| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I EIDET u/MOHOLT

 


 

 

 

Sissel Jacobsdatter f. ca 1647 sin familie. Hun var 1. gang gift med Ole (Nilsen) f. omkring 1640 og 2. gang med Mogens Olsen f. omkring 1660.

 

 

 

Sissel Jacobsdatter, født ca 1647,[1],[2] død 1732 på Eidet i Siljan,1 gravlagt 02.03.1732 på Siljan kirkegård.[3]

 

Hun var 1. gang gift med en Ole. 

 

Hun giftet seg 2. gang med en Mogens Olsen som nevnes på Eidet.

 

Sissel døde på Eidet i 1732.

 

Gravlegges som "Sidselle Jacobsdatter Eye 85 aar og 18 uger gammel".

 

Hun nevnes i skifte etter Mathias Pedersen på Mo i Hedrum sin kone Ellen Sivertsdatter i 1751. Der ser vi at denne Mathias sin halvsøster, Pernille Olsdatter, sin far, Ole Olsen, var sønn av Sissel.

 

Folio 417a-418a / nr. 433 / 22. mars 1751

Mathies Pedersen Moes huustroe Elen Sivertsdatter i Qvelle Annex.

Arvinger:

Enkemannen Mathies Pedersen

Sønnen Ole Mathiesen, 4 ½ år.

Datteren Berthe Mathiesdatter, 6 år.

Datteren Sibille Mathiesdatter, 21 uker.

Faren verget for barna, som alle var hjemme.

Enkemannens halvsøster, Pernelle Olsdatter, hadde arv til gode etter sin far Ole Olssen Moe og sin bestemor Sedsel Eye i Slemdal.

Brutto: 93 - 1 - 14

Netto: 32 - 0 - 22

 

 

(1) Hun giftet seg med1 Ole (Nilsen), født omkring 1640,[4] død ca 1697 på Eidet i Siljan.1

 

Ole:

Ifølge Bakken nevnes Ole Nilsen på Eidet på slutten av 1690 tallet. Jeg har ikke finnet kilden hans for dette. Grev Gyldenløve kjøpte Moholt med Eidet den 5. mars 1690. Sissel Jacobsdatter var 1. gang gift med en Ole, så det passer jo med dette, men uten kilden hans er dette med Nilsen og Eidet noe usikkert.

 

(En med navnet Ole Nilsen i riktig alder nevnes på Sølland 16 år gammel i manntallet 1663-66?)

 

Barna til Ole og Sissel kommer, blant annet, frem i skifte etter datteren Ingeborg Olsdatter i 1742.

 

Eidet i Slemdal 4.11.1742 Sk.pr. 4, Fol. 268

Ingeborg Olsdtr. død, e.m. Ole Tonnesen.

Avdødes søskende: 1. Peder Olsen Tveten. 2. Jacob Olsen's (død) søn Ole Jacobsen myndig . 3. Ole Olsen's (død) datter Pernille Olsdatter 18 år . 4. Kirsti Olsdtr. enke etter Johannes Olsen. 5. Sara Olsdtr., ugift.

Brt: 99-0-21. Nt: 39-1-6.

 

 

(2) Gift ca 1697,1 med Mogens Olsen, født omkring 1660.4

 

Mogens:

Hans kone kan ha vært enke på Eidet.

 

Eidet nevnes under Moholt og der nevnes Mogens som bruker fra 1697. Eidet nevnes under Moholt.

 

I 1711 var det to brukere på Eidet. Den ene var Mogens Olsen med kvinne og tre barn. Den andre brukeren var hans kones datter fra 1. ekteskap, Kirsten Olsdatter og hennes mann Johannes Olsen.

 

Han var fadder til Sissel Jacobsdatter sin sønn Peder Olsen sine barn i 1714 og 1717 som Mogens Ejet.

 

Her er han forlover:

 

Trol. 11/7-1706. I Slemdahl.

1. Børge Svendsen Ougestad med Peder Moholtis daatter

Cav: Mogens Ejie og Axell Nielssen Nabhoug.

 

Trol. 17/6-1714 i Slemdal. Copul. i Slemdal 2/7-1714.

Gunder Hansen og Giertrud Jacobsd.

Caut: Mogens Olsen Ejet og Joen Christensen.

 

Trol. 11/6-1715 i Slemdal. Copul. 22/9-1715.

Erich Larsen (Lauridzen) Daapen med Ingeborg Jensd.

Caut: Peder Jacobsen Moholt, Mogens Olsen Eyet.

 

Han nevnes også under Moholt i matrikkelen i 1723:

Moholt m/Nes og Naphaug – Oppsittere: Peder, Joen, Axel, Johannes, Mogens - Skyld: 5 huder 6 skind

 

 

 

 

I.    Kirsten Olsdatter, (datter av Ole (Nilsen) og Sissel Jacobsdatter) født ca 1673,[5],2 død 1747 på Eidet i Siljan,5 gravlagt 26.03.1747 på Siljan kirkegård.[6]

      

       Hun nevnes i skifte etter søsteren Ingeborg i 1742 som "Kirsti Olsdtr. enke etter Johannes Olsen".

