| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD

 


 

 

 

Jon Svendsen f. 1755 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Birthe Sørensdatter f. ca 1757 og 2. gang med Inger Pedersdatter f. 1768.

 

 

 

Jon Svendsen, født 1755 på Austad i Siljan,[1] døpt 14.12.1755 i Siljan kirke,[2] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,[3] død 1809 på Austad i Siljan,[4] gravlagt 09.04.1809 på Siljan kirkegård.4

Han var sønn av Svend Nilsen og Taran Henriksdatter på Austad.

 

Jon giftet seg 1. gang i Hedrum i 1779.

 

Viet i Hedrum 10.10.1779

Jon Svendsen og Birthe Sørensdatter

Caut: Ellev Nordqveld og Gullick Søeland

 

De ble bosatt på Austad, der han og hans bror Nils drev hver sin brukerpart.

 

Han ble nevnt på Austad i 1782:

Ouestad med Finsrød, Gård, Niels og Jon Svendsønner

 

De nevnes også som brukere på Viken som hadde eget matrikkelnummer, men som den gang lå under Austad.

 

Viken i 1782:

Wiigen, Gård, Niels og Jon Svendssønner

 

Jon Svendsen solgte i 1790 sin del (1/4 delen av Austad) til greven:

Kjøpekontrakt utgitt av Jon Svensen til grev Ahlefeldt Laurvig på 1/4 av Austad i Siljan mot kjøpesum 1100 rd, datert 13. mars 1790. Tinglyst 02.06.1790

Jon Svensens skjøte til grev Ahlefeldt Laurvig på 1/4 av Austad i Siljan mot oppgjør på 1100 rd. Tinglyst 02.06.1790

 

Han bygslet gården videre.

 

Han giftet seg 2. gang i 1791.

 

Trol. 19/6-1791 i Sillien. Copul. ?

Enkem. Jon Svens. Ouestad og P. Inger Pedersd. Kiste N.

Caut: Ole Røe og Ole Serkland.

 

De bodde videre på Austad som brukere på en av brukerpartene.

 

Bosatt på Austad i 1801:

John Svendsen m 2det ægteskab Husbonde Gaardbruger 47 (alder)

Inger Pedersdatter k 1ste ægteskab Kone 29 (alder)

Nils Jonsen m Hans børn 12 (alder)

Mari Jonsdatter k Ugift Hans børn 18 (alder)

Berthe Jonsdatter k Fælles børn 8 (alder)

Svend Jonsen m Fælles børn 6 (alder)

Peder Jonsen m Fælles børn 4 (alder)

Hedevig Jonsdatter k Fælles børn 2 (alder)

 

Jon døde på Austad i 1809.

 

Gravlagt som "Jon Svendsen Auestad 53 aar".        

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 223b

Skifte 27. mai 1809 paa Ougestad i Slemdahl annex

Afgangen Jon Svendsen

Enke Inger Pedersdatter

Den afdøde etterlader sig barn fra 2. egteskab

Barn fra første egteskab:

1. Ældste sønn Niels Jonsen 20 aar

2. Datteren Taran Jonsdatter gift med Peder Nielsen Thorsholt

3. Datteren Marie Jonsdatter 23 aar, tiener

Barn fra egteskabet med Inger Pedersdatter:

4. Sønn Svend Jonsen 15 aar

5. Sønn Peder Jonsen 5 aar

6. Sønn Ole Jonsen 7 aar

7. Datteren Birthe Jonsdatter 16 aar

8. Datteren Helvig Jonsdatter 10 aar

9. Datteren Gunild Jonsdatter 7 aar

10. Datteren Anne Jonsdatter 4 aar

Værge morbroder Ole Pedersen

Laugverge for enken hennes broder Niels Pedersen

 

 

(1) Gift 10.10.1779 i Kvelde kirke,[5] med Birthe Sørensdatter, født ca 1757,[6] død 1790 på Austad i Siljan,[7] gravlagt 08.08.1790 på Siljan kirke.7

 

Birthe:

Hun kom nok fra Hedrum, da de giftet seg der.

 

Birthe døde på Austad i 1790.

