| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I HOGSTAD ØVRE  

 


 

 

Lucas Ingebretsen f. ca 1665 og Ragnhild Fieldet f. ca 1666 sin familie

 

 

 

Lucas Ingebretsen, født ca 1665,[1] død 1756 på Fjeldet i Luksefjeld i Gjerpen, gravlagt 30.11.1756 på Gjerpen kirkegård.[2]

Han var sønn av Ingebret Pedersen og Anne Madsdatter på Island.

 

Da gården Island ble delt i to ca 1689 ble Lucas nevnt som den første brukeren på Vestre Island.

 

Lukas nevnes på gården Hogstad Øvre fra 1690 til ca 1710.

 

Han flyttet til Fjellet i Luksefjell i Gjerpen og nevnes der fra 1713.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Han ble oppgitt å være 91 år ved sin død,"Lucas Fielle 91 aar.".

 

 

Gift ca 1690,[3] med Ragnhild Fieldet, født ca 1666,[4],1 død 1741 på Fjeldet i Luksefjeld i Gjerpen,4 gravlagt 26.07.1741 på Gjerpen kirkegård.2

 

Ragnhild:

Hun døde i 1741, 75 år gammel. "Lucas Fieldets qde Ragnild, 75 aar."

 

 

 

 

I.    Else Lucasdatter, født omkring 1690 på Øvre Hogstad i Siljan.3

      

       Hun ble ikke født i Gjerpen og ble nok da født i Siljan.

      

       Else og Anders bodde en tid sammen med hennes far Lucas på Fjellet.

 

      

       (1) Gift 29.09.1713 i Gjerpen,[5] med Nils Jensen, født ca 1688,4,1 død 1718 i Luksefjeld i Gjerpen,4,2 gravlagt 28.07.1718 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Nils:

       Han gravlegges som " Niels Jenssøn Luxefield, som blef i vandet ved Luxefield, 30 aar 9 maaneder".

 

      

       (2) Gift 28.12.1719 i Gjerpen,5 med Anders Thorsen, født omkring 1690.3

      

       Anders:

       Han ble nevnt som arbeider og innderst. Bodde på Luksefjeld og Fjeldet.

      

 

      

II.   Ole Lucasen, født ca 1691 i Øvre Hogstad i Siljan,1 død 1741 på Sneltvedt i Gjerpen,4 gravlagt 24.12.1741 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Han ble ikke født i Gjerpen og ble nok da født i Siljan.

      

       Ifølge Fossums gjeldregister bodde han trolig på Særte i Luksefjeld i 1726. Han og Marte flyttet til Sneltvedt omkring 1730 og bosatte seg der. (Fra gamlegjerpen.no)

      

       Han døde i 1741, 50 år gammel. "Ole Sneltved, 50 aar."

      

       27/2/1742   Pro.k. 4, s. 127a   Skifte 149

       S.Sneltvet    

       OLE LUCASSEN                         

                           Arvinger:                            

                      Enka Marthe Røllaugsdatter og barna:

                      1. Lars Olssen      9 år

                      2. Maren Olsdtr.   20 "

                      3. Kirsten Olsdtr. 12 "

                      Mora verge for barna og for henne Helge Gulset.

       Brt: 46 - 1 - 10

       Net:  0 - 3 -  4.

 

      

       Gift 28.06.1721 i Gjerpen kirke,5 med Marthe Rolfsdatter, født ca 1705,3 (datter av Rolf Hansen og Kirsten Ingebretsdatter).

      

       Marthe:

       Hun giftet seg 2. gang med Isak Halvorsen Sneltved.

 

 

      

III. Nils Lucasen, født ca 1697 i Øvre Hogstad i Siljan,1 død 1753 på Østre Hoppestad i Gjerpen, gravlagt 22.02.1753 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Hun ble ikke født i Gjerpen. Hun ble nok født i Siljan.

      

       Han forlover seg 22. jul i Gjerpen:

       Niels Lucassøn og Kirsten Jansdatter fra Luxefield.

       Caut: Lucas Luxefield.

 

       Flyttet ca 1736 til Østre Hoppestad.

      

       Han gravlegges som " Niels Hoppestad 56 aar".

      

      

       (1) Gift 03.10.1717 i Gjerpen kirke,5 med[6] Kirsten Jansdatter, født ca 1683,1 død 1727 i Luksefjeld i Gjerpen, gravlagt 25.01.1727 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Kirsten:

       Hun var enke etter Peder Thommesen.

      

       Gravlegges som "Nils Luxefields qde Kirsten 44 aar".

 

      

       (2) Gift 28.09.1727 i Gjerpen kirke,5 med Karen Jensdatter, født 1708 på Øvre Hoppestad i Gjerpen,[7] (datter av Jens Eriksen og Karen Nilsdatter), døpt 16.12.1708 i Gjerpen kirke,7 død 1782 på Hoppestad i Gjerpen,2 gravlagt 27.10.1782 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Karen:

       Hun gravlegge som "Niels Hoppestads enke 73 aar".

 

 

      

IV. Gulbrand Lucasen, født ca 1698 i Øvre Hogstad i Siljan,1 død 1785 på Fjeldet i Luksefjeld i Gjerpen, gravlagt 26.06.1785 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Han ble ikke født i Gjerpen og ble nok da født i Siljan.

