| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Kvislarønningen Gnr.32 Bnr.26

 

 

Senere adresse Løkkeveien 180

 

 

Kvislarønningen var en husmannsplass frem til 1869 da den ble utskilt som eget bruk, Moholt/Qvislarødningen - løpenummer 563b, løpenummer 564b, løpenummer 566b, løpenummer 567b – senere Bnr.9

 

Se Moholt/Qvislarødningen Bnr.9

 

Moholt/Kvislarønningen Bnr.26:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 den 04.06.1891, hvorved utskilt Moholt/Naphaugrønningen Bnr.25, Moholt/Kvislarønningen Bnr.26, Moholt/Vaspotten Bnr.27 og Moholt/Naphaug Bnr.28

Skjøte på Moholt/Kvislarønningen Bnr.26 fra Treschow til Ingebret Olsen for kr. 3000, med div forbehold for sælger som driftsveier, tømmerlegger, jagtrett osv. Datert 25.03.1893, tinglyst 04.04.1893

Skjøte på Moholt/Kvislarønningen Bnr.26 fra Inger Marie Kvislarydningen til sønnen Ole og Albert Ingebretsen Kvisla osv for kr. 2300. Datert 03.09.1932

Uskiftebevilling for Inger Marie Olsen Kvislarødningen, enke etter avd. Ingebret Olsen Kvislarødningen. Tinglyst 27.01.1933

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.26 – Kvislarydningen - eier/bruker Ingebret Olsen

 

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

Brukerne under her var husmann på husmannsplassen Kvislarødningen u/Kvisla frem til 1869 da Kvislarønningen Bnr.9 ble utskilt. I 1891 ble plassen til Kvislarønningen Bnr.26 som da ble utskilt.

 

 

Del 1.

 

Bosatt/Bruker her fra 1802 til 1854 (Siri døde der i 1860)

Hans Andersen f. 1776 var sønn av Anders Nilsen Kvislarønningen. Hans giftet seg i Hedrum i 1802 med Siri Bentsdatter f. ca 1774. Siri nevnes hos sin tante, Berte Henriksdatter, på Rien Øvre u/Odberg Nordre i Hedrum i 1801. Hans og Siri ble bosatt på Kvislarønningen u/Kvisla. Hans døde der i 1854 og Siri i 1860.

 

Se Kvislarønningen u/Kvisla før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1855 til 1877

 

Bernt Hansen f. 1810 var sønn av overnevnte Hans Andersen. Ifølge Bakken hadde Bernt plassen på Kvislarønningen etter sin far en periode. (Hans far døde der i 1854 og hans mor i 1860.) I 1865 var han tjenestekar hos Nils Sørensen i Kvisla og i 1875 var han føderådsmann der. Bent var ugift og døde der i 1877.

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1855 til ca 1870

 

Berte Pedersdatter f. 1815 var enke etter Gunder Knutsen f. 1803 som døde på Kvisla i 1838. Hun fikk i 1855 et uekte barn bosatt på Kvislarønningen med Tollef Nilsen f. 1797. Hun nevnes der også i tellingen i 1865 på en del av Rødningene der hun var husmann uten jord. Dette var da bare et hus. (Nils Sørensen var husmann på den andre delen som var med jord.) Berte døde på Gurholt i 1887.

 

Se Skottene u/Moholt

 

 

 

Del 2.

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1820 til 1848 (Ingeborg kan ha bodd der lenger)

 

Søren Nilsen f. 1786 fra Kvisla giftet seg i 1825 med Ingeborg Abrahamsdatter f. 1798 fra Hedrum. De ble bosatt på Kvislarønningen. Han far var husmann under Kvisla. Det nevnes to husmenn under Kvisla i 1801. Det kan ha vært to husmenn på Kvislarønningen og at hans far var en av dem, men det står bare Kvisla da han døpte barn og døde. (Det var nok to husmenn på Kvislarønningen en periode) Hans far døde på Kvisla i 1809. Hans mor døde i 1835 bosatt hos Søren på Kvislarønningen. Ifølge Bakken ble Søren husmann på Kvislarønningen i 1820, 5 år før han giftet seg. Søren døde på Kvislarønningen i 1848. Ingeborg bodde i 1865 hos familien til Peder Arnesen på Kvisla i 1865. Hun var da enke, legdslem og 72 år og vi ser der at hun var født i Hedrum. Hun var legdesem og enke da hun døde på Høiseth i 1871, 77 år gammel.

