| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ I

 


 

 

Mikkel Solvesen f. ca 1686 og Anne Eriksdatter f. ca 1694 sin familie

 

 

 

Mikkel Solvesen, født ca 1686 på Øverbø i Siljan,[1] død 1748 på Øverbø i Siljan,1 gravlagt 20.10.1748 på Siljan kirkegård.[2]

Han var sønn av Solve Ingebretsen på Øverbø.

 

Han giftet seg i 1716.

 

Trol. 21/6-1716 i Slemdal. Copul. 16/8-1716 vid Despons.

1. Michel Solvesen Øfverbøe med Anne Erichsd. Tosholt. |: NB. Disse Persohner, da de var i 3die Leed beslegted, hafde de hans Majestets allernaadigste bevillings bref ..... :|

Caut: (ingen nevnt).

 

Mikkel ble bruker på en del av Øverbø. Han var bruker der sammen med sin bror Ole.

 

Han døde på Øverbø i 1748. Han og Jacob Olsen hadde i 1738 kjøpt 2 huder i Øverbø. Dette var skogstykke Sandbrekkene. De kjøpte da 1 hud hver.

 

Gravlagt som "Michel Solvesøn Øverbøe 62 aar".

 

Det var skifte etter han i 1749.

 

Bamble sorenskriveri, skifteprotokoll nr. I 4, 1741-1760

fol. 392b-393a / 31. mars 1749

Avdøde Michel Solvesen, Øvre Bøe i Slemdahl Sogn.

Mellom:

"     Enka Anne Erichsd. og deres felles barn:

"     Saalve Michelsen, 29 år.

"     Benth Michels., 27 år.

"     Ole Michelsen, 20 år.

"     Niels Michels., 17 år.

"     Erich Michels., 15 år.

"     Kierstine Michelsdatter, 22 år.

For de tre umyndige guttene verget Jacob øvre Bøe. For dattera verget Saalve Høyset.

Henvisning til skjøte datert 24. juli 1738 til oppsitterne på Øvrebøe Michel Solvesen og Jacob Solvesen fra avdøde Peder Christens. på 2 huder [tilhørende] Gierpen Prosti for 60 rd. Dette boet eide 1 hud for 30 rd.

Enka fikk utlagt 6 skinn av jordegodset, hver sønn arvet 12/11 skinn, mens dattera arvet 6/11 skinn.

Brutto:         124-2-19

Netto:          111-0-7

(Ps Transkribert av Kristian Hunskaar. JO)

 

Dette med at skjøte fra 1738 var til Michel Solvesen og Jacob Solvensen, som det står i dette skifte, er feil. Skjøte var til Michels Solvesen og Jacob Olsen ikke Jacob Solvesen.

 

Bamble sorenskriveri, Tingbok 12 , 1735-1741, folio 157.

Skjøte ble tinglyst 24.07.1738 punkt 7:

Procurator Peder Christensens skiøde til Michel Solvesen og Jacob Olsen paa Sandbrache 2 h med bøxel dat. 24. juli 1737.(Litt rart det står 1737? Trolig feilskrevet. JO)

 

 

Gift 16.08.1716 i Siljan,[3] med1 Anne Eriksdatter, født ca 1694 på Torsholt i Siljan,1 (datter av Erik Paulsen og Lisbet Ingebretsdatter), død 1770 på Øverbø i Siljan,1 gravlagt 08.04.1770 på Siljan kirkegård.[4]

 

Anne:

Anne kom fra Torsholt i Siljan.

 

Hun nevnes som enke på Øverbø i 1762:

Andre husboende: Michel Øverbøes Enke og Sønnen Bent Michelsen

 

Hun døde på Øverbø i 1770.

 

Gravlagt som "Anne Erichsd. Øvrebø 76 aar".

 

 

 

I.    Tore Mikkelsdatter, født 1717 på Øverbø i Siljan,1 døpt 28.02.1717 i Siljan kirke,[5] død 1742 på Øverbø i Siljan,1 gravlagt 15.04.1742 på Siljan kirkegård.2

      

       Michel Solvesen og Anne Erichsdatter -Thore

       Faddere: baaren af Kari Jacobsdatter Øfrebøe, assist: Birthe Olsdatter Tosholt, Ingeborg Solvesdatter Øfrebø, mandfaddere: Jacob Pedersen Prestegaarden, Lauridts Pedersen Høysett.

      

       Hun gravlegges som "Thore Michelsdatter Øverbøe 25 aar".

