| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | GRORUDPLASSEN u/GRORUD |

 


 

 

Halvor Olsen f. ca 1740 og Randi Andersdatter f. ca 1749 sin familie

 

 

Halvor Olsen, født 1740,[1],[2] død 1813 i Sundby Vestre i Hedrum,[3] gravlagt 13.11.1813 i Hedrum i Vestfold.[4]

 

Han kan ha vært bror til Rasmus Olsen Halling på Grorud. Han hadde en bror som het Halvor som var født i 1742. Denne Halvor og familien flyttet til Hedrum og i bygdeboken der står det at han var fra Hallingdal. Dermed har de nok funnet dette i en av sine kilder. De har ikke koblet han mot denne familien og Siljan. Halvor som fadder til Rasmus Olsen sitt barn i 1769 bosatt på Grorud.

 

Han giftet seg i 1768.

 

Trol. 13/3-1768. Cop. 26/6-1768.

Uk. Halvor Olsen Grorød - Ejet og p. Randi Andersd.

Caut: Ingwold Nilsen Søland og Anders Olsen Tweten.

 

De bodde noen år på Grorud og døpte barn der til 1771.

 

Gulbrand Helgesen i 1775 fikk festeseddel på plassen Larønningen u/Grorud. Da opplyses det at han overtok bruken av plassen etter Halvor Olsen som hadde plassen den uten festeseddel. 

 

Halvor bygslet en tredjepart av Sundby Vestre Bnr.1 fra 1773 til 1805. Han drev også halvparten av Breidal fra 1783 til 1794.

 

Familien nevnes på Sundby Vestre i 1801 tellingen:

Navn - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

1. hustand

Helvor Olssen - 58 - Huusbond - Bege i 1te ægteskab - Bonde og gaardbeboer

Randi Andersdatter - 55 - Hans kone - Bege i 1te ægteskab

Anders Helvorssen - 20 - Deres søn - Ugivt

Anne Nielsdatter - 20 - Tiener

2. hustand

Michel Nielssen - 33 - Huusbond - Bege i 1te ægteskab - Bonde og gaardbeboer

Kisti Helvorsdatter - 33 - Hans kone - Bege i 1te ægteskab 

Ole Jenssen - 36 - Ugivt - Blind. lægslem.

3. hustand

Paul Taralssen - 52 - Mand - Bege i 1te ægteskab - Plads med jord

Pernele Larsdatter - 52 - Hans kone - Bege i 1te ægteskab

Taral Paulssen - 20 - Deres børen - Ugivt

Ole Paulssen - 10 - Deres børen

Anne Paulsdatter - 15 - Deres børen

 

Han døde på Sundby Vestre i 1813, 73 år gammel.

 

 

Gift 26.06.1768 i Siljan kirke,[5] med Randi Andersdatter, født ca 1749,1 (datter av Anders Olsen), død 1809 i Sundby Vestre i Hedrum,3 død 30.03.1809 i Hedrum i Vestfold.[6]

 

Randi:

Hun nevnes sammen med sin far i 1762. Han nevnes som husmann på Grorud.

 

Husmenn og Inderster under Grorød 1762:

1. Anders Halling og kone, Datter Randi.

 

Hun døde på Sundby Vestre i 1809, 60 år gammel.

 

 

 

I.    Kirsti Halvorsdatter, født 1768 på Grorud i Siljan,[7] døpt 27.12.1768 i Siljan kirke.7

      

       Halvor Olsen Grorød og k. Randi Andersen Kistie

       Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Tweten 2. Kari Jonsdtr. Søland 3. Anders Olsen Tweten 4. Peder Rollougsen Hochstad 5. Nils Sondresen Wanneboe.

      

       De bodde sammen med hennes foreldre på Sundby Vestre i 1801.

 

      

       Gift 01.10.1787 i Hedrum kirke,[8],[9] med Mikkel Nilsen, født ca 1769,8 (sønn av Nils Mikkelsen og Berte Larsdatter), død 1813 i Hedrum i Vestfold.8

      

       Mikkel:

       Mikkel kom fra Fossene i Hedrum. Hans far var sønn av Mikkel Solvesen på Øverbø i Siljan. Mikkel sin mor var datter av Lars Pedersen på Høgset i Siljan.

 

       Mikkel ble gårdbruker på Sundby vestre Bnr.2, og senere på Skogtvedt i Brunlanes (1803 til 1813). Han druknet i Farris 1813.

      

      

 

II.   Maren Halvorsdatter, født 1771 på Grorud i Siljan,[10] døpt 29.12.1771 i Gjerpen kirke.4

      

       Halvor Olsen Grorøds P. B. - Maren

       Faddere: 1. Mette Holmgreen og 2. Anne Andersdtr. hos provsten 3. Neri Rejersen 4. Ole Andersen Høysæt.

       Merknad: Sil., døbt i Gierpen kirke.

      

      

 

III. Elen Halvorsdatter, født 1774 i Sundby Vestre i Hedrum.[11]

      

       Even var fra Lysnes og overtok som bruker der.

 

      

       Gift 1800,[12] med Even Nilsen, født 1770 på Lysnes i Hedrum,12 (sønn av Nils Evensen og Mette Tolvsdatter), død 1825.12

      

 

 

IV. Anders Halvorsen, født 1782 på Sundby Vestre i Hedrum.3

      

       Han overtok bygselen på Sunby Vestre Bnr.1 i 1805 og hadde den til 1816.

 

      

       Gift 1805 i Hedrum,3 med Else Sivertsdatter, født 1783 på Hellenes Søndre i Hedrum,3 (datter av Sivert Hansen og Gunhild Ellevsdatter), død 1809 på Sundby Vestre i Hedrum.3

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Nes i Hallingdal, side 530.

[3]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 735.

[4]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 3 (1807-1816), skannet av digitalarkivet, side 149 -150.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[6]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 3 (1807-1816), skannet av digitalarkivet, side 36 - 37.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[8]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 833.

[9]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 42-43.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[11]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 735 og 832.

[12]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 832.