 

Barn:

Anne Kristine Sørensdatter f. 1825

Nils Sørensen f. 1827 d. 1892

Live Sørensdatter f. 1828

Karen Sørensdatter f. 1831 d. 1838

Gullik Sørensen f. 1833

Ingeborg Severine Sørensdatter f. 1836 d. 1919

Karen Sørensdatter f. 1840

Abraham Sørensen f. 1844

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1863 til 1892 (Han brukte trolig gården før han giftet seg i 1863.)

 

Nils Sørensen f. 1827 var sønn av overnevnte Søren Nilsen. Nils giftet seg i Kvelde i 1863 med Anne Olea Johnsdatter f. 1838 fra Kvelde. De ble bosatt på Kvislarønningen og nevnes der i 1865. Ut fra hans alder har han nok brukt gården før han giftet seg i 1863. (Hans far døde der i 1848, men hans mor kan ha bodd der lenger. Moren nevnes i 1865 hos familien til Peder Arnesen på Kvisla.) Nils døde i 1892. I 1900 bodde Anne Olea som enke hos sine sønner Anton og Oluf på Naphaug. Hun døde der i 1918.

 

Barn:

Lina Nilsdatter f. 1864

Johan Kristian Nilsen f. 1866 d. 1915

Nils Jacob Nilsen f. 1868

Hans Nilsen f. 1870 d. 1962

Karen Andrine Nilsdatter f. 1873

Anton Nilsen f. 1876

Oluf Nilsen f. 1879 d. 1904

 

Familieark

 

 

Fra 1869 ble Kvislarønningen lagt under Moholt som eget bruk. Det nye bruket var satt sammen av løpenummer 563 og 584 var fra Moholt og løpenummer 566 og 567 var fra Kvisla. Det var nok nå bare en bruker på Kvislarønningen.

 

Bosatt/Bruker her fra 1892 til 1908 (Inger Marie døde i 1934)

 

Ingebret Olsen f. 1837 fra Lardal giftet seg i Hedrum i 1871 med Inger Marie Jacobsdatter f. 1853 fra Rimstad i Hedrum. De døpte et barn bosatt på Nordkveldmoen i 1872. Fra 1878 til 1889 døpte de barn bosatt på Odberg-moen i Hvarnes i Hedrum. I 1892 fikk de et barn bosatt på Kvislarønningen i Siljan. Ingebret kjøpte i 1893 Kvislarønningen Bnr.26 av Treschow. Ingebret døde der i 1908. Etter at Inger Marie ble enke bodde hun videre på Kvislarønningen Bnr.26. I 1910 bodde hun der med 3 av barna og to personer til forpleining som var fattigunderstøttet. Hun solgte i 1932 Kvislarønningen Bnr.26 til sønnene Ole og Albert Ingebretsen. Inger Marie døde i 1934

 

Barn:

Elise Jacobine Ingebretsdatter f. 1872 d. 1933

Anton Vilhelm Ingebretsen f. 1878 d. 1958

Olga Kristine Ingebretsdatter f. 1882 d. 1900

Johan Martin Ingebretsen f. 1885 d. 1965

Ole Kristian Ingebretsen f. 1889 d. 1964

Edvard Albert Ingebretsen f. 1892 d. 1978

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1920 til 1964

 

Ole Kristian Ingebretsen f. 1889 var sønn av overnevnte Ingebret Olsen. Ole giftet seg i Gjerpen i 1918 med Signe Amanda Johansdatter f. 1898 fra Skilfjeld i Gjerpen. De døpte et barn bosatt på Skilfjeld i 1919. Fra 1921 nevnes de på Kvislarønningen i Siljan. Hans mor bodde der som enke da hans far døde i 1908. Moren solgte i 1932 Kvislarønningen Bnr.26 til Ole og hans bror Albert Ingebretsen. Ole skrev seg som Kvisla. Signe døde i 1960 og Ole døde i 1964.

 

Barn:

Ingrid Laurine Kvisla f. 1919 d. 1992

Jenny Kvisla f. 1921 d. 1921

Jacob Kvisla f. 1924 d. 1953

Martha Kvisla f. 1927 d. 1986

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1932

 

Edvard Albert Ingebretsen f. 1892 var bror av overnevnte Ole Kristian Ingebretsen. Moren solgte i 1932 Kvislarønningen Bnr.26 til Albert og hans bror Ole. Albert skrev seg som Kvisla. Han døde i 1978.

 

Se under hans foreldre