| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | SOLVERØD |

 


 

 

 

Nils Olsen f. ca 1669 og Ingeborg Gundersdatter f. ca 1669 sin familie

 

 

 

Nils Olsen, født ca 1669,[1] død 1761 på Solverød i Siljan,[2] gravlagt 31.05.1761 på Siljan kirkegård.[3]

 

I 1712 kjøpte Nils Olsen Solverød en del av Solverød og Tormodsrød fra tre av arvingene etter Mari Nilsdatter Solverød. (Jacob Tellefsen var hennes datter, Tollef Anundsen var gift med hennes datter, Nils Gulliksen var også gift med hennes datter.)

Fra Jacob Tellefsen til Nils Olsen, 2 2/5 skinn i Sølverød og 3 skinn i Tormodsrød, fra Tollef Anundsen til Nils Olsen, 1 1/5 skinn i Solverød og 1 1/2 skinn i Tormodsrød, Nils Gulliksen til Nils Olsen, 1 1/5 sinn i Solverød og 1 1/2 skinn i Tormodsrød. Tilsammen 4 4/5 skinn i Sølverød og 6 skinn i Tormodsrød. Tingl. 13.04.1712

Bamble sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I 1, 1692-1818, s. 3

 

I 1718 nevnes det at det hadde vært skifte etter Ole Torsen. (På denne tiden er det en lakune i skifteprotokollen i Bamble.) Her er det arvingene som selger det jordgodset han satt med ved sin døde til Nils Olsen Solverød som også var en arving.

 

SAKO, Bamble sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I 1, 1692-1818

fol. 7a-7b / nr. 19

Vi underskrevne Ole Anunsen boende i Werne Sogn, Ole Olsen i Qvel Sogn, Helje Johnsen Gunsholdt i Slemdahl, Søren Anundsen i Hedrum Sogn paa egne og samtlige Medarvingers Vegne efter sal. Anders Sørensen(!) Kiste, Peder Larsen i Bøeherred paa min Moder Maren Thorsdatters Vegne, Kittel Olsen i Wallebøe, Jens Jacobsen Sunsaas, Daniel Jensen udi Skien paa egne og Medarvingers Vegne efter sal. Anne Thorsdatter, Paul Joensen Ytterbøe paa egne og Medarvingers Vegne efter sal. Kirsten Thorsdatter kjendes og hermed vitterliggjør, at som vi tillige med Niels Olsen er udi Arv tilfalden efter Ole Thorsen Solverød efter Skiftebrev af 21de Juni 1718 udi Solverød 1 huud 2 2/5 kalveskind med bøxel for 100 rd og udi Tormoesrød 1 huud og 6 kalveskind med bøxel for 45 rd saa have vi igjen solgt og afhændet, som vi udi kraft ...(?) hermed paa egne og Medarvingers Vegne, sælger, skjøder og aldeles afhænder fra os og vores Arvinger, og til vores Svoger velagte mand Niels Olsen og hans Arvinger foreskrevne 1 huud 2 2/5 kalveskind med bøxel udi Solverød og udi Tormoesrød 1 huud 6 skind med bøxel, hvorfore Niels Olsen Solverød haver betalt til os nemlig sal. Anders Thorsens Arvinger paa vores Anpart udi Solverød 40 rd og for vores Part i Tormsrød 10 rd, og til os andre trende Søsters ...(?) og Arvinger, hver for Vores Anpart Søsterlod i Solverød 20 rd og udi Tormoesrød 5 rd, der giør tilsammen 145 rd med Niels Olsens egen Anpart [...] Actum Solverød den 22 Juni Ao 1718.

 

Underskrevet:

Ole Skoklemoe - Ole Olsen Oxenholdt - Helje Jonssen H.S. Gunshold - Søfren Anundsen S.A.S. Birke

Peder Larsen - Kittel Olsen - Jens Jacobsen - Daniel Jensen - Paul Olsen Ytterbøe - m.fl.

(Kristian Hunskaar sin avskrift)

 

Her nevnes tre av søsknene eller halvsøknene til Ole Torsen og deres arvinger.

