| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKJELSVIK |     


 

 

Kirsten Hansdatter f. ca 1693 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Isach Pedersen f. ca 1693 og 2. gang med Peder Rolfsen f. 1713)

 

 

 

Kirsten Hansdatter, f. ca 1693,[1] d. 1756 på Skjelsvik i Eidanger,[2] gravlagt 13.11.1756 på Eidanger kirkegård.2

Hun var datter av Hans Nilsen og hans 1. hustru.

 

Hennes far nevnes på Heistad i 1706.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1723.

 

Trol. 12/9-1723 i Eid. Copul. 10/10-1723.

Isaack Pederssøn Berg med Kirsten Hansd.

Caut: Niels Søfvrenssøn Rørarøe og Søfren Rasmussøn Leerstang.

 

De var bosatt på Skjelsvik i 1725:

Schielswig

Skylder 6 Huuder, er iligemaade Een Søegaard, bruges af 2 de Opsiddere Nafnlig Guri Pedersdatter Een Enche gl. 50 aar og bruger 3 huuder og Isach Pettersen 3 Huuder.

Guri Pedersdatter gl. 50 aar, haver 4de Sønne Nafnlig Tor Rolfsen gl. 19 aar, hieme hos Moderen, Ole Rolfsen gl. 15 aar tiener hos Halvor Saltboe for aarsløn, Peder Rolfsen gl. 12 aar, Abraham Rolfsen gl. 8 aar og 1 datter Maren Rolfsdatter gl. 18 aar er alle hieme hos Moderen. Haver iligemaad sin gamle Moder hos sig, Taran Gunlichsdatter gl. 88 aar.

Isach Pettersen gl. 32 aar, er Soldat, gift med Kirsten Hansdatter gl. 32 aar, haver een tienistepige Nafnlig Kirsten Nielsdatter gl. 15 aar, tiener for aarsløn.

Skoug er iche til bemelte Schielswig, uden Lidet til Huushielp, Gierdefang og Brændeved.

 

Denne Berte Hansdatter Rødningen som hun brukte som fadder i 1731, var nok hennes søster.

 

Kirsten ble enke i 1742 og giftet seg 2. gang i 1743:

 

Copul. 5/3-1743 i Eid.

Uk. Peder Rolfsøn Schielsvig og Enken Kirsten Hansd.

 

Hun ble gravlagt 22.02.1739 som ”fattig jord begravet Maren Christophersdatter Schielsvig 76 aar". Hun kan ha vært familie til noen her?

 

Gravlagt som "Per Rolvsen Schelsvigs kone Kisti Hansdatter 63 aar".

 

 

(1) Gift 10.10.1723 i Eidanger kirke,[3] med Isach Pedersen, f. ca 1693,1 d. 1742 på Skjelsvik i Eidanger,[4] gravlagt 21.02.1742 på Eidanger kirkegård.2

 

Isach:

Han kan ha vært sønn av Peder Torsen Hovholt. Vi finner Peder Torsens datter Anne sin ektemann Anders Stefffensen Ørstvet som fadder, vi finner Peder Torsens datter Berthe Pedersdatter som fadder, vi finner Peder Torsens sønn Nils sin kone Berthe Hansdatter som fadder (Hun kan også ha vært Kirsten Hansdatter sin søster). Det som taler imot, er alderen. Den Taran Guliksdatter som døde på Hovholt i 1729 var nok Peder Torsen sin kone og var for gammel til å ha fått barn ca 1693.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Skjelsvik 6 huder

Brukes av:

-          Enchen Guri Pedersdatter har 4 sønner, Thor Rolfsen 21 aar, Ole Rolfsen 16 aar, Peder Rolfsen 14 aar, Abraham Rolfsen 10 aar

-          Ellers er ført paa gården: Isach Pedersen er soldat og har ingen barn, Jacob Hansen 32 aar er vandfør, Amun Hansen 30 aar, Ole Hansen 26 aar

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:

Schielsvig – Nr.5

Bruger:

Isach Pedersen 57 aar, tienet for soldat

Anden oppsidder enchen Guri Pedersdatter

Unge mandskaber:

Peder Isachsen 12 aar, merket død

Hans Isachsen 3 aar

Peder Rolfsen 27 aar

Ole Rolfsen 31 aar, merket død

Abraham Rolfsen 23 aar, merket død

 

Han gravlegges som "Isach Pedersøn Schielsvig 49 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 232          

30.4.1742    Skjelsviken i Eidanger

       Isach Pedersen død e. Kiersti Hansdtr.

       Barn:

       1. Hans Isachsen 5 ½ år.

       2. Marthe Isachsdtr. 16 år.

Brutto 11-1-4.

Gjeld: 44-0-4.

 

 

(2) Gift 05.03.1743 i Eidanger kirke,3 med Peder Rolfsen, f. 1713 på Skjelsvik i Eidanger,[5] (sønn av Rolf Olsen og Guri Pedersdatter), døpt 29.10.1713 i Eidanger kirke,5 d. 1764 på Skjelsvik i Eidanger,[6] gravlagt 08.04.1764 på Eidanger kirkegård.6

 

Peder:

Rolf Olsen Skielsvigen og Guri Pedersdatter - Peder

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Birthe Pedersdatter (blekksøl)..unde, mandfaddere: Hans Anundsen Skielsvigen, Anders Steffensen Øristvedt, Jørgen Bensen Øvald.

 

Han ble nevnt på Skjelsvik som "Peder Rolfsen gl. 12 aar" i 1725.

