| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORMODSRØD

 


 

 

Anders Nilsen f. ca 1699 og Karen Eriksdatter f. ca 1697 sin familie

 

 

 

Anders Nilsen, født ca 1699,[1] død 1757 på Mo i Gjerpen,[2] gravlagt 12.01.1757 på Gjerpen kirkegård.2

Han var sønn av Nils Olsen og Ingeborg Gundersdatter på Solverød.

 

Trol. 3/6-1721 i Slemdahl. Copul. 6/7-1721.

Anders Nielssøn Solfverøe med Karen Erricksd. Tosholt.

Caut: Jacob Pederssøn Præstegaarden og Olle Solfvessøn Øfverbøe.

 

Han var bruker på Tormodsrød i Siljan fra 1721. Hans far, Nils Olsen Solverld, eide Tormodsrød fra 1711 til 1718. 

 

Anders nevnes som oppsitter på Tormodsrød i 1723 og døpte barn der til 1726.

 

Matrikkelen 1723

Tormosrød - Oppsittere: Anders - Skyld 2 huder 9 skind

 

De nevnes etter dette på Torsholt i Siljan.

 

Han kom siden til Mo i Gjerpen og ble bruker/leilending der fra ca 1751. Han døde der i 1757.

 

(Han hadde en yngre bror med samme navn som kjøpte Solverød av faren i 1739.)

 

Gravlagt som "Anders Moe 58 aar".

 

 

Gift 06.07.1721 i Siljan kirke,[3] med[4] Karen Eriksdatter, født ca 1697,1 (datter av Erik Paulsen og Lisbet Ingebretsdatter), død 1769 på Mo i Gjerpen,2 gravlagt 01.02.1769 på Gjerpen kirkegård.2

 

Karen:

Hun kom fra Torsholt.

 

Gravlagt som "Anders Moes enke 72 aar".

 

 

 

I.    Ole Andersen, født 1721 på Tormodsrød i Siljan,[5],[6] døpt 19.10.1721 i Siljan kirke,6 død 1788 på Solverød i Siljan,[7] gravlagt 28.12.1788 på Siljan kirkegård.[8]

      

       Anders Nielsen Tormodsrød, og Karen Errichsdatter - Olle

       Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Anne Hansdatter, mandfaddere: Ole Solfvesen Øfrebøe, Ingebredt Larsen Iissland, Christopher Errichsen.

      

      

       Gift 10.09.1743 i Gjerpen kirke,[9] med Kirsten Jacobsdatter, født ca 1715,1 (datter av Jacob Pedersen og Karen Nilsdatter), død 1790 på Solverød i Siljan,[10] gravlagt 21.02.1790 på Siljan kirkegård.10

      

       Kirsten:

       Hennes far var bruker på Prestegården i Siljan. Hun var enke etter Jens Gundersen Follaug i Gjerpen.

      

       Se Solverød

 

 

      

II.   Karen Andersdatter, født 1724 på Tormodsrød i Siljan,6 døpt 19.03.1724 i Siljan kirke.6

      

       Anders Nielsen Thormodsrød og Karen Errichsdatter - Karen

       Faddere: baaren af Kirsten Nielsdatter Jissland, Anne Nielsdatter Solfverøe, mandfaddere: Niels Jonnsen Søeland, Ingebredt Laersen Jisseland, Johannis Povelsen Søllen.

 

 

 

III. Karen Andersdatter, født 1725 på Tormodsrød i Siljan,6 døpt 22.04.1725 i Siljan kirke,6 død 1726 på Tormodsrød i Siljan,[11] gravlagt 27.01.1726 på Siljan kirkegård.11

      

       Anders Nielsen Tormosrød og Karen Errichsdatters - Karen

       Faddere: baaren af Kirsten Nielsdatter Jisland, Marj Rollefsdatter Søllen, Anna Nilsdatter, mandfaddere: Ingebredt Laersen Jisland, Laers Pedersen Tvetten.

      

       Gravlagt som "Anders Nielsøn Tormodsrøds lille datter 6 maaneder 14 uger".

 

 

 

IV. Maria Andersdatter, født 1726 på Tormodsrød i Siljan,5 døpt 27.12.1726 i Siljan i kirke,6 død 1763 på Langerød i Gjerpen, gravlagt 23.02.1763 i Gjerpen.[12]

      

       Anders Nielsen Tormodsrød og Karen Errichsdatter - Maria

       Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søland, Kirsten Nielsdatter Iissland, Corpurall Christopher Jørgensen, Ingebredt Laersen Iisland.

      

       Trolovet i Gjerpen som "Niels Andersen og Maria Andersdtr. fra Moe".

      

       Bosatt på Langerød i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Nils Langerøes kone 35 aar".

      

       17/7-1765 - Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 549b. 

