| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ I

 


 

 

 

Ole Jacobsen f. 1738 og Marte Svendsdatter f. 1741 sin familie

 

 

 

Ole Jacobsen, født 1738 på Øverbø i Siljan,[1] døpt 04.05.1738 i Siljan kirke,[2] konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke,[3] død 1787 på Øverbø i Siljan,[4] gravlagt 20.05.1787 på Siljan kirkegård.4

Han var sønn av Jacob Olsen og Elisabeth Pedersdatter på Øverbø.

 

Jacob Øverbøe og Lisbeth Pedersdatter - Ole

Faddere: baaren af Michel Øverbøes kone Anne Erichsdatter, Giøran Pedersdatter, mandfaddere: Michel Øverbøe, Christopher Sorbøe, Solve Michelsen Øverbøe.

 

Konfirmert som "Ole Jacobsen Øverbø 20 aar".

 

Han giftet seg i 1765.

 

Trol. 14/7-1765 i Siljen. Copul. 25/8-1765.

Ole Jacobsen Øvre Bøe med Pigen Marthe Svendsd. Ouestad.

Caut: Jens Pedersøn Tufdahl og Arve Gullikssøn Ouestad.

 

De ble bosatt på Øverbø der Ole ble bruker på en av brukerpartene. Han nevnes der i 1782 som en av tre brukere.

 

Bosatt på Øverbø i 1782:

Øverbøe med Sandbræche, Gård, Ole Jacobsen

 

Ole døde på Øverbø i 1787.

 

Gravlagt som "Ole Jacobs. Øvrebøe 49 aar".

 

Øverbø i Slemdal 27.8.1787 Sk.pr. 11, Fol. 236b

Ole Jacobsen død g. Marthe Svensdtr.

Barn:

1. Jacob Olsen 20 år.

2. Svend Olsen 15 år.

3. Lisbeth Olsd. 8 år.

Laugverge for enken: Ole Michelsen Øverbøe.

Formyndere: farbror Amund Jacobsen. Prestegården, farbror Nils Christensen Prestegården. (Med farbror menes her onkel. Han er gift med farens søster. JO) Farbror: Lars Jacobsen død. Avdødes far: Jacob Olsen.

Gods: 1. Skjøte til avdøde 13.9.1771 på 1 hud 3 skind i Øverbø, inkl. hus: 4004 rd. 2. ½ hud i Sandbrekka: 25- (skjøte til avd’s far 16.5.1767).

Brutto: 560-0-16. Netto: 352-0-4

 

Vi ser her at boet eide 1 hud og 3 skinn i Øverbø som Ole hadde kjøpt i 1771 og 2 1/2 hud i Sandbrekkene der det vises til et skjøte til hans far i 1767.

 

Hans far hadde i 1738 kjøpte 2 huder av Øverbø sammen med Mikkel Solvesen. (Det er ikke bevart skifte etter hans far.) Vi ser her at hans far i 1767 hadde kjøpt mer av gården.

 

 

Gift 25.08.1765 i Siljan kirke,[5] med Marte Svendsdatter, født 1741 på Austad i Siljan,[6] (datter av Svend Nilsen og Taran Henriksdatter), døpt 05.03.1741 i Siljan kirke,[7] konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,[8] død 1792 på Øverbø i Siljan,[9] gravlagt 02.09.1792 på Siljan kirkegård.9

 

Marte:

Marte kom fra Austad.

 

Hun døde på Øverbø i 1792.

 

Gravlagt som "Marte Svendsd. Øvrebøe 52 aar".

 

Øverbø - Slemdal annex i Gjerpen 6.10.1792 Sk.pr. 11, Fol. 645

Marthe Svendsdtr. død vært g.m. Ole Jacobsen død, sk. 27.8.1787.

Barn:

1. Jacob Olsen myndig.

2. Svend Olsen 20 år.

3. Lisbet Olsdtr. 19 år.

Formyndere: morbror Ole Michelsen (morbror står her som onkel, han er gift med mors søster. JO),  farbror Amund Jacobsen.

Gods: 8 skind m.b. 350 rdl. Adk. - skiftebrevet. Boet også eiende 3 skind i gården Sandbrekke m.b.: 20 rdl.

Brutto: 533-1-2. Netto: 331-0-21

 

 

 

 

I.    Jacob Olsen, født 1767 på Øverbø i Siljan,[10] døpt 29.03.1767 i Siljan kirke,10 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,[11] død 1810 på Øverbø i Siljan,[12] gravlagt 30.09.1810 på Siljan kirkegård.12

      

       Ole Jacobsen Øvrebøe og k. Marta Swensdtr. Jacob

       Faddere: Karen Jacobsdtr. Sorbøe 2. Sennew Erichsdtr. Øvrebø 3. Jacob Pedersen Island 4. Gullich Serkland 5. Lars Jacobsen Øvrebøe.

