| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN   


 

 

 

Tor Rolfsen f. ca 1706 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Berthe Hansdatter f. ca 1699 og 2. gang med Anna Olsdatter f. ca 1710)

 

 

 

 

Tor Rolfsen, f. ca 1706 på Skjelsvik i Eidanger,[1] d. 1737 på Rødningen i Eidanger,[2] gravlagt 15.12.1737 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Rolf Olsen Skjelsvik.

 

Han ble i 1725 nevnt på Skjelsvik som "Tor Rolfsen gl. 19 aar, hieme hos Moderen"

 

Han giftet seg i 1728.

 

Trol. 20/6-1728 i Eid. Copul. 20/7-1728.

Thor Rolfssøn Skiælsvig med Berthe Hansd. Rødningen.

Cautioneret: Anders Olssøn Ørreviig og Anders Steffenssøn Ørristvedt.

 

Hans kone var i tjeneste hos brukeren på Hvalsrødningen i 1725, Gisle Hansen. Gisle døde i 1727. Berthe kom fra Rødningen (Hvalsrødningen) da hun giftet seg i 1728. Enken etter Gisle levde da. Enken døde året etter på Hvalsrødningen og etterlot seg ingen barn. Tor og Berthe overtok da som brukere på Hvalsrødningen.

 

Da Tor sitt barn ble døpt i 1734, stod hans kones navn oppført som Anne Olsdatter. Det er ikke notert at hans kone Berthe Hansdatter var død før (eller etter) dette. Da dette barnet ble gravlagt, bare 19 uker gammel i 1735, stod morens navn som Berthe Hansdatter. Tor døpte en ny Isak i 1736 og da nevnes ikke morens navn. Ei Anne Olsdatter Rødningen ble gravlagt i 1742, 32 år gammel.

 

Berthe Hansdatter ble brukt som fadder av sin søster Kirsten i 1737 som ”baaren af Børte Hansdatter”. Dette viser at hun levde i 1737 og hun må da ha vært mor til begge disse sønnene med navnet Isach. Dermed ble morens navn skrevet feil ved dåpen til Isach i 1737. Ble det også skrevet feil da denne Anne Olsdatter ble gravlagt i 1742, 32 år gammel. Kan dette ha vært Berthe? Dersom dette var Berthe så var hun, ut fra alderen da hun ble gravlagt, født ca 1710. Ut fra hennes alder i 1725 skulle hun være født ca 1699. Dette er et litt stort avvik, men kan være innenfor det er ser på denne tiden.

 

Det er derfor uklart når Berthe Hansdatter døde, men Tor Rolfsen var gift bare en gang.

 

Han ble nevnt slik i skifte etter sin far i 1742:

1. Thor Rolfsen død, hans enke boende på Sætterne ved Brevik, barn: a) Rolf Thorsen. b) Hans Thorsen. c) Isach Thorsen. d) Kiersti Thorsd.

 

Han gravlegges som "Thor Rolfsøn Rødningen 31 aar 8 maaneder".

 

 

Gift 20.07.1728 i Eidanger kirke,[3] med Berthe Hansdatter, f. ca 1699,1 (datter av Hans Nilsen og Hans Nilsen 1. hustru).

 

Berthe:

Hun er tjenestejente hos Gisle Hansen på Hvalsrødningen i 1725 som ” een Tienistepige Nafnlig Børte Hansdatter gl. 26 aar”.

 

Hun giftet seg i 1728 fortsatt bosatt på Rødningen (Hvalsrødningen).

 

De brukte i 1728 Anne Hansdatter Heistad som fadder. Berthe er også fadder for hennes barn. Dette var nok hennes søster. Kirsten Hansdatter Skjelsvik var nok, ut fra fadderbruken, også en søster.

 

Det er usikkert når Berthe døde.

 

 

 

I.    Kirsten Torsdatter f. 1728 på Skjelsvik i Eidanger,[4] døpt 24.10.1728 i Eidanger kirke,5 d. 1794 i Brevik, gravlagt 15.06.1794 på Brevik kirkegård.[5]

      

       Thor Rolfsen Skælsvig og Berthe Hansdatters første ægte barn ved nafn Kirsten.

       Faddere: baaren af Anne Hansdatter Hejestad, Maren Rolfsdatter Skiælsvig, mandfaddere: Isaach Pettersen Skælsvig, Even Andersen Ørrisvig.

      

       Hun fikk et uekte barn med Eggert Simonsen Sandøya i 1752.

      

       Brevik 13.08.1752: Publice absolverede: Kirsten Torsdatter for horrir med Ægtemanden Eggert Sandøen

 

       Bosatt med sin bror Isak i Brevik i 1762.

 

       Brevik 1762:

       Nr 127

       Mand og hustru: Anders Jensen Døvig og kone

       Huusfolk: Isak Thorsen

       De uformuende: Kisti Thorsdatter, eet fattigt qvinde menniske

      

       Gravlagt som "Kisti Torsd. 68 aar".

