| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Kvisla – Gnr.33

 

Kvisla ligger nord for Farris. Gården grenser mot Moholt i nord, Neset og mot Auen i øst.

 

Se Kvisla før 1814

 

 

Kongen eide Kvisla i 1814.

 

 

Manntall for Kvisla

 

 

 

(Med Kvisla/skog Bnr.1 Kvisla/skogen Bnr.3 Kvisla-nedre Bnr.5Kvisla-nedre/skog Bnr.6Kvisla Bnr.7 Kvisla/vestre Bnr.8 Kvisla/søndre Bnr.9Kvisla/Turisthotell Bnr.10 Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11Kvislarønningen  og  Kvisla/Åsen)

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

Litt om eierskapet:

Skyld totalt 3 huder

Grevskapet kjøpte Kvisla i 1690. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817. ”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Kvisla, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

 

Det var 2 løpenummer på Moholt i 1838:

Qvisle med Qvisladalen matrikkelnr.187 (gammelt matrikkelnummer 150-167)

Løpenummer 566 – Qvisle – skyld 1 hud 3 skinn - oppsittere Ole Olsen 

Løpenummer 567 – Qvisle – skyld 1 hud 3 skinn – oppsittere Søren Johannesen   

 

 

Kvisla - løpenummer 566 og løpenummer 567

Skylldelingsforretning afholdt 26 og 27.04.1869 og tinglyst 03.08.1869 på Qvislen løpenummer 566 og løpenummer 567 hvorved utskilt Qvislarødningen løpenummer 563b, 564b, 566b, 567b, Naphaugrødningen løpenummer 563c, 564c, 566c, 567c, Skautvedt løpenummer 563d, 564d, 566d, 567d. Den gjenværende delen ble Qvislen løpenummer 566a og Qvislen løpenummer 567a

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen løpenummer 566a den 09.06.1891 og tinglyst 11.09.1891, hvorved utskilt Qvislen/innmarken løpenummer 566e – senere Bnr.2.

 

Her følger Kvisla Bnr.2 og Kvisla Bnr.4.

 

Kvisla løpenummer 566 – senere løpenummer 566e og Bnr.2

Senere adresse Løkkeveien 158

 

Skylldelingsforretning afholdt 26 og 27.04.1869 og tinglyst 03.08.1869 på Qvislen løpenummer 566 og løpenummer 567 hvorved utskilt Qvislarødningen løpenummer 563b, 564b, 566b, 567b, Naphaugrødningen løpenummer 563c, 564c, 566c, 567c, Skautvedt løpenummer 563d, 564d, 566d, 567d. Den gjenværende delen ble Qvislen løpenummer 566a og Qvislen løpenummer 567a

 

Kvisla/innmarken løpenummer 566(e) senere Bnr.2

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen løpenummer 566a den 09.06.1891 og tinglyst 11.09.1891, hvorved utskilt Qvislen/innmarken løpenummer 566e – senere Bnr.2.

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen/innmarken Bnr.2 den 09.06.1891 og tinglyst 11.09.1891, hvorved utskilt Qvislen/nedre Bnr.5.

Skjøte på Qvislen/innmarken Bnr.2 fra Treschow til Peder Pedersen for kr. 5700, hvorhos sælgeren har forbeholdt seg jagtrett, rette til driftsveier og tømmerlegger osv. Datert 14.03.1893, tinglyst 04.04.1893

Kvisla Bnr.7 ble i 1905 sammenføyd med Kvisla/innmarken Bnr.2. Tinglyst 07.10.1905

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen/innmarken Bnr.2 den 13.10.1905, tinglyst 15.11.1905, hvorved utskilt Qvislen/vestre Bnr.8.

Skjøte på Qvislen/innmarken Bnr.2 med løsøre fra Peder Pedersen til Kristian Pedersen for kr. 5000, (Hvorav for den faste eiendom kr. 3500.) og med forbehold av livsvarig føderaad for sælger og hustru osv. Datert 08.12.1906, tinglyst 15.12.1906

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1806 til 1829 (Maren til 1840)

 

Peder Pedersen f. 1777 var sønn av Peder Pedersen Kvisla. Han giftet seg 1. gang i 1805 i Hedrum med Inger Paulsdatter f. 1780 fra Holm i Hedrum. Hun døde allerede året etter og Peder giftet seg 2. gang i Lardal i 1806 med Maren Halvorsdatter f. 1790 fra Lofstad i Styrvold. De flyttet til Kvisla. Maren døde på Kvisla i 1809. Peder giftet seg 3. gang i Lardal i 1809 med Maren Berntsdatter f. 1787 fra Steinsholt Mellom i Lardal. De bodde videre på Kvisla og Peder døde der i 1829. Maren satte med bygselen på Kvisla til 1837 og døde der i 1840.

