| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I MOHOLT ETTER 1814 


 

 

Moholt/Naphaug - Gnr.32 Bnr.12

 

Se Naphaug før 1814

 

 

Matrikkelen 1838

Moholt matrikkelnr.186 (gammelt matrikkelnummer 137-150)

Løpenummer 563 - Naphaug - skyld 9 og 6 skinn - oppsittere Ole Jensens enke   

 

 

Moholt/Naphaug løpenummer 563 - Søstua

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 563 den 26. og 27. april 1869 og tinglyst 3. august 1869, hvorved utskilt en del av Qvislarødningen løpenummer 563b, en del av Naphaugrødningen løpenummer 563c, en del av Skautvedt løpenummer 563d. Den resterende delen ble Moholt/Naphaug løpenummer 563a.

 

Moholt/Naphaug – indmarken – løpenummer 563e - senere Bnr.12

Senere adresse Løkkeveien 263

 

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Naphaug løpenummer 563a den 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/Naphaug – indmarken – løpenummer 563e - senere Bnr.12.

 

I 1891 ble Moholt/Naphaug (Nordstua) Bnr.14 sammenføyd med Moholt/Naphaug (Søstua) Bnr.12:

Moholt/Naphaug Bnr.14 ble i 1891 overført til og sammenføyd med Moholt/Naphaug Bnr.12. Tinglyst 15.07.1891

 

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 den 04.06.1891, hvorved utskilt Moholt/Naphaugrønningen Bnr.25, Moholt/Kvislarønningen Bnr.26, Moholt/Vaspotten Bnr.27 og Moholt/Naphaug Bnr.28

Skjøte på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 fra Treschow til Ole Arvesen for kr. 5500, med div. forbehold som jagtrett, driftsveier, strandrett osv. Datert 28.11.1894, tinglyst 01.12.1894

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 den 04.07.1896, hvorved utskilt Moholt/Naphogg søndre Bnr.32. Tinglyst 18-19.09.1896

Skjøte på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 m.m. fra Ole Arvesen til Hans Nilsen for kr. 6950. Datert 23.03.1904. Tinglyst 30.04.1904

Skjøte på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 fra Hans Nilsen Naphaug f. 20.11.1870 til sønnen Ragvald Naphaug f. 17.02.1916 for kr. 20 000 pluss føderåd for sælger og hustru osv. Datert 14.09.1949

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.12 – Naphogg - eier/bruker Hans Nilsen

 

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.12 – Naphogg - 2 mark 30 øre - Ragnvald Naphaug 

 

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1807 til 1831 (Karen til 1858)

 

Karen Hansdatter f. 1785 var datter av Hans Pedersen Naphaug. Karen giftet seg i 1807 med Ole Jensen f. 1784 fra Kvisla. De ble bosatt på Naphaug og Ole døde der i 1831. Karen døde der i 1858.

 

Se Naphaug før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1835 til 1867 (Berte døde der i 1883)

 

Hans Olsen f. 1808 var sønn av overnevnte Ole Jensen Naphaug. Hans giftet seg i 1835 med Berte Evensdatter f. 1812 fra Lardal. De ble bosatt på Naphaug (Søstua) – løpenummer 563. Hans mor bodde da på gården som enke. Vi finner Hans og Berte der i 1865. Hans døde der i 1867. Berte bodde på Naphaug med sin svigerdatter og hennes familie i 1875. Hun døde på Naphaug i 1883.

