| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | SOLVERØD |

 


 

 

Anders Nilsen f. 1718 og Anne Jacobsdatter 1716 sin familie

 

 

 

Anders Nilsen, født 1718 på Solverød i Siljan,[1] døpt 11.11.1718 i Siljan kirke,1 død 1764 i Siljan,[2] gravlagt 21.10.1764 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Nils Olsen og Ingeborg Gundersdatter på Solverød.

 

Anders giftet seg i 1739.

 

Trol. 7/6-1739 i Slemdal. Copul. 26/7-1739.

Anders Nielsøn Solverød og Anne Jacobsd. Præstegaarden.

Caut: Michel Søland og Michel Øverbøe.

 

Han overtok Solverød etter faren, og solgte den i 1751 til Larviksgreven:

Skjøte fra Anders Nilsen til Greven i Larvik paa 2 huder i Sølverød for 400 rd. Tingl. 11.02.1751

 

I 1756 var det en odelsak om gården og i 1759 overtok Løvneskiold Fossum gården. 

 

I 1762 var gården "propriatairgods" og den var da eid av Captain Rasch. Capitain Rasch solgte sin del til Hermann Løvenskiold i 1764. (thingl. 25.05.1768)

 

Anders nevnes der i 1762.

 

Uformuende under Solverød i 1762:

Uformuende Anders Solverød og kone, samt Datteren Maria, huusarme folk

 

Det er nok han som gravlegges i 1764 som "Anders Nielsøn Selien-Ejerne 46 aar".

 

Prestegården ble ført som Siljan på denne tiden, så han døde nok da på en plass under Prestegården.

 

 

Gift 26.07.1739 i Siljan kirke,[3] med Anne Jacobsdatter, født 1716 på Prestegården i Siljan,[4] (datter av Jacob Pedersen og Karen Nilsdatter), døpt 16.10.1716 i Siljan kirke,4 død 1777 på Sykehuset, gravlagt 09.02.1777 på Gjerpen kirkegård.[5]

 

Anne:

Hun kom fra Prestegården.

 

Under skifte etter faren i 1741 er hun nevnt som "Anna Jacobsd. g.m. Anders Nielsen Solverøe i Slemdal".

 

Gravlagt som "Anders Sølverøes enke fra Slemdal døde i Sygehuuset. 64 aar".

 

 

 

I.    Maria Andersdatter, født 1741 på Solverød i Siljan,[6] døpt 23.05.1741 i Siljan kirke,5 død 1741 på Solverød i Siljan,[7] gravlagt 06.08.1741 på Siljan kirkegård.6

      

       Anders Nielsen Solverød og Anne Jacobsdatter - Maria

       Faddere: baaren af Niels Solverøds kone Ingeborg Gundersdatter, Christen Præstegaardens kone Sirie Nielsdatter, mandfaddere: Gunder Tormosrød, Christen Jacobsen Præstegaarden.

      

       Gravlagt som "Anders Solverøds liden datter Maria 6 uger".

 

 

 

II.   Jacob Andersen, født 1742 på Solverød i Siljan,[8] døpt 15.05.1742 i Siljan kirke,7 død 1742 på Solverød i Siljan,6 gravlagt 09.12.1742 på Siljan kirkegård.6

      

       Anders Nielsen Solverøed og Anne Jacobsdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Peder Tvetens koene Marj Nielsdatter, Maren Ingebretsdatter Island, mandfaddere: Christen Jacobsen Præstegaard, Gunder Tormoedsrøed.

      

       Han gravlegges som "Anders Solverøds liden søn Jacob 6 maaneder".

        

 

 

III. Anne Andersdatter, født 1743 på Solverød i Siljan,[9] døpt 27.10.1743 i Siljan kirke,8 død 1779 på Gurholt ejet i Siljan,[10] gravlagt 16.05.1779 på Siljan kirkegård.9

      

       Anders Solverød og Anna Jacobsdatter - Anna

       Faddere: baaren af Jacob Præstegaardens enke Karen Nielsdatter, Kirsten Ingebretsdatter Iisland, mandfaddere: Gunder Tormosrød, Jacob Søland.

