| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Naphaug Gnr.32 Bnr.28

 

 

Eiendommen Moholt/Naphaug Bnr.28 ble utskilt i 1891 og sammenføyd med Moholt/Naphaug Bnr.13 i 1894:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 den 04.06.1891, hvorved utskilt Moholt/Naphaugrønningen Bnr.25, Moholt/Kvislarønningen Bnr.26, Moholt/Vaspotten Bnr.27 og Moholt/Naphaug Bnr.28. Tinglyst 11.09.1891

Moholt/Naphaug Bnr.28 og Moholt/Naphaug Bnr.8 og ble sammenføyd med Moholt/Naphaug - skog Bnr.13. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

 

Manntall for Moholt