| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HØGSET 

 


 

 

 

Vetle Pedersen f. ca 1692 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Margrethe Nilsdatter f. 1692 og 2. gang med Gunhild Gundersdatter f. 1691.

 

 

 

Vetle Pedersen, født ca 1692 på Høgset i Siljan,[1] død 1764 på Holte i Siljan,[2] gravlagt 19.02.1764 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Peder Ingebretsen og Ingeborg Toresdatter på Høgset.

 

Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1716.

 

Trolov. I Gjerpen krk. 3/5-1716.

Vetle Pederssøn fra Slemdal og Margrete Nielsdatter fra Tofte.*

Caut: Ole Hoppestad og Jan Jostsøn. Cop. i Slemdal.

 

Copul. i Slemdal 5/7-1716.

Wetlef Pedersen Høysett med Margrete Nielsdaatter.

 

Gården Høgset ble nå blitt delt i to og Vetle nevnes på Søndre Høgset.

 

I 1723 drev han og hans bror Lars hver sin del.

 

Matrikkelen 1723

Høyset - Oppsittere: Lars, Vetle - Skyld 6 huder

 

Lars og Vetle kjøpte gården sammen i 1736 med en halvpart hver. De batelte hver 350 rd. (Se mer om dette under hans bror Lars.)

 

I 1732 kjøpte han hele Holte (1 hud 1 1/2 skinn) av Even Amundsen Holte. (skjøte dat.17.07.1732)

 

Hans 1. kone døde på Høgset i 1743. Vi ser i skifte etter henne at de da eide 3 huder i Høgset.

 

Han giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1746. Hans 2. kone var enke på Sem i Gjerpen.

 

Gjerpen. trolovet 04.05.1746, viet 29.06.1746

Vetle Pedersen og Gunnil Gundersdatter fra Sem.

 

De flyttet til Holte som Vetle hadde kjøpt i 1732.

 

Holte 1762:

Gaardsnavn: Holte

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Vetle Holte og kone, Niels Holte og kone

Drenger over 12 aar: Lars Amundsen

Piiger over 12 aar: Inger Andersdatter, Berthe Larsdatter

 

Etter skifte eter hans 1. kone Margrete Nilsdatter i 1743 satt han igjen med 1 hud 8 skinn i Høgset og 1 skinn i Holte.

 

Gravlagt som "Vetle Pedersøn Holte 77 aar".

 

 

(1) Forlovet 03.05.1716 i Gjerpen,[4] gift 05.07.1716 i Siljan kirke,4 med1 Margrete Nilsdatter, født 1692 på Tofte i Gjerpen,[5] (datter av Nils Knudsen og Maren Tollefsdatter), døpt 02.10.1692 i Gjerpen,[6] død 1743 på Høgset i Siljan,[7] gravlagt 24.06.1743 på Siljan kirkegård.7

 

Margrete:

Nils Toftes datter Margrete

Faddere: Tollev Mo, Nils Muus, Isak Mo, Min Hustru og Pernille Tofte, og Karen Christensd., ...... Karen sl. Jacob Halvorssens i Skieen.

 

Hun kom fra Tofte da hun giftet seg i 1716.

 

Hun døde på Høgset i 1743.

 

Hun gravlegges som "Vetle Høchsettes kone Margrethe Nielsdatter 57 aar".

 

Høgset i Slemdal 19.9.1743 Sk.pr. 4, Fol. 319

Margrethe Nielsdtr. død, e.m. Wetle Pedersen.

Barn: 1. Peder Wetlesen 22 år. 2. Niels Wetlesen 18 år. 3. Jacob Wetlesen 14 år. 4. Martha Wetlesdtr. 25 år.

Jordegods: i Høgset 3 huder m.b. iflg. skjøte dat 12.4.1736. Takst 350 rdr., 1 hud 1 1/2 skinn i grd. Holte m.b. iflg. skjøte dat  17.07.1732 fra Even Amundsen

Brt: 516-0-20. Nt: 394-1-12.

Arvinger av jordgods: Enkemannen Vetle Pedersen 1 hud 8 skinn i Høgset og 1 skinn i Holte, sønnen Peder Vetlesen 5 1/2 skinn i Høgset og 1 skinn i Holte, Nils Vetlesen 5 1/2 skinn i Høgset og 1 skinn i Holte, Jacob Vetlesen 5 skinn i Høgset og 2 skinn i Holte, Marthe Vetlesdatter 8 1/2 skinn i Holte

 

 

(2) Gift 29.06.1746 i Gjerpen,6 med1 Gunhild Gundersdatter, født 1691 på Grini i Gjerpen (datter av Gunder Christensen og Maren Hansdatter), døpt 08.02.1691 i Gjerpen kirke,[8] død 1764 på Holte i Siljan,[9] gravlagt 06.05.1764 på Siljan kirkegård.9

 

Gunhild:

Gunder Grinnis d. Gunnil

Faddere: Lauritz Li, Hans Borge, Peder Kolkin, Verners Else i Skieen, Hans Grinnis qvinde, Inger Olsdatter i Skien.

 

Det står det Gunhild Gundersdatter både ved trolovelse og vielsen i Gjerpen.

