| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD

 


 

 

 

Svend Nilsen f. 1716 og Taran Henriksdatter f. ca 1710 sin familie

 

 

 

Svend Nilsen, født 1716 på Sortedal i Siljan,[1] døpt 27.12.1716 i Siljan kirke,1 død 1764 på Austad i Siljan,[2] gravlagt 15.07.1764 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Nils Svendsen og Maren Jonsdatter på Sortedal.

 

Nils bodde på Austad da han giftet seg i 1738. Hans far hadde arvet eierdeler i gården.

 

Trol. 13/7-1738 i Slemdal. Copul. 14/9-1738.

Soldat, Svend Nielsøn Ougestad og pigen Taran Henrichsd.

Caut: Rejer Tollefsøn Naphoug, Lars Larsøn Kiste.

 

De ble bosatt på Austad og ble eiere og brukere på en av brukerpartene der.

 

Austad 1762:

Gaardsnavn: Auestad

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Arve Auestad og kone, Svend Auestad og kone

Børn over 12 aar: Kiel Arvesen, Marthe Arvesdatter,

Marthe, Kari og Gunild Svendsdatter

Drenger over 12 aar: Niels Andersen, Ole Halvorsen

 

Svend døde på Austad i 1764.

 

Gravlagt som "Svenn Nielsøn Ouestad 48 aar".

 

Ougestad i Slemdal 07.08.1764 Sk.pr. 6b, Fol. 517a

Svend Nielsen død g. Taran Hendrichsdatter

Sammen avlede 9 barn:

1. ældste sønn Niels Svendsen 11 aar

2. sønn Jon Svendsen 9 aar

3. ældste datter Anne Svendsdatter gift med Gullich Sercheland

4. datter Marthe Svendsdatter ugift 24 aar.

5. datter Ronev Svendsdatter gift med Hans Halvorsen Sercheland

6. datter Karen Svendsdatter ugift 18 aar

7. datter Gunild Svendsdatter 15 aar

8. datter Marie Svendsdatter 14 aar

9. yngste datter Helvig Svendsdatter 7 aar

Formyndere for umyndige barn: svogeren Gullich Serchland, farbroderen Arne Nilsen Gunsholt

Laugverge for enken: Gullich Serchland.

Jordgods i boet: 2 huder 8 1/12 skinn med bygselsrett i Ougestad og 5 1/6 skinn og bygselsrett i ødegaarden Vigen.

 

Bakken skriver om dette skifte:

(Aktiva: etter Nils Svendsen Sortedal 2 1/2 hud i Austad, 1/2 skinn i Vigen). Skiftebrev etter mor Marie Jonsdatter 1731, 7 1/2 skinn i Austad. Skjøte 1740 solgte Arve Gulliksen og Svend Nilsen 7 skinn i Austad og 12 skinn i Viken. Skiftebrev 1745 2/3 skinn i Austad etter farbror Jon Svendsen. Skjøte 1752, en liten del i Austad på Hustrud og værsøsters vegne (1 skinn). Aktiva: Austad 450 rd., Viken 50 rd. Hele boet 597 rd.

 

 

Gift 14.09.1738 i Siljan kirke,[3],[4] med Taran Henriksdatter, født ca 1710,[5] død 1785 på Austad i Siljan,[6] gravlagt 17.04.1785 på Siljan kirkegård.6

 

Taran:

Det er usikkert hvor hun kom fra. 

 

De brukte ei Inger Henriksdatter som fadder i 1741? Dette kan ha vært ei søster.

 

Taran døde på Austad i 1785.

 

Gravlagt som "Tharan Hendricsd. Ouestad 75 aar".

 

 

 

I.    Anne Svendsdatter, født 1739 på Austad i Siljan,3 døpt 26.07.1739 i Siljan kirke,[7] konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,[8] død 1800 på Serkland i Siljan,[9] gravlagt 21.09.1800 på Siljan kirkegård.9

      

       Svend Ougestad og Tharan Henrichsdatters ægte datter Nom. Anne                                                   

       Faddere: baaren af Jon Ougestads kone Anne Arnesdatter, Berte Larsdatter Buer, mandfaddere: Arve Ougestad, Arne Nielsen.

      

       Konfirmert som "Anne Svendsdatter Auestad 18 aar".

      

      

       Forlovet 28.02.1762 i Siljan,4 gift 1762,[10],4 med Gullik Ellefsen, født 1720 på Bergan i Lardal,[11] (sønn av Ellef Gulliksen og Maren Amundsdatter), død 1789 på Serkland i Siljan,[12] gravlagt 07.06.1789 på Siljan kirkegård.12

 

       Se Serkland

 

 

      

II.   Marte Svendsdatter, født 1741 på Austad i Siljan,3 døpt 05.03.1741 i Siljan kirke,[13] konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,8 død 1792 på Øverbø i Siljan,[14] gravlagt 02.09.1792 på Siljan kirkegård.13

      

       Svend Ougestad og Taran Henrichsdatter - Marte

       Faddere: baaren af Jon Ougestads kone Anne Arnesdatter, Inger Henrichsdatter, mandfaddere: Lars Surdalen, Arne Nielsen ibid.