 

 

       Gift 1700,5 med Johannes Olsen, født ca 1670,2 død 1737 på Eidet i Siljan,6 gravlagt 10.11.1737 på Siljan kirkegård.6

      

       Se Eidet denne gården

 

 

 

II.   Sara Olsdatter, (datter av Ole (Nilsen) og Sissel Jacobsdatter) født ca 1674, død 1744 på Eidet i Siljan,6 gravlagt 22.03.1744 på Siljan kirkegård.6

      

       Hun nevnes i skifte etter søsteren Ingeborg i 1742 som "Sara Olsdtr., ugift".

 

       Hun gravlegges som "Sara Olsdatter Eyet 70 aar".

      

      

 

III. Jacob Olsen, (sønn av Ole (Nilsen) og Sissel Jacobsdatter) født omkring 1675,4 død før 1742.

 

       Han nevnes i skifte etter søsteren Ingeborg i 1742 som "Jacob Olsen's (død) søn Ole Jacobsen myndig".

 

 

       Barn:

 

       A.   Ole Jacobsen, født omkring 1720.1

 

      

 

IV. Peder Olsen, (sønn av Ole (Nilsen) og Sissel Jacobsdatter) født ca 1680 på Eidet i Siljan,[7],2 død 1762 på Tveitan i Siljan,[8] gravlagt 06.01.1762 på Siljan kirkegård.8

 

       Han nevnes i skifte etter søsteren Ingeborg i 1742 som "Peder Olsen Tveten".

 

      

       (1) Han giftet seg med7 Anne Jacobsdatter, født ca 1673,7,2 (datter av Jacob Tønnesen og Jacob Tønnesen sin 1. hustru), død 1733 på Tveitan i Siljan,7,6 gravlagt 14.01.1733 på Siljan kirkegård.6

      

      

       (2) Gift 27.12.1733 i Siljan kirke,[9] med Maren Nilsdatter, født ca 1707,2 (datter av Nils Olsen og Ingeborg Gundersdatter), død 1784 på Moe i Gjerpen,[10],[11] gravlagt 09.09.1784 på Gjerpen kirkegård.11

      

       Se Tveitan

 

 

      

V.   Ole Olsen, (sønn av (Ole Nilsen) og Sissel Jacobsdatter) født omkring 1680 på Eidet i Siljan.4

      

       Han nevnes i skifte etter søsteren Ingeborg i 1742 som "Ole Olsen's (død) datter Pernille Olsdatter 18 år".

 

       Hans nevnes også i skifet etter som sin kone sønn fra 1. ekteskap Mathies Pedersen Moe sin kone Ellen Sivertsdatter i 1751 som "Enkemannens halvsøster, Pernelle Olsdatter, hadde arv til gode etter sin far Ole Olssen Moe og sin bestemor Sedsel Eye i Slemdal".

 

       Ole Olsen overtok ved gift med Maren Sørensdatter bygselen på halvpart av gården Mo i Hedrum. Ole var Lagrettemann.

      

       Han døde noen år etter at han giftet seg med Maren. Han omkom i en brann.

            

      

       Gift ca 1724 i Hedrum,[12] med Maren Sørensdatter, født ca 1679 på Vestby i Hedrum,12,2 (datter av Søren Nilsen og Maren Ellefsdatter), død 1758 på Mo i Hedrum,12,[13] gravlagt 28.05.1758 i Hedrum.13

      

       Maren:

       Hun var 1. gang gift med Peder Pedersen som døde på Mo i Hedrum i 1723. Maren var bruker på Mo i Hedrum fra 1723 til 1747. Hun giftet seg 2. gang med Ole Olsen.

      

       Hun gravlegges i 1758 som "Maren Sørensdatter Moe 70 aar".

 

 

       Ole Olsen og Maren Sørensdatter sin datter:

 

       A.   Pernille Olsdatter, født ca 1724.[14]

 

 

      

VI. Ingeborg Olsdatter, (datter av (Ole Nilsen) og Sissel Jacobsdatter) født ca 1685,2 død 1742 på Eidet i Siljan,6 gravlagt 21.10.1742 på Siljan kirkegård.6

      

      

       Gift 11.07.1728 i Siljan kirke,9 med Ole Tomassen, født ca 1700,1 død 1752 på Eidet i Siljan,1 gravlagt 28.12.1752 på Siljan kirkegård.6

      

       Se Eidet denne gården

 

 

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 38.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 39.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[8]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Skifte etter mannen.

[11]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[12]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 758.

[13]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 31.

[14]  Skifte etter farmoren.