 

Gravlagt som "Birte Sørensd. Questad 33 aar".

 

Augestad i Slemdal 4.10.1790 Sk.pr. 11, Fol. 477B

Berthe Sørensdtr. død, g. Jon Svendsen.

Barn: 1. Nils 2 år. 2. Tarand 10 år. 3. Mari 8 år.

Enkemannens svoger: Peder Rollefsen.

Brutto: 126-3-8. Netto: 104-3-0

 

 

(2) Forlovet 19.06.1791 i Siljan,[8] gift 1791, med Inger Pedersdatter, født 1768 på Kiste i Siljan,[9],[10] (datter av Peder Olsen og Gunhild Jensdatter), døpt 16.10.1768 i Siljan kirke,10 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke,[11] død 03.05.1828 på Austad i Siljan, gravlagt 15.05.1828 på Siljan kirkegård.[12]

 

Inger:

Inger giftet seg 2. gang i 1810 med Nils Nilsen f. 1785, sønn av Nils Svendsen Austad/Viken.

 

 

 

 

I.    Taran Jonsdatter, (datter av Jon Svendsen og Birthe Sørensdatter) født 1780 på Austad i Siljan,[13] døpt 03.09.1780 i Siljan kirke,13 død 05.05.1845 i Bakkane u/Torsholt i Siljan, gravlagt 18.05.1845 på Siljan kirkegård.[14]

      

       Jon Svensen Ouestad og k. Birte Sørensdtr. -Tharan

       Faddere: 1. Ingebor Jacobsdtr. ibid 2. Helvig Svensdtr. ibid 3. Nils Svensen ibid 4. Gullic Ellevsen Serkland 5. Nils Larsen Ouestad.

      

       Bosatt hos Ole Pedersen på Serkland i 1801 som "Taran Jonsdtr., Tjenestefolk, 19 år".

 

 

       Gift 09.06.1805 i Siljan kirke,8 med Peder Nilsen, født 1780 på Torsholt i Siljan,13 (sønn av Nils Jonsen og Ingeborg Jonsdatter), døpt 08.10.1780 i Siljan kirke,13 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,[15] død 06.07.1866 i Bakkane u/Torsholt i Siljan, gravlagt 13.07.1866 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Se Bakkane u/Torsholt

 

 

      

II.   Maren Jonsdatter, (datter av Jon Svendsen og Birthe Sørensdatter) født 1782 på Austad i Siljan,[17] døpt 22.09.1782 i Siljan kirke,17 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke.[18]

      

       Jon Svensen Ouestad og k. Birte Sørensdtr. - Maren

       Faddere: 1. Rønnou Svensdtr. ibid 2. Kirsten Halvorsdtr. ibid 3. Corporal Lars Hola 4. Nils Svensen Ouestad 5. Lars Arvesen ibid.

      

       Konfirmert som "Mari Johnsdatter Ouestad 16".

 

       Hun giftet seg i 1823.

      

       Siljan - viet 24/10-1823

       Enkemand Jakob Ingebretsen Stranna af Quælde Annex, 34. Huusmand.

       Pigen Mari Jonsd. Auestad, 41. Gaardmandsdatter.

       Forl: Nils Nilsen Auestad og Jakob Grina

 

       De ble bosatt på Stranden u/Hustuft som husmenn.

      

      

       Gift 24.10.1823 i Siljan kirke, med Jacob Engebretsen, født 1783 på Stranden u/Hustuft i Hedrum,[19] (sønn av Engebret Jacobsen og Karen Andersdatter), død 1830 i Hedrum.19

      

       Jacob:

       Han var enkemann etter Inger Marie Olsdatter, datter av Ole Hansen Ragnhildrød, da han giftet seg med Maren Jonsdatter i Siljan i 1823.

      

       Jacob druknet i Farris.