      

       Konfirmert som "Jacob Olsen Øvrebøe 16".

      

      

       Gift 31.07.1791 i Siljan kirke,5 med Ingeborg Knudsdatter, født 1771 på Gurholt i Siljan,[13] (datter av Knud Arnesen og Pernille Pedersdatter), døpt 26.04.1771 i Siljan kirke,13 konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke.[14]

      

       Se Øverbø denne gården

 

 

      

II.   Svend Olsen, født 1769 på Øverbø i Siljan,[15] døpt 30.04.1769 i Siljan kirke,15 død 1769 på Øverbø i Siljan,[16] gravlagt 12.11.1769 på Siljan kirkegård.16

      

       Ole Jacobsen Øvrebøe og k. Marte Svensdtr. - Svend

       Faddere: 1. Gunil Svendsdtr. Øvrebøe 2. Senne Erichsdtr. ibid 3. Ole Michelsen ibid 4. Lars og 5. Anun Jacobsen ibid.

       Merknad: Hiemmedøbt.

      

       Gravlagt som "Svend Ols. Øvrebøe 27 uger".

      

      

 

III. Svend Olsen, født 1771 på Øverbø i Siljan,13 døpt 17.08.1771 i Siljan kirke,13 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,14 død 19.04.1852 på Lund i Gjerpen.[17]

      

       Ole Jacobsen Øvrebøe og k. Marte Svendsdtr. - Sven

       Faddere: 1. Gunil Swensdtr. ibid 2. Mari Svensdtr. Ouestad 3. Gullic Ellewsen Serkland 4. Lars Jacobsen Øvrebø 5. Anun Jacobsen ibid.

      

       Konfirmert som "Sven Olsen Øvrebøe 17".

      

       Bosatt hos sin bror Jacob på Øverbøe i 1801 som " Svend Olsen, Husbondens sødskende og tjenestefolk, 29 år, Ugift, Nation. soldat".

 

       Svend giftet seg i 1802.

      

       Copul. 19/9-1802 i Sillien.

       Uk. Svend Olsen Øverbøe og P. Ingebor Nielsd. Wanneboe.

       Caut: Børge Thorsen Øverbøe og Ole Johannesen Kløverø.

      

      

       Gift 19.09.1802 i Siljan kirke, med Ingeborg Nilsdatter, født 1778 på Vanebu i Siljan,[18] (datter av Nils Sondresen og Inger Jensdatter), døpt 17.05.1778 i Siljan kirke,18 konfirmert 16.04.1794 i Siljan kirke,[19] død 13.09.1844 på Tufte i Gjerpen.17

      

       Ingeborg:

       Hun kom fra Vanebu.

 

       De nevnes på Oredalen u/Sneltvedt.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

IV. NN Olsen, født 1775 på Øverbø i Siljan,[20] død 1775 på Øverbø i Siljan,[21] gravlagt 12.02.1775 på Siljan kirkegård.21

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1775 "Ole Jacobsen Øvrebøes k. efter dødfødt D. B. introdusert".

      

       Gravlagt som "Ole Jacobs. Øverbøes dødfødte D.B.".

 

      

 

V.   Lisbeth Olsdatter, født 1779 på Øverbø i Siljan,[22] døpt 26.09.1779 i Siljan kirke,22 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[23] død 16.11.1844 i Gjerpen.[24]

      

       Ole Jacobsen Øvrebøe og k. Marta Svensdtr. - Lisbeth

       Faddere: 1. Anne Svensdtr. Serkland 2. Birte Sørensdtr. Ouestad 3. Lars Jacobsen Øvrebøe 4. Anun Jacobsen ibid og 5. Jon Svensen Ouestad.

      

       Konfirmert som "Lisbeth Olsdatter Øvrebøe 16".

      

       Bosatt hos sin bror Jacob på Øverbøe i 1801 som "Lisbeth Olsdtr., Husbondens sødskende og tjenestefolk, 21 aar".     

 

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1804 og kom til Roliheten u/Sneltvedt i Gjerpen.

 

      

       Gift 27.09.1804 i Gjerpen,24 med Jan Jacobsen, født 1777 på Søndre Grinieie i Gjerpen (sønn av Jacob Jansen og Kirsten Nilsdatter), døpt 28.09.1777 i Gjerpen,17 død 22.08.1829 i Gjerpen.24

      

       Jan:

       Jacob Grinitejens db. Jan

       Faddere: Hans Aslaksen Grinies kone, Christence Rønnichsdtr., Søren Grinie, Jest Halvorsen, Lars Heljesen.

 

       Hans mor kom fra Hovholt i Eidanger.

      

       Han kom fra Roligeten u/Sneltvedt i Gjerpen, der han ble arbeider og er husmann.

      

       Se gamlegjerpen.no

      

  

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 333.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 45.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 162.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 66.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[17]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[24]  gamlegjerpen.no.