| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SOLLI I


 

 

 

David Rasmussen f. omkring 1675 og Maren Sørensdatter f. ca 1690 sin familie

 

 

 

David Rasmussen, f. omkring 1675 på Grava i Eidanger,[1] d. ca 1748 på Vestby i Hedrum.[2]

Han var sønn av Rasmus Tormodsen Nordre Grava.

 

Det kan ha vært han som ble far til en uekte sønn, Rasmus Davidsen, i Solum i 1705?

 

Han er nevnt i ekstraskattmanntallet fra 1711 som en av to oppsittere på Solli i Eidanger. Han oppføres i mantallet med "qvinde". Han disponerte halve gården på Solli i 1712 og ble nevnt i en tinglysning fra 1712.

Anno 02.12.1712 – David Rasmussens lod lyse Karen Sal. Hr. Halvorsens boxelsedel paa en half hud i Sollij (dat. 17.07.1712)

 

Trolovet - 8/1-1708 i Eid.

Samme Søndag, nemmelig Dom: 1. Epiphania (8/1-1708), begiered effter Commitions tilladelse, David Rasmussøn Søli at trolofvis med sin festemøe, Mari Søvrensdaatter.

Cav: Lars Larsøn, Ifver (Aasmundsen) Søli af Gierpen sogn.

 

De bodde på Solli i Eidanger frem til ca.1719. De flyttet så til Hedrum. Det var skifte etter han på Vestby i Kvelle i 1748. Han er nevnt død under skifte etter Anne Gundersdatter og Jacob Olsen Manvik i Langestrand i 1750.

 

Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 10, 1742-1752.

Folio 298b-299a / nr. 304 / 18. desember 1748

Afgangne David Rasmussøn Westbye i Qvelle Annex.

Arvinger:

Sønnen Rasmus Davidsen, myndig, bor på Qvelle i Qvelle Annex.

Sønnen Elias Davidsen, myndig, bor på Heum i Qvelle Annex.

Sønnen Isach Davidsen, myndig, bor på Westbye i Qvelle Annex.

Sønnen Søren Davidsen, myndig, oppholder seg på Qvelle.

Sønnen Abraham Davidsen, 16 år, hos broren Rasmus.

Datteren Gunild Davidsdatter, gift med Torgier Ambiørnsen på Farmen i Qvelle Annex.

Datteren Berthe Davidsdatter, ugift, tjener hos Joen Westbye.

Datteren Lisbeth Davidsdatter, ugift, hos broren Rasmus.

Rasmus Davidsen verget for sine umyndige søsken.

Brutto: 114 - 3 - 13

Netto: 0

 

 

Gift 1708,[3] med[4] Maren Sørensdatter, f. omkring 1690,[5] (datter av Søren Jonsen og Berte Torsdatter), d. ca 1741 på Vestby i Hedrum.[6]

 

Maren:

Hun er nevnt under skifte etter Anne Gundersdatter og Jacob Olsen Manvik i Langestrand i 1750. Hun er der nevnt død, og gift med David Rasmussen Westbye.

 

Det var skifte etter Maren på Vestby i Kvelde i 1741.

 

Folio 308b-309a / nr. 5 / 8. mars 1741

David Westbyes afdøde hustrue Maren Sørensdatter i Qvelle Annex.

Arvinger:

Enkemannen David Rasmussøn.

Rasmus Davidsøn, gift, bor på Moe i Qvelle Annex, 35 år.

Elias Davidsøn, gift, bor på plassen Grinna, 27 år.

Isach Davidsøn, 24 år, hjemme hos faren.

Søren Davidsøn, 15 år, hjemme.

Abraham Davidsøn, 8 år, hjemme.

Gunild Davidsdatter, gift med Torgier Ambiørnsøn Farmen.

Berthe Davidsdaatter, 12 år, hjemme.

Lisbeth Davidsdaatter, 6 år.

Enkemannen verget for sine umyndige barn.

Brutto: 138 - 3 - 13

Netto: 34 - 1 - 8

 

 

 

I.    Rasmus Davidsen, f. ca 1708 på Solli i Eidanger,[7] d. 1791.[8]

      

       Han er nevnt som 35 år under skifte etter moren i 1741. Da skulle han ha vært født ca 1706, men han var trolig født etter at David og Maren gifte seg ca 1708. Han bodde under skifte etter moren i 1741 på Moe i Kvelde. Under skifte etter faren i 1748 var han bosatt på Kvelde i Kvelde annex. Han er nevnt under skifte etter Anne Gundersdatter og Jacob Olsen Manvik i Langestrand i 1750. Han er da nevnt som 45 år og bosatt i "Quelle i Quelle Annex".

 

       Deres datter Gunild Rasmusdatter ble gift med Erik Mikkelsen som igjen var sønn av Mikkel Solvesen Øverbø i Siljan.

