| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I PRESTEGÅRDEN 

 


 

 

Jacob Pedersen f. ca 1675 og Karen Nilsdatter f. ca 1678 sin familie

 

 

 

Jacob Pedersen, født ca 1675 på Høgset i Siljan,[1] død 1741 på Prestegården i Siljan,[2] gravlagt 1741 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Peder Ingebretsen og Ingeborg Toresdatter på Høgset.

 

Han giftet seg med datteren Nils Bentsen på Prestegården i Siljan og flyttet dit.

 

I 1704 brukte Nils Bentsen halvparten av Prestegården og Jacob den nedre halvdelen. Fra året etter brukte Jacob gården alene. Han nevnes i skattemanntallene fremover og i 1711 nevnes han der med kone, 3 barn, sin svigerfar og to tjenestepiker. Jacob nevnes også som bruker der i 1723.

 

Han døde der i 1741 og gravlegges (Dom. ladem?) som "Jacob Pedersøn Præstegaarden 66 aar".

 

Prestegaarden i Slemdal 15.4.1741 Sk.pr. 4, Fol. 38b

Jacob Pedersen død e. Karen Nielsd.

Barn:

1. Christen Jacobsen, gift, bosatt på Prestegården.

2. Niels Jacobsen 21 år, bosatt hos moren.

3. Mari Jacobsd. g.m. Joen Pedersen Bingholt pl. Leesdalen under Prestegaarden.

4. Maria Jacobsd. g.m. Ingebret Hansen, boende paa Nordre Lunde i Eidanger.

5. Kirsten Jacobsd. g.m. Jens Gundersen Folloug i Gjerpen.

6. Anna Jacobsd. g.m. Anders Nielsen Solverøe i Slemdal.

Avdødes slekt: Bror, Vetle Pedersen Høyset. Bror, Lars Pedersen Høyset.

Brt: 297-"-14. Nt: 76-2-13.

 

 

Han giftet seg med[3] Karen Nilsdatter, født ca 1678 på Prestegården i Siljan,1 (datter av Nils Bentsen og Maren Nilsdatter), død 1753 på Prestegården i Siljan,2 gravlagt 13.05.1753 på Siljan kirkegård.2

 

Karen:

Gravlagt som "Karen Nielsdatter Præstegaarden 75 aar".

 

 

 

I.    Mari Jacobsdatter, født ca 1702,1 død 1742 på Prestegården i Siljan,2 gravlagt 15.04.1742 på Siljan kirkegård.2

      

       Hun nevnes under skifte etter faren i 1741 nevnt som "Mari Jacobsd. g.m. Joen Pedersen Bingholt pl. Leesdalen under Prestegaarden".

      

      

       Gift 01.10.1724 i Siljan kirke,[4] med[5] Jon Pedersen Bingholt, født omkring 1700,[6] (sønn av Peder Bingholt og Inger Jonsdatter).

      

       Se Prestegården denne gården

 

 

      

II.   Anne Jacobsdatter, født ca 1706,1 død 1715 på Prestegården i Siljan,[7] gravlagt 19.05.1715 på Eidanger kirkegård.7

      

       Hun gravlegges som "Jacob Præstegardens Datter Anne 9 aar 7 maaneder".

 

      

 

III. Maria Jacobsdatter, født ca 1707,1 død 1764 på Nordre Lunde i Eidanger,[8] gravlagt 28.03.1764 på Eidanger kirkegård.8

      

       Hun nevnes under skifte etter faren i 1741 nevnt som "Maria Jacobsd. g.m. Ingebret Hansen, boende paa Nordre Lunde i Eidanger".

 

      

       Gift 30.09.1736 i Siljan kirke,4 med[9] Ingebret Hansen, født ca 1692 på Nordre Lunde i Eidanger,1 (sønn av Hans Evensen og Guri Nilsdatter), død 1765 på Nordre Lunde i Eidanger,[10] gravlagt 23.01.1765 på Eidanger kirkegård.10

      

       Se Nordre Lunde i Eidanger

 

 

      

IV. Christen Jacobsen, født 1713 på Prestegården i Siljan,[11] døpt 17.12.1713 i Siljan kirke,11 død 1764 på Prestegården i Siljan,3 gravlagt 04.11.1764 på Siljan kirkegård.[12]

      

       Jacob Pedersen Prestegaarden og Karen Nielsdatter - Christen

       Faddere: baaren af Sidsel Ingebretsdatter Tosholt, ass: Karen Jonsdatter Sørbøe, mandfaddere: Christen Andersen i Schien, Olle Nerisen i Schien, Vetlef Pedersen Høysætt.

