| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RAGNHILDRØD |


 

 

 

 

Ole Larsen f. omkring 1700 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ellen Villumsdatter f ca 1705 og 2. gang med Berte Larsdatter f. ca 1719)

 

 

 

Ole Larsen, f. omkring 1700,[1] d. 1781 på Plankelia u/Ragnhildrød i Hedrum,[2],[3] gravlagt 12.08.1781 i Hvarnes kirke i Hedrum.[4]

Han var nok sønn av Lars Olsen Kvisla.

 

Ole og hans første kone døpte barn bosatt på Kvisla i Siljan fra 1725 til 1735. Lars Olsen Kvisla var bruker på Kvisla på denne tiden. Dette var trolig hans far. Han foreldre levde på Kvisla til de begge døde der i 1743.

      

Ole og Ellen døpte barn bosatt på Ragnhildrød fra 1736. De døper så et barn bosatt på Plankelia under Ragnhildrød i Hedrum i 1748. Der er Michel Larsen Nordalseter i Eidanger fadder.

      

Oles sønn, Ole Olsen, var bosatt på Nordalsetre da han giftet seg i 1751. Der bodde på den tiden, Iver Arnesen og Maria Michelsdatter. Denne Maria var datter av Michel Larsen og 

dersom dette stemmer med at Ole Larsen og Michel Larsen var brødre var jo dette hans søskenbarn. Michel Larsen kan jo også være sønn av denne Lars Olsen Kvisla?      

 

Ole døpte barn bosatt på Plankelia sammen med Ellen Willumsdatter i 1748. Derfor er det nok han som er bosatt i Plankelia u/Ragnhildrød gift med Berthe Andersdatter. Hun er da hans 2. 

kone.

      

Ifølge bygdeboken for Hedrum så var denne Ole Larsen husmann på plassen Plankelia. Detter var en husmannsplass på Ragnhildrød fra omkring 1740. Den lå øst for Rønningen. 

Matrikulert 1838 med 1 ort 2 skill. i skyld, 1886 fikk den Bnr.5 med 0,22 skm.

      

Det står i bygdeboken at han var 70 år da han døde, men han må ha vært noe eldre da han fikk sitt første barn med Ellen Villumsdatter i 1725.

      

Iver Arnesen og Maria Michelsdatter var bosatt på Nordalsetrert da Ole Olsen bodde der da han giftet seg i 1751. Jeg tror at denne Ole Larsen f. omkring 1700, som da er far til Ole 

Olsen f. 1725, er bror av Michel Larsen Nordalseteret. Maria Michelsdatter var da søskenbarn av Ole og forklarer dette med at han bodde der. Iver Arnesen var fra Solli og det forklarer 

jo også alle fadderne der som Ole og Margrethe brukte.

 

 

(1) Gift[5] med Ellen Villumsdatter, f. ca 1705,[6],[7],[8] (datter av Villum Olsen og Sibille Hansdatter), d. 1753 på Ragnildrød i Hedrum,[9] gravlagt 04.03.1753 i Hedrum.[10]

 

Ellen:

Ifølge bygdeboken for Hedrum døde hun på Ragnildrød i Hedrum i 1753, 65 år gammel. Hun fikk barn i 1748 så hun må ha vært noe yngre da hun døde. Stipulerer henne ned 10 år.

 

 

(2) Han giftet seg med Berte Andersdatter, f. ca 1719,[11] d. 1779 på Plankelia u/Ragnhildrød,[12],[13] gravlagt 28.02.1779 i Hedrum.[14]

 

Berte:

Hun var 60 år da hun ble gravlagt.

 

 

 

I.    Ole Olsen, (sønn av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter) f. 1725 på Kvisla i Siljan, døpt 08.04.1725 i Kvelde.[15][1] d. 1763 på Oksum i Eidanger, gravlagt 19.05.1763 på Eidanger kirkegård.

      

       blef deris barn døbt ved Quælle, Olle Laersen Quisselen og Ellen Willumsdatters ægte barn - Olle

       Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Øxenholt, Berthe Laersdatter Ouisselen, mandfaddere: Søfren Andersen Huusthuft, Olle Willumsen Ragnillerød

      

 

       Gift 26.06.1751 i Eidanger kirke,[16] med Margrethe Jonsdatter, f. ca 1724 på Moholt i Siljan,[17] (datter av Jon Pedersen og Marthe Sørensdatter), d. 1803 på Solli i Eidanger,[18] gravlagt 20.02.1803 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Se Oksum i Eidanger

 

 

      

II.   Nils Olsen, (sønn av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter) f. 1727 på Kvisla i Siljan,[20] døpt 03.06.1727 i Siljan kirke.[21]

      

       Olle Laersen Quisselen og Ellen Willumsdatter - Niels

       Faddere: baaren af Martha Søfrensdatter Moeholt, Berthe Laersdatter Quisselen, mandfaddere: Jacob Nielsen Dallen, Peder Michelsen Quisselen, Thollef Michelsen Qvisselen.

      

       Han døde tidlig.

