| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HEISTAD |     


 

 

 

 

Hans Nilsen f. omkring 1670 sin familie (Han var gift 2 ganger, 2. gang med Anne Olsdatter f. ca 1675)

 

 

 

Hans Nilsen, f. omkring 1670,[1] d. før 1710.1

 

Under rostjenestemanntallet i 1700 var Gjerpen kirke eier av Heistad og Hans, Amund og Tormoe var brukere. Hans Nilsen var nok denne Hans.

 

En finner han på Heistad i sjølegden av 1706 som en av tre oppsittere som "Hans Nielsen Opsidder, bruger 5 huuder 38 aar gifft". Han hadde da sønnen Anders på 2 år.

 

Han har trolig vært gift før han giftet seg med Anne Olsdatter i 1700.

 

Den 27. Junio (1700), Dom. 3. Trinit. blef her i Eidanger Trolofved til Ægteskab

Hans Niellssen og Anne Olesdaatter.

Cav: Lars Svendsen af Brevig og Torgier Klepp, nu paa Grafver.

 

 

(1) Han giftet seg med Hans Nilsen 1. hustru, f. omkring 1670,1 d. før 1700.

 

 

(2) Gift 1700 i Eidanger,[2] med Anne Olsdatter, f. ca 1675,[3] (datter av Ole Øvre Lunde og Sara Nilsdatter), d. 1742 på Bakke i Eidanger,1 gravlagt 04.03.1742 på Eidanger kirkegård.[4]

 

Anne:

Hun giftet seg 2. gang i 1710 med Svend Axelsen Bakke. Hun bodde da på Bakke og hennes bror var trolover.

 

Hun ble nevnt i skifte etter sin bror Anders på Setre i 1743:

Søsteren Anne Olsdatter, død og efterladt sig 2 barn:

a. Anders Hansen, myndig og bor i Kiøbenhavn.

b. Sara Hansdatter, g.m. Abraham Solverød i Eidanger.

 

Hun gravlegges som "Svend Baches enke Anne Olsdatter 69 aar".

 

 

 

I.    Anne Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Hans Nilsen 1. hustru) f. ca 1689,3 d. 1753 på Heistad i Eidanger,[5] gravlagt 23.01.1753 på Brevik kirkegård.[6]

      

 

       Gift 1709,2 med Christopher Andersen, f. ca 1682,3 (sønn av Anders Nilsen og Dorthe Hansdatter), d. 1738 på Heistad i Eidanger,5 gravlagt 06.01.1738 på Eidanger kirkegård.4

      

       Se Heistad denne gården

 

 

      

II.   Kirsten Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Hans Nilsen 1. hustru) f. ca 1693,3 d. 1756 på Skjelsvik i Eidanger,4 gravlagt 13.11.1756 på Eidanger kirkegård.4

      

      

       (1) Gift 10.10.1723 i Eidanger kirke,2 med Isach Pedersen, f. ca 1693,3 d. 1742 på Skjelsvik i Eidanger,[7] gravlagt 21.02.1742 på Eidanger kirkegård.4

      

 

       (2) Gift 05.03.1743 i Eidanger kirke,2 med Peder Rolfsen, f. 1713 på Skjelsvik i Eidanger,[8] (sønn av Rolf Olsen og Guri Pedersdatter), døpt 29.10.1713 i Eidanger kirke,8 d. 1764 på Skjelsvik i Eidanger,[9] gravlagt 08.04.1764 på Eidanger kirkegård.9

      

       Se Skjelsvik

 

 

      

 

III. Berthe Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Hans Nilsen 1. hustru) f. ca 1699.3

      

      

       Gift 20.07.1728 i Eidanger kirke,2 med Tor Rolfsen, f. ca 1706 på Skjelsvik i Eidanger,3 (sønn av Rolf Olsen og Guri Pedersdatter), d. 1737 på Hvalsrødningen i Eidanger,4 gravlagt 15.12.1737 på Eidanger kirkegård.4

      

       Se Hvalen

 

 

      

IV. Anders Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Anne Olsdatter) f. ca 1704.3

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Anders Hansen Heistad 18 aar", fødested Heistad og bopel Bache, innrullert 24. april 1725.

 

       Han ble nevnt hos moren på Bakke i 1725 som "Anders Hansøn gl. 21 aar, iche tient Kongen, tiener paa Kiørholt i Eidanger Sogn for aarsløn".

 

       Han nevnes i skifte etter sin onkel, Anders Olsen, på Setre i 1743 som «Anders Hansen, myndig og bor i Kiøbenhavn».

 

 

 

V.   Nils Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Anne Olsdatter) f. ca 1707.3

      

       Han ble nevnt hos moren på Bakke i 1725 som "Niels Hansøn gl. 18 aar iche tient Kongen, tiener i Bamble Sogn".

 

       Han nevnes ikke i skifte etter sin onkel, Anders Olsen, på Setre i 1743.

 

 

 

VI. Sara Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Anne Olsdatter) f. ca 1708,3 d. 1752 på Solverød i Eidanger,4 gravlagt 02.07.1752 på Eidanger kirkegård.4

      

       Hun ble nevnt hos moren på Bakke i 1725 som "Sara Hansdatter gl. 17 aar, tiener hos Mons. Hans Lund for aarsløn".

 

       Han nevnes i skifte etter sin onkel, Anders Olsen, på Setre i 1743 som «Sara Hansdatter, g.m. Abraham Solverød i Eidanger».

 

      

       Gift 20.05.1730 i Eidanger kirke,2 med Abraham Hansen, f. ca 1706 i Brevik,3 (sønn av Hans Jørgensen og Åse Amundsdatter), d. 1752 på Solverød i Eidanger,4 gravlagt 30.06.1752 på Eidanger kirkegård.4

      

       Se Solverød

 

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 255.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 220.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 287.