| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SOLVERØD |     


 

 

 

Abraham Hansen f. ca 1706 og Sara Hansdatter f. ca 1708 sin familie

 

 

 

Abraham Hansen, f. ca 1706 i Brevik,[1] d. 1752 på Solverød i Eidanger,[2] gravlagt 30.06.1752 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Hans Jørgensen Kjørholt. Se under Hans Jørgensen sin far

 

Han ble nevnt i skifte etter sin morfar Amund Amundsen Sundsåsen i 1709. 

 

Han står som "broder søn" av sin onkel Arne Jørgensen i 1725. Abraham var i 1725 bosatt hos sin onkel.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Abraham Hansen Sylterøen 19 aar, født paa Sylterøen og bosatt paa Kiørholt i Eidanger sogn, innrullert 30. juni 1723".

 

Han bodde hos sin onkel på Kiørholt i 1725:

Skylder 7 Huuder 8-4/5 Skind, udreeder 1 Soldat, bruges af Een Opsider Nafnlig Arne Jørgenssøn gl. 48 aar, har tient for Soldat er frisk, gift med Karen Torsdatter gl. 45 aar, haver 3de døttre Nafnlig, Ambor Arnesdatter gl. 13 aar, Børte Arnesdatter gl. 9 aar, Sara Arnesdatter gl. 3 aar, 1 Tienistepige Sara Olsdatter gl. 32 aar, tiener for aarsløn. Har sin Broder søn hos sig Nafnlig Abraham Hansøn gl. 19 aar, enroullered.

 

I 1726 skjøtet Abraham Hansen sin arvedel av Kjørholt over til Arne Jørgensen:
Anno 15.07.1726 - Blef læst Abraham Hansens skiøde til Arne Jørgensen Kiørholdt paa 1 hud 4/7 skind, som ditto Abraham Hansen har arfvet i Grd. Kiørholdt her i Eidanger sogn og desforre nødt 30 rd. (dat. 14.04.1726 i Brevig)

 

Se Kjørholt

 

Han giftet seg i 1730.

 

Trol. 25/3-1730 i Eid. Copul. 20/5-1730. Også skrevet opp som viet den 17/8-1730.

Abraham Hanssøn Kiørholt med Sara Hansd. Bache.

Caut: Arne Jørgenssøn Kiørholt og Niels Olssøn Lunde Nedre.

 

Han fikk i 1730 bygsel på Søndre Grava:

Anno 27.03.1730 - Sign. Jacob Nielsens bøxel seddel til Abraham Hansen i Grd. Grave af skyld 3 huder (dat.24.02.1730)

 

De kom til Solverød før 1737.

 

Han solgte sin odelsrett til Kjørholt i 1737:
Anno 14.11.1737 - Abraham Hansen Solverøds skiøde til Jon Jacobsen paa sin odels ret til Kjørholdt 7 huder 8 4/5 skind for 28 rd. (dat. 14.11.1737)

 

Han var eier og oppsitter på Solverød under matrikulen 1747:

Brukere: Hans, Joen, Niels og Abraham

Eiere: Eidanger prestebol 2 skind, brukeren Hans 9 skind, brukeren Joen 9 skind, brukeren Niels 9 skind og oppsidderen Abraham 9 skind.

 

Han og hustruen gravlegges med tre dager mellomrom i 1752.

 

Han gravlegges som "Abraham Solverød 47 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 420b        

12.10.1752 Solverød i Eidanger

       Abraham Hansen død. Sara Hansdtr. død.

       Barn:

       1. Hans Abrahamsen, 22 år.

       2. Helvig Abrahamsdtr., 18 år.

       3. Aase Abrahamsdtr., 15 år.

Formynder: Søren Knudsen øvre Lunde.

Brutto 63-3-20.

Nt: 52-2-12. Jordegods: i Solverød iflg. skjøte 31-3-1740, 9 skind m.b. Takst 40 rd.