 

 

      

III. Sven Jonsen, (sønn av Jon Svendsen og Birthe Sørensdatter) født 1785 på Austad i Siljan,[20] døpt 28.08.1785 i Siljan kirke,20 død 1790 på Austad i Siljan,7 gravlagt 30.05.1790 på Siljan kirkegård.7

      

       Jon Svensen Ouestad og k. Birte Sørensdtr. - Sven

       Faddere: 1. Ingebor Jacobsdtr. ibid 2. Anne Gulbransdtr. ibid 3. Lars Arvesen ibid 4. Hans Halvorsen ibid 5. Kiel Arvesen ibid.

      

       Gravlagt som "Sven Jons. Ouestad 4 aar 26 uger".

      

      

 

IV. Nils Jonsen, (sønn av Jon Svendsen og Birthe Sørensdatter) født 1788 på Austad i Siljan,[21] døpt 20.07.1788 i Siljan kirke,21 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[22] død 19.10.1869 i Dåpan i Siljan, død 26.10.1869 på Siljan kirkegård.[23]

      

       Jon Svensen Ouestad og k. Birte Sørensdtr. - Nils

       Faddere: 1. Maren Olsdtr. ibid 2. Tharan Hansdtr. Serkland 3. Nils Pedersen Kiste 4. Nils Danielsen ibid 5. Jon Aslesen Ouestad.

      

       Konfirmert som "Nils Jonsen Ouestad 19".

 

        

       Gift 18.10.1812 i Siljan kirke,[24] med Maria Jacobsdatter, født 1777 på Svartangen i Hedrum,[25] (datter av Jacob Torsen og Karen Jonsdatter), døpt 27.04.1777 i Hedrum,[26]  død 19.12.1855 i Dåpan u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 30.12.1855 i Siljan kirkegård.  

      

       Se Dåpan u/Kiste Søndre

      

      

      

V.   Birthe Jonsdatter, (datter av Jon Svendsen og Inger Pedersdatter) født 1792 på Austad i Siljan,[27] døpt 25.11.1792 i Siljan kirke,27 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[28] død 11.08.1862 i Grorud Siljan, død 17.08.1862 i Siljan kirkegård.

 

       Jon Svensen Ouestad og k. Inger Pedersdtr. - Birte

       Faddere: 1. Birte Pedersdtr. Moholt 2. Helvig Pedersdtr. ved Værket 3. Knud Røe 4. Sven Olsen Øvrebøe 5. Peder Hansen Riisæt.

      

       Konfirmert som "Berthe Jonsdatter Ouestad 16".

      

      

       Gift 19.08.1821 i Siljan kirke, med Nils Knudsen, født 1797 på Toa u/Island i Siljan,[29] (sønn av Knud Siulsen og Helge Pedersdatter), døpt 23.07.1797 i Siljan kirke,29 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke,[30] død 23.10.1871 på Grorud i Siljan, gravlagt 30.10.1871 på Siljan kirkegård.[31]

      

      Se Toklev u/Island etter 1814

 

      

      

VI. Sven Jonsen, (sønn av Jon Svendsen og Inger Pedersdatter) født 1794 på Austad i Siljan,[32] døpt 02.02.1794 i Siljan kirke,32 konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke,21 død 19.04.1860 på Finsrud u/Austad i Siljan, gravlagt 26.04.1860 på Siljan kirkegård.[33]

      

       Jon Svendsen Ouestad og k. Inger Pedersdtr. - Sven

       Faddere: 1. Ingebor Jacobsdtr. ibid 2. Helvig Pedersdtr. ved Verket 3. Nils Ouestad 4. Lars ibid 5. Peder Hansen ibid.

      

       Konfirmert som "Svend Jonsen Ouestad 16".

 

       Han giftet seg i 1817.

      

       Skien- viet 22/6-1817

       Uk. Svend Jonsen Auestad, 26. Inderst.

       Pigen Karen Nielsd. Teiet, 24. Tienestepige.