 

Barn:

Ole Hansen f. 1836 d. 1837

Karen Hansdatter f. 1838

Anne Hansdatter f. 1841

Olaus Hansen f. 1844 d. 1871

Even Hansen f. 1848 d. 1848

Even Hansen f. 1849 d. 1851

Else Marie Hansdatter f. 1852

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1866 til 1889

 

Ingeborg Karine Simonsdatter f. 1841 fra Moholt giftet seg 1. gang i 1866 med Olaus Hansen f. 1844. Han var sønn av overnevnte Hans Olsen. De ble bosatt på Naphaug (Søstua). Olaus overtok som leilending der etter sin far som døde i 1867. (Hans mor bodde hos dem og døde på Naphaug i 1883.) Olaus døde i 1871. Ingeborg Karine nevnes som enke og leilending på Naphaug i 1875. Hun giftet seg 2. gang i 1876 med Ole Andersen f. 1841 fra Naphaug og bodde videre på Naphaug (Søstua). De flyttet til Nisterud i Gjerpen i 1889. I 1900 bodde de med sønnene Anton, Sigvard og Martinius i Gjerpen på Bø Nordre Gnr.10 Bnr. 8.

 

Ingeborg Karine Simonsdatter og Olaus Hansen sine barn:

Hans Martin Olausen f. 1865

Karl Severin Olausen f. 1867

Even Olausen f. 1869

Berte Lovise Olausdatter f. 1870

 

Ingeborg Karine Simonsdatter og Ole Andersen sine barn:

Oluf Anton Olsen f. 1877

Sigvard Olsen f. 1879 d. 1934

Martinius Olsen f. 1886

 

Familieark

 

 

I 1891 ble Naphaug/Nordstua Bnr.14 sammenføyd med Naphaug/Søstua Bnr.12. Det ble etter dette bare et bruk på Naphaug, og det var da Naphaug Bnr.12.

 

 

Nevnt her fra 1893 til 1904

 

Ole Arvesen f. 1866 var sønn av Arve Olsen. Ole giftet seg i 1892 med Anna Bertine Trulsdatter f. 1871 fra Tjølling. De døpte et barn i 1893 bosatt på Naphaug og i 1894 kjøpte de Naphaug Bnr.12 av Treschow. (Naphaug/Nordstua Bnr.14 hadde i 1891 blitt sammenføyd med Naphaug/Søstua Bnr.12). I 1898 døpte de et barn bosatt på Gonsholt. Ole nevnes da som landhandler. I 1900 bodde familien på Austad Bnr.12. De drev landhandel og meieri. I 1904 solgte de Naphaug Bnr.12 til Hans Nilsen. (Hans bodde der med familien allerede i 1900) De nevnes på Austad også i 1910.

 

Se Austad

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1898 til 1962

Hans Nilsen f. 1870 fra Kvislarønningen bodde i 1900 på Naphaug. Han bodde der med sin bror Oluf og sin mor, Anne Olea, som stod for husholdningen. De hadde også ei tjenestepike. Ole Arvesen hadde kjøpt hele Naphaug i 1894, men fra 1898 døpte de barn bosatt på Gonsholt. Hans har nok fra den tid leid gården av han. Hans nevnes i 1900 som selveier, men det stemmer ikke. Hans kjøpte i 1904 Moholt/Naphaug Bnr.12 av Ole Arvesen og ble selveier. Hans giftet seg i 1905 med Nella Julie Pedersdatter f. 1879 fra Kvisla. Familien bodde i 1910 på Naphaug. De hadde et par barn til forpleining. Hans mor bodde der fortsatt, men etter henne står det skrevet et hun ”sannsynleg opphaldstad: hos politibetjent Nilsen Tønsberg”. Moren døde bosatt hos dem på Naphaug i 1917. Hans solgte i 1949 Naphaug Bnr.12 til sønnen Ragnvald. Nella Julie døde i 1950. Hans døde i 1962.

 

Barn:

Anna Naphaug f. 1906

Helga Naphaug f. 1908 d. 2006

Bjarne Naphaug f. 1911 d. 1979

Ragnvald Naphaug f. 1916 d. 1998

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1949

 

Ragnvald Naphaug f. 1916 var sønn av overnevnte Hans Nilsen. Han giftet seg med Solveig Alvilde Nordkvelle f. 1922 fra Nordkvelde i Hedrum. Ragnvald kjøpte i 1949 Naphaug Bnr.12 av sine foreldre. Han døde i 1998. Solveig Alvilde døde i 2006.

 

Barn:

Julianne Naphaug f. 1950

 

Familieark