 

 

Gift 20.05.1730 i Eidanger kirke,[3] med Sara Hansdatter, f. ca 1708,1 (datter av Hans Nilsen og Anne Olsdatter), d. 1752 på Solverød i Eidanger,2 gravlagt 02.07.1752 på Eidanger kirkegård.2

 

Sara:

Hun er nevnt hos moren på Bakke i 1725 som "Sara Hansdatter gl. 17 aar, tiener hos Mons. Hans Lund for aarsløn".

 

Hun kom fra Bakke da hun giftet seg.

 

Hun gravlegges som "Abraham Solverøds kone Sara Hansdatter 42 aar".

 

 

 

I.    Hans Abrahamsen, f. 1731 på Grava i Eidanger,[4] døpt 18.08.1731 i Eidanger kirke,4 d. 1775 i Brevik, gravlagt 14.01.1775 på Brevik kirkegård.[5]

      

       Abraham Hansen og Sara Hansdatters Grafvas første ægte barn ved nafn Hans.

       Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Lunde Nedre, Amborg Arnisdatter Kiørholt, mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt, Anders Nielsen, Hellie Svendsen.

      

       En Hans Abrahamsen var bosatt på Ørvik i 1762:

       Drenger over 12 aar: Hans Abrahamsen

      

       Det nevnes også en i Brevik.

      

       Brevik 1762:

       Nr 36

       Mand og hustru: Niels Christensen og kone, manden ude med Concordia

       Huusfolk: Hans Abrahamsen

       De uformuende: Kari Persdatter, fattig og skrøbelig

      

       Det var nok han som gravlegges i Brevik i 1775 som "Hans Abrahamson 43 aar".

 

 

 

II.   Åse Abrahamsdatter, f. 1733 på Grava i Eidanger,[6] døpt 25.05.1733 i Eidanger kirke.6

      

       Abraham Hansen Grafva og Sara Hansdatter - Aase

       Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Amborg Arnesdatter Kiørholt, mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt, Lars Pedersen Grafva, Ole Christensen Øfre Lunde.

 

 

 

III. Helvig Abrahamsdatter, f. 1734 på Grava i Eidanger,[7] døpt 07.11.1734 i Eidanger kirke,7 d. 1808 i Brevik, gravlagt 05.05.1808 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Abraham Hansen Grafva og Sara Hansdatter - Helvig

       Faddere: baaren af Anna Andersdatter Grafva, Helvig Svendsdatter Grafva, mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt Svend Bache, Helge Svendsen i Brevig.

      

      

       Gift 07.12.1763 i Brevik kirke,[9] med Tyge Tollefsen, f. 1740 på Bruset i Melum i Solum,[10] (sønn av Tollef Gjestsen og Anne Christensdatter), døpt 25.03.1740 i Solum,10 konfirmert 13.04.1760 i Brevik kirke,[11] d. 1798 i Brevik, gravlagt 30.01.1798 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Tyge:

       Faddere: Tyge Tindholt, Hans Munchen, Anne Silien, Anne Silien, Anne Tostensdatter.

      

       Trolig konfirmert i Brevik som "7. Tyge Tollevsen".

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

IV. Åse Abrahamsdatter, f. 1737 på Solverød i Eidanger,[13] døpt 13.10.1737 i Eidanger kirke,13 konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[14] d. 1800 i Brevik, gravlagt 30.08.1800 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Abraham Solverød og Sara Hansdatter - Aase

       Faddere: baaren af Amborg Arnesdatter Kiørholt, Berte Arnesdatter ibid, mandfaddere: Jacob Nedre Lunde, Bent Aas, Helge Svendsen fra Brevig.

      

       Konfirmert som "Aase Abrahamsdatter Kiørholt 18 aar".

      

       Brevik 1762:

       Nr 125

       Mand og hustru: Ole Andersen og kone, manden med Concordia

       De uformuende: Aase Abrahamsdatter, een blind Piige

      

       Gravlagt som "Aase Abrahamsdatter 63 aar".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 5.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 20.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[10]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett, folio 67a.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.