| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HEISTAD |     


 

 

 

Christopher Andersen f. ca 1682 og Anne Hansdatter f. ca 1689 sin familie

 

 

 

 

Christopher Andersen, f. ca 1682,[1] d. 1738 på Heistad i Eidanger,[2] gravlagt 06.01.1738 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han kom fra Hvalen da han giftet seg i 1709.

 

Eidanger 17/5-1709.

Den 17. Maii var Christopher Andersen Hvalen her i Præstegaarden og begierede til den 2. Pintzedag ): den 20. Maii, at blive trolofved med sin festemøe, med nafn Anne Hansdaatter.

Cav: Niels Olssøn N. Lunde, Gisle Hanssøn i Rønningen.

 

Christopher var nok bror av Halvor Andersen Buvigen Skavråker. Christopher sin kone Anne Hansdatter bar de barna til Halvor som jeg har registrert døpt til dåpen. Jeg har vurdert dem som sønnner av Anders Nilsen Hvalen, men han var en rik mann og det virker ikke som om Halvor og Christen var bemidlet nok til å være hans sønner.

 

Jeg tror også det er en bror Gunder Andersen Buvigen som nevnes i Bamble. (Se mer under hans bror Halvor)

 

Jeg tror det var deres mor som døde under Grava i 1741 og gravlagges som "Giertrud Buvigen under Grave 80 aar". Det passer i alder, og Christopher kaller også et av barna sine Gjertrud.

 

Jeg er usikker på dette "Buvigen". I nærhet finnes en plass Buviken (Buvika) i Søndeled. Buvika er i dag en del av Risør by. 

 

Under ekstraskatten (skokatten) i 1711 var Christopher Andersen med hustru og en liten søster, som det står, bosatt på Hvalen.

 

De bodde da en tid på Hvalen, men fra 1714 nevnes de på Heistad i Eidanger.

 

Matrikulen av 1723 har oppført Gjerpen kirke som eier på Heistad. Christopher og Sidsel var nevnt som oppsittere.

 

Bosatt på Heistad i 1725:

Heyestad

Skylder 10 Huuder, Postgaard, udreeder ingen Soldat. Bruges af 2de Bønder, Nafnlig Christopher Andersøn 5 Huuder, og Enchen Sidtsel Pedersdatter 5 Huuder.

 

Christopher Andersøn gl. 43 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Anne Hansdatter gl. 36 aar, haver 5 Sønner Nafnlig Anders Christophersøn gl. 11 aar, Hans Christophersøn gl. 9 aar, Jacob Christophersøn gl. 7 aar, Abraham Christophersøn gl. 5 aar, Isach Christophersøn gl. 2 aar, 2de døttre Nafnlig Anne Christophersdatter gl. 15 aar, Giertrud Christophersdatter gl. 13 aar, Er alle hieme hos sine Forældre.

 

Sidtsel Pedersdatter gl. 65 aar, har 2de Sønner Nafnlig Hans Larsøn gl. 23 aar har iche tient Kongen, Anders Larsøn gl. 20 aar har iche tient Kongen, 1 datter Giertrud Larsdatter gl. 18 aar, alle hieme hos Moderen. En gl. Pige til Huuse Aase Jestdatter gl. 79 aar.

Til Gaarden er en liden Strand Kiørsel ved Brevig kaldet Trosvigen og 2de Huusmandspladser, Nafnlig

(Trosvigen og Blegebachen)

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Heistad 10 huder, postgaard

Brukes av:

-          1. Christopher Andersen 47 aar som har 5 sønner, Anders Christophersen 12 aar, Hans Christophersen 10 aar, Abraham Christophersen 8 aar, Jacob Christophersen 5 aar, Isach Christophersen 2 aar

-          2. Hans Larsen 24 aar som ikke har noen barn men har sin bror boende hos seg.  Anders Larsen 21 aar som er i kongens tjeneste.

