| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814


 

 

Kvisla/søndre Gnr.33 Bnr.9

 

 

Peder Pedersen Kvisla skilte i 1908 ut eiendommen Kvisla/søndre Bnr.9:

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen-øvre/innmarken Bnr.4 den 02.07.1908, tinglyst 15.07.1908, hvorved utskilt Qvislen-søndre Bnr.9.

 

Sønn til Peder Pedersen Kvisla, Kristian Kvisla, solgte i 1908 Kvisla/søndre Bnr.9 til selskapet Slemdal Turisthotell:

Skjøte på Qvislen/søndre Bnr.9 fra Kristian Kvisla til a/s Slemdal Turisthotell for kr. 300 med forbehold om veirett og strandrett for dette bruket og fritagelse for dette bruket for veihold og kirketiende. Tinglyst 18.11.1908

 

Fra 1917 ble turisthotellet (Kvisla/Turistholtell Bnr.10) og eiendommen Kvisla/søndre Bnr.9 solgt fra og til forskjellige:

Skjøte på Qvislen/søndre Bnr.9 fra a/s Slemdal Turisthotell (Chr. Christiansen, Chr. Larsen og S. Sørensen) til P Rødseth for kr. 4500, hvorav for løsøre kr. 1500. Datert 05.02.1916, tinglyst 14.02.1917

Skjøte på Qvislen/søndre Bnr.9 og Qvislen/Turisthotell Bnr.10 fra Peder Rødseth til Martinius Avdahl for kr. 15 000. Datert 10.08.1918, tinglyst 28.09.1918

Skjøte på Qvislen/søndre Bnr.9 og Qvislen/Turisthotell Bnr.10 fra Martinius Avdahl til Kristian Solberg for kr. 44 000, hvorpå for løsøre kr. 20 000. Datert 25.05.1920, tinglyst 31.07.1920

Skjøte på Qvislen/søndre Bnr.9 og Qvislen/Turisthotell Bnr.10 fra Chr. Solberg til lensmann H. A. Jacobsen for kr. 1500. Datert 10.06.1927, tinglyst 31.08.1927

Skjøte på Qvislen/søndre Bnr.9 og Qvislen/Turisthotell Bnr.10 fra H. A. Jacobsen til frk. Clara Kvisla for kr. 2000. Datert 14.10.1930, tinglyst 07.11.1930

 

Klara Myren solgte i 1952 Kvisla søndre Bnr.9 og Kvisla Turisthotell Bnr.10 til sin mor Olava Kvisla (Tinglyst 22.12.1952) og Olava solgte eiendommene tilbake til Klara i 1955. (Tinglyst 25.01.1956)

 

 

Matrikkelen 1950

Kvisla Gnr.33

Bnr.9 - Kvisla søndre - 0 mark 07 øre - Olava Kvisla

 

 

 

Manntall for Kvisla