      

       Konfirmert som "Marthe Svendsdatter ibid 16 aar".

      

      

       Gift 25.08.1765 i Siljan kirke,4 med Ole Jacobsen, født 1738 på Øverbø i Siljan,[15] (sønn av Jacob Olsen og Elisabeth Pedersdatter), døpt 04.05.1738 i Siljan kirke,[16] konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke,[17] død 1787 på Øverbø i Siljan,11 gravlagt 20.05.1787 på Siljan kirkegård.11

      

       Se Øverbø

 

 

 

III. Rønnaug Svendsdatter, født ca 1741,[18] død 01.12.1820 på Moholt i Siljan, gravlagt 17.12.1820 på Siljan kirkegård.

      

       Hun nevnes på Serkland i 1762:

       Piiger over 12 aar: Rønnov Svendsdatter

      

       Hun kom fra Austad da hun giftet seg 1. gang.

      

 

       (1) Gift 01.07.1764 i Siljan kirke,4 med10 Hans Halvorsen, født 1740 på Serkland i Siljan,[19] (sønn av Halvor Pedersen og Jøran Olsdatter), døpt 22.05.1740 i Siljan kirke,18 død 1799 på Riset u/Austad i Siljan,[20] gravlagt 17.11.1799 på Siljan kirkegård.19

      

       Se Riset u/Austad

 

      

       (2) Gift 30.05.1802 i Siljan kirke,4 med Isach Andersen, født 1737 på Hogstad i Siljan (sønn av Anders Isaksen og Anne Jensdatter), døpt 28.07.1737 i Siljan kirke,[21] konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,8 død 1803 på Kiste Nordre i Siljan,[22] gravlagt 06.02.1803 på Siljan kirkegård.21

      

       Se Kiste Nordre

 

      

       (3) Gift 18.09.1803 i Siljan kirke,4 med Anders Sørensen, født 1757 på Moholt i Siljan,16 (sønn av Søren Jonsen og Karen Larsdatter), døpt 03.07.1757 i Siljan kirke,16 konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke.[23] død 15.01.1824 på Moholt i Siljan, gravlagt 01.02.1824 på Siljan kirkegård. 

 

       Se Moholt

 

 

      

IV. NN Svendsen, født 1745 på Austad i Siljan,[24] død 1745 på Austad i Siljan,23 gravlagt 23.05.1745 på Siljan kirkegård.23

      

       Gravlagt som "Svens Ouestads et lidet hiemmedøbt barn 14 dager".

      

 

 

V.   Kari Svendsdatter, født 1746 på Austad i Siljan,3 døpt 19.05.1746 i Siljan kirke,[25] død 1794 på Røsholt på Styrvold i Lardal.[26]

      

       Svend Ouestad og Taran Henrichsdatters datter Kari                                                    

       Faddere: baaren af Enken Helge Gulichsdatter Gonsholt, Lisbeth Holgersdatter ibid, mandfaddere: Arve Ouestad, Lars Olsen S. Kiste.

 

       Hun giftet seg i 1769.

      

       Trol. 23/9-1769. Cop. 8/10-1769. Sæddel til Lardal.

       Uk. Christen Jacobs. Roholt af Lardal og p. Karen Svendsd. Ouestad.

       Caut: Gullic Ewens. Serkeland og Poul Rasmus. Roholt

 

      

       Gift 08.10.1769 i Siljan kirke,4 med Christen Jacobsen, født 1740 på Røsholt på Styrvold i Lardal,25 (sønn av Jacob Chistensen og Eli Mathiasdatter), død 1806 på Røsholt på Styrvold i Lardal.25

      

       Christen:

       Han kom fra Røsholt i Lardal og ble eier og bruker på en del av Røsholt.

 

 

      

VI. Gunhild Svendsdatter, født 1748 på Austad i Siljan,3 døpt 20.10.1748 i Siljan kirke,[27] konfirmert 21.10.1764 i Siljan kirke,[28] død 08.08.1823 på Øverbø i Siljan, gravlagt 17.08.1823 på Siljan kirkegård.[29]

      

       Svend Ouestad og Taran Henrichsdatters datter Gunild                                    

       Faddere: baaren af Arve Ouestads kone Birthe Laersdatter, Margrete Laersdatter, mandfaddere: Arne Gonsholt, Halvor Asbiørnsen Ouestad.

      

       Konfirmert som "Gunhild Svensdatter Austad 17".

