| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD ØVRE

 


   

 

Anders Isaksen f. omkring 1700 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Karen Larsdatter f. omkring 1700 og 2. gang med Anne Jensdatter f. ca 1706.

 

 

Anders Isaksen, født omkring 1700, død før 1762

Han var sønn av Isak Olsen og Sissel Knudsdatter på Hogstad øvre.

 

Han kom fra Hogstad da han giftet seg 1. gang i 1726.

 

Trol. 18/8-1726 i Slemdahl. Copul. 2/10-1726.

Anders Isaachssøn fra Hochstad med Karen Lersd. Jiseland (Island).

Caut: Peder Joenssøn Hochstad og Tynnis Jacobssøn Tvetten.

 

Han giftet seg 2. gang i 1734.

 

Trol. 10/1-1734 i Slemdal. Copul. 19/2-1734.

Anders Isaachsøn Hogstad og Anna Jensd.

Caut: Kittil Olsøn, Jacob Knudsøn.

 

 

(1) Gift 02.10.1726 i Siljan kirke,[1] med[2] Karen Larsdatter, født omkring 1700 på Island i Siljan,1 (datter av Lars Paulsen og Birthe Ingebretsdatter) død før 1734.

 

Karen:

Hun kom fra Island og døde før 1734.

 

 

(2) Gift 19.02.1734 i Siljan kirke,2 med Anne Jensdatter, født ca 1706,[3] død 1779 i Siljan,[4] gravlagt 01.01.1780 på Siljan kirkegård.5

 

Anne:

Else Jensdatter fra "Gierpen Sougn" bærer det førstefødte barnet til Anne og Anders. Hun kan jo da være hennes søster?

 

Hun var enke i 1762.

 

Uformuende under Hogstad 1762:

Uformuende Anders Hogstads Enke, gammel og fattig

 

Ut fra navn og alder er det trolig hun som gravlegges i 1780 som "Anne Jensd. Becchen 74 aar".

 

 

 

I.    Anne Andersdatter, (datter av Anders Isaksen og Karen Larsdatter) født 1727 på Hogstad i Siljan,[5] døpt 06.07.1727 i Siljan kirke.6

      

       Anders Isachsen Haachstad og Karen Laersdatters første ægte barn ved nafn - Anne

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverøe, Kirsten Nielsdatter Iisseland, Inger Laersdatter Iisseland, mandfaddere: Ingebredt Laersen Iisseland, Jens Michelsen.

      

      

 

II.   Jacob Andersen, (sønn av Anders Isaksen og Karen Larsdatter) født 1729 på Hogstad i Siljan,[6] døpt 07.06.1729 i Siljan kirke.7

      

       Anders Isachsen Haachstad og Karen Laersdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Maren Laersdatter Iisseland, Inger Laersdatter Tormodsrøe, mandfaddere: Peder Joensen Hochstad, Ingebredt Laersen Iisseland og Gunder Nielsen Solfverøe.

      

      

 

III. Isach Andersen, (sønn av Anders Isaksen og Anne Jensdatter) født 1737 på Hogstad i Siljan, døpt 28.07.1737 i Siljan kirke,[7] konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,[8] død 1803 på Kiste Nordre i Siljan,[9] gravlagt 06.02.1803 på Siljan kirkegård.10

      

       Anders Hochstad og Anne Jensdatter - Isaach

       Faddere: baaren af Else Jensdatter fra Gierpen Sougn, Ingeborg Jensdatter, mandfaddere: Jens Hochstad, Ole Lyche, Jacob Hochstad.

      

       Det er trolig han som konfirmeres i Siljan i 1756 som "Isak Andersen Tveten 19 aar".

 

       Det var også en som konfirmeres i 1752 som "Isach Andersen Naphog 19 aar".

      

       En av dem var denne Isach Andersen. Ut fra alderen er det denne Isach Andersen som ble konfirmert i 1756. Isach Andersen fra 1752 er født ca 1733.

