| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I MOHOLT


 

 

Naphaug u/Moholt

 

(Med plassene Skautvedt og Rønningen)

 

 

 

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes Orum (Orm) Moholdt som eier av 9 skinn.

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes ORM (Orrum) Moholtt i Siljan som eier av odelsgods i Siljan. Det var 2 huder i Moholt, 1/2 hud i Naphaug og 9 skinn i Nes. (Videre eide han 1/2 hud i Svartangen i Kvelde.)

 

I 1640 nevnes også Naphaug som en del av Orm Moholt sitt jordgods. Han nevnes da som eier av 1/2 hud i Naphaug, samt en del i Moholt og Nes. I 1645 var skylden på Naphaug 7 1/2 skinn og i odelsmanntallet i 1661 1 1/2 hud. Dette har nok vært et selvstendig bruk, men fra den nevnes tidlig på 1600 tallet, ligger den under Moholt. 

 

Den 5. mai 1690 kjøpte greven Ulrik Fredrik Gyldenløve gården for 180 daler. Han kjøpte nå også Moholt, Gonsholt, Kvisla, Serkland, Kiste (Søndre) m/Holt øde.

 

I 1711 nevnes AXEL NILSEN med kone og 4 barn som bruker av Naphaug.

 

I 1783 nevnes det at Naphaug med Skautvedt var priviligert med ei sag med et sagkvantum på 1680 bord.

 

 

Litt fakta om Naphaug

 

 

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1680 til ca 1728

 

Marte Nilsdatter f. ca 1656 var 1. gang gift med Tollef Reiersen f. omkring 1640. De var bosatt på Naphaug og Tollef nevnes der i 1680. Marte giftet seg 2. gang med Aksel Nilsen f. omkring 1650. Aksel fikk bygselen på Naphaug i 1694. Han nevnes som fester på Naphaug i 1711 med kone og 4 barn. Naphaug nevnes under Moholt og i 1723 nevnes Aksel som en av brukerne på Moholt m/Nes og Naphaug. Marte døde på Naphaug i 1728 og det var skifte etter henne samme året. Hun etterlot seg 2. barn fra sitt første ekteskap. Det er usikkert hvor lenge Aksel bodde på Naphaug. Han overlot feste på Naphaug til stesønnen Reier Tollefsen i 1728.

 

Marte Nilsdatter og Tollef Reiersen sine barn:

Nils Tollefsen f. ca 1688 d. 1749

Reier Tollefsen f. ca 1689 d. 1762

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1728 til 1762 (Karen til 1777) De siste årene på Skautvedt.

 

Reier Tollefsen f. ca 1689 var sønn av overnevnte Marte Nilsdatter og Tollef Reiersen. Reier var 1. gang gift med Anne Nilsdatter f. ca 1685. De bodde på Nordre Lunde i Eidanger frem til ca 1730. Da overtok Reier bygselen etter sin stefar i 1728. De døpte et barn bosatt på Naphaug i 1731. Anne Nilsdatter døde der ca 1743, for dette året var det skifte etter henne på gården. Reier giftet seg 2. gang i 1743 med Karen Johannesdatter f. 1709 fra Vestre Porsgrunn. De bodde videre på Naphaug, men i 1762 var de bosatt på Skautvedt som var en husmansplass under Naphaug. Det er noe usikkert når de kom dit. (De kom til Skautvedt i 1754, men det kom nye brukere på Naphaug med bygsel fra 1747.) Reier døde der i 1762 og Karen i 1777. Da var det nok sønnen Christen som var husmann på Skautvedt.

 

Reier Tollefsen og Anne Nilsdatter sine barn:

Se Nordre Lunde

 

Reier Tollefsen og Karen Johannesdatter sine barn:

Tollef Reiersen f. 1743 d. før 1779

Christen Reiersen f. 1745 d. 1806

Marte Reiersdatter f. 1747

Nils Reiersen f. 1749 d. 1833

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1747 til 1764

 

Hans Knudsen f. ca 1711 fra Tråholt i Eidanger giftet seg i Eidanger i 1748 med Anne Torgersdatter f. 1725 fra Flogstad. Hans fikk feste på Naphaug i 1747 etter Rejer Tollefsens enke. Det passer med at han nevnes som Naphaug da han trolovet seg. Hans nevnes som bruker på Naphaug i 1762 og døde der i 1764. Anne giftet seg på nytt samme året og bodde videre på gården.

 

Barn:

Povel Hansen f. 1748 d. 1749

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra ca 1757 til ca 1770 og i 1781

 

Gunild Andersdatter f. 1739 var datter av overnevnte Hans Knudsen Naphaug sin bror Anders Knudsen Lanner. Gunhild ble konfirmert i Siljan i 1757 bosatt hos onkelen på Naphaug. Hun nevnes der i 1762. I 1764 ble hun mor til et uekte barn bosatt på Naphaug. Barnefaren var Gulbrand Olsen f. ca 1735. Han var soldat og bosatt på Naphaug. Hun fikk et nytt uekte barn i 1771 bosatt på Kvisla. I 1781 fikk hun sitt 3. uekte barn bosatt på Naphaug. Gunild døde på Kvisla i 1783.