 

Se mer om arvingene under Ole Torsen sin bror, Anders Torsen Kiste Søndre.

 

Kristian Hunskaar skriver følgende i en kommentar til dette skjøte:

Nils Olsen representerer sannsynligvis en fjerde søstergrein, for hvis vi summerer, ser vi at brorparten tilsvarer 50 rd, mens søsterpartene tilsvarer 25 rd. "Niels Olsens egen Anpart" tilsvarer da 20 rd (i Tormodsrød), men i skiftet kan han ha blitt kompensert med 5 rd i løsøre, ettersom man åpenbart allerede hadde planlagt å skjøte hele jordegodset til Nils.

 

Under matrikkelen fra 1723 var Nils oppsitter på Solverød.

 

Han gravlegges i Siljan i 1761 som "Niels Solverød 92 aar".

 

 

Han giftet seg med2 Ingeborg Gundersdatter, født ca 1669,2 død 1755 på Solverød i Siljan,2 gravlagt 02.11.1755 på Siljan kirkegård.[4]

 

Ingeborg:

Lars Pedersen Høyset ble brukt som fadder. Han var gift med Birte Gundersdatter, så hun kan jo ha vært en søster av Ingeborg.

 

Hun gravlegges i 1755 som "Niels Solvrøds kone Ingeborg Gundersdatter 86 aae gl".

 

 

 

I.    Anders Nilsen, født ca 1699,1 død 1757 på Mo i Gjerpen,[5] gravlagt 12.01.1757 på Gjerpen kirkegård.5

      

      

       Gift 06.07.1721 i Siljan kirke,[6] med[7] Karen Eriksdatter, født ca 1697,1 (datter av Erik Paulsen og Lisbet Ingebretsdatter), død 1769 på Mo i Gjerpen,5 gravlagt 01.02.1769 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Se Tormodsrød

 

 

      

II.   Kirsten Nilsdatter, født ca 1699,[8] død 1773 på Ekornrød u/Mo i Gjerpen,5 gravlagt 19.12.1773 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Hun kom fra Solverød da hun giftet seg.

      

      

       Gift 13.10.1720 i Siljan kirke,6 med2 Ingebret Larsen, født ca 1690,1 (sønn av Lars Paulsen og Birthe Ingebretsdatter), død 1759 på Ekornrød u/Mo i Gjerpen,5 gravlagt 17.03.1759 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Se Island

 

 

      

III. Anne Nilsdatter, født ca 1702 i Siljan,[9],1 død 1789 på Sætre i Gjerpen,9,5 gravlagt 15.11.1789 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Hun kom fra Solverød da hun giftet seg i 1728.

 

       Trol. 6/6-1728 i Slemdahl. Copul. 27/6-1728.

       Soldat af Capitain Holmboes Compagnie, Guldbrand Lucassøn paa Fiellet, fra Gierpen Sougn med Anne Nielsd. Solverøe.

       Seddel fra Capitain Holmboe.

       Caut: Errich Povelssøn Tosholt og Michel Sigurssøn Søland.

 

       De var bosatt på det nordre (Øvre) bruket på Sætret i Luxefjeld. Gulbrand var oppsitter der fra 1730 til 1756.

 

       Hun gravlegges som "Gulbrand Sæterets enke 87 aar".

 

      

       Gift 27.06.1728 i Siljan kirke,6 med[10] Gulbrand Lucasen, født ca 1698 i Siljan,1 (sønn av Lucas Ingebretsen og Ragnhild Fieldet), død 1785 på Fjeldet i Luksefjeld i Gjerpen,5 gravlagt 26.06.1785 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Gulbrand:          

       Han gravlegges som "Gulbrand Fjeldet 87 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

IV. Gunder Nilsen, født ca 1704,1 død 1779 på Gurholt i Siljan,[11] gravlagt 14.03.1779 på Siljan kirkegård.11

      

       Gunder kom fra Solverød da han giftet seg.