 

Se Kvisla før 1814

 

 

Nevnt her i 1824 (Det kan ha vært Kvisla løpenummer 567)

 

Ole Olsen f. ca 1790 døde på Rønningen u/Kvisla i 1824. Ved begravelsen står det at han var en fattig omreisende fra Kongsberg.

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1837 til ca 1844

 

Ole Olsen f. 1813 fra Auen i Hedrum tegnet i 1837 åremålskontrakt på en del av Kvisla. Enken etter overnevnte Peder Pedersen, som satt med bygselen inntil 1837, fikk opphold sammen med en datter. Ole bodde på Kvisla da han giftet seg i Gjerpen i 1840 med Ellen Halvorsdatter f. 1811 fra Søli i Gjerpen. De døpte et barn bosatt på Kvisla i 1842 og reiste med 1 barn til Amerika i 1844.

 

Barn:

Olavus Olsen f. 1842

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1843 til 1883 (Pernille til 1908)

 

Peder Arnesen f. 1817 fra Gurholt fikk festekontrakt på Kvisla løpenummer 566 i 1843. Peder giftet seg i 1844 med Pernille Olsdatter f. 1819 fra Rød. Under folketellingen i 1875 var sønnen Peder gift og bosatt på gården med sin familie. Peder døde på Kvisla i 1883. I 1900 hadde Pernille opphold hos sønnen Peder på Kvisla og døde der i 1908.

 

Barn:

Arne Pedersen f. 1845 d. 1846

Peder Pedersen f. 1846 d. 1910

Ole Pedersen f. 1848

Arne Pedersen f. 1850 d. 1864

Hans Anton Pedersen f. 1852 d. 1933

Nils Jacob Pedersen f. 1855 d. 1877

Kristian Pedersen f. 1860 d. 1923

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1871 til 1910 (Anne Helvig i 1928)

 

Peder Pedersen f. 1846 var sønn av overnevnte Peder Arnesen. Peder giftet seg i 1871 med Anne Helvig Knutsdatter f. 1846 fra Rød. De ble bosatt på Kvisla og bodde der i 1875 sammen med hans foreldre. Peder kjøpte i 1893 Kvisla Bnr.2. I 1900 bodde familien på Kvisla Bnr.2 som selveiere. Hans mor og hans morbror var bosatt hos dem. I 1905 ble Kvisla Bnr.7 sammenføyd med Kvisla Bnr.2 og Kvisla/vestre Bnr.8 ble utskilt. Peder solgte i 1906 Kvisla Bnr.2 til sønnen Kristian og døde der i 1910. Anne Helvig bodde hos sønnen Kristian som enke i 1910 og døde der i 1928.

 

Barn:

Anna Petrea Pedersdatter f. 1871

Karen Marie Pedersdatter f. 1873 d. 1881

Petter Olaf Pedersen f. 1875 d. 1955

Anne Helvig Pedersdatter f. 1877 d. 1959

Nella Julie Pedersdatter f. 1879 d. 1950

Peder Kristian Pedersen f. 1881 d. 1960

Karen Marie Pedersdatter f. 1884 d. 1965

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1906 til 1960

 

Peder Kristian Pedersen f. 1881 var sønn av overnevnte Peder Pedersen. Han skrev seg bare som Kristian og giftet seg i 1906 med Anna Bertea Jonsdatter f. 1885 fra Skilbred. Kristian kjøpte samme året Kvisla Bnr.2 av sin far. Kristian døde i Siljan i 1960 og Anna Bertea døde i Siljan i 1961.

 

Barn:

Ragnhild Pedersen f. 1909

Per Pedersen f. 1911 d. 2006

Anne Pedersen f. 1913

Helene Pedersen f. 1913

Ingeborg Johanne Pedersen f. 1923

 

Familieark

 

 

 

Kvisla (Oppstua) løpenummer 567 – senere Bnr.4

Senere adresse Løkkeveien 184

 

Skylldelingsforretning afholdt 26 og 27.04.1869 og tinglyst 03.08.1869 på Qvislen løpenummer 566 og løpenummer 567 hvorved utskilt Qvislarødningen løpenummer 563b, 564b, 566b, 567b, Naphaugrødningen løpenummer 563c, 564c, 566c, 567c, Skautvedt løpenummer 563d, 564d, 566d, 567d. Den gjenværende delen ble Qvislen løpenummer 566a og Qvislen løpenummer 567a

 

Kvisla-øvre/innmarken løpenummer 567e – senere Bnr.4

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen løpenummer 567a den 09.06.1891 og tinglyst 11.09.1891, hvorved utskilt Qvislen/innmarken løpenummer 567e – senere Bnr.4. Den gjenværende delen ble Qvislen/skogen løpenummer 567a senere Bnr.3

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen-øvre/innmarken Bnr.4 den 11.06.1891, tinglyst 11.09.1891, hvorved utskilt Kvisla-nedre/skog Bnr.6 og Kvisla Bnr.7.