 

Se under hennes far Anders Knudsen Lanner

 

 

 

Bosatt her rundt 1758

 

I 1758 døde ei Berte Jonsdatter f. ca 1692 på Naphaug, 66 år gammel. Hun var gift med Hans Larsen f. omkring 1700. Han nevnes som bosatt på Naphaug da han giftet seg 2. gang samme året. Det er usikkert hvor lenge de bodde her.

 

Se under hans far Lars Olsen Årholt

 

 

 

 

Bosatt her fra 1764 til 1802

 

Ole Berntsen f. 1735 fra Steinsholt i Lardal giftet seg i 1764 men enken etter overnevnte Hans Knudsen Naphaug, Anne Torgersdatter f. 1725. Han ble igjenom dette giftemålet bruker på Naphaug. Han må ha hatt feste på gården, for da hans søsters mann, Hans Pedersen, fikk bygselen i 1771 står det at han overtok feste etter Ole Berntsen. Eli døde Naphaug i 1779. Anne Torgersdatter døde på Naphaug i 1795 og Ole giftet seg 2. gang i 1798 med Marie Nilsdatter f. 1752 fra Moholt verk. I 1801 nevnes Ole og Marie som inderster/leieboere på Naphaug. Ole hadde nok da bygselen på Naphaug de første årene, men den ble overtatt av Hans Pedersen som var gift med hans søster. Ole døde på Naphaug i 1802. Marie giftet seg på nytt og kom til Moholt verk.

 

Ole Berntsen og Anne Torgersdatter sine barn:

Hans Olsen f. 1765 d. 1765

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1771 til 1807 (Ellen til 1808)

 

Hans Pedersen f. 1745 fra Øvre Hannevold i Lardal giftet seg 1. gang i Lardal i 1770 med Eli Berntsdatter f. 1745 fra Steinsholt i Lardal. Eli var søster til overnevnte Ole Berntsen Naphaug. Hans og Eli døpte et barn bosatt på Steinsholt i 1770, men fra 1771 nevnes de på Naphaug. Hans overtok da feste på Naphaug etter konens bror Ole Berntsen. Eli døde på Naphaug i 1779. Hans giftet seg 2. gang i 1780 med Mari Jørgensdatter f. 1758 fra Gonsholt Nordre. Hans Pedersen nevnes som bruker på Naphaug i 1782 og 1801. Hans andre kone Mari døde på Naphaug i 1802. Han giftet seg så 3. gang i Hedrum i 1803 med Ellen Halvorsdatter f. ca 1752. Hans døde på Naphaug i 1807 og Ellen døde der i 1808.

 

Hans Pedersen og Eli Berntsdatter sine barn:

Peder Hansen f. 1770 d. 1770

Barbara Hansdatter f. 1771 d. 1777

Thora Hansdatter f. 1773 d. 1773

Helvig Hansdatter f. 1774 d. 1848

Karen Hansdatter f. 1776 d. 1777

Peder Hansen f. 1778 d. 1781

 

Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter sine barn:

Ellen Hansdatter f. 1781 d. 1785

Tora Hansdatter f. 1783 d. 1785

Karen Hansdatter f. 1785 d. 1858

Peder Hansen f. 1786 d. 1804

Jørgen Hansen f. 1788 d. 1812

Elen Hansdatter f. 1790 d. 1858

Jon Hansen f. 1791 d. 1791

Helge Hansen f. 1792 d. 1845

Anun Hansen f. 1794 d. 1794

Anun Hansen f. 1795 d. 1891

Nils Hansen f. 1797 d. 1797

Nils Hansen f. 1798

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1775 til 1801

 

Torger Olsen f. 1772 på Halvarp i Eidanger. Han var sønn av Ole Larsen f. ca 1725 og hans tredje hustru Maren Torgersdatter f. 1740 fra Flogstad. Ole og Maren bodde på Halvarp og døde begge der i 1774. Torger kom da til sin tante Anne Torgersdatter f. 1725. Hun var hans mors søster og var gift og bosatt på Naphaug. Torger ble konfirmert bosatt på Naphaug i 1788. Han bodde også på Naphaug da han giftet seg i 1791 med Kari Isaksdatter f. 1762 fra Neset. De døpte et barn i 1791 bosatt på Neset før de giftet seg, men fra 1792 nevnes de på Naphaug. I 1801 nevnes de som inderster/leieboere på Eidet u/Moholt. Det står Naphaug da Torger døde i 1801. Kari døde i 1841 på Nes som legdslem.

 

Barn:

Maren Torgersdatter f. 1791

Ole Torgersen f. 1792

Peder Torgersen f. 1795

Isak Torgersen f. 1800

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1807 til 1831 (Karen til 1858)

 

Karen Hansdatter f. 1785 var datter av overnevnte Hans Pedersen Naphaug. Karen giftet seg i 1807 med Ole Jensen f. 1784 fra Kvisla. De ble bosatt på Naphaug og Ole døde der i 1831. Karen døde der i 1858.

 

Barn:

Hans Olsen f. 1808 d. 1867

 

Familieark

 

 

 

Se Naphaug etter 1814