| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ I

 


 

 

 

Jacob Olsen f. ca 1706 og Elisabeth Pedersdatter f. ca 1712 sin familie

 

 

 

Jacob Olsen, født ca 1706 på Øverbø i Siljan,[1],[2] død 1769 på Øverbø i Siljan,1 gravlagt 16.05.1769 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Ole Solvesen og Kari Jacobsdatter på Øverbø.

 

Jacob giftet seg i 1734.

 

Trol. 27/4-1734 i Slemdal. Copul. 15/6-1734.

Jacob Olsøn og Lisbeth Pedersd.

Caut: Jens Christensøn Sørbøe, Gunder Nielsøn Tormoedsrøe.

 

Han overtok en del av Øverbø.

 

Han hadde i 1738 kjøpt 2 huder i Sandbrekkene (u/Øverbø) sammen med Michel Solvesen. Dette var skogstykke Sandbrekkene. De kjøpte da 1 hud hver.

 

Bamble sorenskriveri, Tingbok 12 , 1735-1741, folio 157.

Skjøte ble tinglyst 24.07.1738 punkt 7:

Procurator Peder Christensens skiøde til Michel Solvesen og Jacob Olsen paa Sandbrache 2 h med bøxel dat. 24. juli 1737.(Litt rart det står 1737? Trolig feilskrevet. JO)

 

Han nevnes på Øverbø i 1762 som bruker sammen med sitt søskenbarn Ole Mikkelsen.

 

Øverbø 1762:

Gaardsnavn: Øvrebøe

Eier: Propriatair gods, til Claus og Hans Nielsen i Laurvig

Mand og hustru: Jacob Øverbøe og kone, Ole Øverbøe og kone

Børn over 12 aar: Ole, Lars og Anun Jacobssønner

Piiger over 12 aar: Maria Christensdatter, Olea Torbiørnsdatter,

Kari Joensdatter, Maria Johannisdatter

Andre husboende: Michel Øverbøes Enke og Sønnen Bent Michelsen

 

I skifte etter hans sønn Ole i 1787 vises det til et "skjøte til avd’s far 16.5.1767". Hans far har nok i 1767 kjøpt mer av gården Øverbø m/Sandbrekkene som har gått videre til hans barn. Dette kan jo ha vært noe av det jordgodset som i 1762 nevnes som ”Propriatair gods, til Claus og Hans Nielsen i Larvik”. 

 

Jacob døde på Øverbø i 1769.

 

Han gravlegges i 1769 som "Jacob Ols. Øvrebø 62 aar".

 

Det er en laukune i Bamble skifteregister fra 1766 til 1770. Skifte etter han var nok fra denne perioden.

 

 

Gift 15.06.1734 i Siljan kirke,[4] med Elisabeth Pedersdatter, født ca 1712 på Tveitan i Siljan,[5],[6] (datter av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter), død 1770 på Øverbø i Siljan,[7] gravlagt 18.08.1770 på Siljan kirkegård.[8]

 

Elisabeth:

Elisabeth kom fra Tveitan.

 

Hun ble nevnt som "Lisbet Peersd. 21 år" under skifte etter moren i 1733 og som "Lisbet (g. Jacob Øvrebøe)" under skifte etter faren i 1762.

 

Elisabeth døde på Øverbø i 1770.

 

Hun gravlegges som "Lisbeth Pedersd. Øvrebøe 60 aar".

 

 

 

I.    Marthe Jacobsdatter, født 1735 på Øverbø i Siljan,[9] døpt 06.03.1735 i Siljan kirke,[10] død 1737 på Øverbø i Siljan,[11] gravlagt 06.01.1737 på Siljan kirkegård.11

      

       Jacob Olsen Øverbøe og Elisabeth Pedersdatter - Martha

       Faddere: baaren af Aaste Olsdatter Syndtveedt, Birthe Knudsdatter Øverbøe ejed, Karen Mathisdatter Øverbøe, mandfaddere: Michel Solvesen, Lars Syndtvedt.

