| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814

 


 

 

 

Peder Pedersen f. 1846 og Anne Helvig Knutsdatter f. 1846 sin familie.

 

 

 

Peder Pedersen,[1] født 30.11.1846 i Kvisla Siljan TE.,[2] døpt 03.01.1847 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,[3] død 19.02.1910 i Kvisla Siljan TE.,[4],[5] gravlagt 26.02.1910 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Peder Arnesen og Pernille Olsdatter på Kvisla.

 

Peder giftet seg i 1871.

 

De ble bosatt på Kvisla. De bodde der i 1875 sammen med hans foreldre.

 

Siljan 1875 - Kvisla løpenummer 566e

Peder Arnesen f. 1816 - husfader - leilending, bygselsmann

Pernille Olsdatter f. 1819 - kone

Anton f. 1852 - sønn - hjelper faderen

Jacob f. 1855 - sønn - snedker

Kristian f. 1860 - sønn - hjeler sine foreldre

Marte M Hansdatter f. 1851 i Qvelle i Hedrum - tjenestepige

Karoline Knudsdatter f. 1862 - tjenestepige

Peder Pedersen f. 1846 - husfader - inderst, jordbrug

Anne H Knudsdatter f. 1846 - kone

Petter O f. 1875 - sønn

Anne P f. 1871 - datter

Karen M f. 1873 - datter

 

Peder kjøpte i 1893 Kvisla Bnr.2 i 1893:

Skjøte på Qvislen/innmarken Bnr.2 fra Treschow til Peder Pedersen for kr. 5700, hvorhos sælgeren har forbeholdt seg jagtrett, rette til driftsveier og tømmerlegger osv. Datert 14.03.1893, tinglyst 04.04.1893

 

I 1900 bodde familien i Kvisla Bnr.2 som selveiere. Hans mor og hans morbror var bosatt hos dem.

 

Kvisla Gnr.33 Bnr.2

Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Peder Peders. 1846 Slemdal herred* b hf g Gordbruger seleier Arbeider Jorbrug Skovdriff privat

Anne Helvig Knudsd. 1846 Slemdal herred* b hm g Huseligt arbeide

Petter Peders. 1875 Slemdal herred* b s ug Arbedere i Jorbrug Skovdrift privat

Kristian Peders. 1881 Slemdal herred* b s ug Arbedere i Jorbrug Skovdrift privat

Helvig Pedersd. 1877 Slemdal herred* b d ug Gors og fedrift

Julie Pedersd. 1879 Slemdal herred* b d ug Gors og fedrift

Marie Pedersd. 1884 Slemdal herred* b d ug Gors og fedrift

Nils Ols. 1818 Slemdal herred* b fl ug Faar ophold hos familjen

Pernile Ols. 1819 Slemdal herred* b fl e Føderaad

 

Matrikkelen 1905

Kvisla Gnr.33

Bnr.2 - Kvisla nedre (indmark) - eier/bruker Peder Pedersen

 

I 1905 ble Kvisla Bnr.7 sammenfløyd med Kvisla Bnr.2 og Kvisla/vestre Bnr.8 ble utskilt:

Qvisla Bnr.7 ble i 1905 sammeføyd med Kvisla/innmarken Bnr.2. Tinglyst 07.10.1905

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen/innmarken Bnr.2 den 13.10.1905, tinglyst 15.11.1905, hvorved utskilt Qvislen/vestre Bnr.8.

 

Peder solgte i 1906 Kvisla Bnr.2 til sønnen Kristian:

Skjøte på Qvislen/innmarken Bnr.2 med løsøre fra Peder Pedersen til Kristian Pedersen for kr. 5000, (Hvorav for den faste eiendom kr. 3500.) og med forbehold av livsvarig føderaad for sælger og hustru osv. Datert 08.12.1906, tinglyst 15.12.1906.

 

Peder døde på Kvisla i 1910.

 

 

Gift 03.02.1871 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Knutsdatter,[6] født 26.11.1846 i Rød Siljan TE.,2 (datter av Knut Olsen og Maria Larsdatter), døpt 27.12.1846 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,3 død 03.04.1928 i Siljan TE.5

 

Anne Helvig:

Hun kom fra Rød og bodde hos sønnen Kristian som enke i 1910. Hun døde der i 1928.

 

 

 

 

I.    Anna Petrea Pedersdatter,[7] født 23.04.1871 i Kvisla Siljan TE.,[8] døpt 11.06.1871 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 10.10.1886 i Siljan kirke TE.[9]

      

       Hun nevnes ikke med foreldrene i 1900.