-          Ellers født paa gaarden: Anders Hansen 23 aar som også er i kongens tjeneste, Nils Hansen 21 aar likeledes i kongens tjeneste

-          Ellers født paa gaarden ejet: Hans Knudsen 30 aar vannfør, Bent Knudsen 27 aar bruger gaard, Gunder Knudsen 25 aar

 

Han gravlegges som "Christopher Hejestad 51 aar".

 

 

Gift 1709,[4] med Anne Hansdatter, f. ca 1689,1 (datter av Hans Nilsen og Hans Nilsen 1. hustru), d. 1753 på Heistad i Eidanger,2 gravlagt 23.01.1753 på Brevik kirkegård.[5]

 

Anne:

Gravlagt som "Christopher Hejestads Enke Anne Hansdatter 63 aar gl.".

 

 

 

I.    Anne Christophersdatter, f. ca 1710,2 d. 1771 i Brevik, gravlagt 23.07.1771 på Brevik kirkegård.[6]

      

       Det kan være hun som gravlegges i Brevik i 1771 som "Anne Christophersdatter 63 aar".

 

 

 

II.   Gjertrud Christophersdatter, f. ca 1712,2 d. 1774 i Brevik, gravlagt 22.04.1774 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Hun giftet seg med enkemannen Nils Hansen Smed i Brevik i 1745.

 

       Brevik: trolovet 11.02.1745, viet 15.06.1745

       Niels (Hansen) Smed og Giertrud Christophersdatter

       Caut.: Jens Smed, Jacob Jacobsen.

 

       De bodde i Brevik.

 

       Brevik 1762:

       Nr 63

       Mand og hustru: Niels Smeds Enke

       Børn over 12 aar: Kari Nielsdatter

      

       Gravlagt som "Giertru Christophersdatter Smeds 64 aar".

 

      

       Gift 15.06.1745 i Brevik kirke,[8] med Nils Hansen, f. 1706 i Brevik,1 (sønn av Hans Jansen og Birthe Jensdatter), døpt 09.05.1706 i Brevik kirke,[9] d. 1759 i Brevik, gravlagt 03.07.1759 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Han var enkemann etter Karen Pedersdatter i Brevik da han giftet seg med Gjertrud i 1745.

 

       Gravlagt som "Niels Hansen Smed 54 aar gl.".

      

       Det var skifte etter han i 1759:

      

       1759 26/9           Protokoll 6a fol. 97b

       Niels Hansen +    g. Giertrue Christophersdtr.

       Brevik

                   Barn:

                   1.  Hans Nielsen, 29 år

                   2.  Christopher Nielsen, 27 år

                   3.  Peder Nielsen, 26 år

                   4.  Niels Nielsen, 4 år

                   5.  Berthe Nielsdtr., 24 år

                   6.  Karen Nielsdtr., 14 år

                   7.  Anne Nielsdtr., 10 år

       Brt. 86 - 1 - 16

       Nt. 10 - 3 - 3

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

III. Anders Christophersen, f. 1714 på Heistad i Eidanger,[11] døpt 25.02.1714 i Eidanger kirke.11

      

       Christopher Andersen Hejestad og Anne Hansdatter - Anders

       Faddere: baaren af Dorthe Svendsdatter Rødningen, assist: Marthe Jonsdatter Øfre Lunde, Anne Skajesdatter Hejestad, manfaddere: Anders Olsen Øvall, Lars Anfindsen Hejestad, Frandz Frandzen nedre Lunde.

 

 

 

IV. Hans Christophersen, f. 1716 i Eidanger,[12] døpt 19.01.1716 i Eidanger kirke.12

      

       Christopher Andersen og Anne Hansdatter - Hans

       Faddere: baaren af Maren Nilsdatter Ørevig, Christense Larsdatter Røe, mandfaddere: Amund Wetlefsen Schafveraacer, Jeshla Hansen, Lauridts Pedersen Grava.

 

 

 

V.   Jens Christophersen, f. 1718 på Heistad i Eidanger,2,[13] døpt 27.02.1718 i Brevik kirke.13

      

       døpt Christopher Heystad og Anne Hansdatters ægte barn Navnl. Jens

       baaren af Madamme Maren Hinrich Kierulfs, assist: Anne Ollufsdatter Svend Bachens, Anne Biørnsdatter, mandfaddere: Laurs Nielsen, Isaach Moy, Per .....? (Kluss. JO).

