| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOLTET |


 

 

 

 

Ole Andersen f. ca 1712 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Villumsdatter d. ca 1712 og 2. gang med Sara Skajesdatter f. 1708)

 

 

 

Ole Andersen, f. ca 1712,[1],[2] d. 1756 på Holtet i Eidanger,[3] gravlagt 30.03.1756 på Eidanger kirkegård.[4]

 

Ole oppføres som bruker på Holte i matrikulen av 1747. Ole fikk flere barn i sitt andre ekteskap med Sara, men bare sønnen Søren skal ha vokst opp.

 

Han giftet seg trolig 1. gang i Hedrum. Der er det ikke bevart kirkebøker der så tidlig.

 

Han giftet seg 2. gang i 1735. 

 

Trol. 20/10-1744 i Eid. Copul. 14/1-1745.

Enkemand Ole Holtet og pigen Sara Schajesd.

Officer Seddel fra Lieutnant Schilling.

Caut: Lars Olsøn Syndre Lunde og Hans Nielsøn Nordre Lunde.

 

Han gravlegges som "Ole Andersen Holte 44 aar 6 maaneder".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 349b         

14.7.1744    Holtet i Eidanger

       Maren Wilhelmsdtr. død, e.m. Ole Andersen.

       Barn:

1.    Jacob Olsen 10 år.

2.    Christopher Olsen 5 år.

3.    Anne Olsdtr. 7 år.

4.    Maren Olsdtr. ½ år.

Brutto 20-3-10.

Gjeld: 44-1-22.

 

 

(1) Han giftet seg med[5] Maren Villumsdatter, f. ca 1712,[6] (datter av Villum Olsen og Sibille Hansdatter), d. 1744 på Holtet i Eidanger,[7] gravlagt 05.05.1744 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Maren:

Hun kom fra Ragnhildrød i Hedrum. Hennes mors navn finner jeg ved det som nok er vielsen til hennes foreldre i Gjerpen i 1694.

 

Cop. i Gjerpen 30/9-1694

Willem Olssen fra Slemdal og Sibille Hansd. Holm.

 

Maren bruker Anne Villumsdatter Tråholt som fadder. De var hennes søster.

 

Gravlagt som "Ole Holtes kone Maren Villumsdatter 32 aar".

 

Skifteprotokoll nr. 4, Fol. 349b

14.7.1744    Holtet i Eidanger

       Maren Willumsdtr. død, e.m. Ole Andersen.

       Barn:

       1. Jacob Olsen 10 år.

       2. Christopher Olsen 5 år.

       3. Anne Olsdtr. 7 år.

       4. Maren Olsdtr. ½ år.

Brutto 20-3-10.

Gjeld: 44-1-22.

 

Av dyr ble registrert 1 tolv år gammel hest og 2 kuer.

 

 

(2) Gift 14.01.1745 i Eidanger kirke,[9] med Sara Skajesdatter, f. 1708 på Grava i Eidanger,[10],[11] (datter av Skaje Rasmusen og Lisbeth Gjestsdatter), døpt 09.09.1708 i Brevik kirke,[12] d. 1789 på Holtet i Eidanger,[13] gravlagt 27.12.1789 på Eidanger kirkegård.[14]

 

Sara:

døpt Skaje Grava og hans hustrue Lisbeth Gestdatters pigebarn N. Sara

baaren af Kirsten Lars Tostenssens, Else Christensdatter, Margrete Ochisdatter, mandfaddere: Arna Hansen, Anund Wetlesen

 

Hun er nevnt hos Lars Pedersen på Grava i 1725 og står det som "Tienistepige Sara Skejesdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn".

 

Hun er nevnt som fadder til Ingeborg Schajesdatters sitt barn Sara i 1733 og er trolig en søster av Ingeborg. Sara står da som bosatt på Klep i Eidanger.

 

Holte 1762:

uformuende Ole Holtes Enke, gammel og fattig,

 

Gravlagt i 1789 som "Sara Skajesd. Holte 80 aar".

 

Schilbred nevner at hun også kaltes Lisbeth, men det må være en forveksling med at hun trolig hadde en søster som het Lisbeth. En finner Sara som fadder til Lisbeth Schajesdatter sin datter Lisbeth i 1743.