 

      

       Han giftet seg med[9] Berthe Olsdatter, f. 1706 i Kvelde i Hedrum,[10] (datter av Ole Fransen og Karen Justsdatter), d. på Kvelle i Hedrum 1773.[11]

 

       Berthe:

       Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1763-1784) side 315b
Skifte 10. Sept. 1773 paa gaarden Qvelle i Hedrum
Afgangne hustrue Berte Olsdatter - enkemand Rasmus Davidsen
Barn:
1. Datteren Sibelle Rasmusdatter, gift med Anund Stensholt.
2. Datteren Gunild, enke.
Netto: 113-0-22

 

 

 

II.   Gunhild Davidsdatter, f. ca 1709 på Solli i Eidanger,[12] d. 1777 på Farmen i Hedrum,[13],[14] gravlagt 31.03.1777 i Hedrum.[15]

      

       Hun er trolig født etter 1708 på Solli i Eidanger da hennes foreldre giftet seg dette året. (Det står 1705 i bygdeboken for Hedrum). Hun er nevnt i skifte etter moren på Vestby i Kvelle i 1741 som gift med Torgier Ambiørnsøn Farmen. Under skifte etter faren i 1748 er det nevnt det samme.

      

       Hun gravlegges som "Gunild Davidsdatter Farmen 72 aar".

 

      

       Hun giftet seg med[16] Torger Ambjørnsen, f. ca 1709 på Nes i Hedrum,[17],[18] (sønn av Ambjørn Torgersen og Anne Hansdatter), d. 1755 på Farmen i Hedrum,[19],[20] gravlagt 02.03.1755 i Hedrum.[21]

      

       Torger:

       Han ble på Farmen Bnr.11. Bruker fra 1737 til 1751. Lagrettemann. Skovrider i 1740 årene.

      

       Han gravlegges som "Tærjer Farmen 45 aar".

 

      

 

III. Isak Davidsen, f. 1713 på Solli i Eidanger,[22] døpt 26.02.1713 i Eidanger kirke,[23] d. 1713 på Solli i Eidanger,[24] gravlagt 09.04.1713 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       David Rasmussen Sollj og Maren Søfrensdatter - Isaach

       Faddere: baaren af Birthe Ellevsdatter Landgangen, assist: Sidselle Andersdatter Sollj, Maren Pedersdatter Flochstad, mandfaddere: Joen Larsen Nauser, Søfren Joensen Koggersvold, Otter Olsen Kindalen.

      

       Han gravlegges som " David Rasmussøn Soli og Maren Søfrensdatter, deris ægte barn N. Isach, 4 uger 9 dager".

      

 

 

IV. Elias Davidsen, f. 1714 på Solli i Eidanger,[26] døpt 02.04.1714 i Eidanger kirke,[27] d. 1779 på Heum i Hedrum,[28],[29] gravlagt 10.10.1779 i Hedrum.[30]

      

       David Soelli og Maren Søfrensdatter - Elias

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Sidselle Andersdatter, Maren Rejersdatter Flogstad, mandfaddere: Søfren Joensen Koggersvold, Rasmus Pedersen Kindahlen, Gunder Johansen Koggersvold.

      

       Han er nevnt som bosatt på plassen Grinna, 27 år gammel under skifte etter moren i Kvelde i 1741. Under skifte etter faren i 1748 er han myndig og bosatt på Heum i Kvelde. Han var husmann på Grinna u/Vestby før han ble brukere på Heum. Han var bruker fra 1744 til 1779. Han var Lagrettemann.

      

       Han giftet seg 2. gang med Marte Nilsdatter.

 

      

       (1) Han giftet seg med[31] Marte Ambjørnsdatter, f. ca 1710 på Nes i Hedrum,[32],[33] (datter av Ambjørn Torgersen og Anne Hansdatter), d. 1764 på Heum i Hedrum,[34],[35] gravlagt 17.10.1764 i Hedrum.[36]

      

       Marte:

       Hun var gift med Elias Grina og bosatt på "Wesbye Eie i Qvelle Annex" under skifte etter moren i 1741.

      

       Hun gravlegges som "Marthe Heum 54 aar".

      

 

       (2) Gift 25.08.1765,[37] med Marte Nilsdatter, f. 1735 i Nomme i Kodal i Andebu,[38] d. 1817.[39]

      

       Marte:

       Som enke giftet hun seg med Syvert Hansen, Hellenes S. Bnr.1.

 

      

 

V.   Iver Davidsen, f. 1716 på Solli i Eidanger,[40] døpt 11.10.1716 i Eidanger kirke.[41]

      

       David Rasmussen Soelj og Maren Søfrensdatter - Iver

       Faddere: baaren af Elen Pedersdatter Kindahlen, assist: Sidsele Andersdatter, Else Pedersdatter, mandfaddere: Joen Larsen Nauser, Niels Amundsen Syndsaasen, Lauridts Pedersen Grava.

 

 

 

VI. Isak Davidsen, f. 1719 på Solli i Eidanger,[42],[43] døpt 05.02.1719 i Eidanger kirke,[44] d. 1778 på Vestby i Hedrum,[45] gravlagt 30.08.1778 i Hedrum.[46]

      

       Davis Rasmusen Solj og Maren Søfrensdatter - Isaach

       Faddere: baaren af Mademoiselle Karen Lind, assist: Sidsel Andersdatter Silj, Ragnild Torchilsdatter, mandfaddere: Søfren Joensen Kochersvold, Peder Larsen Grafva, Halfvor Pedersen Grafva.