       Langerød

       MARIA ANDERSDATTER       

                      Arvinger: Enkem. Niels Anderssen og barna:

                      1. Ole Anderssen (skal være Nielssen. G.S.) 12 år.

                      2. Anders Anderssen 9 år.

                      3. Kari Andersdtr. 15 "

                      4. Anne Andersdtr.  4 "

                      Til formynder anordnes Niels Anderssen.

       Brt:   248 - 1 - 16

       Gjeld: 254 - 0 - 10 (insolvent).

       Jordegods: 2 huder m.b. og h. i Langerød, (halve gården) samt 1 skind i en eng kallet Jarsengen,

       tils. 2 huder 1 skind.

       Enkem. har kjøpt dette av høyædle og velbårne hr. generalmajor Deicman i året 1761 d. 13.6. for

       200 rdlr. Skjøte tingl. 7.9.samme anno. Også nå vurdert for 200 rdlr.

      

      

       Gift 14.11.1749 i Gjerpen kirke,9 med Nils Andersen, født 1720 i Luksefjeld i Gjerpen,[13] (sønn av Anders Thorsen og Else Lucasdatter), døpt 17.03.1720 i Gjerpen,12 død 1795 på Langerød i Gjerpen, gravlagt 12.12.1795 i Gjerpen.12

      

       Nils:

       Anders Luxefields søn Nils

       Faddere: Nils Fieldet, Søren Grinj, Ole Lucassøn. Inger Fieldet, Gunne Fieldet.

      

       Nils var gift to ganger til etter Maria Andersdatter. 2. gang med Ingeborg Christensdatter f. 1742 og 3. gang med Maren Pedersdatter f. 1731, datter av Peder Rejersen på Bjerketvedt. Nils fikk blant annet sønnen Erich Nilsen f. 1777 med sin 2. kone Ingeborg. Han nevnes under sin svigerfar Anders Olsen Østre Porsgrunn i 1801.

      

       Gravlagt som "Nils Anderssøn Langerøe, 76 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

       Barn:

 

      

        A.   Karen Nilsdatter, født 1750 på Langerød i Gjerpen, døpt 31.03.1750 i Gjerpen.[14]

              

               Nils Langerøes pb. Karen

               Faddere: Ole Follougs kone, Karen Jensdatter, Ole Folloug, Christopher Venstøb, Anders Andersen.

              

               Ifølge gamlegjerpen.no så levde hun i 1765.

              

 

 

        B.    Ole Nilsen, født 1752 på Langerød i Gjerpen, døpt 03.09.1752 i Gjerpen,33 død 1752 på Langerød i Gjerpen, gravlagt 92.11.1752 i Gjerpen.33

              

               Nils Langerøes db. Ole

               Faddere: Ole Follougs kone, Maren Olsdatter, Ole Folloug, Anders Andersen, Christen Andersen.

              

               Gravlagt som " Nils Langerøes s. Ole 10 uger".

              

 

 

       C.   Ole Nilsen, født 1753 på Langerød i Gjerpen,[15] døpt 01.11.1753 i Gjerpen,11 død 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.02.1807 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

            

             Nils Langerøes db. Ole

             Faddere: Ole Follougs kone, Dorte Halvorsdatter, Ole Folloug, Christopher Venstøb, Christen Andersen

            

            

             (1) Gift 02.08.1777 i Gjerpen,12 med Turi Sondresdatter, født ca 1751,12 (datter av Sondre Halvorsen og Tone Torsteinsdatter), død 1779 på Langerød i Gjerpen, gravlagt 05.12.1779 i Gjerpen.12

            

 

             (2) Forlovet 27.01.1783 i Gjerpen,[17] gift 24.02.1783 i Gjerpen,9 med Inger Christophersdatter, født 1756 på Nygård i Gjerpen,32 (datter av Christopher Larsen og Maren Hansdatter), døpt 05.12.1756 i Gjerpen.12

            

             Se Østre Porsgrunn i 1801

 

              

        D.    Anders Nilsen, født 1756 på Langerød i Gjerpen, døpt 29.08.1756 i Gjerpen,33 død 1802 på Nygård i Gjerpen, gravlagt 14.02.1802 i Gjerpen.33

              

               Nils Langerøes db. Anders

               Faddere: Halvor Houens kone, Dorthe Christensdtr., Ole Folloug, Nils Andersen, Christen Andersen.

 

               Gravlagt som "Anders Nilssøn Nyegaard u/Meen 45 ½ aar".

 

              

               Gift 29.11.1781 i Gjerpen,33 med Anne Pedersdatter, født 1760 i Solum (datter av Peder Hansen og Ragnild Nilsdatter), døpt 02.02.1760 i Solum,33 død 02.11.1834.33

              

               Anne:

               Peder Hansøn og Ragnild Nielsdatters barn Anne

               Faddere: Solve Kieringtejen, Niels Hansøn, Johannes Hansøn, Maren Schougen, Maren Hansdatter.

