| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Naphaugrønningen Gnr.32 Bnr.25

 

Senere adresse Løkkeveien 310

Se Naphaugrønningen før 1814

 

 

Naphaugrønningen var en husmannsplass under Moholt frem til 1869 da den ble utskilt som eget bruk, Moholt/Naphaugrødningen - løpenummer 563c, 564c, 566c, 567c – senere Bnr.10.

Se Moholt/Naphaugrødningen - løpenummer 563c, 564c, 566c, 567c – senere Bnr.10

 

Bakken skriver om Naphaugrønningen:

Som husmannsplass ble denne gård "indhegnet og afdelt" ved festekontrakt fra grevskapet til Gullik Larsen 18. desember 1820. Gullik drev også som skomaker. Han flyttet til Neperønningen.

 

Det var en plass Rønningen som nevnes under Naphaug. Gullik sin kone kom fra denne plassen. Hennes far, Jacob Nilsen, døde der i 1787. Ut fra dette som Bakken her har funnet var Naphaugrønningen ikke den samme plassen. Denne ble ”afdelt” i 1820.

 

Moholt/Naphaugrødningen - løpenummer 563c, 564c, 566c, 567c – senere Bnr.10

Moholt/Naphaugrødningen Bnr.10 ble overført og sammenføyd med Moholt/Naphaug Bnr.12. Tinglyst 15.07.1891

 

(Naphaugrønningen ble 1891 til Naphaugrødningen Bnr.25)

 

 

Moholt/Naphaugrønningen Bnr.25 ble utskilt i 1891:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 den 04.06.1891, hvorved utskilt Moholt/Naphaugrønningen Bnr.25, Moholt/Kvislarønningen Bnr.26, Moholt/Vaspotten Bnr.27 og Moholt/Naphaug Bnr.28

Skjøte på Moholt/Naphaugrønningen Bnr.25 fra Treschow til Hans Hansen Moholt for kr. 5000, med div forbehold for sælger som driftsveier, tømmerlegger, jagtrett osv. Datert 30.09.1913, tinglyst 15.10.1913

Skjøte på Moholt/Naphaugrønningen Bnr.25 fra Hans Hansen Moholt til Martin Romsdalen for kr. 15 000. Datert 14.04.1921, tinglyst 18.05.1921

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.25 – Naphoggrydningen - eier/bruker F M Treschow

 

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

Brukerne under her var husmann på Naphaugrønningen frem til 1869 da Naphaugrønningen Bnr.10 ble utskilt som et eget bruk. I 1891 ble plassen til Naphaugrønningen Bnr.25 som da ble utskilt.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1820 til 1853

 

Gullik Larsen f. 1780 fra Kiste giftet seg i 1810 med Kirsten Jacobsdatter f. 1785 fra Rønningen u/Naphaug. Ifølge Bakken ble husmannsplassen Naphaugrønningen utskilt i 1820 og Gullik ble husmann der. Kirsten sin mor døde hos dem på Naphaugrønningen i 1833. Gullik og Kirsten døde begge der i 1853, og ble gravlagt på samme dagen.

 

Barn:

Maren Gulliksdatter f. 1826

 

Se Naphaugrønningen før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1848 til ca 1895

 

Maren Gulliksdatter f. 1826 var datter av overnevnte Gullik Larsen. Hun giftet seg 1. gang i 1848 med Knut Tomassen f. 1820 fra Moholt verk. De ble bosatt på Naphaugrønningen og Knut døde der allerede i 1850. Maren giftet seg 2. gang i 1851 med Hans Halvorsen f. 1821 fra Ragnhildrød i Hedrum. De bodde videre på Naphaugrønningen der Hans overtok som husmann og så leilending fra 1869. De nevnes der i 1865 og 1875 tellingene.

 

Maren Gulliksdatter og Knut Tomassen sine barn:

Knut Knutsen f. 1850

 

Maren Gulliksdatter og Hans Halvorsen sine barn:

Halvor Hansen f. 1852 d. 1854

Gullik Hansen f. 1855 d. 1935

Berte Kirstine Hansdatter f. 1859

Maren Helene Hansdatter f. 1864 d. 1941

Hanna Hansdatter f. 1867

Karen Maria Hansdatter f. 1870 d. 1954

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1895 til 1900

 

Nils Kristian Nilsen f. 1863 fra Rollag giftet seg 1. gang i Lardal i 1887 med Inger Helene Kristiansdatter f. 1863 fra Sandsvær. De ble bosatt på Søndre Engen u/Langerud i Lardal. Søndre Engen ble solgt i 1895 og samme året fikk Nils Kristian bygselen på Naphaugrønningen i Siljan. Familien nevnes på Naphaugrønningen Bnr.25 i 1900. Inger Helene døde på Naphaugrønningen i 1900. Det kom nye leilendinger på Naphaugrønningen i 1901. Nils Kristian giftet seg 2. gang i Siljan i 1905 med Liv Olsdatter f. 1883 fra Kaasa u/Askilt i Bø. Nils Kristian nevnes som enkemann med oppholdssted Moholt da han giftet seg i 1905. De døpte barn på Moholt frem til 1909. I 1910 bodde de på Sneltvedt Gnr.62 Bnr.4 i Gjerpen sammen med datteren Hanna.