 

 

 

VI. Jacob Christophersen, f. 1719 på Heistad i Eidanger,[14] døpt 05.06.1719 i Eidanger kirke.14

      

       Christopher Andersen Hejestad og Anna Hansdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Anna Nilsdatter Lunde, assist: Karen Knudsdatter Aas, Anna Andersdatter Øerevig, mandfaddere: Anders Olsen Øerevig, Christen Olsen Lunde.

 

 

 

VII. Abraham Christophersen, f. 1721 på Heistad i Eidanger,1,2 døpt 21.09.1721 i Brevik kirke,[15] d. 1766 i Brevik, gravlagt 05.04.1766 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Christoffer Andersen Heystad og Anne Hansdatter deris ægtebarn Navnl. Abraham

       baaren af Mad. Maren Henrich Kierulfs, assist: Anne Søren Larsens, Marthe Laursdatter, mandfaddere: Lars Nielsen, Hans Christensen, Søren Andersen Husummer

      

       Han giftet seg i 1744.

 

       Brevik: trolovet 16.04.1744, viet 14.06.1744

       Abraham Christophersen og Maren Johannisdatter

       Caut.: Marcus Knudsen, Ole Larsen.

      

       Nevnt blant Brevik strandsittere i 1747 da 26 år gammel.

      

       Brevik 1762:

       Nr 45

       Mand og hustru: Abraham Christophersen og kone

       Børn over 12 aar: Christopher Abrahamsen

 

       Gravlagt som "Abraham Christophersøn 46 aar".

 

      

       Gift 14.06.1744 i Brevik kirke,8 med Maren Johannesdatter, f. ca 1716,9 d. 1777 i Brevik, gravlagt 03.02.1777 på Brevik kirkegård.[17]

      

       Maren:

       Gravlagt som "Mari Johannesdatter 61 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

VIII. Isach Christophersen, f. 1724 på Heistad i Eidanger,[18] døpt 05.03.1724 i Eidanger kirke,18 d. 1734 på Heistad i Eidanger,2 gravlagt 08.07.1734 på Eidanger kirkegård.3

      

       Christopher Andersen Hejestad og Anna Hansdatter - Isaach

       Faddere: baaren af Anna Nilsdatter Lunde, Anne Ingebredtsdatter Lunde, Berthe Hansdatter Rødningen, mandfaddere: Christen Olsen Lunde, Arne Jørgensen Kiørholt, Hans Larsen Hejestad.

      

       Gravlegges som "Christopher Andersøn Hejestad og Anna Hansdatters barn Isaach 10 aar".

      

 

 

IX. Johannes Christophersen, f. 1726 på Heistad i Eidanger,2 døpt 10.06.1726 i Eidanger kirke,18 d. 1726 på Heistad i Eidanger,2 gravlagt 02.07.1726 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Christopher Andersen Hejestad og Anne Hansdatter - Johannis

       Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Skafverraach, Anne Andersdatter Grafva, Berthe Hansdatter Rødningen, Arne Jørgensen Kiørholt, Christen Olsen Øfre Lunde, Hans Laersen Hejestad.

      

       Han gravlegges som "Christopher Andersøn Heyestads lille søn Johannis 3 uger 5 dager".

 

 

 

X.   Jon Christophersen, f. 1727 på Heistad i Eidanger,2 døpt 10.08.1727 i Eidanger kirke.18

      

       Christopher Andersen Hejestad og Anne Hansdatter - Joen

       Faddere: baaren af Martha Olsdatter Brevig, Berthe Hansdatter Rødningen, mandfaddere: Amund Vettelesen Skafveraager, Anders Olsen Ørrevig, Even Andersen Ørrevig.