       Forl: Anders Johannesen Kiste og Arne Aslachsen Kiste

 

      

      (1) Gift 22.06.1817 i Siljan, med Karen Nilsdatter, født 1790 på Teiet i Siljan,[34] (datter av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter), døpt 01.01.1791 i Siljan kirke,34 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,22 død 10.03.1839 på Finsrud u/Austad i Siljan, gravlagt 24.03.1839 på Siljan kirkegård.[35]

      

 

      (2) Gift 22.04.1841 i Hedrum VE., med Helvig Isaksdatter , født 1797 i Ragnildrødrønningen Hedrum VE. (datter av Isak Larsen og Inger Hansdatter ), død 05.09.1892 i Finsrud Siljan TE., gravlagt 11.09.1892 i Siljan kirkegård TE.8

        

       Se Finsrud u/Austad etter 1814

 

 

      

VII. Peder Jonsen, (sønn av Jon Svendsen og Inger Pedersdatter) født 1796 på Austad i Siljan,[36] døpt 08.05.1796 i Siljan kirke,36 konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke,28 død 08.04.1849 på Austad i Siljan, gravlagt 05.05.1849 på Siljan kirkegård.[37]

      

       Jon Svensen Ouestad og k. Inger Pedersdtr. - Peder

       Faddere: 1. Ingeborg Jacobsdtr. ibid 2. Gunil Pedersdtr. 3. Nils Pedersen ibid 4. Ole Arvesen ibid 5. Jens Pedersen Kiste

      

       Han ble konfirmert som "Peder Jonsen Torsholt 17".

 

       Se Austad etter 1814

 

 

 

VIII. Helvig Jonsdatter , (datter av Jon Svendsen og Inger Pedersdatter) født 1798 på Austad i Siljan,[i] døpt 18.11.1798 i Siljan kirke,39 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[ii] død 10.07.1856 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 23.07.1856 på Siljan kirkegård.2

      

       Jon Svendsen Ouestad og Inger Pedersdatter - Helvig

       Faddere: Rønoug Svendsdatter Ouestad, Helvig Pedersdatter Kiste, Ole Arvesen Ouestad, Kjel Arvesen ibid, Svend Nielsen ibid.

 

       Hun giftet seg i 1820.

      

       Siljan - viet 20/8-1820

       Uk. Ole Nielsen Teiet, 25. Huusmand.

       Tienestepigen Helvig Jacobsd. Auestad, 22.

       Forl: Christen og Solve Præstegaarden.

      

            

       Gift 20.08.1820 i Siljan kirke,[40] med Ole Nilsen, født 1794 på Teiet i Siljan,32 (sønn av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter), døpt 04.05.1794 i Siljan kirke,32 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,28 død 02.12.1882 på Teiet i Siljan, gravlagt 09.12.1882 på Siljan kirkegård.[41]

      

       Se Kiste Søndre/Teie Bnr.12 etter 1814

 

      

      

IX. Ole Jonsen, (sønn av Jon Svendsen og Inger Pedersdatter) født 1801 på Austad i Siljan,[42] døpt 25.10.1801 i Siljan kirke,42 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke.[43]

      

       John Svendsen Ouestad og Inger Pedersdatters 2de tvillingbørn a, Ole , Hiemmedøbt af Ole Arvesen Ouestad

       Faddere: Maren Olsdtr. Ouestad, Helvig Pedersdtr., Nils Pedersen Kiste, Jacob Olsen Øverbøe, Erich Olsen ibid

      

       Siljan - viet 15/5-1825

       Uk. Ole Jonsen Auestad, 23. Gaardmandssøn.

       Pigen Jøran Mattisdatter Holte, 23. Gaardmandsdatter.

       Forl: Kresten Præstegaarden og Sven Auestad. 

      

       Fra gamlegjerpen.no (Vallerdalen u/Meen)

       Familien var registrert innflyttet til Gjerpen fra Siljan i mars 1829, men de bodde her allerede i februar 1827.

      

      

       Gift 15.05.1825 i Siljan kirke,[44] med Jøran Vetlesdatter, født 1799 på Holte i Siljan,[45] (datter av Vetle Nilsen og Berthe Tollefsdatter), døpt 29.12.1799 i Siljan kirke,45 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke.[46]

      

       Jøran: 

       Jøran emigrerte som enke sammen med sine 2 sønner Vetle og John til Amerika 20. april 1858.