 

      

       Hun fikk et uekte barn med Eggert Simonsen, f. ca 1698 på Nordre Tveten i Eidanger,[6] (sønn av Simen Eggertsen), d. 1767 på Sandøya i Eidanger, gravlagt 14.03.1767 på Brevik kirkegård.[7]

 

       Eggert:

       (Publice absoluti. 21. Januar 1753 i Siljan kirke, side 351:

       Eggert Sandøen for begangen horrir med pigen Kisti Thoresdatter.)

 

 

       Kirsten og Eggert sitt uekte barn:

      

       A.   Birthe Eggertsdatter, f. 1752 på Skjelsvik i Eidanger,[8] døpt 23.07.1752 i Eidanger kirke,8 konfirmert 12.04.1769 i Brevik kirke,[9] d. 1784 i Brevik, gravlagt 18.09.1784 på Brevik kirkegård.[10]

            

             Kisti Thorsdatters uægte barn fra Schelsvig navnl. Birthe                                                  

             Faddere: baaren af Per Rolvsen Schelsvigs kone, Marie Rolvsdatter Schielsvig, mandfaddere: Per Jørgensen Schelsvig, Joen Olsen ibid.

            

             Konfirmert som "Berte Eggersdatter 17 aar".

            

             Gravlagt som "Birte Eggersd. 36 aar".

 

 

      

II.   Rolf Torsen f. 1730 på Rødningen i Eidanger,5 døpt 22.10.1730 i Eidanger kirke,5 d. 1804 i Brevik, gravlagt 30.05.1804 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Thor Rolfsen Rødningen og Anne Hansdatters ægte barn Rolf. (Skulle trolig ha vært Berthe Hansdatter, ikke Anne Hansdatter. JO)

       Faddere: baaren af Gurj Pedersdatter Skiælsviig, Maren Rolfsdatter Skiælsviig, mandfaddere: Even Andersen Ørreviig, Anders Steffensen Ørristvet.

 

       Han giftet seg i 1758.

      

       Brevik: trolovet 30.11.1758, viet 11.01.1759

       Ungkarl Rolv Thoersen og pigen Margrethe Christensdatter

       Caut.: Abrahan Ørestved, Ole Andersen i Sætret.

 

       Bosatt i Brevik i 1762.

      

       Brevik 1762:

       Nr 128

       Mand og hustru: Rolf Thorsens kone, manden i kongens tjeneste

 

       Brevik 1770:
134.
Rolf Torsen, 40 aar, født paa Wallen i Eidanger, 1 sønn
Christen Rolfsen, 8 aar, født i Brevik
Isach Torsen, 36 aar, født i Brevik
Jacob Olsen, 34 aar, født i Brevik, er i København
Hans Abrahamsen, 12 aar, født i Brevik, er paa Lønnabachen

      

       Hans bror Isach var bosatt hos han i 1770.

 

       Han giftet seg 2. gang i Brevik i 1772. De ble der feilskrvet ungkar. I 1801 stod han også som gift to ganger.

      

       Brevik: trolovet 27.08.1772, viet 04.02.1773     

       Unge karl Rolf Torsen og Pike Margrete Olsdatter

       Caut.: Ole Knudsen, Christen Brusæt

      

       Brevik 1801:

       Rolf            Thorsen            Fader             71        Enkemand efter 2det ægtesk. Husejer og fisker

       Christen     Rolfsen            Hans søn         40        Ugivt En. matros

       Maren       Andersdtr        Tjenestepige    61        Enke efter 1te ægteskab        

 

       Gravlagt som "Rolf Thoresen".

      

            

       (1) Gift 11.01.1759 i Brevik kirke,[12] med Margrethe Christensdatter, f. 1734 i Eidanger,[13] (datter av Christen Olsen og Kirsten Nilsdatter), døpt 14.04.1734 i Eidanger kirke,11 d. 1763 i Brevik, gravlagt 01.05.1763 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Margrethe:

       Hun kom fra Østre Porsgrunn.

       Christen Olsen og Kirsten Nielsdatter - Margrethe

       Faddere: baaren af Madam Alhed Tyrholm, Mademoisel Karen Bovman, mandfaddere: Tolder Nicolaj Friesenberg, Niels Aal, studiosus Helle Holter.

      

       Nevnes i skifte etter moren i 1771 som:

       Datteren Gretha Christensdatter, død og efterladt sig 2 børn: a) Christen Rolfsen, 8 aar. b) Berte Kirstine Rolfsdatter,11 ½ aar. Faderen Rolf Torsen paa Sætre ved Brevig formynder for begge.

      

       Gravlagt som "Rolv Thoersens k. Margrethe Christensdatter 29 aar gl.".

      

       1764 30/6           Protokoll 6b fol. 419

       Grete Christensdtr. +   g. Rolv Thorsen

       Brevik, Sætre

                   Barn:

                   1.  Christen Rolvsen, 2 år

                   2.  Berthe Kistine Rolvsdtr., 4 år

       Brt. 50 - 0 - 0

       Net. 8 - 3 - 14.