      

      

       Gift 31.01.1779 i Siljan kirke,3 med Knud Colbjørnsen, født 1753 i Siljan,[11] (sønn av Colbjørn Knudsen og Lisbeth Olsdatter), døpt 13.05.1753 i Siljan kirke,10 konfirmert 08.07.1770 i Siljan kirke,[12] død 1779 på Gurholt i Siljan,9 gravlagt 30.05.1779 på Siljan kirkegård.9

      

       Se Haugen u/Gurholt

 

 

      

IV. Maria Andersdatter, født 1745 på Solverød i Siljan,[13],[14] døpt 12.09.1745 i Siljan kirke,13 død 15.10.1817 på Grini Søndre i Gjerpen.[15]

      

       Anders Nielsen Solverød og Anne Jacobsdatters datter Maria                                                  

       Faddere: baaren af Peder Tvetens kone Mari Nielsdatter, Siri Nielsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Gunder Tormoesrød, Jon Grorød.

      

       Hun kom fra Tveten søndre i Eidanger da hun giftet seg i Gjerpen i 1791. Hun var nok der i tjeneste.

      

       Trol. i Eid. 21/10-1791. Vielse: 29/12-1791 i Gierpen Kirke.

       Enkem. Søren Jans. Grinie og p. Maria Andersd. Tweten Søndre.

       Caut.: Axel Nils. og Ole Mogens. Grinie.

      

       Hennes brødre flyttet også til Gjerpen. Både ektemannen Søren Grini og Maria Andersdatter ble brukt av dem som faddere til deres barn. Marie nevnes som fadder før hun giftet seg og etter hun giftet seg i 1791 nevnes også hennes mann som fadder.

      

       Hun var bosatt på Søndre Grini i Gjerpen sammen med sin mann i 1801. Hun var da i sitt 1. ekteskap og 55 år gammel.

 

      

       Forlovet 21.10.1791 i Eidanger,[16] gift 29.12.1791 i Gjerpen kirke,15 med Søren Jansen, født 1742 på Grini Søndre i Gjerpen,[17] (sønn av Jan Sørensen og Anne Jacobsdatter), døpt 07.10.1742 i Gjerpen, død 1802 på Grini Søndre i Gjerpen,[18] gravlagt 02.01.1802 i Gjerpen.17

      

       Søren:

       Jan Grinis Søren

       Faddere: Jørgen Grinj, Rasmus og Nils Grinj, Abraham Risings qde. Kirsten Grinj.

 

       Søren hadde vært gift tre ganger for han giftet seg med Maria.

 

       Gravlagt som "Søren Janssøn f. S.Grinie 59 1/3 aar.".

      

       29/7/1803      SØREN JANSSEN GRINI                   Skifte 942

       S.Grini        Arvinger:                             Pro.k. 14, s. 48a

       (matr.nr. 54)  Enka Maria Andersdatter og barna:

                      1. Nils Sørenssen    24 år.

                      2. Peder Sørenssen   20 "

                      3. Karen Sørensdtr.  30 " , tjener i Skien hos Marcus Barnholt.

                      4. Marthe Sørensdtr. 17 " , heime.

                      Laugverge for enka ble prokurator Brangstrup.

                      Han ble også formynder for sønnene.

                      Formynder for døtrene ble Axel Nilssen Grini.

       Brt: 851 - 0 - 8

       Net: 626 - 0 - 5

       Jordegods: 9 skind m.b. hus og herl. i S.Grini for 800 rdl.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

V.   Ole Andersen, født 1748 på Solverød i Siljan,[19] døpt 26.05.1748 i Siljan kirke,18 konfirmert 21.10.1764 i Siljan kirke,[20] død 1790 på Berg i Gjerpen,17 gravlagt 28.10.1790 på Gjerpen kirkegård.17

      

       Anders Nielsen Solverød og Anna Jacobsdatters søn Ole                                                          

       Faddere: baaren af Christen Præstegaardens kone Sirie Nielsdatter, Marte Vetlesdatter Høyset, mandfaddere: Christen Præstegaarden, Christen Michelsen Soland.