      

 

 

II.   Solve Mikkelsen, født 1719 på Øverbø i Siljan,1,[6] døpt 27.12.1719 i Siljan kirke,6 død 1765 på Høgset i Siljan,[7] gravlagt 27.10.1765 på Siljan kirkegård.7

      

       Michel Øverbøe og Anna Erichsdatter - Solve

       Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øverbøe, assist: Karen Nilsdatter Prestegaarden, mandfaddere: Lars Island, Olle Tufdal, Peder Findsen.

      

      

       Gift 24.06.1745 i Siljan kirke,3 med[8] Ingeborg Gulichsdatter, født 1710 på Risteigen i Rollag,[9] (datter av Gullik Knudsen og Ambor Nilsdatter), døpt 20.07.1710 i Rollag,[10] død 1777 på Høgset i Siljan,[11] gravlagt 16.03.1777 på Siljan kirkegård.11

      

       Se Høgset

 

 

      

III. Bent Mikkelsen, født 1722 på Øverbø i Siljan,1,[12] døpt 23.08.1722 i Siljan kirke,12 død 1776 på Øverbø i Siljan,1 gravlagt 15.09.1776 på Siljan kirkegård.11

      

       Michel Solfvesen og Anne Errichsdatter Øfrebøe - Bent

       Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øfrebøe, Martha Pedersdatter, mandfaddere: Christen Michelsen Sørbøe, Anders Nielsen Tormodsrøe, Johan Rasmusen Kløfverøe.

      

       Gravlagt som"Bent Michels. Øvrebøe 54 aar".

 

      

 

IV. Kirsten Mikkelsdatter, født 1725 på Øverbø i Siljan,1 døpt 13.05.1725 i Siljan kirke,12 død 1726 på Øverbø i Siljan,[13] gravlagt 11.03.1726 på Siljan kirkegård.13

      

       Michel Solfvesen Øfrebøe og Anne Errichsdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øfrebøe, Gunnille Guldbrandsdatter Tufdahll, Berthe Laersdatter, mandfaddere: Olle Laersen Tufdahll og Joen Olsen Groerøe.

      

       Gravlegges som "Michel Øfrebøes datter Kirsten 10 maaneder 3 dager".

 

      

 

V.   Kirsten Mikkelsdatter, født 1726 på Øverbø i Siljan,12 døpt 27.12.1726 i Siljan kirke,12 død 1783 på Høgset i Siljan,[14] gravlagt 06.07.1783 på Siljan kirkegård.14

      

       Michel Solfvesen Øfrebøe og Anne Errichsdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øfrebøe, Berthe Laersdatter, mandfaddere: Ole Laersen Tufdall, Jens Christensen Sørbøe.

      

      

       Gift 29.06.1749 i Siljan kirke,3 med Peder Vetlesen, født 1721 på Høgset i Siljan,12 (sønn av Vetle Pedersen og Margrete Nilsdatter), døpt 19.10.1721 i Siljan kirke,12 død 1783 på Høgset i Siljan,14 gravlagt 04.05.1783 på Siljan kirkegård.14

      

       Se Høgset

 

 

      

VI. Ole Mikkelsen, født 1729 på Øverbø i Siljan,1 døpt 11.09.1729 i Siljan kirke,12 død 1800 på Øverbø i Siljan,[15] gravlagt 02.11.1800 på Siljan kirkegård.15

      

       Michel Solfvesen Øfrebøe og Anne Errichsdatter - Olle

       Faddere: baaren af Karji Errichsdatter Tosholt, Ingeborg Sofvesdatter Sorbøe, mandfaddere: Siergiant Christopher og Anders Nielsen Tosholt, Jacob Olsen Øfrebøe.

      

      

       (1) Gift 29.09.1754 i Siljan kirke,3 med1 Maren Hansdatter, født ca 1736,9 (datter av Hans Pedersen og Maren Knudsdatter), død 1766 på Øverbø i Siljan,[16] gravlagt 14.12.1766 på Siljan kirkegård.16

      

      

       (2) Gift 16.08.1767 i Siljan kirke,3 med1 Gunhild Svendsdatter, født 1748 på Austad i Siljan,[17] (datter av Svend Nilsen og Taran Henriksdatter), døpt 20.10.1748 i Siljan kirke,[18] konfirmert 21.10.1764 i Siljan kirke,[19] død 08.08.1823 på Øverbø i Siljan, gravlagt 17.08.1823 på Siljan kirkegård. [10]

 

       Se Øverbø denne gården

 

 

      

VII. Nils Mikkelsen, født 1732 på Øverbø i Siljan,1 døpt 27.04.1732 i Siljan kirke,12 død 1789 på Fossene i Hedrum.[20]

      

       Michel Sofvesen Øfverbøe og Anne Errichsdatter - Niels

       Faddere: baaren af Karen Errichsdatter Tosholt, Gunil Guldbrandsdatter Tufdal, mandfaddere: Jacob Pedersen Præstegaarden, Anders Nielsen Tosholt, Jacob Olsen Øfverbøe.