      

      

       Gift 22.06.1732 i Siljan kirke,[12],6 med Åste Pedersdatter, født ca 1709 på Tveitan i Siljan,12,1 (datter av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter), død 1764 på Tormodsrød i Siljan,[13] gravlagt 06.05.1764 på Siljan kirkegård.[14]

      

       Se Tormodsrød

 

 

      

V.   Maren Nilsdatter, født ca 1707,1 død 1784,[15],[16] gravlagt 09.09.1784 på Gjerpen kirkegård.16

      

       Hun kom fra Sølverød da hun giftet seg.

      

      

       (1) Gift 27.12.1733 i Siljan kirke,6 med Peder Olsen, født ca 1680 på Eidet i Siljan,12,1 (sønn av Ole Nilsen og Sissel Jacobsdatter), død 1762 på Tveitan i Siljan,[17] gravlagt 06.01.1762 på Siljan kirkegård.17

      

       Se Tveitan

 

      

       (2) Forlovet 04.04.1762 i Siljan,6 gift 1762,6 med Hans Aslachsen, født 1712 på Kise i Gjerpen,[18] (sønn av Aslach Halvorsen og Ellen Christophersdatter), døpt 27.11.1712 i Gjerpen kirke,18 død 1765 på Moe i Gjerpen,5 gravlagt 08.08.1765 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Hans:

       Aslak Kises søn Hans:

       Faddere: Ole Hoppestad, Aslach Mogensen, Jacob Vetlesens k. og Aslach Mogensens k. Anne i Skien.

 

       Han fikk festebrev på Mo søndre i Gjerpen i 1761 ifølge gamlegjerpen.no.

      

       Han gravlegges som "Hans Moe 53 aar".

      

       Det var skiftet etter han 15.10.1765 på Moe i Gjerpen.

      

       15/10/1765     Bamble Skifteprot. no. 6b, s. 578a.

       HANS ASLAKSSEN MOE           

       Moe            Arvinger:

                      Enka Marie Nielsdatter

                      og barna:

                      1. Aslak Hanssen       22 år.

                      2. Christopher Hanssen 15 "

                      3. Erik Hanssen        12 "

                      4. Jens Hanssen         8 "

                      Formynder for alle ble Halvor Isakssen Kisse.

       Brt:    69 - 2 -  8

       Gjeld: 162 - 3 - 12 (insolvent)

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

VI. Ole Nilsen, født 1713 på Solverød i Siljan,[19] døpt 26.03.1713 i Siljan.19

      

       Niels Olsen Solverød og Ingeborg Gunnersdatter - Olle

       Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Tormodsrøe, assist: Anne Jacobsdatter Tvetten, mandfaddere: Ole Torsen Solverød, Lars Paulsen Island, Laers Pedersen Høysætt.

 

 

 

VII. Maria Nilsdatter, født 1715 på Solverød i Siljan, død 1715 på Solverød i Siljan,[20] gravlagt 22.12.1715 på Siljan kirkegård.20

      

       Gravlegges i 1715 som: "Niels Olsen Solverøds og Ingeborg Gundersdatter, deris barn Maria, hjemmedøbt 4 dager".

      

      

      

VIII. Anders Nilsen, født 1718 på Solverød i Siljan,[21] døpt 11.11.1718 i Siljan kirke,21 død 1764 i Siljan,[22] gravlagt 21.10.1764 på Siljan kirkegård.22

      

       Niels Olsen Solverød og Ingeborg Gundersdatter - Ande

       Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søeland, assist: Ingeborg Pedersdatter, mandfaddere: Olle Asbiørnsen Tormodsrød, Nils Iversen Søeland, Kittil Olsen

      

      

       Gift 26.07.1739 i Siljan kirke,6 med Anne Jacobsdatter, født 1716 på Prestegården i Siljan,[23] (datter av Jacob Pedersen og Karen Nilsdatter), døpt 16.10.1716 i Siljan kirke,23 død 1777 på Sykehuset, gravlagt 09.02.1777 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Se Solverød denne gården

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 546.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 282.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 362.

[5]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 317.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 63, side 4.

[10]  Informasjon gitt av Kjell Olsen Sommeren 2003.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[13]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 561.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[15]  Skifte etter mannen.

[16]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[17]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[18]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 4.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 85.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 20.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.