| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VIKEN


 

 

Nils Svendsen f. 1753 og Ingeborg Jacobsdatter f. 1751 sin familie.

 

 

 

Nils Svendsen, født 1753 på Austad i Siljan,[1],[2] døpt 01.07.1753 i Siljan kirke,2 konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,[3] død 1785 på Austad i Siljan,[4] gravlagt 27.02.1785 på Siljan kirkegård.4

Han var sønn av Svend Nilsen og Taran Henriksdatter på Austad.

 

Nils kom fra Austad da han giftet seg i 1775.

 

Trol. 28/5-1775. Cop. 5/7-1775.

Uk. Nils Svends. Ouestad og p. Ingebor Jacobsd. Hochstad Ø.

Caut: Gullich Ellws. Serkeland og Jacob Peders. Island.

 

Han ble bosatt på Austad. I 1782 nevnes han og hans bror Jon som brukere på både Finsrød u/Austad og på Viken.

 

Han ble nevnt på Austad i 1782:

Ouestad med Finsrød, Gård, Niels og Jon Svendsønner

 

Han nevnes også på Viken i 1782:

Wiigen, Gård, Niels og Jon Svendssønner

 

Han døde på Austad i 1785.

 

I skifte etter han i 1785 nevnes boet som eier av 1 hud 4 1/24 skinn i Austad med Viken. 

 

Gravlagt som "Nils Svens. Questad 32 aar".

 

Augestad " Slemdal i Gjerpen 14.3.1785 Sk.pr. 11, Fol. 29B

Nils Svendsen død, g. Ingeborg Jacobsdtr.

Barn: 1. Svend Nilsen 9 år. 2. Jacob Nilsen 8 år. 3. Henrich Nilsen 3 år. 4. Nils Nilsen 2 dager. 5. Tarand Nilsdtr. 5 år.

Morbror: Nils Jacobsen Hogstad. Farbror: Jon Svendsen

Gods: Augestad med Wigen: 1 hud 4 1/24 skind: 550 rdl. Adk. 30.1.1776.

Brutto: 692.1.16. Netto: 62-1-19.

 

 

Gift 05.07.1775 i Siljan kirke,3 med[5] Ingeborg Jacobsdatter, født 1751 på Sølland i Siljan,[6] (datter av Jacob Jensen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 27.12.1751 i Siljan kirke,6 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,3 død 13.12.1830 på Kiste i Siljan, gravlagt 19.12.1830 på Siljan kirkegård.[7]

 

Ingeborg:

Hun kom fra Hogstad Øvre.

 

Ingeborg giftet seg 2. gang i 1789 med Nils Pedersen f. 1757 fra Rød og ble bosatt på Kiste Nordre.

 

 

 

I.    Svend Nilsen, født 1776 på Austad i Siljan,5 døpt 04.04.1776 i hjemmet,[8] konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[9] død 15.05.1842 på Austad i Siljan, gravlagt 29.05.1842 på Siljan kirkegård.[10]

      

       Nils Svensen Ouestad og k. Ingebor Jacobsdtr. - Sven

       Faddere:  1. Rønnou Svensdtr. ibid 2. Helvig Svensdtr. ibid 3. Arve Gullichsen ibid 4. Jon Svensen ibid og 5. Nils Jacobsen Hochstad.

       Merknad: Hiemmedøbt

      

       Konfirmert som "Sven Nilsen Ouestad 18".

      

      

       Gift 21.06.1801 i Siljan kirke,[11] med Maren Isaksdatter, født 1778 på Kløverød i Siljan,[12] (datter av Isak Nilsen og Marthe Olsdatter), døpt 01.02.1778 i Siljan kirke,[13] konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[14] død 05.11.1854 på Austad i Siljan, gravlagt 12.11.1854 på Siljan kirkegård.[15]

 

       Se Austad

 

 

      

II.   Jacob Nilsen, født 1777 på Austad i Siljan,12 døpt 21.12.177 i Siljan kirke.12

      

       Nils Svensen Ouestad og k. Ingebor Jacobsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Gunil Svensdtr. Øvrebøe 2. Helvig Svensdtr. Ouestad 3. Ole Michelsen Øvrebøe 4. Lars Arvesen Ouestad 5. Nils Jacobsen Hochstad.

