| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KÅSA |


 

 

 

 

Jens Solvesen f. ca 1645 sin familie

 

 

Jens Solvesen, f. ca 1645,[1] d. 1729 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger,[2] gravlagt 16.12.1729 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han er nevnt i Sjølegden i 1706 på "Rødningen Huusmandz Platz under Edanger Præstegaard" som "Jens Solversen Huusmand 50 aar gifft, haver ingen Sønner".

 

Han var, som vi ser, gift i 1706. Han bodde da på Rønningen under Prestegården. Man regner med at Rønningen under Prestegården ble ryddet sent på 1700 tallet. Det kan være at denne plassen Rønningen som ble nevnt i 1706 var et annet navn på Kåsa?

 

Han giftet seg på nytt i 1719.

 

Trol. 30/4-1719 i Eidanger. Copul. 25/6-1719.

Jens Solfvessøn Kaassen med Anne Olsd.

Caut: Michel Laerssøn Sætteret og Niels Hanssøn Lunde.

 

Jeg finner familien på husmannsplassen Kåsa u/Prestegården i Eidanger i 1725:

Kaasen

Bruges af Jens Solvessøn gl. 80 aar, gift med Anne Olsdatter gl. 53 aar, har en Søn Thor Jensøn gl. 4 ½ aar og en datter Karen Jensdatter gl. 3 ½ aar, ingen Huusfolch eller tienistefolch. Paa pladsen kand fødes 1 Koe, 4 Sover.

 

Han gravlegges som "Jens Salfvesøn Kaasens, i dend fattiges jord og ingen klocher 87 aar".

 

 

(1) Gift[4] med Jens Solvesens 1. hustru, f. omkring 1650,[5] d. før 1719.[6]

 

 

(2) Gift 25.06.1719 i Eidanger kirke,[7] med Anne Olsdatter, f. ca 1672,[8] d. 1742 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger,[9] gravlagt 12.08.1742 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Anne:

Villum Olsen Ragnhildrød var fadder til begge hennes barn. Trolig en bror.

 

Hun gifter seg 2. gang i 1731 med Jørgen Gundersen på Rønningen u/Langangen.

 

Gravlegges som "Anne Olsdatter Kaasen 60 aar".

 

 

 

I.    Karen Jensdatter, (datter av Jens Solvesen og Anne Olsdatter) f. 1720 på Kåsene u/Prestegården i Eidanger, døpt 10.03.1720 i Eidanger kirke,[11] d. 1787 Brevik, gravlagt 19.11.1787 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Jens Solfvesen Kaassene (u/Prestegården JO) og Anne Olsdatter - Karen

       Faddere: baaren av Inger Gundersdatter Lunde, Maren Amundsdatter Buer, Willium Olsen Ragnillerøe, Olle Olsen Kaassene, Laers Amundsen Buer.

      

       Hun brukte sin bror Thor Jensen som fadder.

      

       Gravlagt som "Kari Jensd. - Gunder Gundersons kone 60 aar".

 

      

       Gift 27.06.1754 i Eidanger kirke,[13] med Gunder Gundersen, f. ca 1729,[14] konfirmert 29.04.1753 i Eidanger kirke,[15] d. 1801 i Brevik, gravlagt 24.11.1801 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Gunder:

       Han ble konfirmert i Eidanger i 1753 som "Gunder Gundersen Aasegr. 24 aar". Jeg er usikker på hva dette stedsnavnet betyr, men det var vel noe med Ås.

      

       Han giftet seg i 1754.

      

       Trol. 9/3-1754 i Eid. Copul. 27/6-1754.

       Soldat, Gunder Gundersen med Pigen Karen Jensd.

       Caut: Jacob Grave og Tengel Aas.

       Havde sæddel fra Oberste Deichman.

      

       Det blir nevnt en fadder, Gunder Gundersen, for Peder Gundersen i Brevik rundt 1764. Vi finner også en Peder (Per) Gundersom som fadder for Gunder sitt barn i 1762. Dette kan da ha vært en bror.

 

       En Gunder Andersen (Buvigen) og Dorthe Pedersdatter døpte en sønn Gunder i Bamble i 1727 og 1728. De fikk trolig også en sønn Peder i Bamble i 1721. Dette  kan være foreldrene til Gunder og Peder. (Se mer under Halvor Andersen (Buvigen) på Skavråker.

Denne Halvor Andersen tror jeg er bror til denne Gunder Andersen (Buvigen).

