| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA I

 


 

 

Jens Nilsen f. 1765 og Sissel Olsdatter f. 1761 sin familie.

 

 

 

Jens Nilsen, født 1765 på Neset i Siljan,[1] døpt 24.03.1765 i Siljan kirke,1 konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,[2] død 1809 på Kvisla i Siljan,[3] gravlagt 13.08.1809 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Nils Hansen og Kirsten Pedersdatter på Kvisla/Nes.

 

Han bodde på Kvisla da han ble konfirmert i 1780 som "Jens Nilsen Qvislen 16".

 

Jens bodde også på Kvisla da han giftet seg i 1784.

 

Trol. 4/4-1784 i Sillien. Copul. 6/6-1784.

Uk. Jens Nils. Qvislen og P. Sidsel Olsd. Eyet.

Caut: Peder Qvislen og Johannes Eyet.

 

Han ble bruker på en av brukerpartene på Kvisla. Han bygslet, ifølge bygselsseddel datert 15.10.1784, halvparten (1 hud 9 skinn) av Kvisla, samt halvparten av underliggende Kvisladalen, som hans "fader Nils Hansen sist brugte".

 

Bosatt på en del av Kvisla i 1801:

Jens Nilsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 36 (alder)

Sidsel Olsdatter k 1ste ægteskab Hans kone 41 (alder)

Ole Jensen m Deres børn 16 (alder)

Nils Jensen m Deres børn 13 (alder)

Christen Jensen m Deres børn 7 (alder)

Peder Jensen m Deres børn 5 (alder)

Kirsten Jensdatter k Deres børn 1 (alder)

Hans Nilsen m Ugift Tjenestefolk 38 (alder)

Lene Tollefsdatter k Tjenestefolk 18 (alder)

 

Jens døde der på Kvisla i 1809.

 

Gravlagt som "Jens Nielsen Qvislen 44 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 367a

Skifte 11. august 1809 paa gaarden Qvislen udi Slemdahl

Afgangen mand Jens Nielsen

Enke Sesell Olsdatter

Barn:

1. Sønn Ole Jensen boer paa gaarden Naphoug i Slemdal

2. Sønn Niels Jensen 23 aar

3. Sønn Christen Jensen 16 aar

4. Sønn Peder Jensen 14 aar

5. Sønn Johannes Jensen 6 aar

6. Datteren Kierti Jensdatter 10 aar

Værge for barn: Niels Simensen Moholt

Laugværge for enken broderen Ole Olsen Eije.

 

 

Gift 06.06.1784 i Siljan kirke,[4] med Sissel Olsdatter, født 1761 på Eidet i Siljan,[5],[6] (datter av Ole Sørensen og Kirstine Evensdatter), konfirmert 27.10.1776 i Siljan kirke,[7] død 09.02.1829 på Kvisla i Siljan, gravlagt 01.03.1829 på Siljan kirkegård.[8]

 

Sissel:

Hun kom fra Eidet.

 

Sissel døde på Kvisla i 1829.

 

 

 

I.    Ole Jensen, født 1784 på Kvisla i Siljan,[9] døpt 19.12.1784 i hjemmet,9 konfirmert 1801 i Siljan kirke,[10] død 06.02.1831 på Naphaug i Siljan, gravlagt 13.02.1831 på Siljan kirkegård.[11]

      

       Jens Nilsen Qvislen og k. Sidsel Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Maren Jacobsdtr. Ouen 2. Live Mathisdtr. Øvrebøe 3. Isac Rollougsen Ouen 4. Peder Pedersen Qvislen 5. Hans Nilsen ibid.

       Merknad: hiemmedøbt.

      

       Konfirmert som "Ole Jensen". Dato, alder og sted ikke notert.

      

 

       Gift 10.10.1807 i Siljan kirke,[12] med Karen Hansdatter, født 1785 på Naphaug i Siljan,9 (datter av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter), døpt 06.02.1785 i Siljan kirke,9 konfirmert 1801 i Siljan kirke,10 død 30.11.1858 på Naphaug i Siljan, gravlagt 07.12.1858 på Siljan kirkegård.[13]

      

       Se Naphaug u/Moholt

 

 

      

II.   Nils Jensen, født 1787 på Kvisla i Siljan,[14] døpt 30.12.1787 i Siljan kirke,14 konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke,[15] død 13.03.1863 i Sikane i Siljan, gravlagt 21.03.1863 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Jens Nilsen Qvislen og k. Sidsel Olsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Eyet 2. Karen Johannesdtr. ibid 3. Peder Pedersen Qvislen 4. Hans Nilsen ibid 5. Ole Olsen Eyet.

      

       Konfirmert som "Nils Jensen Qvisla 16".

      

       Han giftet seg i 1816.

 

       Siljan - viet 21/7-1816

       Uk. Niels Jensen Qvisla, 28. Huusmand.

       Pigen Ellen Halvorsd. Nabhoug, 25.

       Forl: Christen Præstegaarden, Anund Præstegaarden.