 

 

 

III. Nils Olsen, (sønn av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter) f. 1730 på Kvisla i Siljan,[22] døpt 29.01.1730 i Siljan kirke.[23]

      

       Olle Laersen Qviselen og Ellj Willumsdatter - Niels

       Faddere: baaren af Kirsten Tostensdatter Ragnillerøe, Marj Willumsdatter Ragnillerøe, mandfaddere: Olle Olsen Guurholt, Peder Michelsen Qvisselen, Povel Olsen Kiste.

 

 

 

IV. Mons Olsen, (sønn av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter) f. 1732 på Kvisla i Siljan,[24] døpt 31.08.1732 i Siljan kirke,[25] konfirmert 29.04.1753 i Eidanger kirke,[26] d. 1781 på Oksum i Eidanger, gravlagt 02.09.1781 på Eidanger kirkegård.[27]

      

       Olle Laersen Qvisselen og Marj (Hun het trolig Ellen. JO) Villumsdatters ægte barn ved nafn Mons.

       Faddere: baaren af Kirstj Tostensdatter, Børthe Laersdatter, mandfaddere: Laers Olsen Søndre Lunde, Ingebredt Michelsen.

      

       Han ble trolig konfirmert i Eidanger i 1753 bosatt på Nordre Lunde i Eidanger som "Mons Olsen Lunde Nordre 22 aar".

      

 

       Gift 1760,[28] med Maren Hansdatter, f. omkring 1730,[29] (datter av Hans Hansen og Marthe Hansdatter).

      

       Se Oksum i Eidanger

 

      

 

V.   Anna Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter) f. 1735 på Kvisla i Siljan,[30] døpt 31.05.1735 i Siljan kirke.[31]

      

       Olle Larsen Qviselen og Ellen Villumsdatter - Anna

       Faddere: baaren af Birthe Larsdatter Qviselen, Birthe Larsdatter ved Verchet, mandfaddere: Gunder Næhset, Tollef Michelsen Qviselen.

      

 

 

VI. Maria Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter) f. 1736 på Ragnildrød i Hedrum,[32] døpt 22.04.1736 i Eidanger kirke.[33]

      

       Ole Ragnildrøes ægte datter fra Qvelde Sougn Nomine Maria. 

       Faddere: baaren af Ole Ochlungens kone, Elen Erichsdatter Biønerød, mandfaddere: Halvor Olsen Nordal, Erich Biønerød.

 

 

 

VII. Torsten Olsen, (sønn av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter) f. 1738 på Ragnildrød i Hedrum,[34] døpt 26.12.1738 i Eidanger kirke.[35]

      

       Ole Ragnildrøe og Elen Villumsdatters ægte søn N. Torsten

       Faddere: baaren af Kirsten Torstensdatter Ragnildrøe, Kirsten Villumsdatter ibid, mandfaddere: Ole Holte, Christen Larsen S. Lunde.

 

 

 

VIII. Hans Jacob Olsen, (sønn av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter) f. ca 1739,[36],[37] konfirmert 03.10.1756 i Eidanger kirke.[38]

      

       Jeg tro dette kan være deres sønn som ble konfirmert bosatt i Porsgrund i Eidanger i 1756 som "Hans Jacob Qvislen fra Porsgr. 16 aar".

      

       Det kan være en sønn som ble døpt i Hedrum?

 

 

 

IX. Marthe Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter) f. 1740 på Ragnildrød i Hedrum,[39] d. 1784 på Roppestad i Hedrum,[40] gravlagt 19.12.1784 i Hedrum.[41]

      

       Hun er ikke døpt i Eidanger/Siljan. Hun er nok født på Ragnhildrød og døpt i Kvelle/Hedrum.

      

       Trol. 21/12-1764 i Siljen. Copul. 7/1-1765.

       Anders Laersøn Kiær i Gierpen Sougn med Pigen Marthe Olsdatter Qvislen.

       Caut: Johannes Pedersøn og Laers Olsøn Muustved i Gierpen Saugn

      

       Gravlegges som "Martha Ols Dtr. Roppestad 48 aar gml".

      

 

       Gift 07.01.1765 i Siljan kirke,[42] med Anders Larsen, f. 1731 på Grini i Gjerpen,[43] (sønn av Lars Andersen og Signe Manassedatter), gravlagt 1731 i Gjerpen kirke,[44] d. 1799 på Roppestad i Hedrum,[45] gravlagt 23.06.1799 i Hedrum.[46]

      

       Anders:

       Lars Grinis Anders. -Test: Ingebret Bratsberg, Simon Grinj, Rasmus Rising, Ole (J?)anssøns qde. Ellen Zachariasdatter.

      

       I 1762 bodde han på Grini i Gjerpen. På slutten av 1700 tallet har han flyttet til Hedrum.

      

       Han var bruker på Roppestad 1776-1787. fikk bygsel mot å overta Halvor Anundsens gjeld og hans opphold.

      

       Han var 74 år gammel da han døde i 1799.

      

       To av hans sønner bodde i Hedrum på Roppestad i 1801.