      

       Det var nok han som ble konfirmert som "Ole Anderssøn Qustad Ejerne 17".

 

       Han giftet seg i Gjerpen i 1775.

      

       Trolovet i Gjerpen 3. juli 1775 som "uk. Ole Andersen " e. Ingebor Jonsdtr. f. Berg".

      

       De ble bosatt på Berg u/Lagmannsgården (Gjerpen lille) i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Ole Anderssøn Berg 42 aar".

      

       15/3/1791      OLE ANDERSSEN                         Skifte 703

       Berg           Arvinger:                             Pro.k. 11, s. 547b

       u/Laugm.gd.    Enka Ingeborg Jonsdatter og barna:

                      1. Jon Olssen    7 år.

                      2. Kari Olsdtr. 11 "

                      Enkas laugverge ble Henning Halvorssen Berg.

                      Formynder for barna ble Jacob Anderssen i Gjerpen.

       Brt: 41 - 0 - 6

       Net: 27 - 0 – 14

 

      

       Gift 09.09.1775 i Gjerpen kirke,[21] med Ingeborg Jonsdatter, født 1745 i Skilbred i Siljan,16 (datter av Jon Bjørnsen og Karen Johannsdatter), døpt 23.05.1745 i Siljan kirke,[22] død 1807 på Berg i Gjerpen, gravlagt 27.04.1807 på Gjerpen kirkegård.17

      

       Ingeborg:                        

       Hun var enke etter Hans Andersen som døde på Berg i Gjerpen i 1774 da hun giftet seg med Ole.

 

       Hun giftet seg 3. gang i 1794 med Isak Olsen Tormodsrød.

 

       Hun nevnes i skifte etter søsteren Johanne i Siljan i 1806 "søsteren Ingeborg Jonsdatter gift med Jacob Berg". Dette skulle nok vært Isach Berg.

 

      

 

VI. Karen Andersdatter, født 1750 på Solverød i Siljan,[23] døpt 06.12.1750 i Siljan kirke,22 død 1751 på Solverød i Siljan,6 gravlagt 26.09.1751 på Siljan kirkegård.6

      

       Anders Solverød og Anne Jacobsdatters datter Karen                                                   

       Faddere: baaren af Christen Præstegaardens kone Sirie Nielsdatter, Jacob Iislands kone Marte Vetlesdatter, mandfaddere: Christen Præstegaarden, Niels Vetlesen Høyset.

      

       Gravlagt som "Anders Solverøds barn Karen 5 Fierding aar".

 

 

 

VII. Jacob Andersen, født 1752 på Solverød i Siljan,[24] døpt 08.10.1752 i Siljan kirke,23 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,11 død 11.08.1837 på Løvås u/Skogsrød i Gjerpen.14

      

       Anders Solverøds barn navnl. Jacob                                                       

       Faddere: baaren af Ole Follaugs kone, Anne Persdatter, mandfaddere: Ingvold Soland, Anders Olsen.

      

       Trolig konfirmert i 1773 som "Jacob Andersen Kløverød 18".

      

       Han kom til Gjerpen. Ifølge gamlegjerpen.no så ryddet Jacob rundt 1824 en ny plass som ble kalt Myren. Da kom siden til Løvåsen under Skogsrød.

 

      

       (1) Gift 10.05.1783 i Gjerpen,14 med Marthe Evensdatter, født 1760 i Løberg eiet i Gjerpen,[25] (datter av Even Larsen og Kirstine Gundersdatter), døpt 15.06.1760 i Gjerpen,24 død 26.03.1807 på Løvås u/Skogsrød i Gjerpen.14

      

       Marthe:

       Even Larsens pb. Marthe fra Løberg Ejet.

       Faddere: Johannis Sneltvets kone, Ingebor Andersdatter, Scheje Christensen, Bent Larsen, Anun Larsen.

            

       Gravlagt som "Jacob Anderssøns kone Marthe Evensdtr., under Skougsrøe 46 ¾ aar".

