| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I TORSHOLT

 


 

 

Erik Paulsen f. omkring 1660 og Lisbet Ingebretsdatter f. ca 1662 sin familie.

 

 

 

Erik Paulsen, født omkring 1660,[1] død før 1739.

Han var sønn av (Paul Nilsen?) og Maren Larsdatter.

 

Erik brukte 2 huder av gården Torsholt fra 1700. (Gården hadde en samlet skyld på 5 huder.) I 1711 nevnes han som en av to opppsittere. Han nevnes da med kvinne, sin moder og 3 barn.

 

Han mor nevnes som bosatt hos han i 1711 og døde bosatt hos han i 1718. Hun ble gravlagt som "Erich Povelsøns moder Maren Larsdatter 81 aar".

 

(Maren Larsdatter, født ca 1637,2 død 1718 i Siljan,[2] gravlagt 16.01.1718 på Siljan kirkegård.4)

 

Erik nevnes fortsatt som en av to oppsittere i 1723. Han døde før 1739, for da døde hans kone som enke.

 

Det kan ha vært hans far som døde bosatt hos han i 1724 og ble gravlagt som "Povell Nielsøn fra Toosholt 72 aar", men det var litt rart da at bare hans mor nevnes i 1711?

 

(Paul Nilsen, født ca 1652,[3],[4] død 1724 på Torsholt i Siljan,[5] gravlagt 19.03.1724 på Siljan kirkegård.3) Dette kan ha vært Paul Nilsen Hogstad Øvre?

 

 

Han giftet seg med[6] Lisbet Ingebretsdatter, født ca 1662,[7],[8] (datter av Ingebret Pedersen og Anne Madsdatter), død 1739 på Torsholt i Siljan,[9] gravlagt 08.02.1739 på Siljan kirkegård.5

 

Lisbet:

Hun ble gift til Torsholt i Siljan.

 

Hun gravlegges som "Erich Tosholts enke Lisbet Ingebretsdatter 77 aar".

 

 

 

 

I.    Christen Eriksen, født ca 1692,4 død 1770 på Island i Siljan,[10] gravlagt 30.12.1770 på Siljan kirkegård.[11]

      

      

       Forlovet 28.09.1721 i Siljan,[12] gift 1721,8 med2 Maren Larsdatter, født ca 1700 på Island i Siljan,6,4 (datter av Lars Paulsen og Birthe Ingebretsdatter), død 1766 på Island i Siljan,[13] gravlagt 23.02.1766 på Siljan kirkegård.9

      

       Se Island

 

 

      

II.   Anne Eriksdatter, født ca 1694 på Torsholt i Siljan,[14] død 1770 på Øverbø i Siljan,10 gravlagt 08.04.1770 på Siljan kirkegård.7

      

      

       Gift 16.08.1716 i Siljan,8 med10 Mikkel Solvesen, født ca 1686 på Øverbø i Siljan,10 (sønn av Solve Ingebretsen og Karen Jacobsdatter), død 1748 på Øverbø i Siljan,10 gravlagt 20.10.1748 på Siljan kirkegård.5

      

       Se Øverbø

 

 

 

      

III. Karen Eriksdatter, født ca 1697,4 død 1769 på Mo i Gjerpen,[15] gravlagt 01.02.1769 på Gjerpen kirkegård.11

      

      

       Gift 06.07.1721 i Siljan kirke,8 med2 Anders Nilsen, født ca 1699,4 (sønn av Nils Olsen og Ingeborg Gundersdatter), død 1757 på Mo i Gjerpen,11 gravlagt 12.01.1757 på Gjerpen kirkegård.11

      

       Se Tormodsrød

 

 

 

      

IV. Jørgen Eriksen, født ca 1703,4 død 1743 i Follestad i Gjerpen, gravlagt 21.04.1743 i Gjerpen.[16]

      

       Han giftet seg i 1724.

 

       Trol. 17/9-1724 i Slemdahl. Copul. 22/10-1724.

       Jørgen Errichssøn Torsholt med Anna Olsd. Torsholt.

       Caut: Errick Povelssøn Torsholt og Gullick Gunderssøn Engelstad.

      

       Gravlagt som "Jørgen Follestad, 41 aar".

      

       De kom til Høymyr i Gjerpen og flyttet siden til Follestad.

      

      

       Gift 22.10.1724 i Siljan kirke,8 med2 Anne Olsdatter, født ca 1706,4 død 1743 i Follestad i Gjerpen, gravlagt 13.03.1743 i Gjerpen.12

      

       Anne:

       Gravlagt som "Jørgen Follestads qde. Anne 44 aar og barnet Ole".

      

       Se gamlegjerpen.no

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 317.

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 317.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[8]  Alder ved død.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 550.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[12]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 333.

[15]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  gamlegjerpen.no.