 

Han bygslet halve Skjelsvik i 1743:

Anno 25.07.1743 - Jacob Nielsens bøxelbref til Peder Rolfsen paa 3 Huder i Grd. Schielsvig med sin Revers (dat 06.05.1743)

 

I matrikulen fra 1747 var det to med navn Peder som var brukere på Skjelsvik. Peder Rolfsen var en av dem.

 

Skjelsvik i 1762:

Uformuende under Schelsvig:

uformuende Per Rolvsen paa Schielsvig, een gammel fattig mand,

uformuende Mari Rolvsdatter sammesteds, eet menneske i urolige tanker (Hans søster.)

 

Gravlagt som "Peder Rolvsen Schielsvig 50 aar".

 

 

 

I.    Peder Isachsen, (sønn av Isach Pedersen og Kirsten Hansdatter) f. 1724 på Skjelsvik i Eidanger,[7] døpt 13.08.1724 i Eidanger kirke,7 d. 1724 på Skjelsvik i Eidanger,[8] gravlagt 03.09.1724 på Eidanger kirkegård.8

      

       Isaach Pedersen Skiælsvig og Kirsten Hansdatters første ægte barn Peder

       Faddere: baaren af Ingeborg Hansdatter Osebachen, Maren Abrahamsdatter Øristvedt, Kirsten Pedersdatter, Anders Steffensen Øristvedt, Christen Hansen Berg.

      

       Gravlegges som " Isach Pedersøn Skiældvigs barn Peder 3 uger 2 dager".

 

      

 

II.   Martha Isachsdatter, (datter av Isach Pedersen og Kirsten Hansdatter) f. 1726 på Skjelsvik i Eidanger,7 døpt 03.03.1726 i Eidanger kirke,7 d. 1770 i Brevik, gravlagt 27.07.1770 på Brevik kirkegård.[9]

      

       Isaach Pettersen Skiælsvig og Kirsten Hansdatter - Martha

       Faddere: baaren af Gurj Pedersdatter Skiælsvig, Johanne Pettersdatter, mandfaddere: Hans Alfsen Ørristvedt, Simmen Hansen Osebachen, Thor Rolfsen Skiælsvig.

      

       Gravlagt som "Jon Schielswigs k. Marte Isachsdatter 46 aar".

      

      

       Gift 20.10.1752 i Eidanger kirke,3 med Jon Olsen, f. 1729 på Solli i Eidanger,[10] (sønn av Ole Jonsen og Anne Arnesdatter), døpt 11.12.1729 i Eidanger kirke,[11] d. 1790 på Oklungen i Eidanger,[12] gravlagt 07.02.1790 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Skjelsvik denne gården

 

 

      

III. Peder Isachsen, (sønn av Isach Pedersen og Kirsten Hansdatter) f. 1728 på Skjelsvik i Eidanger,7 døpt 29.03.1728 i Eidanger kirke,7 d. 1742 på Skjelsvik i Eidanger,2 gravlagt 08.04.1742 på Eidanger kirkegård.2

      

       Isaach Pedersen Skiælsvig og Kirsten Hansdatter - Peder

       Faddere: baaren af Maren Abrahamsdatter Ørristvedt, Ellj Laersdatter Muulle, Maren Rolfsdatter Skiælsvig, Anders Steffensen Ørristvedt, Thor Rolfsen Skiælsvig.

      

       Han gravlegges som "Peder Isachsøn Schielsvig 14 aar".

 

 

 

IV. Hans Isachsen, (sønn av Isach Pedersen og Kirsten Hansdatter) f. 1731 på Skjelsvik i Eidanger,7 døpt 01.11.1731 i Eidanger kirke,7 d. 1734 på Skjelsvik i Eidanger,2 gravlagt 07.03.1734 på Eidanger kirkegård.2

      

       Isach Pettersen Skiælsvig og Kirstj Hansdatter - Hans

       Faddere: baaren af Berthe Hansdatter Rønningen, Anne Hansdatter Øristvedt, mandfaddere: Hans Alfsen Øristvedt, H.. (Umulig å se resten JO) Hansen Borghe.

      

       Gravlagt som "Isach Pedersøn Schielsvig og Kirsten Hansdatters liden søn Hans Isachsøn 2 aar 17 uger".

 

 

 

V.   Maria Isachsdatter, (datter av Isach Pedersen og Kirsten Hansdatter) f. 1734 på Skjelsvik i Eidanger,[13] døpt 02.05.1734 i Eidanger kirke,13 d. 1737 på Skjelsvik i Eidanger,2 gravlagt 17.03.1737 på Eidanger kirkegård.2

      

       Isaach Pedersen Schielsvig og Kirsten Hansdatter - Maria

       Faddere: baaren af Karen Iversdatter Røe, Maren Rolfsdatter Skiælsvig, mandfaddere: Hans Alfsen Øristveedt, Peder Rolfsen Schielsvig.

      

       Gravlegges som "Isach Schielsvigens liden datter Maria 2 aar 10 maaneder".

 

 

 

VI. Hans Isachsen, (sønn av Isach Pedersen og Kirsten Hansdatter) f. 1737 på Skjelsvik i Eidanger,[14] døpt 03.03.1737 i Eidanger kirke,14 konfirmert 21.04.1754 i Eidanger kirke.[15]

      

       Isaach Schielsvig og Kirsten Hansdatter - Hans

       Faddere: baaren af Børte Hansdatter, Maren Rolfsdatter Schielsvig, mandfaddere: Hans Ørestvedt, Peder Rolfsen Schielsvig.

      

       Konfirmert som "Hans Isaksen Schelsvig 17 aar".

      

       Trolig han en finner på Skjelsvik i 1762:

       Andre husboende: Hans Isaksen

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 220.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 287.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 14.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 36.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.