| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Naphaug-søndre - Gnr.32 Bnr.32

 

 

Eiendommen Moholt/Naphaug søndre Bnr.32 ble utskilt i 1896:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Naphaug – indmarken Bnr.12 den 04.07.1896, hvorved utskilt Moholt/Naphogg søndre Bnr.32. Tinglyst 18-19.09.1896

 

Moholt/Naphaug søndre Bnr.32 m.m ble i 1904 solgt fra Ole Arvesen til Hans Nilsen:

Skjøte på Moholt/Naphogg søndre Bnr.32 m.m. fra Ole Arvesen til Hans Nilsen for kr. 6950. Datert 23.03.1904, tinglyst 30.04.1904

 

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.32 – Naphogg søndre - eier/bruker Hans Nilsen

 

 

Manntall for Moholt