      

       Han er nevnt som bosatt hjemme hos faren på Vestby i Kvelde og med alderen 24 under skifte etter moren i Kvelde i 1741. Under skifte etter faren i 1748 er han myndig og bosatt på Vestby i Kvelde.

 

      

       (1) Gift 1740,[47] med Live Anundsdatter, f. 1716 på Roppestad,[48] d. 1762 på Vestby i Hedrum.[49]

      

 

       (2) Gift 13.07.1765,[50] med Barbara Andersdatter, f. ca 1720.[51]

 

      

 

VII. Søren Davidsen, f. ca 1726 på Vestby i Hedrum,[52] d. 1769 på Hustuft i Hedrum,[53] gravlagt 29.09.1769 i Hedrum.[54]

      

       Han er nevnt som bosatt hjemme og 15 år under skifte etter moren i Kvelde i 1741. Under skifte etter faren i 1748 stod det at han oppholdt seg i Kvelde. Han var bruker på Fossene fra 1763 til 1766. Han måtte flytte til Hustuft til fordel for forvalteren ved Fritzø Verk som ville ha Fossene. Han var bruker på Hustuft fra 1766 til han døde der i 1769, 44 år gammel.

 

      

       Gift 11.11.1756 i Hedrum,[55] med Dorthea Jonsdatter, f. omkring 1725 på Svartangen i Hedrum,[56] (datter av Jon Pedersen og Karen Hansdatter).

      

       Dorthea

       Hun var fra Svartangen i Hedrum. Hun giftet seg på nytt i 1771 med Even Olsen som var bruker fra 1771 til 1774. Da flyttet de vekk.

 

 

      

VIII. Berte Davidsdatter, f. ca 1729 på Vestby i Hedrum.

      

       Hun er nevnt i skifte etter moren i 1741 som 12 år og bosatt hjemme. Under skifte etter faren i 1748 er hun ugift og i tjeneste hos Joen Westbye. Hun levde i 1801, 75 år gammel ifølge folketellingen. Bodde hos Maren på Lysebo som enke etter 1. ekteskap.

 

      

       Gift 14.10.1758 i Hedrum,[57] med Jens Larsen, f. ca 1725 på Farmen i Hedrum.[58]

      

       Jens:

       Han var husmann på Rønningen u/Farmen og Tangen u/Bergan Øvre i Hedrum.

 

      

 

IX. Abraham Davidsen, f. ca 1733 på Vestby i Hedrum,[59] d. 1795 på Fosserød i Hedrum.[60]

      

       Han er bosatt hjemme hos faren og 8 år under skifte etter moren i Kvelde i 1741. Under skifte etter faren i 1748 er han 16 år og bosatt hos broren Rasmus.

 

      

       Gift 17.06.1765 i Hedrum,[61] med Mette Iversdatter, f. ca 1735 på Fosserød i Hedrum.[62]

      

       Mette:

       Hun var enke når hun giftet seg med Abraham.

 

      

 

X.   Elisabeth Davidsdatter, f. ca 1735 på Vestby i Hedrum,[63] d. 1823.[64]

      

       Hun er 6 år under skifte etter moren i 1741. Under skifte etter faren i 1748 er hun ugift og bosatt hos broren Rasmus.

 

      

       (1) Gift 17.07.1768 i Hedrum,[65] med Nils Hansen, f. 1744 på Holm i Hedrum,[66] d. 1779 på Holm i Hedrum.[67]

      

       Nils:

       Han var eier og bruker av Holm i Hedrum.

 

      

       (2) Gift 29.06.1780 i Hedrum,[68] med Peder Olsen, f. 1744 på Holm i Hedrum,[69] d. 1822 på Holm i Hedrum.[70]

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Web debatt digitalarkivet april 2003 informasjon gitt av Kristian Hunskaar.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Web debatt digitalarkivet april 2003 informasjon gitt av Kristian Hunskaar.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Web debatt digitalarkivet april 2003 informasjon gitt av Kristian Hunskaar.

[7]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[8]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 703.

[9]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[10]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[11]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[12]  Stipulert, Stipulert.

[13]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 639.

[14]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 135.

[15]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 135.

[16]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 639.

[17]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 639.

[18]  Alder ved død.

[19]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 639.

[20]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 18.

[21]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 18.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 4.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 4.

[24]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[25]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[28]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 801.

[29]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 156.

[30]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 156.

[31]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 801.

[32]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 801.

[33]  Alder ved død.

[34]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 801.

[35]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 60.

[36]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 60.

[37]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[38]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[39]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side12.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side12.

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[45]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[46]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[47]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[48]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[49]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[50]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[51]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[52]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[53]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[54]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[55]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[56]  Stipulert, Stipulert.

[57]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[58]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[59]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[60]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[61]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[62]  Stipulert, Stipulert.

[63]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[64]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[65]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[66]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[67]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[68]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[69]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[70]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.