      

 

      

X.   Gunnild Jonsdatter, (datter av Jon Svendsen og Inger Pedersdatter) født 1801 på Austad i Siljan,42 døpt 25.10.1801 i Siljan kirke,42 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke,43 død 01.07.1879 på Austad i Siljan, gravlagt 07.07.1879 på Siljan kirke.[47]

      

       b,Gunnild

       Faddere: Ingebor Simonsdtr. Ouestad, Maren Jonsdtr. ibid, Halvor Hansen ibid, Jacob Hansen ibid, Nils Nilsen ibid

 

       Hun giftet seg i 1825.

      

       Siljan - viet 27/3-1825

       Uk. Nils Svendsen Auestad, 23. Gaardmandssøn.

       Tjenestepige Gunild Jonsdatter Auestad, 23.

       Forl: Svend Nilsen Auestad og Christen Præstegaarden

 

      

       Gift 27.03.1825 i Siljan kirke, med Nils Svendsen, født 1802 på Austad i Siljan,[48] (sønn av Svend Nilsen og Maren Isaksdatter), døpt 17.01.1802 i Siljan kirke,48 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke,43 død 12.10.1872 på Austad i Siljan, gravlagt 19.10.1872 på Siljan kirkegård.[49]

       

       Se Austad etter 1814

 

      

XI. Anna Jonsdatter, (datter av Jon Svendsen og Inger Pedersdatter) født 1804 på Austad i Siljan,[50] døpt 21.10.1804 i Siljan kirke,50 konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke,[51]død 08.02.1882 i Rønningen u/Øverbø Siljan TE., gravlagt 16.02.1882 i Siljan kirkegård TE.

      

       John Svendsen Ouestad og Inger Pedersdatter - Anna

       Faddere: Ingebor Simonsdtr. Ouestad, Taran Jonsdtr. Særkland, Svend Nilsen Ouestad, Halvor Hansen Riset.

 

       Hun giftet seg i 1846 og kom til Snurren u/Prestegården.

 

       I 1875 nevnes hun som lægdslem hos Ole Guttormsen.

 

       Hun døde i 1882.

      

            

       Forhold til Christen Larsen, født 12.10.1820 på Moholt Verk i Siljan (sønn av Lars Christensen og Kirstine Nilsdatter), døpt 31.12.1820 i Siljan kirke,[52] konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke.[53]

      

 

       Gift 06.09.1846 i Siljan kirke,[54] med Lars Jacobsen, født 1807 på Øverbøhagen i Siljan,[55] (sønn av Jacob Isachsen og Helvig Larsdatter), døpt 26.04.1807 i Siljan kirke,55 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[56] død 21.05.1853 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 05.06.1853 på Siljan kirkegård.[57]

      

 

       Hennes uekte barn:

 

       A.  Inger Kirstine Christensdatter, (datter av Christen Larsen og Anna Jonsdatter) født 1839 på Austad i Siljan, død 18.04.1839 på Austad i Siljan, gravlagt 12.05.1839 på Siljan kirkegård.[58]

 

       Se Snurren u/Presteården etter 1814

 

 

      

XII. Marthe Jonsdatter, (datter av Jon Svendsen og Inger Pedersdatter) født 1808 på Austad i Siljan,[59] døpt 10.01.1808 i Siljan kirke,58 død 1808 på Austad i Siljan,[60] gravlagt 09.10.1808 på Siljan kirkegård.59

      

       John Svendsen Ouestad og Inger Pedersdatter - Marthe

       Faddere: Maren Isachsdtr. Ouestad, Maren Jonsdtr. ibid, Lars Arvesen ibid, Gullich Larsen, Arve Olsen ibid.

      

       Gravlagt som "Marthe Johnsd. Oustad 12 uger".

      

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 162.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[5]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 156.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[8]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 104.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[14]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 278.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[16]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 234.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[19]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 886.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[23]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 236.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[25]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 906.

[26]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 282.

[31]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 237.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[33]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 289.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[35]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 267.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[37]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 283.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 280.

[40]  Informasjon gitt av Øyvind Solberg.

[41]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 245.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 96.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 281.

[44]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[47]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 243.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[49]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 238.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 284.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 66.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 150.

[54]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 221.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[57]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[58]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 268.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 280.