

      

       Ole:

       Han ble utlagt til far til et uekte barn i Eidanger i 1801 som "Smed-svend Ole Olsen, som skal opholde sig i Scheen".

 

 

       Deres uekte barn:

 

   A.   Ole Olsen , f. 1801 i Eidanger,[i] døpt 30.08.1801 i Eidanger kirke,44 d. 1802 i Brevik, gravlagt 30.05.1802 på Brevik kirkegård.13

            

             Marie Ingebretsdatters uægte barn Ole udlagt til Barnefader Smed-svend Ole Olsen, som skal opholde sig i Scheen

             Faddere: Marie Johnsdatter af Brevig, Anne Johnsdtr. Berg, Anders Nilsen Ramberg, Ole Olsen Rørerøe, Christen Ingebrethsen Lunde Søndre.

            

             Gravlagt som "Marie Engebrethsdatters uægte søn Ole 39 uger".

 

 

      

V.   Anne Marie Ingebretsdatter, (sønn av Ingebret Hansen og Martha Christensdatter) f. 1770 på Nedre Lunde i Eidanger,[29] døpt 24.06.1770 i Eidanger kirke,30 konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke,19 d. 1794 på Tråholt i Eidanger,[30] gravlagt 28.03.1794 på Eidanger kirke.31

      

       Engebricht Lunde nedre og k. Marta Christensdtr. - Anne Marie

       Faddere: 1. Sara Jacobsdtr. Grave 2. Gunil Olsdtr. 3. Jacob Nilsen Grave 4. Tollew Christensen 5. Ole Jacobsen Grave.

       Merknad: Eid., døbt i Brevig [ført i kirkeboka for Eid.]

      

       Konfirmert i 1785 som "Anne Maria Engebrictsdatter Lunde Nordre 16".

      

       Gravlagt som "Anne Maria Engebrictsd. ibi (Tråholt) 24 aar".

 

       

 

VI. Christen Ingebretsen, (sønn av Ingebret Hansen og Martha Christensdatter) f. 1772 på Nedre Lunde i Eidanger,[31] døpt 15.11.1772 i Eidanger kirke,32 konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke.[32]

      

       Engebreth Hansen Nedre Lunde og k. Marta Christensdtr. - Christen

       Faddere: 1. Ingebor Christensdtr. Qvæstad 2. Birte Jacobsdtr. N. Lunde 3. Tollew Christensen Ødegaard 4. Peder Hansen Grønsholt 5. Jon Jacobsen N. Lunde.

      

       Konfirmert som "Christen Engebrectsen Lunde Nedre 16".

      

       Bosatt hos Torjus Christensen på Søndre Lunde i 1801 som "Christen Engebrethsen, Tjenestedreng, 28 år, Ugift".

 

 

 

VII.Tollev Ingebretsen, (sønn av Ingebret Hansen og Martha Christensdatter) f. 1775 på Lunde i Eidanger,[33] døpt 11.06.1775 i Brevik kirke,34 d. 1787 på Nordre Lunde i Eidanger,4 gravlagt 15.07.1787 på Eidanger kirkegård.4

      

       Engebricht Hansen Lunde og k. Marte Christensdtr. - Tollew

       Faddere: 1. Kari Olsdtr. Ødegaard 2. Birte Jacobsdtr. Lunde 3. Peder Grønsholt 4. Nils Qvæstad 5. Nils Lillegaarden.

       Merknad: Eid. døpt i Brevik

      

       Gravlagt som "Tollew Engebrects. Lunde Nordre 12 aar ".

 

 

 

VIII. Nils Ingebretsen, (sønn av Ingebret Hansen og Martha Christensdatter) f. 1778 på Nedre Lunde i Eidanger,[34] døpt 14.06.1778 i Brevik kirke,35 konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke.[35]

      

       Ingebricht Nedre Lunde og k. Marte Christensdtr. - Nils

       Faddere: 1. Anne Abrahamsdtr. Schielswiig 2. Anne Olsdtr. Flochstad 3. Peder Hansen Grønsholt 4. Jon Jacobsen Lunde 5. Ole Jacobsen Grava.

       Merknad: Eidanger Sogn men døpt i Brevik.

      

       Konfirmert som "Nils Engebrictsen Lunde Nedre 16".

 

 

 

IX. Maren Ingebretsdatter, (datter av Ingebret Hansen og Martha Christensdatter) f. 1781 på Nedre Lunde i Eidanger,[36] døpt 05.08.1781 i Eidanger kirke,37 d. 1783 på Nedre Lunde i Eidanger,[37] gravlagt 20.07.1783 på Eidanger kirkegård.38

      

       Ingebrict Hansen Lunde Nedre og k. Marta Christensdtr. - Maren

       Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Ørewig 2. Anne Jacobsdtr. Grava 3. Nils Amunsen Skielswig 4. Christen Sørensen Lunde Øvre 5. Nils Jacobsen Grava.

      

       Gravlagt som "Maren Engebrictsd. Lunde Nedre 2 aar".

      

      

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 252.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 28.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[8]  Eidanger, gravlagte 1760-1764,  Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Skifte etter hennes bror Gudmund i 1771.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 86.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[12]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 147.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 274.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 118.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[18]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 253.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 627.

[25]  1801 tellingen.

[26]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[27]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[28]  Stipulert, Stipulert.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.