      

      

 

III. Taran Nilsdatter, født 1780 på Austad i Siljan,5 døpt 07.02.1780 i Siljan kirke,[16] konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,9 død 29.07.1853 på Høgset i Siljan, gravlagt 07.08.1853 på Siljan kirkegård.[17]

      

       Nils Svensen Ouestad og k. Ingebor Jacobsdtr. - Tharan

       Faddere: 1. Birte Sørensdtr. ibid 2. Helvig Svensdtr. ibid 3. Ole Michelsen Øvrebøe 4. Jon Svensen Ouestad 5. Lars Arvesen ibid.

      

       Konfirmert som "Tharan Nilsdatter Ouestad 16".

      

       Bosatt hos Svend Nilsen på Austad i 1801 som "Taran Nilsdtr., Tjenestepige,19 år".

 

       Hun giftet seg i 1810.

      

       Siljan - Caut: 9/9-1810.

       Uk. Peder Jacobsen Høysæt og Pigen Taran Nielsd. Kiste.

       Caut: Christen Præstegaarden og Jacob Høysæt.

    

      

       Gift 09.09.1810 i Siljan kirke,[18],11 med Peder Jacobsen, født 1784 på Høgset i Siljan,[19] (sønn av Jacob Nilsen og Anne Andersdatter), døpt 11.01.1784 i Siljan kirke,19 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[20] død 15.06.1854 på Høgset i Siljan, gravlagt 25.06.1854 på Siljan kirkegård.15

      

       Se Høiseth etter 1814

 

 

      

IV. Henrik Nilsen, født 1782 på Austad i Siljan,[21] døpt 13.10.1782 i Siljan kirke,21 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,9 død 14.09.1843 på Skilbred i Siljan, gravlagt 24.09.1843 på Siljan kirkegård.[22]

      

       Nils Svensen Ouestad og k. Ingebor Jacobsdtr. - Hendric

       Faddere: 1. Birte Sørensdtr. ibid 2. Giertru Christensdtr. ibid 3. Jon Svensen ibid 4. Ole Arvesen ibid 5. Nils Larsen ibid.

      

       Konfirmert som "Hendrich Nielsen Questad 17".

      

       Han var ugift og bosatt på Nordre Kiste hos moren og stefaren i 1801.

      

      

       Gift 31.12.1809 i Siljan kirke,18 med Kirsten Jacobsdatter, født 1787 på Høgset i Siljan,[23] (datter av Jacob Nilsen og Anne Andersdatter), døpt 07.10.1787 i Siljan kirke,23 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,[24] død 09.08.1861 på Skilbred i Siljan, gravlagt 14.08.1861 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Se Skilbred

 

 

      

V.   Nils Nilsen, født 1785 på Austad i Siljan,5 døpt 20.03.1785 i Siljan kirke,[26] konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,20 død 01.08.1840 på Island i Siljan, gravlagt 05.08.1840 på Siljan kirkegård.[27]

      

       afg. Nils Svensen Ouestad og k. Ingebor Jacobsdtr., hiemmedøbte Nils

       Faddere: 1. Maren Olsdtr. ibid 2. Ingebor Christensdtr. ibid 3. Nils Larsen ibid 4. Nils Povelsen ibid 5. Ole Michelsen Øvrebøe.

      

       Konfirmert som "Niels Nielsen Ouestad 17".

      

       Bosatt hos Svend Nilsen på Austad i 1801 som " Nils Nilsen, Tjenestekarl, 16 år".       

 

      

       (1) Gift 08.09.1810 i Siljan kirke,11 med Inger Pedersdatter, født 1768 på Kiste i Siljan,[28],[29] (datter av Peder Olsen og Gunhild Jensdatter), døpt 16.10.1768 i Siljan kirke,29 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke,[30] død 03.05.1828 på Austad i Siljan, gravlagt 15.05.1828 på Siljan kirkegård.[31]

 

      

       (2) Gift 03.03.1839 i Siljan kirke,[32] med Maren Solvesdatter, født 1801 på Prestegården i Siljan,[33] (datter av Solve Olsen og Karen Torsdatter), døpt 23.08.1801 i Siljan kirke,[34] konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke,[35] død 02.01.1880 på Island i Siljan, gravlagt 09.01.1880 på Siljan kirkegård.[36]

 

       Se Austad

 

       Se Island etter 1814

 

              

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 165.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 159.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[10]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 275.

[11]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 500.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[15]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 286.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[17]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[18]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[22]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 277.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[25]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 290.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[27]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 271.

[28]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 104.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.

[32]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 214.

[33]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 446.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 96.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 281.

[36]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 243.

[37]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 283.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 284.

[39]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 282.