 

 

I.    Jacob Olsen, (sønn av Ole Andersen og Maren Villumsdatter) f. 1734,[15] konfirmert 29.04.1753 i Eidanger,[16] d. 1801 i Brevik, gravlagt 22.04.1801 på Brevik kirkegård.[17]

      

       Finner ikke dåpen i Eidanger. Han er muligens født og døpt i Hedrum/Ragnhildrød?

      

       Han var 10 år under skifte etter moren i 1744.

      

       Han ble konfirmert i Eidanger i 1753 som "Jacob Olsen Holte 18 aar".

 

       De døper at barn på Holtet i 1764 før de flytter til Oksum og siden til Brevik.

 

      

       Gift 1763,[18] med Inger Hansdatter, f. 1735 på Sortedal i Bamble,[19] (datter av Hans Hansen og Marthe Hansdatter), konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[20] d. 1801 i Brevik, gravlagt 11.05.1801 på Brevik kirkegård.[21]

      

       Inger:

       Hun konfirmeres i Eidanger 18. april 1751 som "Inger Hansdatter Oxum".

      

       Se Oksum

 

 

II.   Anne Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Maren Villumsdatter) f. 1736 på Holtet i Eidanger,[22],[23] døpt 12.09.1736 i Eidanger kirke.[24]

      

       Ole Holtes ægte datter Nom. Anne

       Faddere: baaren af Lars Lundes kone, Anne Andersdatter, mandfaddere: Erich Lunde, Anund Traaholt.

      

       Hun var 7 år under skifte etter moren i 1744. Hun er ikke nevnt i skifte etter halvbroren, Søren Olsen som det skiftes etter på Søndre Lunde i 1772.

 

 

III. Anne Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Maren Villumsdatter) f. 1738 på Holtet i Eidanger,[25] døpt 12.01.1738 i Eidanger kirke,[26] d. 1747 på Holtet i Eidanger,[27] gravlagt 24.09.1747 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Ole Holte og Maren Villumsdatter - Anne

       Faddere: baaren af Lars Syndre Lundes kone Inger Gundersdatter, Margrete Nielsdatter Lunde, mandfaddere: Jørgen Siljen, Anund Knudsen Traaholt.

      

       Hun gravlegges som "Ole Holtes ældste datter Anne 10 aar".

 

 

IV. Christopher Olsen, (sønn av Ole Andersen og Maren Villumsdatter) f. 1740 på Holtet i Eidanger,[29] døpt 29.05.1740 i Eidanger kirke.[30]

      

       Ole Holte og Maren Villumsdatter - Christopher

       Faddere: baaren af Povel Traaholtes kone Anne Villumsdatter, Maren Jonsdatter, mandfaddere: Knud Traaholt, Hans Hansen ibid.

      

       Han var 5 år under skifte etter moren i 1744. Hun er nevnt i skifte etter halvbroren, Søren Olsen som det skiftes etter på Søndre Lunde i 1772. Han er der nevnt som 34 år og bosatt på Holte.

 

 

V.   Maren Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Maren Villumsdatter) f. 1743 på Holtet i Eidanger,[31] døpt 21.07.1743 i Eidanger kirke,[32] d. 1747 på Holtet i Eidanger,[33] gravlagt 29.09.1747 på Eidanger kirkegård.[34]

      

       Ole Holte og Maren Villumsdatter - Maren

       Faddere: baaren af Niels Siljens kone Karen Larsdatter, Anne Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Knud Traaholt, og Christen Larsen S. Lunde.

      

       Hun var 1/2 år under skifte etter moren i 1744.

      

       Hun gravlegges som "Ole Holtes liden datter Maren 4 aar".

 

 

VI. Maren Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Sara Skajesdatter) f. 1745 på Holtet i Eidanger,[35] døpt 26.09.1745 i Eidanger kirke,[36] d. 1745 på Holtet i Eidanger,[37] gravlagt 05.12.1745 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Ole Holtet og Lisbeth Schajesdatters datter Maren. (Ole Holtet var nok gift med søsteren Sara Schajesdatter. Dette er nok en feilskriving av presten.JO)                                                         

       Faddere: baaren af Erich S. Lundes kone Kari Nielsdatter, Dorthe Schajesdatter, mandfaddere: Halvor Nordal, Christen Larsen S. Lunde.