 

      

       (2) Gift 04.02.1773 i Brevik kirke,[15] med Margrethe Olsdatter, f. ca 1730,4 d. 1789 i Brevik, gravlagt 09.05.1789 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Margrethe:

       Gravlagt som "Margrete Olsd. - Rolf Torsons k. 58 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

 

III.  Hans Torsen f. 1732 på Hvalsrøndingen i Eidanger,5 døpt 07.09.1732 i Eidanger kirke,5 konfirmert 02.01.1752 i Brevik kirke,[17] d. 1768 i Brevik, gravlagt 07.11.1768 på Brevik kirkegård.8

      

       Thor Rolfsen Rønningen og Børthe Hansdatter - Hans

       Faddere: baaren af Kirsten Hansdatter Skiælsvig, Maren Rolfsdatter Skiælsviig, mandfaddere: Niels Pedersen Hovgholt, Olle Rolfsen.

      

       Konfirmert som "3. Hans Thoersen".

 

       Han giftet seg med enken Maren Pedersdatter i Brevik i 1758.

      

       Brevik: trolovet 14.08.1758

       Matros Hans Thoersen og enken Maren Persdatter

       Caut.: Jacob Leerstang, Ole Knudsen i Sætret.

       -  Kongl. Bevilning fordi de var nær beslegted

 

       Han giftet seg med Maren Pedersdatter i 1758. De var nær beslektet ifølge vielsen. Det ser ut til å stå at de var beslektet i 3. ledd, dvs treminninger.

       Det var da trolig gjennom hans mor Berthe Hansdatter sin mor som jeg ikke har identiteten på.

 

       De var bosatt i Brevik 1762. Han var der sjømann og ute med båten ”Constance”.

       Nr 126

       Mand og hustru: Hans Thorsen og kone, er ude med Constance

       De uformuende: Gulbrands Kari, er gammel og fattig

      

       Gravlagt som "Hans Thorson Drugned 36 aar" etter å ha druknet sammen med sin 5 uker gamle datter.

      

       1771 28/11     Protokoll 7 fol. 52b  

       Hans Thorsen +    g. Maren Pedersdtr.

       Brevik, Sætre

                   Barn:

                   1.  Giørild Hansdtr., 7 år

       Brt. 39 - 2 - 19

       Nt. 23 - 0 - 1

      

      

       Forlovet 14.08.1758 i Brevik,[18] gift 15.09.1758 i Brevik kirke,10 med Maren Pedersdatter, f. 1726 på Halvarp i Eidanger,[19] (datter av Peder Hansen og Gjøran Torkildsdatter), døpt 28.04.1726 i Eidanger kirke,[20] d. 1796 i Langesund i Bamble, gravlagt 20.11.1796 i Bamble.[21]

      

       Maren:

       Hun var enke etter Jacob Eggertsen f. 1726 da hun giftet seg med Hans i 1758.

      

       Da Hans døde giftet hun seg i 1771 på nytt med Zacharias Corneliusen f. omkring 1730 fra Langesund.

 

       Se Brevik 1762

      

      

      

IV. Isach Torsen f. 1734 på Hvalsrødningen i Eidanger,[22] døpt 17.10.1734 i Eidanger kirke.16

      

       Thoer Rolfsen Rønningen og Anna Olsdatter – Isaach (Morens navn skrevet galt)

       Faddere: baaren af Gurj Pedersdatter Schiælsvig, Guri Nielsdatter Hougholt, mandfaddere: Isaach Pedersen Schiælsvig, Peder Rolfsen Schiælsvig.

      

       Gravlagt som "Thoer Rolfsøn Ronningen og Birthe Hansdatters barn Isaach 19 uger".

      

 

 

V.   Isach Torsen f. 1736 på Hvalsrødningen i Eidanger,[23] døpt 08.04.1736 i Eidanger kirke,17 konfirmert 06.04.1755 i Brevik kirke,15 d. 1799 i Brevik, gravlagt 13.02.1799 på Brevik kirkegård.[24]

      

       Thor Rødningens ægte søn Nom. Isaach

       Faddere: baaren af Christopher Hejestads kone, Maren Rolfsdatter, mandfaddere: Isaach Schielsvig, Abraham Rolfsen ibid.

      

       Konfirmert som "1. Isak Thoersen".

 

       Bosatt med sin søster Kirsti i Brevik i 1762.      

 

       Brevik 1762:

       Nr 127

       Mand og hustru: Anders Jensen Døvig og kone

       Huusfolk: Isak Thorsen

       De uformuende: Kisti Thorsdatter, eet fattigt qvinde menniske

 

       Brevik 1770:
134.
Rolf Torsen, 40 aar, født paa Wallen i Eidanger, 1 sønn
Christen Rolfsen, 8 aar, født i Brevik
Isach Torsen, 36 aar, født i Brevik
Jacob Olsen, 34 aar, født i Brevik, er i København
Hans Abrahamsen, 12 aar, født i Brevik, er paa Lønnabachen

      

       Gravlagt som "Isach Thorsen 63 aar".

    

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[6]  Ifølge de sjømilitære rullene for Eidanger i 1740 fotografert av Grenland Ættehistorielag.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 13.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[21]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 536-537.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 18.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 33.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.