               

               Fra gamlegjerpen:

               Hennes far bodde i sitt første ekteskap først på Skauen under N. Bjørntvedt i Solum.

               De kom til Gjerpen i 1762 og bodde da på Ekornrød under Bratsberg.

 

 

              

        E.    Erich Nilsen, født 1759 på Langerød i Gjerpen, døpt 07.10.1759 i Gjerpen,33 død 1759 på Langerød i Gjerpen, gravlagt 30.12.1759 i Gjerpen.33 .

              

               Nils Langerøes db. Erik

               Faddere: Peder Øfrums kone, Karen Jensdatter, Ole Follaug, Christen Sneltvet, Nils Andersen.

              

               Gravlagt som "Nils Langerøes s. Erich 12 uger".

              

 

 

       F.   Anne Nilsdatter, født 1761 på Langerød i Gjerpen,32 døpt 02.07.1761 i Gjerpen,12 død 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.03.1801 på Østre Porsgrunn kirkegård.

            

             Niels Langerøes pb. Anne.

             Faddere: Ole Follougs kone, Lisbeth Andersdtr., Anders Langerøe, Halvor Larsen, Erik Andersen.

      

 

             Gift 20.01.1787 i Gjerpen,9 med Gunder Olsen, født 1755 på Hørta u/Meen i Gjerpen,32 (sønn av Ole Jacobsen og Maren Gundersdatter), døpt 01.06.1755 i Gjerpen.12

            

             Se Østre Porsgrunn i 1801

 

 

      

V.   Paul Andersen, født 1729 på Torsholt i Siljan,1,6 døpt 27.12.1729 i Siljan kirke,6 død 1772 på Rød u/Sølland i Siljan,[18] gravlagt 17.04.1772 på Siljan kirkegård.[19]

      

       Anders Nielsen Tosholt og Karen Errichsdatter - Povel

       Faddere: baaren af Anne Errichsdatter Øfrebøe, Gunill Guldbrandsdatter Tufdall, mandfaddere: Olle Laersen Tufdall, Michel Solfvesen Øfrebøe, Michel Jacobsen Tosholt.

      

      

       Gift 26.10.1751 i Solum,14,[20] med Maren Halvorsdatter, født 1729 i Melum i Solum,14 (datter av Halvor Gundersen og Kjersti Clausdatter), døpt 23.01.1729 i Solum,[21] død 1805 på Afsøla i Siljan,14 gravlagt 29.12.1805 på Siljan kirkegård.[22]

      

       Se Rød u/Sølland i Siljan

 

 

      

VI. Christen Andersen, født 1732 på Torsholt i Siljan,6 døpt 14.12.1732 i Siljan kirke,6 død 1802 på Bratsbergkleven i Gjerpen,2 gravlagt 28.02.1802 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Anders Jonsen (Han het Nilsen. JO) Tosholt og Karen Errichsdatter ægte barn ved nafn Christen.

       Faddere: baaren af Anne Errichsdatter Øverbøe, Gunil Gunlbrandsdatter, mandfaddere: Michel Solfvesen Øfverbøe, Olle Laersen Tufdal, Jon Olsen Grorøe.

      

       Bosatt på Brenneseter u/Mo i Gjerpen.

            

       Gravlagt som "Christen Anderssøn Brænnneseter f. BratsbergKlev, anm. at være henved 70 aar".

 

      

       Gift 28.12.1753 i Gjerpen kirke,9 med Dorthe Halvorsdatter, født 1732 på Kise i Gjerpen,[23] (datter av Halvor Aslachsen og Kirsten Hansdatter), døpt 01.11.1732 i Gjerpen kirke,19 død 1797 på Bratsbergkleven i Gjerpen,2 gravlagt 10.08.1797 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Dorthe:

       Halvor Kises Dorte.
Faddere: Lensmand, Aslev, Isak Kise, Aslak Mognssøns qde.

      

       Gravlagt som "Christen Anderssøns kone Dorthe Halvorsdtr. u/Bradsberg 64 3/4 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

VII. Erik Andersen, født 1736 i Siljan,[24] døpt 08.01.1736 i Siljan kirke,20 død 1765 på Mo i Gjerpen,2 gravlagt 05.09.1765 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Anders Nielsen og Kari Hansdatters (Feilskrevet av presten. Dette skulle vært Eriksdatter. JO) - Eric

       Faddere: baaren af Anne Øverbøe, Gunnild Tufdal, mandfaddere: Michel Øverbøe, Olle Tufdal, Olle Solverøed.

      

       Han brukte N. Mo i Gjerpen sammen med broren Nils fra 1761. Han døde 4 år senere.

