| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Vaspotten Gnr.32 Bnr.27

 

 

Eiendommen Moholt/Vaspotten Bnr.27 ble utskilt i 1891:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 den 04.06.1891, hvorved utskilt Moholt/Naphaugrønningen Bnr.25, Moholt/Kvislarønningen Bnr.26, Moholt/Vaspotten Bnr.27 og Moholt/Naphaug Bnr.28

 

Moholt/Vaspotten Bnr.27 og Kvisla Gnr.33 Bnr.4 ble i 1893 solgt fra Treschow til Johan Kristian Nilsen:

Skjøte på Moholt/Vaspotten Bnr.27 og Kvisla Gnr.33 Bnr.4 fra Treschow til Johan Kristian Nilsen for kr. 5000, med div forbehold for sælger som driftsveier, tømmerlegger, jagtrett osv. Datert 25.03.1893, tinglyst 04.04.1893

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.27 – Vaspotten - eier/bruker Johan Kristian Nilsen

 

 

Uskiftebevilling for Kristian N Kvislas enke Olava Kvisla. Datert 29.11.1915, tinglyst 25.08.1923

Olava Kvisla skilte i 1944 ut eiendommen Moholt/Kvislalegga Bnr.37 til Treschow:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Vaspotten Bnr.27 01.07.1944, hvorved til godseier F W Treschow er utskilt Moholt/Kvislalegga Bnr.37.

 

 

 

 

Manntall for Moholt