 

       Isach nevnes som bosatt på Hogstad Øvre i 1762.

      

      

       (1) Gift 24.03.1765 i Siljan kirke,2 med Else Olsdatter, født 1731 på Kløverød i Siljan,[10] (datter av Ole Jacobsen og Maren Rasmusdatter), døpt 17.05.1731 i Siljan kirke,7 konfirmert 04.07.1751 i Siljan kirke,[11] død 1790 på Kiste Nordre i Siljan,[12] gravlagt 18.07.1790 på Siljan kirkegård.13

      

      

       (2) Gift 30.05.1802 i Siljan kirke,2 med Rønnaug Svendsdatter, født ca 1741,[13] (datter av Svend Nilsen og Taran Henriksdatter), død 01.12.1820 på Moholt i Siljan, gravlagt 17.12.1820 på Siljan kirkegård.

      

       Se Kiste Nordre

 

 

 

IV. Jens Andersen, (sønn av Anders Isaksen og Anne Jensdatter) født 1745 på Hogstad i Siljan,[14] døpt 12.09.1745 i Siljan kirke,15 død 1747 på Hogstad i Siljan,[15] gravlagt 15.07.1747 på Siljan kirkegård.16

      

       Anders Hochstad og Anne Jensdatters søn Jens                                    

       Faddere: baaren af Johannis Hochstads kone, Kari Asbiørnsdatter, mandfaddere: Jacob Jensen Søland, Jon Pedersen Hochstad.

      

       Han gravlegges som "Anders Hochstads liden søn Jens 2 aar".

      

 

 

V.   Sissel Andersdatter, (datter av Anders Isaksen og Anne Jensdatter) født 1748 på Hogstad i Siljan,[16] døpt 08.09.1748 i Siljan kirke.17

      

       Anders Hochstad og Anna Jensdatters datter Sidsel                                                     

       Faddere: baaren af Jacob Søland kone Ingeborg Nielsdatter, Inger Gudmundsdatter, mandfaddere: Ole Lyche, Anders Abrahamsen Øverbøe.

      

      

 

VI. Birthe Andersdatter, (datter av Anders Isaksen og Anne Jensdatter) født 1754 på Hogstad i Siljan,[17] døpt 08.09.1754 i Siljan kirke.18

      

       Anders Hogstads barn navnl. Birthe                                                       

       Faddere: baaren af Jacob Hogstads kone, Gunild Olsdatter Kløverød, mandfaddere: Johannes Grorød, Anders Sørensen.

 

       Hennes bror Isak var formynder for hennes barn i skifte etter hennes mann.

      

       Hun bodde som enke med døtrene Maren og Karen i 1801 på Bratsbergkleiva. Birthe hadde dagarbeidet.

 

        

       Gift 06.11.1777 i Gjerpen,[18] med Harald Halvorsen, født 1755 på Hauen i Gjerpen (sønn av Halvor Haraldsen), døpt 27.12.1755 i Gjerpen,19 død 1788 på Brånan u/Ballestad i Gjerpen, gravlagt 14.12.1788 i Gjerpen.19

      

       Harald:

       9/2/1789  Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 358b.    

       HARALD HALVORSSEN     

       Braanen         Arvinger:

       u/Ballestad    Enka Berthe Andersdatter og barna:

                      1. Halvor Haraldssen 10 år.

                      2. Anne Haraldsdtr.   7 "

                      3. Mari (! Kari/ Karen G.S.) Haraldsdtr.  4 "

                      4. Marie Haraldsdtr.  3 "

                      Enka tok til laugverge Hans Larssen Ballestad.

                      Formynder for Halvor ble Helge Ballestad.

                      ----"---- -"- døtrene ble Isak Anderssen Kiste i Slemdal.

       Brt: 47 - 1 - 20

       Net: 12 - 1 -  6

      

      

 

 

 

 [1]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 587.

[3]  Alder ved død.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 39.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 500.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[13]  1801 tellingen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 110.

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 133.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[18]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".