 

       Kilde: Bamble tingbok 17. 1761-66.

       Kapt Rasch og Herman v. Løvenskiold’s festebrev til

       Erich Andersen på 1 ½ hud i Moe, datert 7 sep 1761.

      

       Gravlagt som "Erik Andersen f. Moe 29 aar".

 

 

 

VIII. Nils Andersen, født 1739 på Torsholt i Siljan,[25] døpt 24.06.1739 i Siljan kirke,21 død 1808 på Mo i Gjerpen, gravlagt 14.05.1808 i Gjerpen.12

      

       Anders Tosholt og Karen Erichsdatters - Niels  

       Faddere: baaren af Peder Tvetens kone Maren Nielsdatter, Anne Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Peder Tveten, Anders Nielsen Solverød.

      

       Bosatt på Nordre Mo i Gjerpen. Bruker der fra ca. 1760.

 

       Gravlagt som "Nils Anderssøn Moe, meldt at være ved 69 aar.".

      

       27/5/1808 - Bamble skifteprot. nr. 15, s. 121b.

       NIELS ANDERSSEN               

       Moe

                Arvinger: Enka Gunhild Bjørnsdatter og Niels Anderssens barn i 2 ekteskap.

                             I. Med 1.kone Karen Jensdtr.

                               1. Anders Nielssen, myndig, bor på gd. Solverød i Slemdal.

                               2. Jens Nielssen, myndig, bor på pl. Tejen u/Moe.

                               3. Halvor Nielssen, myndig, bor her på gd. Moe.

                               4. Kari Nielsdtr. g.m. Isak Anderssen Sætre av Luksefjell.

                               5. Kirsti Nielsdtr. g.m. Gundbond Olssen Dybedahl.

                               6. Anne Nielsdtr. g.m. Ole Sigursen Bagstad av Sandsvær ved Kongsberg.

                               7. Maria Nielsdtr. g.m. Ole Levordssen Flitti u/Moe.

                           II. Med 2.kone Gunhild Bjørnsdtr.:

                               8. Kari Nielsdtr. g.m. Lars Pederssen her på gd..

                               9. Torine Nielsdtr. 20 år. Formynder for henne ble morbror Halvor Bjørnssen Fjelldal.

       Enkas laugverge ble svogeren (svigersønn) Lars Pederssen.

       Brt: 266 - 0 - 9 Gjeld: 281 - 0 - 14 (Insolvent).

 

      

       (1) Gift 02.11.1759 i Gjerpen kirke,9 med Karen Jensdatter, født 1736 på Follaug i Gjerpen (datter av Jens Gundersen og Kirsten Jacobsdatter), døpt 1736 i Gjerpen,12 død 1779 på Mo i Gjerpen,2 gravlagt 20.05.1779 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Karen:

       Jens Follous Karen

       Faddere: Tolf Tofte, ----- Follou, Halvor Follous qde. Maria ---- Slemdal.

 

        Gravlagt som "Nils Moes kone 43 aar".

      

       18/6/1779 - Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 41b.   

       KAREN JENSDATTER

       Moe                

                        Arvinger:

                               Enkem. Niels Gunderssen (Skal være Andersen. G.S.) og barna:

                               1. Anders Nilssen 18 år.

                               2. Jens Nilssen 9 "

                               3. Halvor Nilssen 6 "

                               4. Kari Nilsdtr. 7 "

                               5. Kirsti Nilsdtr. 5 " ?

                               6. Anne Nilsdtr. 3 "

                               7. Maria Nilsdtr. 1 1/2 år.

                               Faren er formynder.

       Brt: 670 - 2 - 23

       Net: 367 - 1 - 7

       Jordegods: Plassen Dypedal av skyld 6 skind m.b. og h., verd 380 rdlr.

       Gaarden Moe tilhørte Fossum jernverk.

      

 

       (2) Gift 30.09.1779 i Gjerpen kirke,9 med Gunild Bjørnsdatter, født 1756 på Fjeldalen i Gjerpen,[26] (datter av Bjørn Bjørnsen og Torbiørg Jonsdatter), døpt 29.02.1756 i Gjerpen kirke,22 død 1821 i Gjerpen,12 gravlagt 15.02.1821 på Gjerpen kirke.12

      

       Gunild:

       Biøn Fieldalens pb. Gunnil.

       Faddere: Ole Sivertsens kone, Groe Jonsdtr., Ole Sivertsen, Erich Pedersen, Halvor Glørsmyr.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 317.

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 561.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 548.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[9]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[13]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 63, side 4.

[14]  gamlegjerpen.no.

[15]  1801 tellingen.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[17]  Gjerpen, trolovede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 540.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[20]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 201.

[21]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 39.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[23]  Informasjon gitt av Kjell Olsen Sommeren 2003.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 54.

[26]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.