      

 

 

II.   Karen Marie Pedersdatter, født 25.04.1873 i Kvisla Siljan TE.,[10] døpt 08.06.1873 i Siljan kirke TE., død 28.06.1881 i Kvisla Siljan TE.,[11] gravlagt 05.07.1881 i Siljan kirkegård TE.11

 

 

 

III. Petter Olaf Pedersen,7 født 27.01.1875 i Kvisla Siljan TE.,[12] døpt 29.03.1875 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 05.10.1890 i Siljan kirke TE.,[13] død 29.10.1955 i Kvisla Siljan TE.5

      

      

       Gift 12.04.1906 i Siljan kirke TE.,[14] med Anne Bertea Andersdatter,[15] født 27.01.1878 i Gonsholt Siljan TE.,[16] (datter av Anders Isaksen og Anne Helvig Sigurdsdatter), døpt 24.03.1878 i Siljan kirke TE., død 27.06.1961 i Kvisla Siljan TE.5

      

       Se Kvisla/Vestre Bnr.8

 

 

      

IV. Anne Helvig Pedersdatter,7 født 11.04.1877 i Kvisla Siljan TE.,[17] døpt 10.06.1877 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[18] død 27.01.1959 i Løkka Siljan TE.5

      

 

       Gift 26.11.1905 i Siljan kirke TE.,14 med Anton Vilhelm Ingebretsen,[19] født 30.05.1878 i Odbergmoen Hvarnes Hedrum VE.,[20] (sønn av Ingebret Olsen og Inger Marie Jacobsdatter), døpt 30.06.1878 i Hedrum VE., død 17.06.1958 i Løkka Siljan TE.5

      

       Se Moholt/Løkka

 

 

      

V.   Nella Julie Pedersdatter,7 født 23.01.1879 i Kvisla Siljan TE.,[21] døpt 16.03.1879 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 01.10.1893 i Siljan kirke TE.,[22] død 18.12.1950 i Naphaug Siljan TE.5

      

 

       Gift 24.11.1905 i Siljan kirke TE.,14 med Hans Nilsen,[23] født 20.11.1870 i Kvislarønningen Siljan TE.,8 (sønn av Nils Sørensen og Anne Olea Johnsdatter), døpt 15.01.1871 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.,[24] død 28.09.1962 i Naphaug Siljan TE.5

      

       Se Naphaug

 

 

 

VI. Peder Kristian Pedersen,7 født 25.02.1881 i Kvisla Siljan TE.,[25] døpt 06.06.1881 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[26] død 06.09.1960 i Kvisla Siljan TE.5

      

      

       Gift 29.09.1906 i Siljan kirke TE.,[27] med Anna Bertea Jonsdatter,[28] født 17.02.1885 i Skilbred Nordstua Siljan TE.,[29] (datter av Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter), døpt 02.04.1885 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[30] død 09.08.1961 i Kvisla Siljan TE.5

      

       Se Kvisla denne gården

 

 

 

VII. Karen Marie Pedersdatter,7 født 20.11.1884 i Kvisla Siljan TE.,[31] døpt 08.02.1885 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,30 død 22.06.1965 i Skifjeld Gjerpen TE.

      

       De kom til Skifjell i Gjerpen og ble selveiere der. De skrev seg som Skifjeld.

 

       Hun døde i Gjerpen i 1965. De er begge gravlagt på Borgestad.

 

 

       Gift 18.02.1906 i Siljan kirke TE.,14 med Johan Martin Ingebretsen,[32] født 28.10.1885 i Odbergmoen Hvarnes Hedrum VE.,[33],[34] (sønn av Ingebret Olsen og Inger Marie Jacobsdatter), døpt 15.11.1885 i Hvarnes kirke VE.,34 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.,[35] død 30.09.1965 i Skifjell Gjerpen TE.[36]

      

       Johan:

       Han kom fra Moholt/Kvislarønningen og døde i Gjerpen i 1965.

 

       Barn se under hans far

      

       Se gamlegjerpen.no (Skifjell 5 - Skifjell nordre - Store Skifjell)

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 31-32.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 35.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[5]  Siljan kirkegård.

[6]  Siljan bygdebok. side 233.

[7]  Siljan bygdebok. side 32.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 16.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 148.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 19.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 245.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 22.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 155.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 203.

[15]  Siljan bygdebok. side 211.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 29.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 27.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 157.

[19]  Siljan bygdebok. side 17 og 37.

[20]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 75.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 31.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 160.

[23]  Siljan bygdebok. side 23 og 37.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 145.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 37.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 163.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 204.

[28]  Siljan bygdebok. side 493.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 50.

[30]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 108.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 49.

[32]  Siljan bygdebok. side 37.

[33]  Hedrum bygdebok bind 3. side 922.

[34]  Hedrum Hvarnes ministerialbok 1881-1906. side 7.

[35]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 109.

[36]  Gamle Gjerpen.