 

       Han giftet seg i Siljan i 1728.

      

       Trol. 6/6-1728 i Slemdahl. Copul. 27/6-1728.

       Soldat af Capitain Holmboes Compagnie, Guldbrand Lucassøn paa Fiellet, fra Gierpen Sougn med Anne Nielsd. Solverøe.

       Seddel fra Capitain Holmboe.

       Caut: Errich Povelssøn Tosholt og Michel Sigurssøn Søland.

      

       Bodde på det nordre (Øvre) bruket på Sætret i Luxefjeld. Han var oppsitter der fra 1730 til 1756.

      

       Han gravlegges som "Gulbrand Fjeldet 87 aar".

 

      

       Gift 27.06.1728 i Siljan kirke,[8] med6 Anne Nilsdatter, født ca 1702 i Siljan,4,1 (datter av Nils Olsen og Ingeborg Gundersdatter), død 1789 på Sætre i Gjerpen,4 gravlagt 15.11.1789 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Anne:

       Hun kom fra Solverød i Siljan.

      

       Hun gravlegges som "Gulbrand Sæterets enke 87 aar".

 

 

      

V.   Inger Lucasdatter, født ca 1698 i Øvre Hogstad i Siljan, død 1775 på Haukeroa i Luksefjell i Gjerpen, gravlagt 18.06.1775 i Gjerpen.[9]

      

       Hun ble ikke født i Gjerpen og ble nok da født i Siljan.

      

       Gravlagt som "Gunder Sneltvets enke 77 aar".

 

      

       Gift 24.01.1719,5 med Gunder Jensen, født ca 1693,[10],1 død 1769 på Haukeroa i Gjerpen, gravlagt 21.10.1769 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Gunder:

       Han ble gravlagt som "Gunder Houcheroen 76 aar".

 

 

      

VI. Michel Lucasen, født ca 1704 i Øvre Hogstad i Siljan,1 død 1773 i Sæteret i Luksefjeld i Gjerpen,4 gravlagt 21.10.1773 i Gjerpen.2

      

       Han ble ikke født i Gjerpen og ble nok da født i Siljan.

      

       Han giftet seg i Siljan i 1738.

      

       Trol. 27/5-1738 i Slemdal. Copul. 29/6-1738.

       Michel Lucasøn og Berte Olsd. Grorø.

       Caut: Ingebret Larsøn Jisland, Christen Erichsøn Jisland.

 

       Han overtok den søndre (nedre) delen av Sætre i Luxefjeld. Han var oppsitter der fra 1740 til 1773 ifølge gamlegjerpen.no-

      

       Han gravlegges som "Michel Lucæsen f. Luxefjeld 69 aar".

 

      

       Gift 29.06.1738 i Siljan kirke,8 med Berte Olsdatter, født ca 1703,[11] (datter av Ole Jonsen og Gunnhild Paulsdatter), død 1773 i Sæteret i Luksefjeld i Gjerpen,4 gravlagt 25.11.1773 i Gjerpen.2

      

       Berte:

       Hun kom fra Grorud i Siljan.

      

       Hun gravlegges som "Michel Lucæsens enke 73 aar".

 

 

      

VII. Ingebret Lucasen, også kjent som Engebret Fjeldet/Hoppestad, født ca 1708 i Øvre Hogstad i Siljan,1 død 1769 på Oterholt i Gjerpen, gravlagt 11.06.1769 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Han ble ikke født i Gjerpen og ble nok da født i Siljan..

      

       Ifølge gamlegjerpen.no overtok han Østre Bø i Luksefjeld da broren Nils flyttet til Hoppestad ca 1736

      

       Han ble gravlagt som "Engebret Lucæsen 61 aar".

      

 

       Gift 18.02.1736 i Gjerpen kirke,5 med Inger Jensdatter, født ca 1711,1 død 1774 i Gjerpen, gravlagt 01.04.1774 i Gjerpen.2

      

       Inger:

       Hun gravlegges som "Engebret Lucæsens enke 63 aar".

 

 

      

VIII. Birthe Lucasdatter, født 1713 på Setre i Luksefjeld i Gjerpen, døpt 23.07.1713 i Gjerpen,10 død 27.11.1739 på Hoppestad Øvre i Gjerpen.10

      

       Lucas Luxefields datter Birte

       Faddere: Isak Sneltved, Hans Jenssøn i Luxefield, Præstens hustru Barbara, Klocherens datter Johanne.

      

       De forlovet seg 28. mars 1713 i Gjerpen:

       Christen Mognssøn og Birte Lucasdatter.

       Caut: Ole og Anders Luxefield.

      

       De ble bosatt på Hoppestad Øvre. Birthe døde der i barselseng.

 

      

       Gift 29.04.1735 i Gjerpen,10 med Christen Mogensen, født 1710 på Hoppestad nedre i Gjerpen (sønn av Mogens Tollefsen og Marikken Berntsdatter), døpt 20.07.1710 i Gjerpen,10 død 21.05.1749 i Hoppestad Øvre i Gjerpen.

      

      

      

      

 

      

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 63, side 4.

[5]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Informasjon gitt av Kjell Olsen Sommeren 2003.

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[10]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 63, side 6.

[11]  Skifte etter faren.