      

       Gravlegges som "Jacob Øverbøes liden datter Marte 1 aar 9 maaneder".

        

      

 

II.   Ole Jacobsen, født 1738 på Øverbø i Siljan,9 døpt 04.05.1738 i Siljan kirke,[12] konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke,[13] død 1787 på Øverbø i Siljan,[14] gravlagt 20.05.1787 på Siljan kirkegård.14

      

       Jacob Øverbøe og Lisbeth Pedersdatter - Ole

       Faddere: baaren af Michel Øverbøes kone Anne Erichsdatter, Giøran Pedersdatter, mandfaddere: Michel Øverbøe, Christopher Sorbøe, Solve Michelsen Øverbøe.

      

       Konfirmert som "Ole Jacobsen Øverbø 20 aar".

      

      

       Gift 25.08.1765 i Siljan kirke,4 med Marte Svendsdatter, født 1741 på Austad i Siljan,[15] (datter av Svend Nilsen og Taran Henriksdatter), døpt 05.03.1741 i Siljan kirke,[16] konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,[17] død 1792 på Øverbø i Siljan,[18] gravlagt 02.09.1792 på Siljan kirkegård.18

      

       Se Øverbø denne gården

 

 

      

III. Lars Jacobsen, født 1740 på Øverbø i Siljan,11 død 1740 på Øverbø i Siljan,11 gravlagt 20.03.1740 på Siljan kirkegård.11

      

       Gravlegges som "Jacob Øverbøes liden søn Lars 8 dager".

      

 

 

IV. Kari Jacobsdatter, født 1741 på Øverbø i Siljan,16 døpt 05.03.1741 i Siljan kirke,16 konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke,[19] død 1801 på Sørbø i Siljan,[20] gravlagt 23.08.1801 på Siljan kirkegård.20

      

       Jacob Øverbøe og Lisbeth Pedersdatters ægte datter Nom. Karen                                                        

       Faddere: baaren af Michel Øverbøs kone Anne Erichsdatter, Jens Pedersens kone Karen Mathisdatter, mandfaddere: Sergiant Vaxmuth, Solve Michelsen Øverbøe.

      

       Konfirmert i 1758 som "Karen Jacobsdatter Øvrebøe 17 aar".

      

      

       Forlovet 15.08.1762 i Siljan,4 gift 1762,[21] med Jørgen Christophersen, født 1737 på Sørbø i Siljan,[22] (sønn av Christopher Jørgensen Waxmuth og Inger Christensdatter), døpt 27.03.1737 i Siljan kirke,[23] konfirmert 08.09.1754 i Siljan kirke,[24] død 1799 på Sørbø i Siljan,[25] gravlagt 24.02.1799 på Siljan kirkegård.25

      

       Se Sørbø

 

 

      

V.   Lars Jacobsen, født 1744 på Øverbø i Siljan,9 døpt 23.08.1744 i Siljan kirke,[26] død 1787 på Øverbø i Siljan,14 gravlagt 04.05.1787 på Siljan kirkegård.14

      

       Jacob Øverbø og Lisbeth Pedersdatters søn Lars                                                           

       Faddere: baaren af Michel Øverbøes kone Anne Erichsdatter, Jens Pedersens kone Karen Mathisdatter, mandfaddere: Sergiant Waxmuth, Niels Engelstad, Jon Pedersen Øverbøe.