 

      

       (2) Gift 19.04.1813 i Gjerpen,14 med Gunhild Torkildsdatter, født ca 1771,14 død 08.05.1838.14

      

       Gunhild:

        Hun kom fra en plass under Ballestad da hun giftet seg.

 

       Se gamlegjerpen.no

      

 

      

VIII. Isach Andersen, f. 1755 på Solverød i Siljan,[26] døpt 29.09.1755 i Siljan kirke,25 d. 22.12.1825 på Ødesneltvet i Gjerpen.14

      

       Anders Solverøds barn navnl. Isak                                                         

       Faddere: baaren af Per Tvetens kone, Anders Tvetens kone, mandfaddere: Gunder Tormosrød, Anders Tveten.

      

       Han var fadder for søsteren Anne sitt barn som Isak Andersen Hanevold.

      

      

       Gift 27.09.1787 i Gjerpen,14 med Gunhild Hansdatter, f. 1756 på Sneltvedt i Gjerpen (datter av Hans Helgesen og Marthe Isachsdatter), døpt 29.02.1756 i Gjerpen,24 d. 11.05.1816 på Ødesneltvet i Gjerpen.

      

       Gunhild:

       Hans Sneltvets pb. Gunnil

       Faddere: Abraham Løbergs kone, Anne Lisbeth Larsdtr., Isak Sneltvet, Ole Omuth, Ammun Isaksen.

      

       Hun var enke etter Peder Johannesen Sneltvedt da hun giftet seg med Isach.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

IX. Abraham Andersen, født 1758 på Solverød i Siljan,[27] døpt 22.01.1758 i Siljan kirke,26 død 28.01.1821 på Brekkejordet u/Brekke i Gjerpen.14

      

       Anders Solverøds barn Abraham                                    

       Faddere: baaren af Per Tvetens kone, Karen Jensdatter Folloug, mandfaddere: Christen Præstegaarden, Per Larsen Højsæt, barnet ble kaldet Abraham.

      

       Han nevnes på Brekkejorden u/Brekke.

      

      

       (1) Gift 06.11.1794 i Gjerpen, med Magdalene Gulbrandsdatter, født 1764 i Gjerpen (datter av Gulbrand Gislesen og Maren Larsdatter), døpt 02.02.1764 i Gjerpen,24 død 1800 på Follaug i Gjerpen, gravlagt 07.12.1800 i Gjerpen.17

      

       Magdalene:

       Gulbrand Jislesens pb. Malene

       Faddere: Nils Eriksens kone, Anne Olsdatter, Helje Jønneval, Einer Andersen, Christen Eriksen.

      

       Hun kom fra Skriva under Foss i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Abraham Anderssøns kone, Magdalene Gulbrandsdtr., død paa Folloug 36 5/6 aar".

 

      

       (2) Gift 22.10.1801 i Gjerpen,20 med Anne Sørine Clausdatter, født 1768 på Vessbrekka u/Grini i Gjerpen (datter av Claus Olsen og Aaste Olsdatter), døpt 01.05.1768 i Gjerpen,24 død 26.01.1825 på Brekkejordet u/Brekke i Gjerpen.14

      

       Anne:

       Claus Olsens pb. Anne Sirene fra Grini Ejet

       Faddere: Elen Andersdtr., Anne Jensdtr., Nils Berreberg, Ole Einersen, Jan Olsen.

 

       Se gamlegjerpen.no (fam.9)

 

 

 

X.   Ingeborg Andersdatter, født 1762 på Solverød i Siljan,[28] død 1763 på Solverød i Siljan,[29] gravlagt 23.01.1763 på Siljan kirkegård.28

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 26. september 1762 finnes blant introduserte kvinner "Anders Solverøds kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Anders Solverøds datter Ingebor 14 uger".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 20.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[5]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814

registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 67.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 75.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 86.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[12]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[13]  1801 tellingen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 110.

[15]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[16]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[17]  Alder ved død.

[18]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 131.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[21]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 108.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 151.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[25]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[28]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[29]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.