Skjøte på Qvislen-øvre/innmarken Bnr.4 og Moholt Gnr.32 Bnr.27 fra Treschow til Johan Kristian Nilsen for kr. 5000, med forbehold av livsvarig føderaad for sælger og hustru osv. Datert 25.03.1903, tinglyst 04.04.1903

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen-øvre/innmarken Bnr.4 den 02.07.1908, tinglyst 15.07.1908, hvorved utskilt Kvisla-søndre Bnr.9.

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen-øvre/innmarken Bnr.4 den 01.07.1916, tinglyst 12.07.1916, hvorved utskilt Kvisla Turisthotell Bnr.10.

Olava Kvisla solgte i 1952 Kvisla Bnr.4 og Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11 til svigersønnen Nils Jacob Andersen. (Tinglyst 22.12.1952) Han solgte dem tilbake til Olava i 1956. (Tinglyst 25.01.1956)

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1784 til 1809 (Sissel til 1828)

 

Jens Nilsen f. 1765 ble konfirmert i 1780 bosatt på Kvisla og bodde der også da han i 1784 giftet seg med Sissel Olsdatter f. 1761 fra Eidet u/Moholt. Jens ble bruker på en av brukerpartene på Kvisla og nevnes som en av to brukere i 1801. Han overtok bygselen etter sin far, overnevnte Nils Hansen, i 1784. Jens døde på Kvisla i 1809. Sissel døde der i 1829.

 

Se Kvisla før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1812 til 1844

Søren Johannesen f. 1776 var sønn av Johannes Sørensen Eidet. Søren giftet seg i 1804 med Sissel Helgesdatter f. 1776 fra Moholt. Søren overtok feste på en del av Eidet etter faren. Han hadde feste på denne delen frem til 1812. I 1812 ble partene på brukene igjen ble slått sammen. Dette var ved Moholtverkets store utvidelse. Søren ble da bygselmann på Kvisla. Han nevnes på Kvisla løpenummer 567 i matrikkelen i 1838 og døde der i 1844.

 

Se Eidet u/Moholt før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1839 til etter 1891

 

Johannes Sørensen f. 1811 var sønn av overnevnte Søren Johannesen. Johannes giftet seg 1. gang i 1839 med Helvig Jacobsdatter f. 1811 fra Island. De ble bosatt på Kvisla hos hans foreldre. Johannes overtok bygselen på Kvisla løpenummer i 1841. Helvig døde allerede i 1843. Johannes sin far døde i 1844. Johannes giftet seg på nytt i 1845 med Ellen Kristensdatter f. 1817 fra Gurholt og bodde videre på Kvisla. De nevnes der både i 1865 og 1875 tellingene. Ellen døde der i 1880. Johannes bodde som enkemann på Kvisla i tellingen i 1891. Han bodde der med sønnen Søren og hans familie og datteren Anne Helvig. Han bodde i 1900 hos sønnen Søren på Lund i Gjerpen og døde der i 1901.

 

Johannes Sørensen og Helvig Jacobsdatter sine barn:

Sissel Johannesdatter f. 1839

Jacob Johannesen f. 1842 d. 1843

 

Johannes Sørensen og Ellen Kristensdatter sine barn:

Søren Johannesen f. 1846 d. før 1936

Hans Johannesen f. 1848 d. 1851

Anne Helvig Johannesdatter f. 1849

Karen Johannesdatter f. 1851 d. 18882

Hans Johannesen f. 1854

Ole Johannesen f. 1856 d. 1876

Maren Johannesdatter f. 1860 d. 1877

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til 1965

 

Johan Kristian Nilsen f. 1866 fra Kvislarønningen kjøpte i 1893 eiendommen Moholt/Vaspotten Bnr.27 og Kvisla Bnr.4 fra Treschow. Johan Kristian giftet seg i 1897 med Lava Larsdatter f. 1873 fra Gonsholt nordre. Hun kalles senere Olava. De ble bosatt på Kvisla som selveiere og skrev seg nok som Kvisla. I 1908 skilte han ut Kvisla-søndre Bnr.9. Johan Kristian døde på Kvisla i 1915. Enken Olava Kvisla skilte i 1944 ut eiendommen Moholt/Kvislalegga Bnr.37 til Treschow. Hun skilte i 1916 ut Kvisla Turisthotell Bnr.10 og solgte den til Peder Rødseth. Olava makeskiftet i 1946 bort Moholt/Kvislalegga Bnr.37 mot Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11. Hun solgte i 1952 Kvisla Bnr.4 og Kvisla/Oremyrstykke Bnr.11 til svigersønnen Nils Jacob Andersen. Han solgte dem tilbake til Olava i 1956. Olava døde i 1965.

 

Barn:

Anna Karoline Kvisla f. 1898 d. 1996

Klara Otilie Kvisla f. 1901

Olga Marie Kvisla f. 1904

Hjørdis Olava Kvisla f. 1909 d. 1909

Hjørdis Kvisla f. 1912 d. 1989

 

Familieark