| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RISET u/AUSTAD

 


 

 

 

Hans Halvorsen f. 1740 og Rønnaug Svendsdatter f. ca 1741 sin familie.

 

 

 

Hans Halvorsen, født 1740 på Serkland i Siljan,[1] døpt 22.05.1740 i Siljan kirke,1 død 1799 på Riset u/Austad i Siljan,[2] gravlagt 17.11.1799 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Halvor Pedersen og Jøran Olsdatter på Serkland.

 

Han ble nevnt hos moren og stefaren på Neset i 1762:

Børn over 12 aar: Hans Halvorsen

 

Hans giftet seg i 1764.

 

Trol. 27/5-1764 i Slemdal. Copul. 1/7-1764.

Soldat Hans Halvardss. Serkeland med Rønaug Svensd. Oustad.

Caut.: Peder Olssøn og Simon Evindss. Kiste.

 

De døpte barn bosatt på Austad i 1764 og 1765 og de døpte barn i 1768 og 1770 bosatt på Årholt. Årholt nevnes på denne tiden under Austad. I 1772 døpte de et barn bosatt i Vestre Porsgrunn, men fra 1775 døpte de barn bosatt på Austad. De har der kommet til husmannsplassen Riset. Hans døde der i 1799.

 

Gravlagt som "Hans Halvorsen Riiset 61 aar".

 

 

Gift 01.07.1764 i Siljan kirke,[3] med[4] Rønnaug Svendsdatter, født ca 1741,[5] (datter av Svend Nilsen og Taran Henriksdatter), død 01.12.1820 på Moholt i Siljan, gravlagt 17.12.1820 på Siljan kirkegård.

 

Rønnaug:

Hun kom fra Austad da hun giftet seg 1. gang.

 

Hun var enke på Riset u/Austad i 1801.

 

Bosatt under Austad i 1801:

Rønnow Svendsdatter k Enke 1ste gang Husmoder Har plads til brug 60 (alder)

Halvor Hansen m Ugift Hendes børn National soldat 26 (alder)

Hedevig Hansdatter k Hendes børn 16 (alder)

 

Hun giftet seg 2. gang i 1802 med Isach Andersen på Kiste Nordre.

      

 

 

I.    Halvor Hansen, født 1764 på Austad i Siljan,4 døpt 15.07.1764 i Siljan kirke,[6] død 1764 på Austad i Siljan,[7] gravlagt 05.08.1764 på Siljan kirkegård.7

      

       Hans Halvardsen Ouestad og Rønaug Svensdtr. Halvard

       Faddere: Gunhild Pedersdtr. Røe, Martha Halvardsdtr. Søn-Tvet, Ole Laersen Søn-Tvet, Ole Olsen Røe.

      

       Gravlagt som "Halvard Hansøn Ouestad 8 dag".

      

 

 

II.   Gjøran Hansdatter, født 1765 på Austad i Siljan,[8] døpt 06.10.1765 i Siljan kirke,8 død 1775 på Austad i Siljan,[9] gravlagt 22.01.1775 på Siljan kirkegård.9

      

       Hans Halvorsen Ouestad og Rønnou Svensdtr. Gøran

       Faddere: 1. Ane Svensdtr. Serkland 2. Gunil Svensdtr. Ouestad 3. Arve Gulliksen Ouestad 4. Gullik Evensdtr. Serkland 5. Ole Aanesen Røe.

      

       Gravlagt som "Giøran Hansd. Ouestad 8 aar".

      

 

 

III. Svend Hansen, født 1768 på Årholt i Siljan,[10] døpt 28.02.1768 i Eidanger kirke,10 død 1781 på Austad i Siljan,[11] gravlagt 12.08.1781 på Siljan kirkegård.11

      

       Hans Halvorsen Aarholt og k. Rønnou Svensdtr. Svend

       Faddere: 1. Anne Svensdtr. Serkland 2. Maren Svensdtr. Ouestad 3. Amun Pedersen ibid 4. Gullich Ewensen Serklan 5. Ole Stosen Stusrød.

       Merknad: Sil., døbt i Eid.

      

       Gravlagt som "Sven Hans. Ouestad 13 aar".

      

      

 

IV. Taran Hansdatter, født 1770 på Årholt i Siljan,[12] døpt 11.05.1770 i Siljan kirke,[13] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[14] død 04.12.1837 på Serkland i Siljan,[15] gravlagt 01.01.1838 på Siljan kirkegård.15

      

       Hans Halvorsen Aarholt og k. Rønnou Svensdtr. - Taran

       Faddere: 1. Ragnil Christensdtr. ibid 2. Maren Svensdtr. Ouestad 3. Anun Pedersen ibid og 4. Ole Christensen ibidem.

      

       Konfirmert som "Tharan Hansdatter p. Serkland 17".