 

       Han nevnes under skifte etter faren i 1741 nevnt som " Christen Jacobsen, gift, bosatt på Prestegården".

      

      

       Gift 07.06.1739 i Siljan kirke,4 med Siri Nilsdatter, født 1719 på Lunde i Eidanger,9 (datter av Nils Hansen og Marthe Tollefsdatter), døpt 16.04.1719 i Eidanger kirke,[13] død ca 1792.[14]

      

       Se Prestegården denne gården

 

 

 

      

V.   Kirsten Jacobsdatter, født ca 1715 på Prestegården i Siljan,1 død 1790 på Solverød i Siljan,[15] gravlagt 21.02.1790 på Siljan kirkegård.15

      

       Hun nevnes under skifte etter faren i 1741 nevnt som " Kirsten Jacobsd. g.m. Jens Gundersen Folloug i Gjerpen"

 

      

       (1) Gift 28.06.1733 i Siljan kirke,4 med Jens Gundersen, født 1697 på Follaug i Gjerpen,6 (sønn av Gunder Olsen og Karen Olsdatter), døpt 21.02.1697 i Gjerpen,[16] død 1742 på Follaug i Gjerpen, gravlagt 16.04.1742 i Gjerpen.16

      

       Jens:

       Gunder Follovs søn Jens

       Faddere: Jørgen Holst, Christen Jensen ved Snibetorp, Anders E....sens Kiersti, Johanne fra Scheen, Knut Follofs quinde Maren, Hartvig Giertsens søster fra Scheen.

      

       Gravlagt som "Jens Follou, 45 aar".

      

       19/11/1742     JENS GUNDERSSEN FOLLOUG          Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 273a.

       Folloug        Arvinger:

                      Enka Kirsten Jacobsdatter og barna:

                      1. Isak Jenssen     8 år

                      2. Jacob Jenssen 1 1/2 "

                      3. Karen Jensdtr.    6 "

       Laugverge for enka ble Hans Folloug. Formynder for sønnene ble farbroren Halvor Gunderssen.

       Formynder for Karen ble den andre farbroren Ole Folloug.

       Brt: 73 - 2 -  4

       Net: 41 - 0 - 18

 

 

       (2) Gift 10.09.1743 i Gjerpen kirke,[17] med Ole Andersen, født 1721 på Tormodsrød i Siljan,[18],[19] (sønn av Anders Nilsen og Karen Eriksdatter), døpt 19.10.1721 i Siljan kirke,19 død 1788 på Solverød i Siljan,[20] gravlagt 28.12.1788 på Siljan kirkegård.[21]

      

       Se Solverød

 

 

 

       Barn fra Kirsten sitt første ekteskap:

 

 

       A.   Isak Jensen, (sønn av Jens Gundersen og Kirsten Jacobsdatter) født 1734 på Follaug i Gjerpen, døpt 26.04.1734 i Gjerpen.64

            

             Jens Follous Isak

             Faddere:    ----- Bratsberg, og søn Hans, Maren -----, Kirsten (Karin?) Bratsberg.

            

             Gift og bosatt på Bratsberg - Ekornrød.

            

 

       B.   Karen Jensdatter, (datter av Jens Gundersen og Kirsten Jacobsdatter) født 1736 på Follaug i Gjerpen,1 døpt 1736, død 1779 på Mo i Gjerpen,[22] gravlagt 20.05.1779 på Gjerpen kirkegård.69

            

             Jens Follous Karen

             Faddere: Tolf Tofte, ----- Follou, Halvor Follous qde. Maria ---- Slemdal.

            

             Gravlagt som "Anders Moes enke 72 aar".

            

             18/6/1779         KAREN JENSDATTER Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 41b.

             Moe                 Arvinger:

                                     Enkem. Niels Gunderssen (Skal være Andersen. G.S.) og barna:

                                     1. Anders Nilssen 18 år.

                                     2. Jens Nilssen 9 "

                                     3. Halvor Nilssen 6 "

                                     4. Kari Nilsdtr. 7 "

                                     5. Kirsti Nilsdtr. 5 " ?

                                     6. Anne Nilsdtr. 3 "

                                     7. Maria Nilsdtr. 1 1/2 år.

                                     Faren er formynder.

             Brt: 670 - 2 - 23

             Net: 367 - 1 - 7

             Jordegods: Plassen Dypedal av skyld 6 skind m.b. og h., verd 380 rdlr.

             Gaarden Moe tilhørte Fossum jernverk.

