| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA I

 


 

 

 

Børte Torsdatter f. ca 1658 sin familie. Hun var nok gift 1. gang med Rasmus f. omkring 1650 og giftet seg 2. gang med Lars Olsen f. ca 1653.

 

 

 

Børte Torsdatter, født ca 1658,[1] død 1743 på Kvisla i Siljan,1 gravlagt 17.02.1743 på Siljan kirkegård.[2]

 

Børte overtok bygselen på Kvisla etter en Rasmus i 1699. Hun nevnes der også i 1700. Hun var nok da enken etter Rasmus. Lars Olsen etterfulgte denne Børte og har trolig giftet seg med enken etter Rasmus.

 

Hun døde på Kvisla i 1743.

 

Hun gravlegges som "Lars Qvislens kone Berte Thorsdatter 85 aar".

 

 

(1) Hun kan ha vært gift med Rasmus NN, født omkring 1650,1,[3] død ca 1698 på Kiste i Siljan.3

 

Rasmus:

Han nevnes som bruker på Kvisla i 1698.

 

 

(2) Gift1 med Lars Olsen, født ca 1653,1,[4] død 1743 på Kvisla i Siljan,1 gravlagt 27.12.1743 på Siljan kirkegård.2

 

Lars:

Fra 1701 til og med 1705 var Lars Olsen bruker på Kvisla sammen med Peder og Ole. I 1707 var det to brukere, Peder og Lars. Peder brukte 1 1/2 hud og Lars som brukte 1 1/2 hud.

 

I 1711 nevnes det to oppsittere på Kvisla. Den ene var Lars Olsen med kvinne, 2 barn og ei tjenestepike. Den andre var Michel Ingebretsen med kvinne, 2 barn, hans mor og hans søster. I hovedlisten for 1711 nevnes også, foruten de nevnte, ei Marte Hansdatter.

 

I 1723 var det fortsatt Lars og Michel som brukte gården.

 

Lars og kona døde begge i 1743. Dette var et uhyggelig hungersnødsår.

 

Han gravlegges som "Gamle Lars Qvislen 90 aar".

 

 

 

? I.  Michel Larsen, (sønn av Lars Olsen og Børte Torsdatter) født ca 1675,4 død 1748 på Nordalseter i Eidanger,[5] gravlagt 11.04.1748 på Eidanger kirkegård.[6]

      

       Det kan se ut som om Mikkel er en bror av Ole Larsen Ragnhildrød, men det noe stor aldersforskjell?

 

      

       Han giftet seg med5 Marie Sørensdatter, født ca 1668,4 død 1746 på Nordalseter i Eidanger,5 gravlagt 12.03.1746 på Eidanger kirkegård.6

      

       Se Nordaleseter

 

 

      

II.   Ole Larsen, (sønn av Lars Olsen og Børte Torsdatter) født omkring 1700,3 død 1781 på Plankelia u/Ragnhildrød i Hedrum,[7],[8] gravlagt 12.08.1781 i Hvarnes kirke i Hedrum.7

      

       Han fortsatte bygselen på en del av Kvisla i Siljan etter Lars Olsen Kvisla. Dette var trolig hans far. Ole var der frem til 1735.

      

       De døper barn bosatt på Ragnhildrød fra 1736.

 

      

       (1) Gift1 med Ellen Villumsdatter, født ca 1705,[9],4,3 (datter av Villum Olsen og Sibille Hansdatter), død 1753 på Ragnildrød i Hedrum,9 gravlagt 04.03.1753 i Hedrum.[10]

      

            

       (2) Han giftet seg med Berte Andersdatter, født ca 1719,4 død 1779 på Plankelia u/Ragnhildrød,[11],8 gravlagt 28.02.1779 i Hedrum.11

      

       Se Ragnildrød i Hedrum

 

           

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 30.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Alder ved død.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[7]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 168.

[8]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 880.

[9]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 875.

[10]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[11]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 152.