      

       Han kom fra Øverbø da han giftet seg i 1761.

      

       Trol. 21/6-1761 i Slemdal.

       Uk. Niels Michelsen Øvrebøe og Pigen Berthe Larsd. Højsæt.

       Caut: Christen Præstegaarden og Ole Øvrebøe.

 

       De bodde en liten stund på Høgset.

      

       Bosatt på Høgset i 1762:

       Andre husboende: Niels Michelsen og kone

      

       Han nevnes på Askjem i Lardal 1763-64.

      

       De flyttet siden til Fossene i Hedrum.

      

       Han ble nevnt i skifte etter søsteren i 1783 boende på gården Fossene i Hedrum.

 

      

       Forlovet 21.06.1761 i Siljan,3 gift 1761,3 med8 Berte Larsdatter, født 1738 på Høgset i Siljan,8,[21] (datter av Lars Pedersen og Ingeborg Gulichsdatter), døpt 25.03.1738 i Siljan kirke,21 død 1807 på Fossene i Hedrum.[22]

      

       Berte:

       Hun kom fra Høgset.

 

       Under folketellingen i 1801 bodde enke, Berte Larsdatter, hos sønnen i Hedrum.

 

       De fikk en sønn Mikkel Nilsen f. ca 1769 som ble gift med Kirsti Halvorsdatter f. 1768 datter av Halvor Olsen Grorud.

 

 

      

VIII. Erik Mikkelsen, født 1735 på Øverbø i Siljan,[23] døpt 27.03.1735 i Siljan kirke,[24] konfirmert 25.06.1752 i Siljan kirke,[25] død 1773 på Kvelle i Hedrum, gravlagt 16.05.1773 i Hedrum.[26]

             

       Michel Solvesøn og Anna Erichsdatters barn Eric.

       Faddere: Inger Christensdatter Sorbøe, Karen Erichsdatter Toesholt, Sergiant Christopher Jørgensøn Vaxmuth, Jacob Olsøn Øverbøe, Anders Nielsøn Toesholt.

      

       Han konfirmeres i Siljan i 1752 som "Erich Michelsen Øverbøe 17 aar".

 

       Han giftet seg i 1759.

 

       Copul. 6/1-1759 i Slemdal.

       Soldat, Erich Michelsen Øverbøe og Pigen Gunild Rasmusd. Qvelle.

 

       Han flyttet til Kvelle. (Se Hedrum bygdebok side 703.)

      

       Han ble nevnt i skifte etter søsteren i 1783 som død og hadde vært gift med Gunnild Rasmusdatter.

 

       Gravlagt som "Erich Qvelle, 38 aar".

      

       Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1763-1784) side 315a

       Skifte 10. Sept. 1773 paa gaarden Qvelle i Qvelle Annx under Hedrum Tinglaug

       Afdøde mand Erich Michelsen - enke Gunild Rasmusdatter

       Barn:

       1. Søn Michel Erichsen, 15 aar.

       2. Datter Anne Erichsdatter, 10 aar.

       3. Datter Karen Erichsdatter, 7 aar.

       4. Datter Marie Erichsdatter, 4 aar.

       Enkens laugverge Rasmus Davidsen.

       Farbroderen Niels Fossene formynder for barna.

       Brutto: 175-2-10

       Netto; 163-3-20

 

      

       Gift 06.01.1759 i Siljan kirke,3 med Gunhild Rasmusdatter, født 1737,[27] (datter av Rasmus Davidsen og Berthe Olsdatter).

      

       Gunhild:

       Hennes farfar David Rasmussen var bosatt på Solli i Eidanger.

      

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 333.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 13.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 31.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[9]  Alder ved død.

[10]  Kirkebok for Rollag, Ministerialbok nr. 1 (1708-1712), skannet av digitalarkivet, side 171.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[13]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[17]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 162.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 135.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[20]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. side 110.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 44.

[22]  Informasjon gitt av Kristian Hunskaar.

[23]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 24.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[26]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 112.

[27]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.