      

      

       Gift 16.08.1767 i Siljan kirke,4 med14 Ole Mikkelsen, født 1729 på Øverbø i Siljan,14 (sønn av Mikkel Solvesen og Anne Eriksdatter), døpt 11.09.1729 i Siljan kirke,[30] død 1800 på Øverbø i Siljan,9 gravlagt 02.11.1800 på Siljan kirkegård.9

      

       Se Øverbø

 

 

      

VII. Maren Svendsdatter, født 1751 på Austad i Siljan,3 døpt 06.01.1751 på Siljan kirke,[31] konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,[32] død 1803 på Hogstad i Siljan,[33] gravlagt 08.05.1803 på Siljan kirkegård.32

      

       Svend Ouestad og Taran Henrichsdatter - Maren

       Faddere: baaren af Arve Ouestads kone Birthe Larsdatter, Margrete Thorsdatter Ouestad, mandfaddere: Arne Gonsholt, Halvor Holgesen ibid.

      

       Konfirmert i Siljan i 1767 som "Helvig Arvesdatter Ouestad 16".

 

      

       Gift 05.11.1774 i Siljan kirke,[34] med Peder Rollefsen, født 1741 på Hogstad Nedre i Siljan,33,12 (sønn av Rollef Mathiasen og Ingeborg Kittilsdatter), døpt 05.03.1741 i Siljan kirke,12 død 1801 på Hogstad Nedre i Siljan,33 gravlagt 25.10.1801 på Siljan kirkegård.[35]

      

       Se Hogstad Nedre

 

 

      

VIII. Nils Svendsen, født 1753 på Austad i Siljan,[36],[37] døpt 01.07.1753 i Siljan kirke,36 konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,31 død 1785 på Austad i Siljan,6 gravlagt 27.02.1785 på Siljan kirkegård.6

      

       Svend Auestads barn navnl. Niels                                                          

       Faddere: baaren af Arve Auestads kone, Gulbrand Kistes kone, mandfaddere: Arne Gonsholt, Joen Andersen.

      

       Konfirmert som "Nils Svendsen Ouestad 16".

      

      

       Gift 05.07.1775 i Siljan kirke,31 med[38] Ingeborg Jacobsdatter, født 1751 på Sølland i Siljan,[39] (datter av Jacob Jensen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 27.12.1751 i Siljan kirke,38 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,31 død 13.12.1830 på Kiste i Siljan, gravlagt 19.12.1830 på Siljan kirkegård.[40]

      

       Se Viken

 

 

 

IX. Jon Svendsen, født 1755 på Austad i Siljan,3 døpt 14.12.1755 i Siljan kirke,[41] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,31 død 1809 på Austad i Siljan,[42] gravlagt 09.04.1809 på Siljan kirkegård.41

      

       Svend Auestads barn navnl. Joen                                                           

       Faddere: baaren af Arve Auestads kone, Gunild Jensdatter Kiste, mandfaddere: Arne Gonsholt, Ole Halvorsen.

      

       Konfirmert i 1773 som "Jon Svensen Ouestad 16".

      

      

       (1) Gift 10.10.1779 i Kvelde kirke,[43] med Birthe Sørensdatter, født ca 1757,5 død 1790 på Austad i Siljan,13 gravlagt 08.08.1790 på Siljan kirke.13

      

 

       (2) Forlovet 19.06.1791 i Siljan,4 gift 1791, med Inger Pedersdatter, født 1768 på Kiste i Siljan,[44],[45] (datter av Peder Olsen og Gunhild Jensdatter), døpt 16.10.1768 i Siljan kirke,44 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke,[46] død 03.05.1828 på Austad i Siljan, gravlagt 15.05.1828 på Siljan kirkegård.[47]

      

       Se Austad denne gården

 

 

      

X.   Helvig Svensdatter, født ca 1757,3 konfirmert 16.10.1774 i Siljan kirke,[48] død 1783 på Øverbø i Siljan,[49] gravlagt 09.11.1783 på Siljan kirkegård.48

      

       Det kan ha vært hun som var født før introduksjonen i 1760?

 

       Konfirmert i 1774 som "Helvig Swensdatter Ouestad 17".

      

      

       Gift 23.09.1781 i Siljan kirke,14,4 med Mikkel Olsen, født 1757 på Øverbø i Siljan,14 (sønn av Ole Mikkelsen og Maren Hansdatter), døpt 27.02.1757 i Siljan kirke,[50] konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke,31 død 1785 på Øverbø i Siljan,6 gravlagt 22.05.1785 på Siljan kirkegård.6

      

       Se Øverbø

 

 

      

XI. NN Svendsen, født 1760 på Austad i Siljan.[51]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 23. mars 1760 finnes blant introduserte kvinner "Svend Austads kone" etter å ha fått et barn.

      

       Dette barnet ble ikke nevnt i skifte etter faren og levde trolig ikke opp.

      

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 169.

[3]  Skifte etter faren

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 54.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 261.

[11]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 916.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 66.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[15]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 333.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 45.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[18]  1801 tellingen.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 60.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 39.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 116.

[26]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 866.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 135.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 151.

[32]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[34]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 583.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[36]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[38]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 165.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 159.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[43]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 156.

[44]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 104.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[51]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.