 

      

       Gift 21.07.1816 i Siljan kirke, med Elen Hansdatter, født 1790 på Naphaug i Siljan,[17] (datter av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter), døpt 13.05.1790 i Siljan kirke,17 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[18] død 24.04.1858 i Sikane i Siljan, gravlagt 01.05.1858 på Siljan kirkegård.13

      

       Se Kiste Søndre/Sikane Bnr.20 etter 1814

 

 

      

III. Kirsten Jensdatter, født 1791 på Kvisla i Siljan,[19] død 1791 på Kvisla i Siljan,[20] gravlagt 31.07.1791 på Siljan kirkegård.20

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1791 "Jens Qvislens kone efter hiemmedøbte P. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Kirsten: Jens Nils. Qvislens Hiemmed. P.B. 1 dag".

      

 

 

IV. Christen Jensen, født 1792 på Kvisla i Siljan,[21] døpt 17.06.1792 i hjemmet,21 død 1792 på Kvisla i Siljan,20 gravlagt 08.07.1792 på Siljan kirkegård.20

      

       Jens Nilsen Qvislen og k. Sidsel Olsdtr., hiemmedøbte Christen

       Faddere: 1. Maren Jørgensdtr. Nabhoug 2. Kisten Reiersdtr. Qvislen 3. Peder ibid 4. Ole Eyet 5. Hans Nilsen ibid.

      

       Gravlagt som "Christen Jens. Qvislen 2 uger".

      

      

 

V.   Christen Jensen, født 1793 på Kvisla i Siljan,[22] døpt 26.05.1793 i Siljan kirke,[23] konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,[24] død 1869.22

      

       Jens Nilsen Qvislen og k. Sidsel Olsdtr. - Christen

       Faddere: 1. Mari Hansdtr. Næs 2. Kisten Pedersdtr. Qvislen 3. Hans Nabhoug 4. Engebrict Næs 5. Hans Nilsen Qvislen.

      

       Konfirmert som "Christen Jensen Qvisla 16".

 

      

       Gift 1815,22 med Marte Maria Hansdatter, født 1790 på Bakke i Hedrum,22 (datter av Hans Larsen og Berthe Larsdatter), døpt 02.06.1790 i Hedrum,[25] død 11.11.1869 på Mangelrød i Hedrum,22,[26] gravlagt 05.12.1869 i Hedrum.26

      

       Marte:

       Marte Marie kom fra Bakke Bnr. 3. Hun var enke etter Søren Kristoffersen f. 1781 som døde på Mangelrød i Hedrum i 1814.

 

 

      

VI. Peder Jensen, født 1796 på Kvisla i Siljan,[27] døpt 08.05.1796 i Siljan kirke,27 konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke.24

      

       Jens Nilsen Qvislen og k. Sidsel Olsdtr. - Peder

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Eyet 2. Lene Iversdtr. Ouen 3. Hans Nabhoug 4. Engebrict Næs 5. Hans Nilsen Qvislen.

      

       Konfirmert som "Peder Jensen Qvisla 16".

      

            

 

VII. Kirsten Jensdatter, født 1800 på Kvisla i Siljan,[28] døpt 06.04.1800 i Siljan kirke,28 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[29] død 15.02.1871 på Søndre Kiste i Siljan, gravlagt 23.02.1871 på Siljan kirkegård.[30]

      

       Jens Nielsen Qvislen og Sidsel Olsdatter - Kirsten

       Faddere: Maren Jørgensdtr. Nabhaug, Anna Jacobsdtr. Præstegd., Hans Pedersen Nabhaug, Hans Nielsen Qvislen, Peder Pedersen ibid.

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1824.

 

       Siljan - viet 15/8-1824

       Uk. Ole Arnesen Kiste, 23. Gaardmand.

       Pigen Kirsti Jansdatter Nabhoug, 24. Gaardmandsdatter.

       Forl: Hans Rødningen og Ole Nabhoug.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1837.

 

      

       (1) Gift 15.08.1824 i Siljan kirke, med Ole Arnesen, født 1801 på Kiste i Siljan,[31] (sønn av Arne Aslesen og Inger Olsdatter), døpt 02.08.1801 i Siljan kirke,31 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke,[32] død 11.09.1836 på Kiste i Siljan, gravlagt 25.09.1836 på Siljan kirke.[33]

            

      

       (2) Gift 11.06.1837 i Siljan kirke, med Solve Olsen, født 1802 på Høgset i Siljan,[34] (sønn av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter), døpt 29.08.1802 i Siljan kirke,34 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke,32 død 10.04.1883 på Søndre Kiste i Siljan, gravlagt 18.04.1883 på Siljan kirkegård.[35]

      

       Se Kiste Søndre etter 1814

 

      

 

VIII. Johannes Jensen, født 1803 på Kvisla i Siljan,[36] døpt 11.12.1803 i Siljan kirke,36 konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke.[37]

      

       Jens Nilsen Qvilsen og Sidsel Olsdatter - Johannes

       Faddere: Lene Iversdtr. Moholt, Karen Hansdtr. Nabhoug, Kiel Arvesen Næss, Hans Nilsen Qvislen, Ole Jensen ibid.

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[6]  1801 tellingen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 157.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 159.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 129.

[13]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[16]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 292.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[22]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 748.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[25]  Kirkebok for Hedrum I 1, klok. 1787-1802 PF58, folio 31a.

[26]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 8 (1869-1880), skannet av digitalarkivet, side 305.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 280.

[30]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 237.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 281.

[33]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 263.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[35]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 245.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 283.