      

       Brevik 1762:

       Nr 129

       Mand og hustru: Gunder Gundersen og kone

       Huusfolk: Thor Jensen og kone

       De uformuende: Gunder Hitteren og kone, gamle fattige folk

      

       Han giftet seg 2. gang i 1790 med Kirsti Gjertsdatter f. ca 1737. Hun var datter av Gjert Olsen på Nordre Ås.

 

       Brevik: trolovet 17.12.1790, viet 08.07.1791     

       Enkemand Gunder Gundersen og enken Kisti Giertsdatter

       Caut.: Tor Jensen, Isac Larsen.

      

       Bosatt hos sin stesønn Ole Jonsen i Brevik i 1801 "Gunder Gundersen, Mandens stedfader, 83 aar, Enkemand efter 1te ægtesk.".

 

       Gravlagt som "Gunder Gundersen 72 aar".

 

       Se Brevik 1762

            

 

      

II.   Tor Jensen, (sønn av Jens Solvesen og Anne Olsdatter) f. 1723 på Kåsene u/Prestegården i Eidanger,[17] døpt 22.08.1723 i Eidanger kirke,[18] d. 1797 i Brevik, gravlagt 15.12.1797 på Brevik kirkegård.[19]

      

       Jens Solfvsen Kaasen og Anna Olsdatter - Thor

       Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Martha Gunnersdatter, mandfaddere: Willum Olsen Ragnillerøe, Olle Søfrensen Lunde.

      

       Han giftet seg i Brevik i 1762. Troloveren og fadderen Gunder Gundersen var nok hans søsters ektemann. Tor er også fadder for sin søsters barn.

 

       Brevik: trolovet 23.08.1762, viet 10.12.1762

       Ungkarl (Matros) Thor Jensen og enken Karen Olsdatter

       Caut.: Tarjer Tellufsen, Gunder Gundersen.

 

       Brevik 1762:

       Nr 129

       Mand og hustru: Gunder Gundersen og kone

       Huusfolk: Thor Jensen og kone

       De uformuende: Gunder Hitteren og kone, gamle fattige folk

 

       Han giftet seg 2. gang i 1776.

      

       Brevik: trolovet 04.06.1776, viet 02.01.1777     

       Enkemand Tor Jensen og enken Mari Christensdatter

       Caut.: Hans Jørgen Tofte, Lars Kittilsen.

      

       Gravlagt som "Thor Jenson 76 aar".

 

      

       (1) Gift 10.12.1762 i Brevik kirke,[20] med Karen Olsdatter, f. 1727 på Lunde ejet i Eidanger,[21] (datter av Ole Sørensen og Malene Nilsdatter), døpt 19.03.1727 i Eidanger kirke,[22] d. 1775 i Brevik, gravlagt 28.06.1775 på Brevik kirkegård.[23]

      

       Karen:

       Olle Søfrensen Møller Lunde Eje og Magdallene Nielsdatter - Karen

       Faddere: baaren af Rebecha Pettersdatter Vaateklef, Martha Tollefsdatter Lunde eje, Gunnille Laersdatter Grønsholt, Olle Søfrensen Lunde, Errich Olsen Lunde, Søfren Rejersen Flaachstad.

      

       Hun var enke etter Jon Andersen Valler. Se under Karen sin far Ole Sørensen Nordre Lunde.

      

       Gravlagt som "Karie Olsdatter, Tor Jensons kone 52 aar".

      

       Det er nok henne det er skifte etter i Brevik i 1775.

      

       1775 28/11 - Protokoll 9 fol 411  

       Karen Olsdtr. +        g.1 Jon Andersen +

       Brevik                           g.2 Thor Jensen

                   Barn:

                   1.  Ole Jonsen, 21 år

                   Ingen barn i 2. ekteskap

       Brt. 33 - 1 - 15

       Boets utg. 76 - 1 - 8

       Gjælden overstiger formuen med 43 - 3 - 17.

 

      

       (2) Gift 02.01.1777 i Brevik kirke,[24] med Mari Christensdatter, f. ca 1741,[25] d. 1801 i Brevik, gravlagt 27.09.1801 på Brevik kirkegård.[26]

      

       Mari:

       Hun var enke da hun giftet seg med Tor Jensen i 1776. Forloveren Hans Jørgen Tofte er snekker Hans Jørgen Christensen Tofte som giftet seg i Brevik i 1777. En bror?

      

       Gravlagt som "Thor Jensens enke Mari 60 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

      

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Alder ved konfirmasjonen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[25]  Alder ved død.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[29]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[30]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35i.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35i.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[36]  Alder ved død.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[38]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[39]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[40]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[41]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[42]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[43]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.