| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKJELSVIK |     


 

 

 

Rolf Olsen f. ca 1670 og Guri Pedersdatter f. ca 1675 sin familie

 

 

 

 

Rolf Olsen, f. ca 1670,[1] d. 1719 på Skjelsvik i Eidanger,[2] gravlagt 19.03.1719 på Eidanger kirkegård.2 

 

Han giftet seg i Eidanger i 1705.

 

Dominica (søndag) Trinitatis (treenighet) (7/6-1705)

Rolf Olssøn og Guri Petersd.

Cav: Simon Eggertssen Lehnsmand (sign.) og Tollef Nielssøn (buemerke)

 

Han bygslet gården i 1705:

Anno 02.12.1705 – Item lyst Hr. Laugmand Laurs Nilsen bøxel seddel til Rolf Olsen paa 3 huder i Grd. Skielsvig (dat 10.03.1705)

 

Han ble nevnt i sjølegden av 1706 på gården Skjelsvik som "Rolf Olsøn Opsidder, bruger halfparten 38 gifft ". Han hadde sønnen Thor på 6 uker.

 

Han gravlegges som "Rolf Olsøn Skiælsviig 49 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 233a        

30.7.1742 Skjelsvigen i Eidanger

       Rolf Skjelsviken død o.h. Guri Skjelsviken død.

       Barn:

1.    Thor Rolfsen død, han enke boende på Sætterne ved Brevik, barn:

a)    Rolf Thorsen.

b)    Hans Thorsen.

c)    Isach Thorsen.

d)    Kiersti Thorsd.

Alle umyndige.

2.    Peder Rolfsen.

3.    Mari Rolfsd.

Brutto 43-1-12.

Netto 1-0-18.

 

 

Gift 1705 i Eidanger kirke,[3] med Guri Pedersdatter, f. ca 1675,[4] (datter av Peder Torsen og Taran Gullichsdatter), d. 1742 på Skjelsvik i Eidanger,[5] gravlagt 14.04.1742 på Eidanger kirkegård.5 

 

Guri:

Hun kom fra Hovholt.

 

En finner Guri på Skjelsvik som enke i 1725. Hennes mor bodde da hjemme hos henne:

Schielswig

Skylder 6 Huuder, er iligemaade Een Søegaard, bruges af 2 de Opsiddere Nafnlig Guri Pedersdatter Een Enche gl. 50 aar og bruger 3 huuder og Isach Pettersen 3 Huuder.

Guri Pedersdatter gl. 50 aar, haver 4de Sønne Nafnlig Tor Rolfsen gl. 19 aar, hieme hos Moderen, Ole Rolfsen gl. 15 aar tiener hos Halvor Saltboe for aarsløn, Peder Rolfsen gl. 12 aar, Abraham Rolfsen gl. 8 aar og 1 datter Maren Rolfsdatter gl. 18 aar er alle hieme hos Moderen. Haver iligemaad sin gamle Moder hos sig, Taran Gunlichsdatter gl. 88 aar.

Isach Pettersen gl. 32 aar, er Soldat, gift med Kirsten Hansdatter gl. 32 aar, haver een tienistepige Nafnlig Kirsten Nielsdatter gl. 15 aar, tiener for aarsløn.

Skoug er iche til bemelte Schielswig, uden Lidet til Huushielp, Gierdefang og Brændeved.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Skjelsvik 6 huder

Brukes av:

-          Enchen Guri Pedersdatter har 4 sønner, Thor Rolfsen 21 aar, Ole Rolfsen 16 aar, Peder Rolfsen 14 aar, Abraham Rolfsen 10 aar

-          Ellers er ført paa gården: Isach Pedersen er soldat og har ingen barn, Jacob Hansen 32 aar er vandfør, Amun Hansen 30 aar, Ole Hansen 26 aar

-           

Sjømilitære i Eidanger 1740:

Schielsvig – Nr.5

Bruger:

Isach Pedersen 57 aar, tienet for soldat

Anden oppsidder enchen Guri Pedersdatter

Unge mandskaber:

Peder Isachsen 12 aar, merket død

Hans Isachsen 3 aar

Peder Rolfsen 27 aar

Ole Rolfsen 31 aar, merket død

Abraham Rolfsen 23 aar, merket død

 

Trolig hennes søster som gravlegges bosatt på Skjelsvik 5. sep. 1745 som ”begravet i Eidanger kirkes fattigiord Kirsten Pedersdatter Shielsvig 64 aar".

 

Hun gravlegges i 1742 som "enken Guri Schielsvig 65 ½ aar".

