| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJENDALEN |


 

 

 

Ole Jonsen f. ca 1741 og Åste Pedersdatter f. 1764 sin familie

 

 

Ole Jonsen, f. ca 1741,[1],[2] d. 1809 på Småmyrene u/Kjendalen i Eidanger,[3] gravlagt 14.04.1809 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Jon Sørensen Ødegården.

 

Han giftet seg i 1789.

 

Trol. 11/6-1789 i Eid. Copul. 27/8-1789.

Uk. Ole Jons. Kiøndal og P. Aaste Pedersd. Grønsholt.

Caut: Isac Qwæstad og Ole Steners. Kiøndal.

 

Han bygde trolig husene på Småmyrene under Kjendalen og bodde der. Hans søster Marte Jonsdatter fødte et uekte barn bosatt på Kjendalen i 1792. Hun døde der i 1795.

 

I 1801-tellingen er familien oppført på plass under Kjendalen:

Ole           Jonsen              Mand           60  1ste ægteskab  Husmand med jord

Aaste        Pedersdtr         Kone           38  1ste ægteskab

Søren        Olsen               Deres børn   8

Peder        Olsen               Deres børn   1

Ingebor     Olsdtr             Deres børn  12

Marthe      Olsdtr             Deres børn   4

 

Gravlagt som "Ole Jonsen Kiendahlen, 67 aar". Dette står notert under Siljan. Trolig feilført.

 

 

Gift 27.08.1789 i Eidanger kirke,[5],[6] med Åste Pedersdatter, f. 1764 på Grønsholt i Eidanger,[7],[8] (datter av Peder Hansen og Sidsel Christensdatter), konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,[9] d. 09.05.1841 på Dalen u/Kjendalen i Eidanger, gravlagt 16.05.1841 på Eidanger prestegård.[10]

 

Åste:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 29. januar 1764 finnes blant introduserte kvinner "Peder Grønsholts kone" etter å ha fått et barn.

 

Det var hun som konfirmeres i 1779 som "Aaste Pedersdatter Grønsholt 16". Hun kom fra Grønsholt da hun giftet seg.

 

Hun ble enke på Småmyrene under Kjendalen i 1809. Hun giftet seg igjen som enke med Gunder Kittilsen i 1811.

 

Gravlagt som "huusmandskone Aaste Pedersdatter Dahlen 73 aar".

 

 

 

 

I.    Ingeborg Olsdatter, f. 1789 på Grønsholt i Eidanger,[11] døpt 23.11.1789 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke.[13]

      

       Ole Jonsen Grønholt og k. Aaste Pedersdtr. P. B. Ingebor.

       Faddere: 1. Sara Nilsdtr. Qvæstad 2. Maren Pedersdtr. Traaholt 3. Søren Hansen Slewold 4. Søren Qvæstad 5. Eric Christensen ibid.

      

       Trolig, ut fra navn og alder, at det er hennes som konfirmeres i 1806 som "Ingebor Olsdatter Hærøen 17"?

 

       Ifølge Eidanger bind 2 ble hun gift med en Christen Larsen Dahlen. De døpte barn på Dahlen i 1819. Dette var nok Dalen under Kjendalen, så de bodde nok da hos hennes foreldre.

 

      

       Gift[14] med Christen Larsen, f. omkring 1785.[15]

      

 

       Barn:

 

        A.    Lars Christensen, født 12.11.1819 på Dalen i Eidanger, døpt 21.11.1819 i Eidanger kirke.[i] .

              

               Lars - Foreldre: Christen Larsen Dahlen og Ingeborg Olsdatter, inderster

               Faddere: Mari Gudsfred, Marthe Kiendahlen, Gunder Dahlen, Gudmund Rødningen

 

        

      

II.   Maren Olsdatter, f. 1790 på Småmyrene u/Kjendalen i Eidanger,[16] døpt 02.01.1791 i Eidanger kirke,[17] d. 1796 på Kjendalen i Eidanger,[18] gravlagt 30.10.1796 på Eidanger kirkegård.[19]

      

 

      

III. Maren Olsdatter, f. 1790 på Småmyrene u/Kjendalen i Eidanger,[20],[21] døpt 02.01.1791 i Eidanger kirke,[22] d. 14.04.1871 på Øveråsen i Eidanger,[23],[24] konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke,[25] d. 29.04.1871 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Ole Jonsen Kiøndal og k. Aaste Pedersdtr. P. B. Maren.

       Faddere: 1. Ane Pedersdtr. Solie 2. Ane Stenersdtr. Kiøndal 3. Hans Pedersen Solverød 4. Nils Larsen Wiersdal 5. Ole Jonsen Solie.

      

       Hun kom fra Kjendalen da hun giftet seg. Trodde en tid hun døde i 1796 på Kjendalen, 4 år gammel, men alderen stemte ikke helt.

 

       Det er nok heller hun en finner hos sin mormor Sissel Christensdatter på Grønsholt i 1801 som "Mari Olsdtr., Fosterdatter 9 år". Hun gifter seg bosatt på Kjendalen. En av fadderne var Ingeborg Olsdatter Kjendalen ved parets barnedåp 18. des 1814 av datter Anne Marie. Dette var nok da hennes storesøster.

      

       Det kan være henne som ble konfirmert i 1807 bosatt på Lillegården som "Maren Olsdatter Lillegaarden 17".

 

       Eidanger, 8/1-1815 ægteviet i Eid.:

       Lars Larsen Øveraasen, 35 Møler.

       Maren Olsdr. Kiendalen, 25.

       Forl: Amund Kleverøed(?) og Jakob Gusfred.