      

       Hun gravlegges som "Ole Holtes og Lisbet Schajesdatters ægte datter Maren 9 uger". Samme feilen her.

 

 

VII. Søren Olsen, (sønn av Ole Andersen og Sara Skajesdatter) f. 1747 på Holtet i Eidanger,[39] døpt 03.04.1747 i Eidanger kirke,[40] konfirmert 20.04.1766 i Eidanger kirke,[41] d. 1772 på Holtet i Eidanger,[42] gravlagt 12.04.1772 på Eidanger kirkegård.[43]

      

       Ole Holte og Sara Schajesdatters søn Søfren                             

       Faddere: baaren af Niels Siljens kone Kari Larsdatter, Sidsel Isachsdatter Nordal, mandfaddere: Lars Syndre Lunde, Erich Syndre Lunde, Anders Jacobsen Holtet.

      

       Konfirmeres bosatt på Oksum i 1766 som "Søren Olsen paa Oxum 19".

 

       Gravlagt som "Søren Olson Holte 25 aar".

      

       Det er skifte etter han på Søndre Lunde i 1772. Han døde der som ungkar.

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7, side 69b    

       27.6.1772             Lunde søndre i Eidanger

             Ungekarl Søren Olsen død.

             Moderen: Sara Schejesdtr.

             Halvsøskende:

                       - Jacob Olsen Holt, Sergeant, 37 år.

                       - Christopher Olsen Holt, 34 år.

                       Helsøsteren:

                        - Maren Olsdtr. 19 år.

       Formynder: Anders Jacobsen Nordahl.

       Som laugverge for den avdødes moder ble indsat Hans Holte.

       Brutto 64-0-16.

       Netto 57-3-8.

 

 

VIII. Anders Olsen, (sønn av Ole Andersen og Sara Skajesdatter) f. 1750 i Holtet i Eidanger,[44] døpt 20.09.1750 i Eidanger kirke,[45] d. 1750 i Holtet i Eidanger,[46] gravlagt 08.11.1750 på Eidanger kirkegård.[47]

      

       Ole Holtet og Sara Schajesdatters søn Anders                                       

       Faddere: baaren af Niels Siljens kone Karen Larsdatter, Birthe Iversdatter, mandfaddere: Erich Lunde, Anders Nordal, Christen Larsen S. Lunde.

      

       Gravlagt som "Ole Holtes liden søn Anders 7 uger".

 

 

IX. Maren Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Sara Skajesdatter) f. 1752 på Holtet i Eidanger,[48],[49] døpt 03.12.1752 i Eidanger kirke,[50] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke.[51]

      

       Ole Holtes barn navnl. Mari                                                        

       Faddere: baaren af Anders Nordals kone, Kari Torgiersdatter, mandfaddere: Erik S. Lunde, Niels Kaasen, Hans Bentsen.

      

       Trolig konfirmert bosatt på nabogården Flogstad i 1770 som "Mari Olsdatter p. Flochstad 18".

      

       Hun er nevnt som 19 år og helsøster under skifte etter Søren Olsen på Søndre Lunde i 1772.

 

       Fadderen for deres første barn, Ingebor Hansdatter Holte, er nok Inger Hansdatter som er gift med hennes halvbror Jacob og som er bosatt på Holte. Fadderen de brukte i 1787 "Sergiant Holt " var hennes halvbror Jacob som var sersjant.

      

      

       Hun giftet seg med25 Hans Olsen , født ca 1755 på Halvarp i Eidanger,[i] (sønn av Ole Larsen og Sissel Isaksdatter), konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,20 død 1803 på Myrgård u/Halvarp i Eidanger,[ii] gravlagt 06.02.1803 på Eidanger kirkegård.[iii]


       Se Myrgård u/Halvarp

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[2]  Alder ved død.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[6]  Alder ved død.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[11]  Alder ved død.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[18]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 80.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 34.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 34.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 42.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 42.

[27]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[28]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 60.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 83.

[33]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[34]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 111.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 111.

[37]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[38]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 123.

[41]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 149.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 149.

[46]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[47]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[48]  Skifte etter helbroren Søren Olsen på Søndre Lunde i 1772.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[51]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.