 

 

 

I.    Tor Rolfsen, f. ca 1706 på Skjelsvik i Eidanger,4 d. 1737 på Hvalsrødningen i Eidanger,5 gravlagt 15.12.1737 på Eidanger kirkegård.5 

 

       Han ble nevnt på Skjelsvik som "Tor Rolfsen gl. 19 aar, hieme hos Moderen" i 1725.

      

            

       Gift 20.07.1728 i Eidanger kirke,3 med Berthe Hansdatter, f. ca 1699,4 (datter av Hans Nilsen og Hans Nilsen 1. hustru). 

 

       Se Hvalsrødningen u/Hvalen

 

 

      

II.   Maren Rolfsdatter, f. ca 1707 på Skjelsvik i Eidanger,4 d. 1770 på Skjelsvik i Eidanger,[6] gravlagt 28.01.1770 på Eidanger kirkegård.6 

 

       Hun ble nevnt på Skjelsvik som "Maren Rolfsdatter gl. 18 aar er hieme hos Moderen" i 1725.

      

       Hun ble nevnt på Skjelsvik i 1762:

       uformuende Mari Rolvsdatter sammesteds, eet menneske i urolige tanker

      

       Gravlagt som "Maren Rolfsd. Schielswiig 67 aar".

 

 

 

III. Ole Rolfsen, f. ca 1710 på Skjelsvik i Eidanger,4 d. 1742 på Skjelsvik i Eidanger,5 gravlagt 21.04.1742 på Eidanger kirkegård.5 

 

       Han ble nevnt på Skjelsvik som "Ole Rolfsen gl. 15 aar tiener hos Halvor Saltboe for aarsløn" i 1725.

      

       Han gravlegges som "Ole Rolfsøn Schielsvig 33 ½ aar".

 

 

 

IV. Gunnar Rolfsen, f. ca 1711,1 d. 1713 på Skjelsvik i Eidanger,[7] gravlagt 19.05.1713 på Eidanger kirkegård.7 

 

       Han gravlegges som "Rolf Olsøn Skielsvig og Guri Pedersdatter, deris ægte barn N. Gunner 1 aar 7 maaneder".

      

      

 

V.   Peder Rolfsen, f. 1713 på Skjelsvik i Eidanger,[8] døpt 29.10.1713 i Eidanger kirke,8 d. 1764 på Skjelsvik i Eidanger,[9] gravlagt 08.04.1764 på Eidanger kirkegård.9 

 

       Rolf Olsen Skielsvigen og Guri Pedersdatter - Peder

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Birthe Pedersdatter (blekksøl)..unde, mandfaddere: Hans Anundsen Skielsvigen, Anders Steffensen Øristvedt, Jørgen Bensen Øvald.

      

       Han er nevnt på Skjelsvik som "Peder Rolfsen gl. 12 aar" i 1725.

      

      

       Gift 05.03.1743 i Eidanger kirke,3 med Kirsten Hansdatter, f. ca 1693,4 (datter av Hans Nilsen og Hans Nilsen 1. hustru), d. 1756 på Skjelsvik i Eidanger,5 gravlagt 13.11.1756 på Eidanger kirkegård.5 

 

       Se Skjelsvik denne gården

      

      

      

VI. Amborg Rolfsdatter, f. 1715 på Skjelsvik i Eidanger,[10] dåp 13.01.1715 i Eidanger kirke,10 d. 1715 på Skjelsvik i Eidanger,7 gravlagt 03.04.1715 på Eidanger kirkegård.7 

 

       Rolf Olsen Skielsvig og Guri Pedersdatter - Amborg

       Faddere: baaren af Anne Nielsdatter N. Lunde, assist: Birthe Hansdatter Hogholt, Lisbet Hansdatter Skielsvig, mandfaddere: Lars Olsen Nødlandstranden, Hans Alfsen Øristvedt, Frands Frandsen Nedre Lunde.

      

       Hun gravlegges som "Rolf Skielsvigens barn Amborg 11 uger 4 dager".

 

 

 

VII. Abraham Rolfsen, f. 1717 på Skjelsvik i Eidanger,[11] døpt 01.08.1717 i Eidanger kirke,11 d. 1742 på Skjelsvik i Eidanger,5 gravlagt 21.04.1742 på Eidanger kirkegård.5 

 

       Rolf Olsen Skielsvig og Gurj Pedersdatter - Abraham

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Berthe Hansdatter Hougholt, Johanne Justsdatter Øevald, mandfaddere: Anders Steffensen Ørstvedt, Hans Alfsen Ørstvedt.

      

       Han ble nevnt på Skjelsvik som "Abraham Rolfsen gl. 8 aar" i 1725.

      

       Han gravlegges som "Abraham Rolfsøn Schielsvig 25 aar".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[7]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 287.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 8.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 14.