 

            

             Gift 02.11.1759 i Gjerpen kirke,65 med Nils Andersen, født 1739 på Torsholt i Siljan,[23] (sønn av Anders Nilsen og Karen Eriksdatter), døpt 24.06.1739 i Siljan kirke.70

            

             Nils:

             Bosatt på Nordre Mo i Gjerpen.                   

            

             27/5/1808         NIELS ANDERSSEN Bamble skifteprot. nr. 15, s. 121b.

             Moe              Arvinger: Enka Gunhild Bjørnsdatter og Niels Anderssens barn i 2 ekteskap.

                                   I. Med 1.kone Karen Jensdtr.

                                     1. Anders Nielssen, myndig, bor på gd. Solverød i Slemdal.

                                     2. Jens Nielssen, myndig, bor på pl. Tejen u/Moe.

                                     3. Halvor Nielssen, myndig, bor her på gd. Moe.

                                     4. Kari Nielsdtr. g.m. Isak Anderssen Sætre av Luksefjell.

                                     5. Kirsti Nielsdtr. g.m. Gundbond Olssen Dybedahl.

                                     6. Anne Nielsdtr. g.m. Ole Sigursen Bagstad av Sandsvær ved Kongsberg.

                                     7. Maria Nielsdtr. g.m. Ole Levordssen Flitti u/Moe.

                                 II. Med 2.kone Gunhild Bjørnsdtr.:

                                     8. Kari Nielsdtr. g.m. Lars Pederssen her på gd..

                                     9. Torine Nielsdtr. 20 år. Formynder for henne ble morbror Halvor Bjørnssen Fjelldal.

             Enkas laugverge ble svogeren (svigersønn) Lars Pederssen.

             Brt: 266 - 0 - 9 Gjeld: 281 - 0 - 14 (Insolvent).

            

 

       C.   Jacob Jensen, (sønn av Jens Gundersen og Kirsten Jacobsdatter) født 1741 på Follaug i Gjerpen, døpt 25.06.1741 i Gjerpen.64

            

             Jens Follous Jacob

             Faddere: Ole Follou, Ingebrigt og søn Solve, Halvor Follous qde.. Marta Jacobsdatter.

            

 

 

      

VI. Anne Jacobsdatter, født 1716 på Prestegården i Siljan,[24] døpt 16.10.1716 i Siljan kirke,22 død 1777 på Sykehuset, gravlagt 09.02.1777 på Gjerpen kirkegård.[25]

      

       Jacob Pedersen Prestegaarden og Karen Nilsdatter - Anne

       Faddere: baaren af Margrete Nielsdatter Høysætt, assist: Birthe Knudsdatter, Birthe Nielsdatter, mandfaddere: Wetlef Pedersen Høysætt, Lauridts Pedersen Høysett.

      

       Hun nevnes under skifte etter faren i 1741 nevnt som "Anna Jacobsd. g.m. Anders Nielsen Solverøe i Slemdal".

      

            

       Gift 26.07.1739 i Siljan kirke,4 med Anders Nilsen, født 1718 på Solverød i Siljan,[26] (sønn av Nils Olsen og Ingeborg Gundersdatter), døpt 11.11.1718 i Siljan kirke,23 død 1764 i Siljan,12 gravlagt 21.10.1764 på Siljan kirkegård.12

      

       Se Solverød

 

 

      

VII. Nils Jacobsen, født 1720 på Prestegården i Siljan, døpt 21.04.1720 i Siljan kirke,19 død 1785 på Nordre Lunde i Eidanger,[27] gravlagt 13.10.1785 i Eidanger.[28]

      

       Jacob Pedersen Præstegaarden og Karin Nielsdatter - Niels

       Faddere: baaren af Margrethe Nielsdatter Høyset, Anne Errichsdatter Øfrebøe, mandfaddere: Olle Solfvesen Øfrebøe, Lars Pedersen Høyset, Jens Christensen Sørbøe.

      

       Han nevnes under skifte etter faren i 1741 nevnt som "Niels Jacobsen 21 år, bosatt hos moren".

      

      

       Gift 24.11.1744 i Eidanger kirke,24,[29] med[30] Guri Evensdatter, født 1720 på Lunde i Eidanger,9,19 (datter av Even Hansen og Berthe Pedersdatter), døpt 23.06.1720 i Eidanger kirke,24,19 død 1785 på Nordre Lunde i Eidanger,24 gravlagt 06.03.1785 på Eidanger kirkegård.25

      

       Se Nordre Lunde i Eidanger

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 445.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Skifte etter hennes far.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[14]  Skifte etter henne.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[16]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[17]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 561.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 548.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[22]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 54.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[25]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814

registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 20.

[27]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[29]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 45.