| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NAPHAUG BNR.12 u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Hans Nilsen f. 1870 og Nella Julie Pedersdatter f. 1879 sin familie.

 

 

 

Hans Nilsen,[1] født 20.11.1870 i Kvislarønningen Siljan TE.,[2] døpt 15.01.1871 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.,[3] død 28.09.1962 i Naphaug Siljan TE.[4]

Han var sønn av Nils Sørensen og Anne Olea Johnsdatter på Kvislarønningen.

 

I 1900 bodde Hans på Naphaug. Hans bodde der med sin bror Oluf og sin mor, Anne Olea, som stod for husholdningen. De hadde også ei tjenestepike.

 

Ole Arvesen hadde kjøpt hele Naphaug i 1894, men fra 1898 døpte de barn bosatt på Gonsholt. Hans har nok da leid gården av han fra den tid. Hans nevnes i 1900 som selveier, men det stemmer ikke.

 

Siljan 1900 - Naphug Gnr.32 Bnr.12

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hans Nils. m ug b s Gorbruger Seleier Arbeider i Skovdrift privat 1870 Slemdal herred* n s

Olof Nils. m ug b s Gorbruger Seleier Arbeider i Skovdrift privat 1879 Slemdal herred* n s

Anne Olea Johnsd. k e b hm Husholningen 1838 Kvelle Jarelsberg Amt n s

Maren Mikkelsd. k ug b tj Tjenestepige m Gorsbruget 1878 Kvele JL n s

 

Hans kjøpte i 1904 Moholt/Naphaug Bnr.12 av Ole Arvesen og ble selveier:

Skjøte på Moholt/Naphaug - indmarken Bnr.12 m.m. fra Ole Arvesen til Hans Nilsen for kr. 6950. Datert 23.03.1904. Tinglyst 30.04.1904

 

Moholt/Naphaug søndre Bnr.32 ble i 1904 solgt fra Ole Arvesen til Hans Nilsen:
Skjøte på Moholt/Naphogg søndre Bnr.32 m.m. fra Ole Arvesen til Hans Nilsen for kr. 6950. Datert 23.03.1904, tinglyst 30.04.1904

 

Hans giftet seg i 1905.

 

Hans bodde i 1910 på Naphaug med sin familie. De hadde et par barn til forpleining. Hans mor bodde der fortsatt, men etter henne står det skrevet et hun ”sannsynleg opphaldstad: hos politibetjent Nilsen Tønsberg”.

 

Siljan 1910 - Moholt/Naphogg Gnr.32 Bnr.12

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Hans Nilsen m g b hf Selveier skovdrift 20.11.1870 Slemdal n s

Julie Pedersen k g b hm Husarbide 23.01.1879 Slemdal n s

Anna Hansen k ug b d Barn 03.09.1906 Slemdal n s

Helga Hansen k ug b d Barn 19.09.1908 Slemdal n s

Olea Jonsen k e f mor til hf Husarbide 10.08.1837 Kvelle n s

Sannsynleg opphaldstad: hos politibetjent Nilsen Tønsberg

Einar Eriksen m ug b Til forpleining Barn Fors. Grbr. 03.08.1899 Skien n s

Merknad: Fors. Grbr. E: tilført med rød penn

Olav Olavsen m ug b Til forpleining Barn Fattigv. 19.02.1905 Kristianian s

Merknad: Fattigv. E: tilført med rød penn

 

Hans mor døde bosatt hos dem på Naphaug i 1917.

 

Hans solgte i 1949 Naphaug Bnr.12 til sønnen Ragnvald:

Skjøte på Moholt/Naphaug - indmarken Bnr.12 fra Hans Nilsen Naphaug f. 20.11.1870 til sønnen Ragvald Naphaug f. 17.02.1916 for kr. 20 000 pluss føderåd for sælger og hustru osv. Datert 14.09.1949.

 

Hans ble enkemann i 1950 og døde selv i 1962.

 

Gift 24.11.1905 i Siljan kirke TE.,[5] med Nella Julie Pedersdatter,[6] født 23.01.1879 i Kvisla Siljan TE.,[7] (datter av Peder Pedersen og Anne Helvig Knutsdatter), døpt 16.03.1879 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 01.10.1893 i Siljan kirke TE.,[8] død 18.12.1950 i Naphaug Siljan TE.4

 

Nella Julie:

Hun kom fra Kvisla og døde i 1950.

 

 

 

I.    Anna Naphaug,[9] født 03.09.1906 i Naphaug Siljan TE.,[10] døpt 28.10.1906 i Siljan kirke TE.

      

 

       Gift 1940,[11] med Karl Anton Bjørnø,9 født 1893 i Bjørnø Kjose Brunlanes VE.,11 (sønn av Johan Martinius Sørensen Bjørnø og Marie Amalie Andersdatter), død 1974 i Bjørnø Kjose Brunlanes VE.11

      

       Karl:

       Han ble eier og bruker på Bjørnø i Kjose etter sine foreldre.

      

 

 

II.   Helga Naphaug,9 født 19.09.1908 i Naphaug Siljan TE.,[12] døpt 10.01.1909 i Siljan kirke TE., død 18.04.2006 i Siljan TE.4

 

 

 

III. Bjarne Naphaug,9 født 30.03.1911 i Naphaug Siljan TE.,[13] døpt 18.06.1911 i Siljan kirke TE., død 1979 i Sandefjord VE., gravlagt 31.01.1979 i Sandefjord VE.[14]

      

       Han giftet seg i 1947. De døde begge i Sandefjord.

 

 

       Gift 30.12.1947 i Siljan kirke TE.,[15] med Mathilde Kløverød,[16] født 02.11.1914 i Kløverød søndre Siljan TE.,[17] (datter av Ellef Edvardsen og Ingeborg Marie Jacobsdatter), døpt 31.01.1915 i Siljan kirke TE., død 30.11.2010 i Sandefjord VE., gravlagt 07.12.2010 i Sandefjord VE.14

      

 

 

IV. Ragnvald Naphaug,9 født 13.02.1916 i Naphaug Siljan TE.,[18] døpt 11.06.1916 i Siljan kirke TE., død 10.08.1998 i Naphaug Siljan TE.4

      

 

       Han giftet seg med Solveig Alvilde Nordkvelle,[19] født 11.04.1922 i Nordkvelde Mellem Hedrum VE.,[20] (datter av Gunder Martinsen og Anna Mathilde Sørensdatter), døpt 05.06.1922 i Hedrum VE., død 07.10.2006 i Naphaug Siljan TE.4

      

      Se Naphaug denne gården

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 23 og 37.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 16.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 145.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 203.

[6]  Siljan bygdebok. side 32.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 31.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 160.

[9]  Siljan bygdebok. side 23.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 105.

[11]  Brunlanes bygdebok del 2, Berg og Kjose sogn. side 1079.

[12]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 26.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 9.

[14]  Gravminner i Norge.

[15]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 35.

[16]  Siljan bygdebok. side 503.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 20.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 24.

[19]  Hedrum bygdebok bind 3. side 689.

[20]  Hedrum Kvelde klokkerbok 1921-1936. side 7.