 

Hun var enke fra Sem da hun giftet seg med Vetle i 1746.

 

Hun ble feilaktiv skrevet som Andersdatter ved begravelsen.

 

Gravlagt som "Vetle Holtes enke Gunild Andersdatter 80 aar".

 

 

 

I.    Marthe Vetlesdatter, (datter av Vetle Pedersen og Margrete Nilsdatter) født 1717 på Høgset i Siljan,[10] døpt 21.03.1717 i Siljan kirke,10 død 1794 på Island i Siljan,[11] gravlagt 13.07.1794 på Siljan kirkegård.11

      

       Wetlef Pedersen og Margrethe Nilsdatter Høysætt - Martha

       Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Prestegaarden, assist: Birthe Knudsdatter Huuset, Maren Christensdatter, mandfaddere: Joen ...elsen? i Schien, Lauridts Pedersen Høysætt.

      

       Hun nevnes som 25 år i skifte etter moren i 1743. Hun kom fra Høgset i Siljan da hun giftet seg i 1744.

      

      

       Gift 07.06.1744 i Siljan kirke,4 med[12] Jacob Pedersen, født 1717 på Tveitan i Siljan,[13] (sønn av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter), døpt 30.05.1717 i Siljan kirke,[14] død 1781 på Island i Siljan,12 gravlagt 04.02.1781 på Siljan kirkegård.[15]

      

       Se Island

 

 

      

II.   Martha Vetlesdatter, (sønn av Vetle Pedersen og Margrete Nilsdatter) født ca 1719,5 død 1731 på Høgset i Siljan,[16] gravlagt 04.03.1731 på Siljan i Eidanger.16

      

       Hun gravlegges i Siljan i 1731 som "Vettele Høysættis lille datter Martha Vettelesdatter 12 aar 5 uger".

      

       Vetle hadde en datter som het Marthe som var født i 1717, men hun nevnes i skifte etter sin mor i 1743. Da nevnes hun som 25 år gammel. Hun giftet seg i 1744.

      

       Derfor var dette en annen datter, men jeg har ikke funnet henne døpt.

      

      

 

III. Peder Vetlesen, (sønn av Vetle Pedersen og Margrete Nilsdatter) født 1721 på Høgset i Siljan,[17] døpt 19.10.1721 i Siljan kirke,17 død 1783 på Høgset i Siljan,[18] gravlagt 04.05.1783 på Siljan kirkegård.18

      

       Wettele Pedersen Høysætt og Margrette Nielsdatter - Peder

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Maren Jacobsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Jacob Pedersen Præstegaarden, Laers Pedersen Høyset, Christen Rasmusen.

      

 

       Gift 29.06.1749 i Siljan kirke,4 med Kirsten Mikkelsdatter, født 1726 på Øverbø i Siljan,17 (datter av Mikkel Solvesen og Anne Eriksdatter), døpt 27.12.1726 i Siljan kirke,17 død 1783 på Høgset i Siljan,18 gravlagt 06.07.1783 på Siljan kirkegård.18

      

       Se Høgset denne gården

 

 

 

IV. Nils Vetlesen, (sønn av Vetle Pedersen og Margrete Nilsdatter) født 1724 på Høgset i Siljan,2 døpt 01.10.1724 i Siljan kirke,17 død 1795 på Holte i Siljan,2 gravlagt 22.02.1795 på Siljan kirkegård.11

      

       Wettle Pedersen Høyset og Margrette Nielsdatter - Niels

       Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Sara Tynnisdatter, Ingebricht Pedersen Bradtsberg, Tolf Nielsen Tofte.

      

      

       Gift 20.06.1751 i Siljan kirke,4 med Gjøran Knudsdatter, født 1729 på Søndre Gonsholt i Siljan,[19],17 (datter av Knud Halvorsen og Helje Gulliksdatter), døpt 04.03.1729 i Siljan kirke,17 død 1804 på Holte i Siljan,[20] gravlagt 20.10.1804 på Siljan kirkegård.20

      

        Se Holte

 

 

      

V.   Jacob Vetlesen, (sønn av Vetle Pedersen og Margrete Nilsdatter) født 1728 på Høgset i Siljan,17 døpt 07.11.1728 i Siljan kirke.17

      

       Wettele Pedersen Høysæt og Margrette Nielsdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Marthe Christensdatter Holte, Berthe Pedersdatter Tveten, mandfaddere: Jacob Pedersen Præstegaarden, Laers Pedersen Høysæt, Asle Biørnsen Skiælbred.

      

      

       (1) Gift 25.06.1752 i Siljan kirke,[21],4 med Kirsten Hansdatter, født ca 1734,21 død 1770 på Auen i Hedrum.21

      

 

       (2) Gift 22.06.1771 i Hedrum,[22] med Gunild Jacobsdatter, født ca 1745,21 død 1806.21

      

       Se Ragnildrød i Hedrum under Eidanger

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 460.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved død.

[6]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  gamlegjerpen.no.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 13.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 551.

[13]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 14.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[16]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[19]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[21]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 901.

[22]  Hedrum, Trolovede og viede 1751-1801, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.