| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NAPHAUG BNR.12 u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Hans Olsen f. 1808 og Berte Evensdatter f. 1812 sin familie.

 

 

 

Hans Olsen,[1] født 1808 i Naphaug Siljan TE., døpt 12.06.1808 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke TE.,[3] død 29.01.1867 i Naphaug Siljan TE.,[4] gravlagt 06.02.1867 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Ole Jensen og Karen Hansdatter på Naphaug før 1814.

 

Hans giftet seg i 1835 og de ble bosatt på Naphaug (Søstua) – løpenummer 563. Hans mor bodde da på gården som enke og hun døde der i 1858.

 

Bygselsbrev til Hans Olsen og hustru paa ¼ del i gaarden Qvislen og Naphaug (1 hud 7 skinn). Datert 10.12.1833, tinglyst 20.01.1834

 

Vi finner familien der i 1865 tellingen.

 

Siljan 1865 - Naphaug løpenummer 563

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Hans Olsen m g Husfader Gaardbruger og Leilænding 58 (alder) Slemdal Prgj.

Berthe Evensdatter k g hans Kone 54 (alder) Svarstad Prgj.

Olaus Hansen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 22 (alder) Slemdal Prgj.

Karen Hansdatter k ug deres Datter 28 (alder) Slemdal Prgj.

Else Hansdatter k ug deres Datter 14 (alder) Slemdal Prgj.

 

Han døde på Naphaug i 1867.

 

 

Gift 05.07.1835 i Siljan kirke TE., med Berte Evensdatter,1 født 1812 i Steinsholt Mellom Lardal VE.,[5] (datter av Even Berntsen og Anne Syvertsdatter), død 27.02.1883 i Naphaug Siljan TE.,[6] gravlagt 07.03.1883 i Siljan kirkegård TE.6

 

Berte:

Hun kom fra Lardal. Hun ble enke i 1867 og bodde på Naphaug med sin svigerdatter og hennes familie i 1875.

 

Berte døde på Naphaug i 1883.

 

 

 

I.    Ole Hansen,1 født 04.05.1836 i Naphaug Siljan TE.,[7] døpt 05.06.1836 i Siljan kirke TE.,7 død 16.03.1837 i Naphaug Siljan TE., gravlagt 02.04.1837 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

 

 

II.   Karen Hansdatter,1 født 20.11.1838 i Naphaug Siljan TE.,[9] døpt 16.12.1838 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.[10]

      

 

       Gift 28.06.1880 i Siljan kirke TE.,[11] med Nils Simonsen,[12] født 29.06.1838 i Moholt Siljan TE.,[13] (sønn av Simon Nilsen og Marte Svendsdatter), døpt 29.07.1838 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 25.09.1853 i Siljan kirke TE.[14]

      

       Se Moholt Søndre

 

      

 

III. Anne Hansdatter,1 født 18.09.1841 i Naphaug Siljan TE.,[15] døpt 03.10.1841 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.[16]

 

 

 

IV. Olaus Hansen,1 født 23.09.1844 i Naphaug Siljan TE.,[17] døpt 27.10.1844 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.,[18] død 20.04.1871 i Naphaug Siljan TE.,[19] gravlagt 28.04.1871 i Siljan kirkegård TE.19

      

       Gift 31.08.1866 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Karine Simonsdatter,[20] født 08.07.1841 i Moholt Siljan TE.,[21] (datter av Simon Nilsen og Marte Svendsdatter), døpt 08.08.1841 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.16

      

       Se Naphaug denne gården

 

 

      

V.   Even Hansen, født 06.03.1848 i Naphaug Siljan TE.,[22] døpt 19.05.1848 i Siljan kirke TE.,22 død 25.08.1848 i Naphaug Siljan TE.,[23] gravlagt 10.09.1848 i Siljan kirkegård TE.23

 

 

 

VI. Even Hansen,[24] født 18.07.1849 i Naphaug Siljan TE.,[25] døpt 19.08.1849 i Siljan kirke TE.,25 død 23.01.1851 i Naphaug Siljan TE.,[26] gravlagt 02.02.1851 i Siljan kirkegård TE.26

 

 

 

VII. Else Marie Hansdatter,1 født 18.05.1852 i Naphaug Siljan TE.,[27] døpt 20.06.1852 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 19.04.1868 i Siljan kirke TE.[28]

      

       De flyttet til Larvik i 1889.

      

       Hun var i 1900 bosatt som enke og tjenestepike i Larvik.

 

      

       Gift 13.01.1876 i Siljan kirke TE., med Nils Jacobsen,[29] født 27.02.1851 i Kiste N. Siljan TE.,[30] (sønn av Jacob Svendsen og Anne Helvig Pedersdatter), døpt 02.04.1851 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,[31] død før 1900 i Larvik VE.

      

       Nils:

       Han kom fra Kiste Nordre og døde i Larvik før 1900.

      

 

 

      A.    Anna Helene Nilsdatter,[32] født 24.01.1876 i Naphaug Siljan TE.,[33] døpt 09.04.1876 i Siljan kirke TE.

              

               Hun flyttet med sine foreldre til Larvik i 1889.

              

               Hun var gift og bosatt i Larvik i 1910.

 

              

               Hun giftet seg med Alfred Andersen, født 27.12.1876 i Lille Kleiver Tanum Brunlanes VE.,[34] (sønn av Gustav Andersen og Maja Nilsdatter), døpt 29.03.1877 i Tanum Brunlanes VE.[35]

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 22.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 152.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 286.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[5]  Lardal bygdebok bind 3. side 831.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 246.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 13.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 263.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 19.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 183.

[12]  Siljan bygdebok. side 11.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 18.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 170.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 25.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 174.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 30.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[20]  Siljan bygdebok. side 11 og 22.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 24.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 39.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 282.

[24]  Kirkebok for Siljan.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 42.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 284.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 48.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 186.

[29]  Siljan bygdebok. side 103.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.a.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[32]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 241.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 24.

[34]  1910 tellingen.

[35]  Brunlanes Tanum klokkerbok 1877-1898. uten sidetall.