 

 

       Barn:

 

       A.   Ole Andersen, f. 1765 i Gjerpen,[47] d. 1824 i Hedrum.[48]

            

             Han bodde på Rappestad i 1801 med sin 2. kone Berte Pedersdatter. Der bodde også hans bror Manas og hans stemor Karen Sørensdatter.

            

 

             (1) Gift 21.11.1785 i Hedrum,[49] med Margrethe Sørensdatter, f. 1762 på Bjønnes i Hedrum,[50] (datter av Søren Andersen og Gunhild Larsdatter), døpt 28.02.1762 i Hedrum kirke.[51]

            

             Margrethe:

             Faddere: Kirsten Larsd. Næs, Maren Biønnes, Hans ibid, Christen Næs, Hans Aftedal.

 

            

             (2) Gift 30.09.1787 i Hedrum,[52] med Berthe Pedersdatter, f. 1766 på Øksenholt i Hedrum,[53] (datter av Peder Torsen og Anne Andersdatter), døpt 09.11.1766 i Kvelde kirke,[54] d. 1801 i Roppestad i Hedrum,[55] gravlagt 13.10.1801 i Hedrum.[56]

            

             Berthe:

             Hennes faddere: Kirsten Ouden, Margrete Bonnegolt, Søren Westbye, Ambiørn ibid:, Guldbrand Olsen Øxenholt.

            

 

             (3) Gift 21.08.1802 i Hedrum,[57] med Dorothea Sivertsdatter, f. 1778,[58] (datter av Sivert Hansen og Inger Henriksdatter).

            

             Dorothea:

             Hun kom fra Hellenes i Hedrum.

 

 

 

       B.   Lars Andersen, f. 1768 i Gjerpen.[59]

 

 

       C.   Kirsten Andersdatter, f. 1770 i Gjerpen,[60] d. 1772 i Gjerpen.[61]

 

 

       D.   Manasse Andersen, f. 1772 i Gjerpen.[62]

            

             Han bor i 1801 på Rappestad i Hedrum hos sin bror Ole og hans familie.

 

 

       E.   Berthe Kirstine Andersdatter, f. 1775 i Gjerpen.[63]

            

             Det er mulig hun som tjener på Westby i Hedrum i 1801, 23 år gammel hos Nils Pedersen og Inger Isaksdatter.

 

 

       F.   Ellen Marie Andersdatter, f. 1777 på Roppestad i Hedrum,[64] døpt 26.10.1777 i Hedrum.[65]

            

             Faddere: Else Løvaas, Karen Sørensd: Berug, Aasmund Tangen, Anders Løvigen, Even Biønness.

 

 

      

X.   Villum Olsen, (sønn av Ole Larsen og Ellen Villumsdatter) f. 1748 i Kvelle,[66] døpt 03.03.1748 i Siljan kirke.[67]

      

       Ole Larsen Plancheliens og Elen Willumsdatters ægte søn fra Qvæld Sougn, efter som Forældrene iche kunde oppebie den tid til der blev prædiken i Qvælde kirke barnet blev kaldet Villum

       Faddere: baaren af Iver Sæterets kone i Eidanger Maren Michelsdatter, Birthe Nielsdatter Bache i Qveld Sougn, mandfaddere: Michel Sæteret i Eidanger, Torger Iversen Bache i Qveld Sougn.

 

 

 

XI. Lars Olsen, (sønn av Ole Larsen og Berte Andersdatter) f. 1756 på Plankelia u/Ragnhildrød,[68] døpt 17.10.1756 i Hvarnes kirke i Hedrum,[69] døpt 1757 på Plankelia u/Ragnhildrød.[70]

      

       Faddere: Pernille Ragnildrød, Anne Biønnes, Ole Hustoft?, Ole Bache, Arne Ragnildrød.

      

       Trolig død i 1757 ifølge bygdeboken.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 168.

[3]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 880.

[4]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 168.

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 30.

[6]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 875.

[7]  Alder ved død.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 875.

[10]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[11]  Alder ved død.

[12]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 152.

[13]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 880.

[14]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 152.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

 

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Skifte etter faren.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[21]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 30.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[23]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 30.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[29]  Stipulert, Stipulert.

[30]  Stipulert, Stipulert.

[31]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 30.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 26.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 33.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 33.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 49.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 49.

[37]  Alder ved konfirmasjonen.

[38]  Stipulert, Stipulert.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[40]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 30.

[41]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[42]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[43]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[44]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[45]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[46]  Kirkebok for Hedrum Klokkerbok nr. I 1 (1787-1802), skannet av digitalarkivet, side 141.

[47]  Kirkebok for Hedrum Klokkerbok nr. I 1 (1787-1802), skannet av digitalarkivet, side 141.

[48]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[49]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[50]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[51]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[52]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[53]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[54]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[55]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[56]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[57]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 295.

[58]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[59]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[60]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[61]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[62]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[63]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[64]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[65]  Hedrum, døpte 1751-1777, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[66]  Hedrum, døpte 1751-1777, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 129.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 129.

[69]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 880.

[70]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 168.