      

      

       (1) Gift 10.07.1774 i Siljan kirke,4 med Maria Christensdatter, født 1741 på Prestegården i Siljan,[27] (datter av Christen Jacobsen og Siri Nilsdatter), døpt 23.10.1741 i Siljan kirke,27 konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke,19 død 1777 på Øverbø i Siljan,[28] gravlagt 08.11.1777 på Siljan kirkegård.28

      

      

       (2) Gift 11.04.1779 i Siljan kirke,[29] med Ellen Mathiasdatter, født 1757 på Gavelstad i Lardal,[30],[31] (datter av Mathis Gundersen og Karen Hansdatter), død 1813 på Engelstad i Siljan,[32] gravlagt 07.02.1813 på Siljan kirkegård.32          

 

       Se Øverbø denne gården

 

 

      

VI. Anund Jacobsen, født 1747 på Øverbø i Siljan,9 døpt 23.05.1747 i Siljan kirke,[33] konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,[34] død 29.04.1825 på Prestegården i Siljan, gravlagt 15.05.1825 på Siljan kirkegård.[35]

      

       Jacob Øverbøe og Aaste Pedersdatters søn Anund (Jacob Olsen Øverbøes kone het Lisbeth Pedersdatter. JO)

       Faddere: baaren af Niels Engelstands kone Aaste Olsdatter, Gunild Pedersdatter Gurholt, mandfaddere: Sergiant Vaxmuth, Bent Michelsen Øverbøe.

      

       Konfirmert i 1768 som "Anun Jacobsen Øvrebøe 19".

      

      

       Gift 01.08.1784 i Siljan kirke,4 med Helvig Torgersdatter, født 1755 på Lerskall i Andebu,[36],30 (datter av Torger Trondsen og Else Olsdatter), død 24.05.1818 på Prestegården i Siljan, gravlagt 07.06.1818 på Siljan kirkegård.[37]

      

       Se Prestegården

 

 

      

VII. Anne Jacobsdatter, født 1753 på Øverbø i Siljan,[38] døpt 21.01.1753 i Siljan kirke,37 konfirmert 18.08.1771 i Siljan kirke,33 død 1792 på Prestegården i Siljan,18 gravlagt 04.11.1792 på Siljan kirkegård.18

      

       Jacob Øvrebøens barn navnl. Anne                                                                     

       Faddere: baaren af Niels Engelstads kone, Ole Røes kone, mandfaddere: Niels Engelstad, Ole Olsen Rød.

      

       Konfirmert i 1771 som "Anne Jacobsdatter Øvrebøe 18".

      

      

       Gift 26.09.1779 i Siljan kirke,4 med Nils Christensen, født 1748 på Prestegården i Siljan,[39] (sønn av Christen Jacobsen og Siri Nilsdatter), døpt 08.09.1748 i Siljan kirke,38 konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,33 død 1792 på Prestegården i Siljan,18 gravlagt 14.10.1792 på Siljan kirkegård.18

      

       Se Prestegården

 

 

      

VIII. Peder Jacobsen, født 1760 på Øverbø i Siljan,2,[40] død 1798 på Prestegården i Siljan,[41] gravlagt 03.06.1798 på Siljan kirkegård.40

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 13. juli 1760 finnes blant introduserte kvinner "Jacob Øvrebøes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Han nevnes i skifte etter søsteren Anne i 1792 som "broderen Peder Jacobsen, myndig og boende paa Prestegaarden".

      

       Han bodde på Prestegården i Siljan da han giftet seg i Lardal i 1793.

 

      

       Gift 19.06.1793 i Lardal,[42],[43] med Karen Torsdatter, født 1768 på Kurstad i Lardal,41,30 (datter av Tor Guttormsen og Gunild Borgersdatter), død ca 1805 på Prestegården i Siljan.

      

       Se Prestegården

 

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 332.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[6]  Skifte etter moren.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 333.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 333.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 23.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 45.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[15]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 162.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 66.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[21]  Stipulert, Stipulert.

[22]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 349.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 37.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 103.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 71.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[29]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[30]  1801 tellingen.

[31]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 553.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 124.

[34]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 154.

[36]  Bygdebok for Andebu av Arne Gallis Bind 2, side 467.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 148.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 133.

[40]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[42]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 408.

[43]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 104.