      

 

 

XI. Ingebret Christophersen, f. 1729 på Heistad i Eidanger,2 døpt 18.09.1729 i Eidanger kirke,18 d. 1738 på Heistad i Eidanger,2 gravlagt 02.02.1738 på Eidanger kirkegård.9

      

       Christopher Andersen Hejestad og Anne Hansdatter - Ingebredt

       Faddere: baaren af Anne Ingebredtsdatter Lunde, Berthe Hansdatter Rødningen, Giertrud Laersdatter Hejestad, mandfaddere: Christen Olsen Lunde, Hans Rasmusen P..?, Anders Laersen Hejestad.

      

       Gravlegges som "Christopher Hejestads liden søn Ingebret 8 aar".

 

 

 

XII. Gunder Christophersen, f. 1732 på Heistad i Eidanger,2 døpt 24.08.1732 i Eidanger kirke,18 d. 1733 på Heistad i Eidanger,2 gravlagt 04.03.1733 på Eidanger kirkegård.3

      

       Christopher Andersen Heiestad og Anne Hansdatter - Gunder

       Faddere: baaren af Johanne Stodsdatter, Marja Andersdatter Ørgeviig, mandfaddere: Even Andersen Ørgevig, Olle Christensen Øfre Lunde, Anders Laersen Heiestad.

      

       Gravlegges som "Christopher Hejestads barn Gunder 27 uger 3 dager".

 

 

 

XIII. Dorthe Christophersdatter, f. 1734 på Heistad i Eidanger,2 døpt 10.10.1734 i Eidanger kirke,[20] d. 1792 i Brevik, gravlagt 31.03.1792 i Brevik kirkegård.[21]

      

       Christopher Hejestad og Anne Gundersdatter (Hun het vel Hansdatter. JO) - Dorothea

       Faddere: baaren af Johanna Stoesdatter Hejestad, Helvig Svendsdatter Bache, mandfaddere: Anund Vetlefsen Schaverager, Hans Nielsen Hejestad.

      

       Hun giftet seg med Nils Jensen Sand i Brevik i 1754.

 

       Brevik: trolovet 27.05.1754, viet 24.10.1754

       Matros Niels Jensen Sand og pigen Dorthe Christophersdatter

       Caut.: Anders Olsen Mørk, Gunder Nielsen

 

       Hennes søster var gift med Nils Hansen Smed og hun bar deres første barn. Dorthe var også, som Nils Jensen Sands kone, fadder for sin bror Abraham sitt barn i 1760

 

       Brevik 1762:

       Nr 73

       Mand og hustru: Niels Jensen Sands kone, manden udenlands

       Huusfolk: Lars Pettersen tømmermand

       De uformuende: Ankie Sørensdatter Schebs, een krøbling

 

       Gravlagt som "Dorte Christophersd. - Nils Sands kone 60 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 9b

       Skifte 28. april 1792 i Brevig

       Dorthe Christophersdatter, døde - Enkemand Nils Jansen Sand

       Barn:

       1. Jens Nilsen, udenlands

       2. Hans Nilsen

       3. Lars Petter Nilsen

       4. Anne Christine Nilsdatter, gift med Christen Olsen.

 

      

       Gift 24.10.1754 i Brevik kirke,[22] med Nils Jensen, f. ca 1734,16 d. 1794 i Brevik, gravlagt 06.10.1794 på Brevik kirkegård.[23]

      

       Nils:

       Det var to Nils Jensen i Brevik på denne tiden. En Nils Jensen Sand f. ca 1734 og en Nils Jensen Sandivig f. 1711 som kan blandes. Dorthe var gift med Nils Jensen Sand f. ca 1734.

       Han gravlegges som "Nils Jenson Sand ca 60 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 277a

       Skifte 28. september 1794 i Brevig

       Nils Jensen Sand, død

       Barn:

       1. Sønnen Lars Peder Sand 30 aar og fortiden søefarende i England

       2. Sønnen Hans Nilsen ligeledes myndig men siiges at være død i Westindien

       3. Datteren Anne Stine Nilsdatter, gift med Christen Olsen og boende i Brevig.

 

       Se Brevik 1762

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 255.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 30.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 26.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[17]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[19]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 18.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.