 

       Gravlagt som "Maren Olsdatter, enke efter gaardmand Lars Larsen Øveraasen 81 aar".

 

 

       Gift 08.01.1815 i Eidanger kirke,[27] med Lars Larsen, f. 1780 på Siljan i Eidanger,[28] (sønn av Lars Nilsen og Anne Olsdatter), døpt 03.12.1780 i Eidanger kirke,[29] konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke,[30] d. 1859 på Øveråsen i Eidanger.[31]

      

       Lars:

       Lars Nilsen Sillien og k. Anne Olsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Karen Andersdtr. ibid 2. Maria Nilsdtr. ibid 3. Amun Knudsen Flochstad 4. Anders Nilsen Rødningen 5. Jacob Andersen Nordal.

      

       Konfirmert som "Lars Larsen Øveraasen 17".

      

       Han var tjenestekar på Siljan i 1801 "Lars Larsen, Tjenestekarl, 21år".

      

       Han var Møller og gårdbruker. Bosatt på Gudsfred under Nordre Lunde og deretter Øveråsen.

 

       Barn, se under hans foreldre

 

 

      

IV. Søren Olsen, født 1793 på Småmyrene u/Kjendalen i Eidanger,1 døpt 24.03.1793 i Eidanger kirke,[ii] konfirmert 02.09.1810 i Eidanger kirke,[iii] død 1875.1

      

       Ole Jons. Kiøndal og k. Aaste Pedersd. D. B. Søren.

       Faddere: 1) Birte Olsd. Solie 2) Marte Pedersd. Flochstad 3) Peder Anders. Kiøndal 4) Ole Steners. og 5) Gudmun ibid.

      

       Konfirmert som "Søren Olsen Kindalen 18".

      

       Han stod som Søren Olsen Moholt da han ble far til et uekte barn i 1823.

      

       Han bodde på Naphaug da han giftet seg i Siljan i 1823.

      

       Viet 28/4-1823 i Sil.

       Uk. Søren Olsen Nabhoug, 30. Tjenestedreng.

       Pigen Jøran Olsd. Særkland, 26. Gaardmandsdatter.

       Forl: Gunmund Jonsen Rødningen og Gunder Dahlen.

      

       De døpte et barn bosatt på Moholt i 1823.

      

       De ble bosatt på Kjenndalen i Eidanger. Var der husmann på Småmyrene i 1865. Han kom fra denne plassen som hans far strolig bygde opp.

      

       Familen hadde tidligere bodd på Solberg under Langangen.

 

      

       Forhold til Inger Olsdatter, født 1792 på Naphaug i Siljan,[iv] (datter av Ole Larsen og Birthe Fredriksdatter), døpt 22.01.1792 i Siljan kirke,22 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,9 død 25.10.1871 på Tveiten u/Gurholt i Siljan, gravlagt 01.11.1871 på Siljan kirkegård.[v]

      

       Barn se under hennes foreldre

 

 

       Gift 28.04.1823 i Siljan kirke,[32] med[33] Jøran Olsdatter, f. 1795 på Serkland i Siljan,[34] (datter av Ole Pedersen og Taran Hansdatter), døpt 01.11.1795 i Siljan kirke,[35] konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke,[36] d. 1872.[37]

      

       Jøran:

       Ole Pedersen Serkland og k. Tharan Hansdtr., hiemmed. Jøran

       Faddere: 1. Anne Svensdtr. ibid 2. Marte Gullicsdtr. ibid 3. Nils Pedersen Ouestad 4. Halvor Hansen ibid 5. Rasmus Gullicsen Engelstad.

      

       Konfirmert som "Giøran Olsdatter Serkeland 16".

      

       Barn se under hennes foreldre

 

 

 

V.   Marthe Olsdatter, f. 1796 på Småmyrene u/Kjendalen i Eidanger,[38] døpt 18.09.1796 i Eidanger kirke.[39]

      

       Ole Jonsen Kiøndal og k. Aaste Pedersdtr. - Marte

       Faddere: 1. Maren Nilsdtr. Wiersdal 2. Maria Pedersdtr. Lunde S. 3. Peder Andersen Kiøndal 4. Nils Solie 5. Christen Pedersen Grønsholt.

 

      

 

VI. Peder Olsen, f. 1800 på Småmyrene u/Kjendalen i Eidanger,[40] døpt 16.02.1800 i Eidanger kirke,[41] d. 1803 på Kjendalen i Eidanger,[42] gravlagt 22.01.1803 på Eidanger kirkegård.[43]

      

       Ole Jonsen Kjendahlen og Aaste Pedersdatter - Peder

       Faddere: Berte Hansdtr. Sæter, Marte Pedersdtr. Sillien, Lars Iversen Sæter, Christen Pedersen Qvæstad, Niels Sørensen Rottaug? Saugen.

      

       Gravlagt som "Peder Olsen Kiendahlen 3 aar".

 

 

VII. Marie Olsdatter, f. 1803 på Småmyrene u/Kjendalen i Eidanger,[44] døpt 03.07.1803 i Eidanger kirke.[45]

      

       Ole Jonsen Kiendahlen og Aaste Pedersdatter - Marie

       Faddere: Margrethe Knudsdtr. Qvæstad, Anne Margrethe Isachsdtr. Solie, Gudmund Jonsen Kiendalen, Christen Pedersen Grøsnholt, Nils Isachsen Solie.

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[8]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[10]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 274.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[15]  Stipulert, Stipulert.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 262.

[21]  Alder ved død.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 160.

[24]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 293.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[26]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 293.

[27]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 160.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 160.

[32]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[33]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 261.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.[i]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[v]  Øivind Solberg sin database.