| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØVRE LUNDE   


 

 

Ole Øvre Lunde f. omkring 1640 og Sara Nilsdatter f. ca 1643 sin familie

 

 

Ole Øvre Lunde, f. omkring 1640,[1] d. omkring 1700.1

 

Ole ble nevnt på Øvre Lunde fra 1680 og frem til århundreskifte. Christen Olsen er trolig hans sønn og ble nevnt på Øvre Lunde da han trolovet seg i 1701. Han fikk bygselen der i 1711.

 

Under skattemanntallet fra 1680 var "Olluf" bruker og "Tønsberg Prestebol" eier.

 

Under rostjenestemanntallet fra 1685 var fortsatt "Olluf" bruker og "Tønsberg Prestebol" var eier.

 

Ole var også bruker under kontribusjonsberegningen fra 1692 og "Tønsberg Prestebol" var eier.

 

Slik var situasjonen også under rostjenesteberegningen i 1700.

 

 

Han giftet seg med Sara Nilsdatter, f. ca 1643,[2] d. 1715 på Øvre Lunde i Eidanger,[3] gravlagt 25.03.1715 på Eidanger kirke.3

 

Sara:

Dette var nok Ole sin kone/enke.

 

Gravlagt som "Sara Nilsdatter Øfre Lunde 72 aar".

 

Hun bodde da hos sønnen Christen og hans kone Marthe da hun døde. De kalte sitt andre pikebarn for Sara, så hun kunne jo da være mor til Marthe. Det første pikebarnet ble som oftest oppkalt etter farmor og det neste etter mormor. Christen Jensen på Holte var trolig bror til Marthe. Han brukte ikke Sara, men derimot Berthe. Da også Anne Olsdatter, som var et annet barn av denne familien, brukte Sara til sitt første barn, så var nok Sara Nilsdatter mor til, blant annet, denne Anne Olsdatter og Christen Olsen.

 

 

 

I.    Lars Olsen, f. ca 1661,2 d. 1719 på Lunde i Eidanger,[4] gravlagt 08.08.1719 på Eidanger kirkegård.4

      

 

       Han giftet seg med Lars Olsen Nedre Lundes kone, f. omkring 1670.[5][i]

        

       Se Nedre Lunde

 

 

      

II.   Nils Olsen, f. ca 1663,[6] d. 1740 på Nedre Lunde i Eidanger,[7] gravlagt 30.11.1740 på Eidanger kirkegård.[8]

      

      

       Gift 16.09.1697 i Eidanger kirke,[9] med Anne Nilsdatter, f. ca 1666,[10] d. 1753 på Lunde i Eidanger,[11] gravlagt 04.02.1753 på Eidanger kirkegård.10

      

       Se Nedre Lunde

 

 

      

III. Christen Olsen, f. ca 1667,[12] d. 1738 på Øvre Lunde i Eidanger,11 gravlagt 02.07.1738 på Eidanger kirkegård.10

      

      

       Gift 1701 på Eidanger kirke,8 med11 Marthe Jensdatter, f. ca 1677,2 d. 1733 på Øvre Lunde i Eidanger,10 gravlagt 19.09.1733 på Eidanger kirkegård.10

      

       Se Øvre Lunde denne gården

 

 

      

IV. Anne Olsdatter, f. ca 1675,9 d. 1742 på Bakke i Eidanger,1 gravlagt 04.03.1742 på Eidanger kirkegård.10

      

      

       (1) Gift 1700 i Eidanger,8 med Hans Nilsen, f. omkring 1670,1 d. før 1710.1

      

       Se Herøya

 

 

       (2) Gift 1710,8 med[13] Svend Axelsen, f. ca 1671,9 d. 1740 på Bakke i Eidanger,10 gravlagt 02.04.1740 på Eidanger kirkegård.10

      

       Se Bakke

 

 

 

V.   Anders Olsen, f. ca 1683,9 d. 1743 på Setre i Brevik,[14] gravlagt 01.02.1743 på Brevik kirkegård.34

      

       Han giftet seg i 1719.

 

       Trol. 19/2-1719 i Eidanger. Copul. 10/4-1719.

       Anders Olssøn Lunde med Ingeborg Jensd.

       Caut: Niels Olssøn Lunde og Christen Jenssøn Holthe.

      

       Han nevnes i Brevik som Anders Lunde Senior. Det var nok sønn til hans bror Nils, Anders Nilsen, som var Anders Lunde Junior.

      

       Familien var bosatt på Setre i Brevik i sjeleregisteret for Eidanger i 1725:

       Anders Olsøn gl. 42 aar, har tient for Soldat, gift med Ingeborg Jensdatter gl. 48 aar, ingen Børn.

 

       Gravlegges som "Anders Olsen i Sæteret gl. 56 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 side 311b

       Skifte 26. July 1743 efter afdøde Anders Olsen paa Sætteret ved Brevik i Eidanger tinglaug

       Enke Ingeborg Jensdtr.

       Avdødes søsken:

       1.  Christen Olsen som bodde på Lunde, død og efterladt sig 4 barn

            [Her er uteglemt eldstesønnen Ole som far til følgende 4 barn. IK]

               - Christen Olsen, 12 aar gl.

               - Lars Olsen, 8 aar gl.

               - Jacob Olsen, 6 aar gl.

               - Kari Olsdatter, 8 aar gl.

           b. Sønnen Ole Christensen, myndig og bor i Sætteret .

               Formynder for ovennevnte umyndige barn.

               [ 2 sønner Ole; jfr. 1725-tellingen for Eidanger. IK]

           c. Datteren Berthe Christensdatter, død og efterladt sig 2 børn:

               - Jacob Ellevsen, 8 aar.

               - Christen Ellevsen, 6 aar.

               hos faderen Ellev Hansen som bor i Sætteret.

           d. Datteren Sara Christensdatter, g.m. Søren Aanundsen Lunde.

       2. Broderen Niels Olsen, død og efterladt sig 3 sønner:

           - Hans, Anders og Jacob Nielssønner, alle myndige.

       3. Søsteren Anne Olsdatter, død og efterladt sig 2 barn:

           a. Anders Hansen, myndig og bor i Kiøbenhavn.

           b. Sara Hansdatter, g.m. Abraham Solverød i Eidanger.

       Enkens laugverge Ole Mortensen i Brevig.

       Bruttto: 78 - 3 - 16

       Netto: 17 - 1 - 18

       Boet eide hus i Brevik til takst 50 rdlr.

 

 

       Gift 10.04.1719 i Eidanger kirke,9,8 med Ingeborg Jensdatter, f. ca 1677,9 d. 1757 på Øvre Lunde i Eidanger,[15] gravlagt 06.11.1757 på Eidanger kirke.35

      

       Ingeborg:

       Det kan ha vært hun som nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 " Ingeborg Jenssis"?

      

       Kan hun ha vært trolovet før?

       Brevik 24.03.1706: Trolovelse? Jens Larsen Høst? og Ingeborg Jensdatter? (Veldig klussete. JO)

      

       Christen Jenssøn Holthe var forlover da hun giftet seg med Anders. Det kan ha vært hennes bror.

 

       Hun gravlegges i Eidanger i 1757 og presten har skrevet feil navn.

      

       Gravlagt som "Ingebor Olsdatter paa øvre Lunde, avg. Anders Olsens Enke fra Brevig 82 aar".

 

       Se Brevik 1725

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 252.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 304.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[13]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 364.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 29.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.