      

      

       Gift 1788,3 med4 Ole Pedersen, født 1759 på Nordre Kiste i Siljan,[16] (sønn av Peder Olsen og Gunhild Jensdatter), døpt 27.05.1759 i Siljan kirke,[17] konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,[18] død 25.04.1834 på Serkland i Siljan,[19] gravlagt 11.05.1834 på Siljan kirkegård.19  De ble forlovet den 09.08.1788 i Siljan.3

      

       Se Serkland

 

 

      

V.   Peder Hansen, født 1772 i Porsgrunn,5 døpt 15.11.1772 i Vestre Porsgrunn kirke,[20] død 24.10.1835 på Rønningen u/Sørbø i Siljan, gravlagt 01.01.1836 på Siljan kirkegård.[21]

      

       Døbt i vestre kirke Hans Halvorsen og Rønnov Svensdatters barn Peder.

       Test: Ole Truesen, Christen Trudsen, Lars Nielsen, pigen Ane Larsdatter, pigen Zidsele Olsdatter.

      

       Ps. Peder ble døpt i vestre Porsgrunn.

 

      

       Gift 15.01.1797 i Siljan kirke,3 med Maria Christensdatter, født 1770 på Sørbø i Siljan,13 (datter av Christen Christophersen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 24.05.1770 i Siljan kirke,13 død 01.03.1839 på Rønningen u/Sørbø i Siljan, gravlagt 24.03.1839 på Siljan kirkegård.[22]

      

       Se Rønningen u/Sørbø

 

 

      

VI. Halvor Hansen, født 1775 på Austad i Siljan,[23] døpt 27.08.1775 i hjemmet,23 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[24] død 16.05.1841 på Riset u/Austad i Siljan, gravlagt 06.06.1841 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Hans Halvorsen Ouestad og k. Rønnou Svensdtr. -Halvor

       Faddere: 1. Ingebor Jacobsdtr. ibid 2. Helvig Svensdtr. ibid 3. Nils Svensen ibid 4. Jon Svensen ibid 5. Nils Pedersen Kiste.

       Merknad: hiemmedøbt.

      

       Han ble konfirmeret i 1792 bosatt på Serkland som "Halvor Hansen p. Serkla. 16".

      

       Han var bosatt hos moren under Austad i 1801.

 

      

       Gift 18.06.1802 i Siljan kirke,3 med Karen Jørgensdatter, født 1777 på Gonsholt i Siljan,[26] (datter av Jørgen Jørgensen og Dorthe Nilsdatter), døpt 19.10.1777 i Siljan kirke,26 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,24 død 28.09.1855 på Riset u/Austad i Siljan, gravlagt 07.10.1855 på Siljan kirkegård.[27]

      

       Se Riset u/Austad denne gården

 

 

      

VII. Nils Hansen, født 1781 på Austad i Siljan,[28] døpt 01.07.1781 i Siljan kirke,28 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke.24

      

       Hans Halvorsen Ouestad og k. Rønnou Svensdtr. - Nils

       Faddere: 1. Ingebor Jacobsdtr. ibid 2. Helvig Svensdtr. ibid 3. Isac Andersen Kiste 4. Michel Olsen Øvrebøe 5. Lars Arvesen Ouestad.

      

       Han ble konfirmeret bosatt på Rød som "Nils Hansen p. Røe 15".

      

       Bosatt hos Svend Olsen på Øverbøe i 1801 som " Nils Hansen, Tjenestefolk, 19 år, Gevorb. soldat".

 

      

      

VIII. Helvig Hansdatter, født 1785 på Austad i Siljan, døpt 17.04.1785 i Siljan kirke,[29] konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[30] død 19.11.1862 på Moholt i Siljan, gravlagt 28.11.1862 på Siljan kirkegård.[31]

      

       Hans Halvorsen Ouestad og k. Rønnou Svensdtr. - Helvig

       Faddere: 1. Børte Sørensdtr. ibid 2. Pirnille Olsdtr. Røe 3. Nils Larsen Gonholt 4. Kiel Arvesen Ouestad 5. Solve Olsen Øvrebøe.

      

       Konfirmert i Siljan i 1799 bosatt på Austad som "Helvig Hansdatter Ouestad 17".

 

       Hun bodde på Rød da hun giftet seg i 1806.

 

      

       Gift 23.02.1806 i Siljan kirke,3 med Søren Andersen, født 1784 på Moholt i Siljan,[32] (sønn av Anders Sørensen og Birthe Pedersdatter), døpt 22.02.1784 i Siljan kirke,32 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,[33] død 12.03.1850 på Moholt i Siljan, gravlagt 01.04.1850 på Siljan kirkegård.[34]

      

       Se Moholt

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 60.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 261.

[5]  1801 tellingen.

[6]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 1.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 261.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[15]  Kirkebok for Siljan nr 1 1831-1870 NO275, side 265.

[16]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 104.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 193.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[19]  Kirkebok for Siljan nr 1 1831-1870 NO275, side 259.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 46-47.

[21]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 261.

[22]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 267.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[25]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 272.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[27]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 287.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[31]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 292.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[34]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 283.