 

Nils Kristian Nilsen og Inger Helene Kristiansdatter sin familie:

Nils Kristian Nilsen f. 1888

Gunda Marie Nilsdatter f. 1890

Mathilde Nilsdatter f. 1893 d. 1939

Hagbart Nilsen f. 1897 d. 1972

Helene Nilsdatter f. 1900 d. 1900

 

Nils Kristian Nilsen og Liv Olsdatter sin familie:

Hanna Nilsen f. 1906

Kristian Nilsen f. 1909 d. 1909

Laura Nilsen f. 1909 d. 1909

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1900 til 1912

 

Martinius Jørgensen f. 1878 fra Hedrum giftet seg i Hvarnes kirke med Hella Marie Johansdatter f. 1875. Hun var født i Vranghull i Siljan, men foreldrene flyttet til Rambo i Hedrum. Martinius og Hella Marie døpte et barn bosatt på Rambo i 1900. Martinius og Hella Marie var bosatt på Odberg Søndre i Hedrum i 1900 tellingen. Martinius forpaktet Naphaugrønningen fra 1901 til 1912. De nevnes der i 1910 tellingen og sammen med hans mor som da var enke. Martinius sin svoger Hans Hansen og hans kone Susanne Johansdatter (søster til Hella Marie) kjøpte Naphaugrønningen i 1913. Martinius og Hella Marie døpte barn bosatt på Svartangen i 1913.

 

Barn:

Johan Jørgen Naphaug f. 1900

Anton Naphaug f. 1902

Kristian Naphaug f. 1905

Judit Naphaug f. 1907

Hans Martin Naphaug f. 1909

Reidar Naphaug f. 1911

Sigurd Naphaug f. 1913

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1913 til 1921

 

Hans Hansen f. 1885 fra Moholt giftet seg i Larvik i 1908 med Susanne Johansdatter f. 1889. Hennes foreldre bodde på Vranghull i Siljan før de flyttet til Rambo i Hedrum der Susanne ble døpt. Hans ble far til et uekte barn som ble født 6 måneder etter at han giftet seg. Barnets mor var Karen Gunelia Pedersdatter f. 1882 fra Austad. De ble bosatt på Moholt/Verket (Stegerønningen) Bnr.19. Det var to husstander der i 1910. Hans og Susanne var den ene husstanden som nevnes der, og de nevnes ikke som leilendinger. Hans kjøpte Naphaugrønningen av Treschow i 1913. (Hans svoger Martinius Jørgensen hadde brukt gården frem til 1912.) Hans solgte Naphaugrønningen til Martin Isaksen Romsdalen i 1921. Familien flyttet til Hovenga i Porsgrunn.

Hans Hansen og Karen Gunelia Pedersdatter sitt uekte barn:

Sigmund Austad f. 1909 d. 1984

 

Hans Hansen og Susanne Johansdatter sine barn:

Halvdan Hansen f. 1910

Agnes Hansen f. 1913

Hanna Hansen f. 1917 d. 1918

Arne Hansen f. 1918

Hans Hansen f. 1920

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1921 til 1942 (Anne overtok gården i 1942 og døde der i 1870. Sønnen Olav hadde da overtatt plassen.)

 

Martin Isaksen f. 1882 fra Romsdalen u/Island bodde i 1910 på Løkka u/Gåserud i Ytre Sandsvær. Martin var da forpakter og skogsarbeider. Han var ugift og nevnes som husfar i husstanden. Han bodde der sammen med søster Inga som nevnes som var ugift og husmor i husstanden. Det nevnes også et barn der. Det var Nils Martinsen f. 03.09.1889 i Slemdal, sønn av Martin Andersen på Rød u/Sølland. Martin giftet seg i 1920 med Anne Olsdatter f. 1887 fra Sandsvær. Hennes far kom fra Grorud i Siljan. Martin kjøpte i 1921 Naphaugrønningen av Hans Hansen og døde der i 1942. Anne overtok ansvaret av Naphaugrønningen Bnr.25 etter at hennes mann døde i 1942. Hun drev gården sammen med sønnen Ole som senere overtok gården. Anne døde i 1870.

 

Barn:

Olav Romsdalen f. 1925

 

Familieark